HIDRA CADIAL

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu (NN 060/2012)

MINISTARSTVO FINANCIJA

1476

Na temelju čl. 6. st. 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2013. godinu.

podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. g. dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima. Vijeća nacionalnih manjina, mjesna samouprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/12-01/228

Urbroj: 513-05-02/12-1

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 26928 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB 02785196 07132269553
2 24711 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI BOLNIČKA 21 10298 BISTRA 03224244 19953159816
3 40703 NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU OMLADINSKA 23A 0310 IVANIĆ GRAD 03186342 43511228502
4 24720 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB 01739565 67021010361
5 42303 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ULICA GRADA VUKOVARA 72/V 10000 ZAGREB 02144387 20717593431
6 47391 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ULICA GRADA VUKOVARA 72/v 10000 ZAGREB 02816792 15480122218
7 43669 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ULICA GRADA VUKOVARA 72/V 10000 ZAGREB 02360241 97984258977
8 43693 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ULICA GRADA VUKOVARA 72/V 10000 ZAGREB 02388227 30375380377
9 12495 OŠ DUBRAVA SVETE MARGARETE 15 10342 DUBRAVA 03101070 79101135706
10 14218 OŠ DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 86 10370 DUGO SELO 03324451 56022686677
11 14226 OŠ RUGVICA DUGOSELSKA 11A 10370 RUGVICA 03324443 46613109380
12 14234 OŠ STJEPANA RADIĆA DOMAĆINSKA 1 10370 BRCKOVLJANI 03551156 88416031045
13 14306 OŠ SVETA NEDELJA SVETONEDELJSKA 21 10431 SVETA NEDELJA 03102866 54650597584
14 14355 OŠ SLAVKA KOLARA KRAVARSKO GAJEVA 2 10413 KRAVARSKO 03216187 52674836298
15 14363 OŠ POKUPSKO POKUPSKO BB 10414 POKUPSKO 03224783 43364262870
16 14478 OŠ IVANA PERKOVCA, BRDOVEC ZAGREBAČKA 30 10292 BRDOVEC 03216659 84672704356
17 14486 OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ KOLODVORSKA 31 10291 BRDOVEC 03224384 75150034608
18 14494 OŠ BISTRA BISTRANSKA 30 10298 BISTRA 03216705 68705361830
19 14509 OŠ PUŠĆA ZAGORSKA 2 10294 PUŠĆA 03216675 00402533812
20 15665 OŠ JAKOVLJE STUBIČKA CESTA 2 10297 JAKOVLJE 03039323 51347933063
21 15690 OŠ ĐURE DEŽELIĆA PARK STJEPANA POSEZIJA BB 10310 IVANIĆ GRAD 03102009 64660708691
22 15704 OŠ MILKE TRNINE ŠKOLSKA 10 10314 KRIŽ 03102025 42145732183
23 15712 OŠ BRAĆE RADIĆA ŠKOLSKA 20 10312 KLOŠTAR IVANIĆ 03102033 17958386273
24 15729 OŠ JOSIPA BADALIĆA ZAGREBAČKA 11 10313 IVANIĆ GRAD 03102017 54154274638
25 15737 OŠ STJEPANA BASARIČEKA MILKE TRNINE 14 10310 IVANIĆ GRAD 01754661 98576739812
26 15753 OŠ LJUBE BABIĆA, JASTREBARSKO ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16 10450 JASTREBARSKO 03115828 19572596112
27 15761 OŠ KLINČA SELA KOLODVORSKA 5 10452 KLINČA SELA 03115852 21491584612
28 15770 OŠ VLADIMIR NAZOR ZAGREBAČKA 12 10451 PISAROVINA 03115844 79633615830
29 15788 OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ KRAŠIĆ BB 10454 KRAŠIĆ 03434176 58957365765
30 15987 OŠ GRADEC GRADEC 75 10345 GRADEC 03992179 96080500506
31 16060 OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA IVANA GUNDULIĆA 2 10380 SVETI IVAN ZELINA 03324605 19247339828
32 16078 OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24 10382 SVETI IVAN ZELINA 03324591 04051229140
33 23866 OŠ POSAVSKI BREGI SAVSKA 70 10311 IVANIĆ GRAD 01750402 32571753478
34 42137 OŠANTE KOVAČIĆA GORIČKI TRG 3 10299 MARIJA GORICA 02163110 63030148683
35 42129 OŠLUKA TRG SV. ROKA 3 10296 LUKA 02162385 49289776013
36 42081 OŠ BEDENICA BEDENICA 112 10381 BEDENICA 02164868 21975582247
37 44160 OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC ILIJE GEREGORIĆA 28 10291 PRIGORJE BRDOVEČKO 02331667 84055768255
38 46001 OŠ IVAN BENKOVIĆ, DUGO SELO HRVATSKOG PREPORODA BB 10370 DUGO SELO 02608723 22113724208
39 46010 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 86 10370 DUGO SELO 02608731 74844839446
40 15745 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MILKE TRNINIE MOSLAVAČKA 11 10310 IVANIĆ GRAD 03136388 60194917869
41 23903 GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO DR. FRANJE TUĐMANA 9 10450 JASTREBARSKO 01761021 30027035089
42 16481 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA RUFOLFA FIZIRA 6 10150 VELIKA GORICA 03230813 58744487630
43 16512 EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBOR ANDRIJE HEBRANGA 26 10430 SAMOBOR 03813479 91103934855
44 16529 EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 10410 VELIKA GORICA 03786153 34505824575
45 16720 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBOR ANDRIJE HEBRANGA 26 10430 SAMOBOR 03813452 70309301122
46 16746 GIMNAZIJA VELIKA GORICA ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 10410 VELIKA GORICA 03786170 05122614235
47 16859 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR ANDRIJE HEBRANGA 26 10430 SAMOBOR 03813487 89917716663
48 16867 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21 10410 VELIKA GORICA 03786161 09339430654
49 16955 SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD ŠKOLSKA 12 10310 IVANIĆ GRAD 03155536 83579817609
50 16963 SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO VEĆESLAVA HOLJEVCA 11 10450 JASTREBARSKO 03163911 98770826901
51 17005 SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC ULICA 7. SVIBNJA 2 10340 VRBOVEC 00479411 32530962169
52 17048 SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SVETI IVAN ZELINA GUNDULIĆEVA 2A 10380 SVETI IVAN ZELINA 03764958 04371929326
53 23704 SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO FERENČAKOVA BB 10370 DUGO SELO 01635867 66045650689
54 23858 SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ TRG DR FRANJE TUĐMANA 1 10290 ZAPREŠIĆ 01721208 38660216794
55 19564 UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD ULICA SLOBODE BB 10310 IVANIĆ GRAD 00233943 01846949030
56 42299 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD ULICA SLOBODE BB 10310 IVANIĆ GRAD 01989596 94962277299
57 26016 GRAD DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 1 10370 DUGO SELO 02546060 25432879214
58 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2 10370 DUGO SELO 03324486 30011915650
59 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 17 10370 DUGO SELO 01476394 03668327627
60 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 21a 10370 DUGO SELO 03324460 21105612391
61 46358 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO ZAGREBAČKA 24 10370 DUGO SELO 02677555 10196357343
62 26936 GRAD IVANIĆ GRAD MOSLAVAČKA 13 10310 IVANIĆ GRAD 02681692 52339045122
63 26944 VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ GRAD OMLADINSKA 30 10310 IVANIĆ GRAD 01487965 92203261916
64 26057 DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD PARK STJEPANA POSEZIJA 1 10310 IVANIĆ GRAD 03102068 17653468355
65 26952 GRAD JASTREBARSKO STROSSMAYEROV TRG 13 10450 JASTREBARSKO 02541670 64942661827
66 26073 CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO DR. FRANJE TUĐMANA 9 10450 JASTREBARSKO 01032879 86460859764
67 26112 DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKO BRAĆE RADIĆ 10 10450 JASTREBARSKO 03115925 25610576927
68 27118 GRAD SAMOBOR TRG KRALJA TOMISLAVA 5 10430 SAMOBOR 02725002 33544271925
69 27126 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA STRAŽNIČKA 5 10430 SAMOBOR 01513290 93210069411
70 27134 SAMOBORSKI MUZEJ SAMOBOR LIVADIĆEVA ULICA 7 10430 SAMOBOR 03102904 40913091389
71 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR TRG MATICE HRVATSKE 3 10430 SAMOBOR 01405519 37111215032
72 26320 GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR MIROSLAVA KRLEŽE 9 10430 SAMOBOR 01405497 54589356882
73 10811 OŠ RUDE, SAMOBOR RUDE 93 10430 SAMOBOR 03102874 91637206705
74 14242 GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR TRG MATICE HRVATSKE 3 10430 SAMOBOR 01480928 27759777611
75 14259 OŠ BOGUMILA TONIJA IVANA PERKOVCA 90 10430 SAMOBOR 03107175 32251441747
76 14267 OŠ MIHAELA ŠILOBODA SVETI MARTIN POD OKIĆEM 37 B 10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 03102858 69120139439
77 14275 OŠ SAMOBOR STRAŽNIČKA 14 10430 SAMOBOR 03102882 18880601256
78 14283 OŠ MILANA LANGA, BREGANA LANGOVA 2 10432 BREGANA 03102840 43773677601
79 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR PERKOVČEVA 88/1 10430 SAMOBOR 01284240 85322346027
80 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR, SAMOBOR PRERADOVIĆEVA 16 10430 SAMOBOR 01412698 25196672160
81 27142 GRAD SVETA NEDELJA TRG ANTE STARČEVIĆA 5 10431 SVETA NEDELJA 02562987 24436052952
82 26231 DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMEC ŠKOLSKA BB 10434 STRMEC SAMOBORSKI 01053884 05933487572
83 27159 GRAD SVETI IVAN ZELINA TRG ANTE STARČEVIĆA 12 10380 SV. I. ZELINA 02705753 49654336134
84 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA TRG ANTE STARČEVIĆA 13 10380 SV. I. ZELINA 03442632 43513123408
85 27167 GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA TRG ANTE STARČEVIĆA 12 10380 SV. I. ZELINA 01502298 92149860912
86 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINA VATROGASNA 3 10380 SV. I. ZELINA 03324613 58646701408
87 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE SVETI IVAN ZELINA BOCAKOVA 7 10380 SV. I. ZELINA 03377849 56088344245
88 24176 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 VELIKA GORICA 02680947 75834963344
89 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA ZAGREBAČKA 3 10410 VELIKA GORICA 01510428 84511723065
90 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA ZAGREBAČKA 37 10410 VELIKA GORICA 03221709 25715578283
91 24184 GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA ZAGREBAČKA 37 10410 VELIKA GORICA 01460986 53468267149
92 24221 MUZEJ TUROPOLJA TRG KRALJA TOMISLAVA 1 10410 VELIKA GORICA 03216241 40272927990
93 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 80 10410 VELIKA GORICA 01428233 34050082043
94 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA ŠKOLSKA 4 10410 VELIKA GORICA 03216195 01172696565
95 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA ŠKOLSKA 1 10410 VELIKA GORICA 03216225 85827068581
96 14339 OŠ VUKOVINA ŠKOLSKA 20, VUKOVINA 10419 VELIKA GORICA 03216217 78553804115
97 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA RUĐERA BOŠKOVIĆA 11 10410 VELIKA GORICA 03267458 01689534191
98 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA JOSIPA PUCEKOVIĆA 4 10410 VELIKA GORICA 03216209 40011714464
99 14398 OŠ VELIKA MLAKA VELIKA MLAKA, BRUNE BUŠIĆA BB 10408 VELIKA GORICA 01270028 52683063746
100 21107 OŠ ŠĆITARJEVO ŠĆITARJEVO 104 10410 VELIKA GORICA 01270010 34608747445
101 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA SLAVKA KOLARA 39 10410 VELIKA GORICA 01511572 49004015680
102 24230 DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA JOSIPA PUCEKOVIĆA 2 10410 VELIKA GORICA 03216276 74328618721
103 24248 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VLADIMIRA VIDRIĆA 2 10410 VELIKA GORICA 03243630 20483391395
104 46542 DJEČJI VRTIĆ ŽIREK ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 17/C 10410 VELIKA GORICA 02743523 45148667909
105 46567 DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA JOSIPA PUCEKOVIĆA 2 10410 VELIKA GORICA 02744503 09835766804
106 24256 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA KURILOVEČKA 48 10410 VELIKA GORICA 01674757 09101061462
107 26274 GRAD VRBOVEC TRG PETRA ZRINSKOG 9 10340 VRBOVEC 02584433 44465794587
108 15962 I. OŠ VRBOVEC TRG PETRA ZRINSKOG 2 10340 VRBOVEC 01309366 24472898565
109 21414 II. OŠ VRBOVEC BRDO BB 10340 VRBOVEC 01309374 49654192521
110 42901 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOLODVORSKA 1 10340 VRBOVEC 03101142 00203534022
111 26282 NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC TRG PETRA ZRINSKOG 7 10340 VRBOVEC 01499475 76589521396
112 27183 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC 7. SVIBNJA 12A 10340 VRBOVEC 03101401 44444146578
113 27206 GRAD ZAPREŠIĆ NOVA ULICA 10 10290 ZAPREŠIĆ 02540517 92840587889
114 26303 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA MARŠALA TITA 10 10290 ZAPREŠIĆ 01508563 60922185955
115 26299 MUZEJ MATIJA SKURJENI ALEJA ĐURE JELAČIĆA 86 10290 ZAPREŠIĆ 01539744 73908875056
116 37775 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆ TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 11 10290 ZAPREŠIĆ 03221083 43329812273
117 14460 OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČA VLADIMIRA NAZORA 2A 10290 ZAPREŠIĆ 03224236 18993083392
118 14517 OŠ LJUDEVITA GAJA LJUDEVITA GAJA 2 10290 ZAPREŠIĆ 03253082 11090108512 
119 14525 OŠ KUPLJENOVO MATIJE GUPCA 53 10295 KUPLJENOVO 03458288 03982004497
120 27214 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK HRVATSKE MLADEŽI 4 10290 ZAPREŠIĆ 03294536 11725503561
121 27222 DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK MOKRIČKA 59 10290 ZAPREŠIĆ 03226140 03737161048
122 25353 OPĆINA BEDENICA BEDENICA 112 10381 BEDENICA 2785404 58056397897.
123 27046 OPĆINA BISTRA BISTRANSKA ULICA 98 10298 DONJA BISTRA 02584387 75454185661
124 42848 DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA POTOČNA ULICA 4 10298 DONJA BISTRA 02173336 65569406218
125 43302 OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA BISTRANSKA ULICA 98 10298 DONJA BISTRA 02276224 99840401020
126 27038 OPĆINA BRCKOVLJANI JOZIPA ZORIĆA 1 10370 DUGO SELO 02768780 27651797242
127 25976 OPĆINA BRDOVEC TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 10291 BRDOVEC 02663546 14722979018
128 25984 MUZEJ BRDOVEC ILIJE GEREGORIĆA 13 10291 BRDOVEC 03769054 17328721593
129 25992 OPĆINA DUBRAVA BRAĆE RADIĆA 2 10342 DUBRAVA 02569612 37279932922
130 26008 DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA RADNIČKA 8 10342 DUBRAVA 00919047 23577921216
131 27054 OPĆINA DUBRAVICA PAVLA ŠTOOSA 3 10293 DUBRAVICA 02681587 89243140464
132 26049 OPĆINA FARKAŠEVAC FARKAŠEVAC BB 10344 FARKAŠEVAC 02580586 13211120182
133 27062 OPĆINA GRADEC GRADEC 134 10345 GRADEC 02575850 16296383026
134 37620 OPĆINA JAKOVLJE ADELE SIXTA 2 10297 JAKOVLJE 02556588 20054872799
135 26969 OPĆINA KLINČA SELA KARLOVAČKA 28E 10452 KLIČA SELA 02598906 88617290552
136 26137 OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ ŠKOLSKA 22 10312 KLOŠTAR IVANIĆ 02741202 18133797436
137 26153 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE NAFTAPLINSKA BB 10312 KLOŠTAR IVANIĆ 01244701 72007988952
138 26977 OPĆINA KRAŠIĆ KRAŠIĆ 101 10454 KRAŠIĆ 02581019 32918465201
139 26161 OPĆINA KRAVARSKO TRG STJEPANA RADIĆA 1 10413 KRAVARSKO 02592541 47763874566
140 26170 OPĆINA KRIŽ TRG SV. KRIŽA 5 10314 OPĆINA KRIŽ 02541904 94115544733
141 26188 DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ŠKOLSKA BB 10314 KRIŽ 01244221 36031424576
142 26985 OPĆINA LUKA TRG SVETOG ROKA 1 10296 LUKA 02768011 04413525022
143 26993 OPĆINA MARIJA GORICA GORIČKA 17 10299 MARIJA GORICA 02734575 48658001244
144 26196 OPĆINA ORLE ORLE 5 10411 ORLE 02736870 75359843194
145 27079 OPĆINA PISAROVINA TRG STJEPANA RADIĆA 13 10451 PISAROVINA 02563517 36826343679
146 46323 DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ. PISAROVINA VELIKA JAMNIČKA 1 10451 PISAROVINA 02594951 04568219547
147 27087 OPĆINA POKUPSKO POKUPSKO BB 10414 POKUPSKO 02685515 07291490499
148 26207 OPĆINA PRESEKA PRESEKA 57 10346 PREESKA 02622173 67215702880
149 27095 OPĆINA PUŠĆA KUMROVEČKA 109 10294 DONJA PUŠĆA 02740150 15494218023
150 26215 OPĆINA RAKOVEC RAKOVEC 54 10347 RAKOVEC 02591090 68010393610
151 26223 OPĆINA RUGVICA TRG JOSIPA PREDAVCA 1 10370 DUGO SELO 00558419 53106218758
152 26240 OPĆINA STUPNIK GORNJOSTUPNIČKA 33 10255 STUPNIK 02549298 90374778256
153 27100 OPĆINA ŽUMBERAK KOSTANJEVAC 5 10455 KOSTANJEVAC 01139614 28108769747
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 37822 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA MAGISTRATSKA 1 49000 KRAPINA 02769212 20042466298
2 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6 49210 ZABOK 00859621 34938158599
3 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DR. MIRKA CRKVENCA 1 49000 KRAPINA 02794217 17813384799
4 37855 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DR. MIRKA CRKVENCA 1 49000 KRAPINA 01711270 62349405673
5 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR IVANA GORANA KOVAČIĆA 1 49250 ZLATAR 01189158 60235531937
6 37902 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE PARK MATIJE GUPCA 1 49244 STUBIČKE TOPLICE 03039358 49018632737
7 40711 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE GAJEVA 2 49217 KRAPINSKE TOPLICE 03054632 41607275884
8 43757 ZAVOD ZA PROSTORNOUREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MAGISTRATSKA 1 49000 KRAPINA 02384582 87875393102
9 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MAGISTRATSKA 1 49000 KRAPINA 02071428 12225295469
10 15649 OŠ DONJA STUBICA TOPLIČKA 27 49240 DONJA STUBICA 03033074 26580296546
11 15657 OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA MATIJE GUPCA 2 49245 GORNJA STUBICA 03033104 93929174665
12 15673 OŠ MARIJA BISTRICA ZAGREBAČKA 15 49246 MARIJA BISTRICA 03033082 72149773971
13 15681 OŠ OROSLAVJE ANTUNA MIHANOVIĆA 6 49243 OROSLAVJE 03033066 12402583374
14 15796 OŠ JOSIPA BROZA ANTUNA MIHANOVIĆA 8 49295 KUMROVEC 03086925 28425262208
15 15807 OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJ TUHELJ 54 49215 TUHELJ 03086933 11758881611
16 15815 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA LIJEPE NAŠE41 49290 KLANJEC 03086917 91051804100
17 15823 OŠ PAVLA ŠTOOSA KRALJEVEC NA SUTLI 125 49294 KRALJEVEC NA SUTLI 03086909 12109447077
18 15831 OŠ ĐURMANEC ĐURMANEC BB 49225 ĐURMANEC 03079554 84825610611
19 15840 OŠ GORNJE JESENJE GORNJE JESENJE 78 49233 JESENJE 03079597 45751007835
20 15874 OŠ A. MIHANOVIĆA PETROVSKO PETROVSKO 58 49234 PETROVSKO 03079538 29768513109
21 15882 OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ 21 49232 RADOBOJ 03085805 66597814254
22 15995 OŠ BEDEKOVČINA GAJEVA 13 49221 BEDEKOVČINA 03016366 27514975394
23 16002 OŠ STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI 40 49228 BEDEKOVČINA 03016439 34947430654
24 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE ZAGREBAČKA 12 49217 KRAPINSKE TOPLICE 03016374 46106875125
25 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE STJEPANA RADIĆA 27 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 03016382 80509719304
26 16035 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK ĐAČKI PUT 1 49210 ZABOK 03016404 59587812513
27 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE ŠKOLSKA 5 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 03016412 47145610800
28 16086 OŠ VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINA BUDINŠČINA 18C 49284 BUDINŠČINA 03126820 25185975313
29 16094 OŠ KONJŠČINA MATIJE GUPCA 6 49282 KONJŠČINA 03126811 41491060540
30 16109 OŠ LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN MIHOVLJAN BB 49252 MIHOVLJAN 03126803 84849200587
31 16117 OŠ ANTE KOVAČIĆA VLADIMIRA NAZORA 1 49250 ZLATAR 02155532 45452785696
32 16125 OŠ ĐURE PREJCA,DESINIĆ RATKAJEVA 8 49216 DESINIĆ 03085813 38859983763
33 16133 OŠ VIKTORA KOVAČIĆA HUM NA SUTLI 152/1 49231 HUM NA SUTLI 03079562 10252520738
34 16141 OŠ JANKA LESKOVARA DRAGUTINA KUNOVIĆA 8 49218 PREGRADA 03079546 49697472944
35 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA VLADIMIRA NAZORA 10 49247 ZLATAR BISTRICA 00868981 52399386937
36 16256 OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR TRG SVETE ANE 28 49253 LOBOR 00973432 21673601455
37 21115 OŠ MAČE MAČE 32 49251 MAČE 01168304 75549096062
38 42049 OŠ BELEC BELEC 50 49254 ZLATAR 02155559 31647438883
39 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE STRMEČKA CESTA BB 49244 STUBIČKE TOPLICE 02539357 07409431299
40 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA LJUDEVITA GAJA 34 49218 PREGRADA 02108186 35009920804
41 16947 SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA GAJEVA 1 49221 BEDEKOVČINA 03148106 05274910037
42 16971 SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA MATIJE GUPCA 5 49282 KONJŠČINA 03126838 10810483829
43 16980 SREDNJA ŠKOLA KRAPINA ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6 49000 KRAPINA 01442678 31689508648
44 16998 SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE LJUDEVITA GAJA 1 49243 OROSLAVJE 03033112 20950883747
45 17013 SREDNJA ŠKOLA ZABOK IVANA I CVIJETE HUIS 2 49210 ZABOK 03799514 27822403513
46 21502 SREDNJA ŠKOLA ZLATAR BRAĆE RADIĆA 10 49250 ZLATAR 01213636 62006181150
47 22656 SREDNJA ŠKOLA PREGRADA ŠKREBLINOVA BB 49218 PREGRADA 01363697 74467195398
48 17021 ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 5 49210 ZABOK 03799549 54719033509
49 17030 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 13 49210 ZABOK 03799522 90817200215
50 28410 GRAD KLANJEC TRG MIRA 11 49290 KLANJEC 02588579 13212960913
51 28401 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUN MIHANOVIĆ KLANJEC TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 2 49290 KLANJEC 01442228 50418147849
52 37638 OTVORENO SVEUČILIŠTE KLANJEC ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1 49290 KLANJEC 03905802 67704482086
53 42944 KULTURNI CENTAR KLANJEC ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1 49290 KLANJEC 02213036 82592414278
54 28428 DJEČJI VRTIĆ KESTEN, KLANJEC AUGUSTA ŠENOE BB 49290 KLANJEC 01306936 31822948246
55 28452 GRAD KRAPINA MAGISTRATSKA 30 49000 KRAPINA 02563410 70356651896
56 28469 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE ZAGREBAČKA CESTA 66A 49000 KRAPINA 01480910 38557587732
57 43888 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13 49000 KRAPINA 03434346 19723449615
58 15858 OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA IVANA VRENCEA 1 49000 KRAPINA 03241351 32521501383
59 15866 OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA TRG STJEPANA RADIĆA 1 49000 KRAPINA 03079589 68206344969
60 42475 GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13 49000 KRAPINA 02021056 76228618573
61 28477 DJEČJI VRTIĆ GUSTAV KRKLEC, KRAPINA MAGISTRATSKA 11 49000 KRAPINA 03079856 72492051511
62 28549 GRAD OROSLAVJE ORO TRG 1 49243 OROSLAVJE 02581442 86505626714
63 28557 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE MILANA PRPIĆA 82 49243 OROSLAVJE 00936278 44551444818
64 42104 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE MILANA PRPIĆA 80 49243 OROSLAVJE 02093332 28896456578
65 28565 DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE MIHANOVIĆEVA 6 49243 OROSLAVJE 01338978 73676398914
66 28581 GRAD PREGRADA JOSIPA KARLA TUŠKANA 2 49218 PREGRADA 02599368 01467072751
67 43677 MUZEJ GRADA PREGRADE DR. ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA TRG GOSPE KUNAGORSKE 3 49218 PREGRADA 02355043 63834553569
68 28612 GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA TRG GOSPE KUNAGORSKE 3 49218 PREGRADA 01576330 38049127947
69 28604 DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA STJEPANA ŠKREBLINA 1 49218 PREGRADA 01278398 80849031239
70 28688 GRAD ZABOK ZIVTOV TRG 10 49210 ZABOK 02541262 39265120858
71 37726 ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 1 49210 ZABOK 01478044 18672052928
72 42188 GRADSKA KNJIŽNICA KSAVER ŠANDOR GJALSKI STJEPANA RADIĆA 1 49210 ZABOK 02039443 42568267870
73 28696 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA STJEPANA RADIĆA 15 49210 ZABOK 00520217 21858761530
74 37734 GRAD ZLATAR TRG SLOBODE 35 49250 ZLATAR 02587483 36370939278
75 28715 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA ZAGREBAČKA 3 49250 ZLATAR 03149528 08849809789
76 37742 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA ZLATAR KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6 49250 ZLATAR 01240226 85368851001
77 40980 GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR ZAGREBAČKA 2 49250 ZLATAR 01953184 26007163252
78 43087 GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR ZAGREBAČKA 3 49250 ZLATAR 02248395 68196151721
79 37898 OPĆINA BEDEKOVČINA TRG ANTE STARČEVIĆA 8 49221 BEDEKOVČINA 02575744 33523559931
80 28225 DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA LJUDEVITA GAJA 13 49221 BEDEKOVČINA 01251848 06730367301
81 42231 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINA TRG ANTE STARČEVIĆA 3 49221 BEDEKOVČINA 02134799 15056644916
82 28356 OPĆINA BUDINŠČINA BUDINŠČINA 6 49284 BUDINŠČINA 02590069 06550373801
83 28250 OPĆINA DESINIĆ TRG SV. JURJA 7 49216 DESINIĆ 02541106 67465231566
84 28268 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA RATKAJEVA 6 49216 DESINIĆ 01486675 66763977539
85 28313 GRAD DONJA STUBICA TRG MATIJE GUPCA 20/N 49240 DONJA STUBICA 02599821 31330710032
86 28321 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA TOPLIČKA 27 49240 DONJA STUBICA 01254260 32137226753
87 28330 OPĆINA ĐURMANEC ĐURMANEC 137 49225 ĐURMANEC 02609118 64964131342
88 28348 OPĆINA GORNJA STUBICA TRG SV.JURJA 2 49245 GORNJA STUBICA 02544369 82071829681
89 28372 OPĆINA HUM NA SUTLI HUM NA SUTLI 175 49231 HUM NA SUTLI 02621223 61743726362
90 42514 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI HUM NA SUTLI 175 49231 HUM NA SUTLI 02167077 73255340483
91 28389 DJEČJI VRTIĆ BALONČICA HUM NA SUTLI BB 49231 HUM NA SUTLI 01172832 14352027693
92 28364 OPĆINA HRAŠČINA TRGOVIŠČE 23C 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE 02588552 68733114137
93 28397 OPĆINA JESENJE GORNJE JESENJE BB 49233 GORNJE JESENJE 02588625 45671692561
94 28436 OPĆINA KONJŠČINA IVICE GLUHAKA 13 49282 KONJŠČINA 02590018 64934614358
95 28444 DJEČJI VRTIĆ KONJŠĆINA PIONIRSKA 2 49282 KONJŠČINA 01395670 86611979061
96 37646 OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI KRALJEVEC NA SUTLI 132 49294 KRALJEVEC NA SUTLI 00410578 37745995089
97 37687 OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE ANTUNA MIHANOVIĆA 3 49217 KRAPINSKE TOPLICE 02543826 97782176849
98 44348 OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICE LJUDEVITA GAJA 27 49217 KRAPINSKE TOPLICE 02467607 46808605989
99 37654 DJEĆJI VRTIĆ MASLAČAK ZAGREBAČKA 12 49217 KRAPINSKE TOPLICE 01417380 83364916789
100 28485 OPĆINA KUMROVEC ULICA JOSIPA BROZA 12 49295 KUMROVEC 02595834 21647556965
101 44071 DJEČJI VRTIĆ JAGLAC ANTUNA MIHANOVIČA 8 49295 KUMROVEC 02235544 22856331237
102 37662 OPĆINA LOBOR TRG SVETE ANE 26 49253 LOBOR 02601206 08909915246
103 37679 OPĆINA MAČE MAČE 30 49251 MAČE 02542480 74580871169
104 28493 OPĆINA MARIJA BISTRICA TRG PAPE IVANA PAVLA II. 34 49246 MARIJA BISTRICA 02600072 67413456362
105 42354 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ZAGREBAČKA BB 49246 MARIJA BISTRICA 02129906 63806259868
106 28532 DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK ZAGREBAČKA 15 49246 MARIJA BISTRICA 01414836 97644225367
107 37695 OPĆINA MIHOVLJAN MIHOVLJAN 48 49252 MIHOVLJAN 02600820 61303939938
108 37814 OPĆINA NOVI GOLUBOVEC NOVI GOLUBOVEC 26 49255 NOVI GOLUBOVEC 02580888 61688552243
109 28573 OPĆINA PETROVSKO PETROVSKO 59 49234 PETROVSKO 02692970 67624781459
110 28637 OPĆINA RADOBOJ RADOBOJ 8 49232 RADOBOJ 02576040 25976958441
111 28645 OPĆINA STUBIČKE TOPLICE VIKTORA ŠIPEKA 16 49244 STUBIČKE TOPLICE 02542544 15490794749
112 46124 DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, STUBIČKE TOPLICE MLINARSKA CESTA 34 49244 STUBIČKE TOPLICE 02632187 60853772547
113 37700 OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE TRG HRVATSKE KRALJICE 1 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 02541416 18648820219
114 28653 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE TRG HRVATSKE KRALJICE 2 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 01219057 42275684497
115 28670 OPĆINA TUHELJ TUHELJ 36 49215 TUHELJ 02584425 67394184503
116 28661 OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE TRG STJEPANA TUĐMANA 2 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 02539594 48320630286
117 44485 DJEČJI VRTIĆ ROŽICA AUGUSTA ŠENOE 3 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 02433478 05525477269
118 28707 OPĆINA ZAGORSKA SELA ZAGORSKA SELA 38 49296 ZAGORSKA SELA 02588595 69544772850
119 37759 OPĆINA ZLATAR BISTRICA VLADIMIRA NAZORA 56 49247 ZLATAR BISTRICA 02595524 84861610780
120 37767 DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI LOVREĆANSKA 13 49247 ZLATAR BISTRICA 01276387 83681219045
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 29269 SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 36 44000 SISAK 02558327 82215698659
2 44119 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 6 44000 SISAK 02349264 80519496359
3 29244 OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 59 44000 SISAK 00687561 01066571771
4 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE TOMISLAVOVA 1 44000 SISAK 00687545 29702380901
5 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE TRG HRVATSKIH BRANITELJA BB 44000 SISAK 02808579 72671699332
6 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.IVAN BARBOT POPOVAČA JELENGRADSKA 1 44317 POPOVAČA 03319105 76024026802
7 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA MATIJE GUPCA 4 44250 PETRINJA 02266377 78081623634
8 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK KRALJA TOMISLAVA 1 44000 SISAK 02266342 97453903164
9 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 42 44320 KUTINA 02266369 86277572218
10 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16 44415 TOPUSKO 01190113 92877953493
11 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SISAČKA BB 44317 POPOVAČA 02119188 34233606237
12 9013 OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO ŠKOLSKA 12 44415 TOPUSKO 03312631 73206960144
13 10820 OŠ GVOZD KRALJA PETRA SVAČIĆA 21 44410 GVOZD 03312658 90603912492
14 11515 OŠ GLINA ANTE STARČEVIĆA 1 44400 GLINA 03126331 08883325973
15 11523 OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICA ŠKOLSKA 9 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 03084469 29265221279
16 11531 OŠ JASENOVAC BRAĆE RADIĆ 145 44324 JASENOVAC 03201635 42105502220
17 11540 OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI AUGUSTA ŠENOE 1 44322 LIPOVLJANI 03201643 83731880413
18 11558 OŠ NOVSKA TRG FRANJE TUĐMANA 1 44330 NOVSKA 03201627 57413166936
19 11566 OŠ RAJIĆ TRG HRVATSKIH BRANITELJA 6 44323 RAJIĆ 03201651 39075346522
20 11574 I OŠ PETRINJA GUNDULIĆEVA 5 44250 PETRINJA 03082962 74073235052
21 11582 OŠ JABUKOVAC JABUKOVAC 34 44204 JABUKOVAC PETRINJA 03082989 38594700101
22 11599 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA TRG MATICE HRVATSKE BB 44250 PETRINJA 03083004 34310703158
23 11603 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA GORA 61 A 44250 PETRINJA 03082997 52208131924
24 11638 OŠ MLADOST, LEKENIK ZAGREBAČKA 25B 44272 LEKENIK 03313603 07713188570
25 11654 OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES MARTINSKA VES 44201 MARTINSKA VES 03324052 67682431714
26 11687 OŠ SUNJA LJUDEVITA POSAVSKOG 55 A 44210 SUNJA 03313590 02388957325
27 15946 OŠ LUDINA OBRTNIČKA 12 44316 VELIKA LUDINA 03319032 78612564110
28 15954 OŠ POPOVAČA VINOGRADSKA 15 44317 POPOVAČA 03327906 59315369479
29 21123 OŠ DVOR ANTE BRUNE BUŠIĆA 5 44440 DVOR 03083365 44812436247
30 21131 OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA ZVONIMIRA KUHARA BB 44250 PETRINJA 03255239 82075872515
31 21158 OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA TOMISLAVA BOGIĆA 2 44450 HRVATSKA DUBICA 03084442 90278949936
32 41005 OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANI MEČENČANI BB 44431 DONJI KUKURUZARI 02114607 86004685336
33 11734 GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA, SISAK TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 2 44000 SISAK 03959465 02530789618
34 23294 GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ TRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 3 44330 NOVSKA 01460552 46282088134
35 17056 SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA MATE LOVRAKA 3 44320 KUTINA 00319163 28990867382
36 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA HRVATSKIH BRANITELJA 6 44320 KUTINA 00319171 49386562260
37 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO ŠKOLSKA ULICA 14 44415 TOPUSKO 03312666 34481845316
38 19327 SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICA HRVATSKIH BRANITELJA 14 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 03084485 71711701508
39 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA TINA UJEVIĆA BB 44330 NOVSKA 00433489 21419265667
40 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA IVANA GUNDULIĆA 3 44250 PETRINJA 00312568 58077261904
41 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK MARIJANA CVETKOVIĆA 2 44010 SISAK 03951600 13415265906
42 19360 GIMNAZIJA SISAK TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 44000 SISAK 03957799 72959495491
43 19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC ALEJA NARODNIH HEROJA 1 44103 SISAK 03954919 61700209816
44 19386 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK LAĐARSKA 1 44000 SISAK 03954897 89902090243
45 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK MARIJANA CVETKOVIĆA 2 44010 SISAK 03951618 11624056245
46 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK KRALJA TOMISLAVA 19 44000 SISAK 03957802 98330866966
47 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA FRANKOPANSKA 10 44400 GLINA 03126439 23451386899
48 19556 UČENIČKI DOM KUTINA CRKVENA 26 44320 KUTINA 03319121 29603114585
49 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA TRG NARODNIH UČITELJA 7 44250 PETRINJA 03086828 60616560469
50 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK OKTAVIJANA AUGUSTA 3 44000 SISAK 03448924 39935558897
51 29148 GRAD GLINA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 44400 GLINA 02562286 79799761840
52 29164 KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 10 44400 GLINA 01226665 97609193028
53 29156 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA FRANKOPANSKA 33 44400 GLINA 01174436 05526335505
54 29197 GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 02667550 06208368082
55 29201 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MILIVOJA CVETNIĆA HRVATSKA KOSTAJNICA VLADIMIRA NAZORA 17 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 01528068 41036860721
56 29210 DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA VLADIMIRA NAZORA 40 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 03164560 79465860140
57 28991 GRAD KUTINA TRG KRALJA TOMISLAVA 12 44320 KUTINA 02580535 41888874500
58 15536 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA RADIĆEVA 3 44320 KUTINA 03319083 53390324352
59 29033 VATROGASNA POSTROJBA KUTINA KRALJA LJUDEVITA POSAVSKOG BB 44320 KUTINA 01478982 22190219862
60 29025 MUZEJ MOSLAVINE KUTINA TRG KRALJA TOMISLAVA 13 44320 KUTINA 03327949 84013099375
61 41048 KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA TRG KRALJA TOMISLAVA 17 44320 KUTINA 02018748 52184315989
62 15899 OŠ BANOVA JARUGA STJEPANA RADIĆA 118 44320 KUTINA 03327892 58146774117
63 15903 OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA CRKVENA 59 44320 KUTINA 03327914 80462671526
64 15911 OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA ŠKOLSKA 2 44320 KUTINA 03319067 82027836579
65 15920 OŠSTJEPANA KEFELJE, KUTINA NIKOLE TESLE 1 44320 KUTINA 03319059 98618221938
66 15938 OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 2 44320 KUTINA 03392597 87858338852
67 46850 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA, KUTINA STJEPANA RADIĆA 3 44320 KUTINA 02796970 45795045335
68 29009 DJEČJI VRTIĆ KUTINA AUGUSTA CESARCA 4A 44320 KUTINA 03319113 48077094063
69 28918 GRAD NOVSKA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 44330 NOVSKA 02558661 09112913581
70 28926 PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE NOVSKA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3 44330 NOVSKA 03202321 87624359246
71 28934 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTE JAGAR KRALJA TOMISLAVA 4 44330 NOVSKA 01291904 41385169887
72 28942 DJEČJI VRTIĆ RADOST IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1 4433O NOVSKA 03208206 65737381445
73 28811 GRAD PETRINJA GUNDULIĆEVA 2 44250 PETRINJA 02627442 11848400362
74 28820 VATROGASNA P0STROJBA GRADA PETRINJE VATROGASNA 57 44250 PETRINJA 01486845 29038657151
75 28846 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, HRVATSKI DOM PETRINJA MATIJE GUPCA 2 44250 PETRINJA 03086771 38509842560
76 41021 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA MATIJE GUPCA 2 44250 PETRINJA 02022257 76861071360
77 28838 DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA MILANA DUJNIĆA 25 44250 PETRINJA 03083071 57886000911
78 28854 GRAD SISAK RIMSKA 26 44000 SISAK 02553040 08686015790
79 28862 VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA VATROGASNA 1 44000 SISAK 01479920 16951063251
80 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK KRALJA TOMISLAVA 10 44000 SISAK 03313808 50461238861
81 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC, SISAK RIMSKA ULICA BB 44000 SISAK 03313816 57078326972
82 38411 GRADSKA GALERIJA STRIEGL SISAK ULICA ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 6 44000 SISAK 01887076 49249580525
83 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 12 44000 SISAK 03313859 64298008481
84 46315 KONCERTNI URED SISAK ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 6 44000 SISAK 02665972 70274876039
85 11611 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK KRALJA TOMISLAVA 19 44000 SISAK 03313620 13375968994
86 11620 OŠ 22. LIPNJA, SISAK FRANJE LOVRIĆA 27 44000 SISAK 03313646 16018390550
87 11646 OŠ SELA SELA 103 44000 SISAK 03313654 56392238222
88 11662 OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1 44000 SISAK 03511324 54314584088
89 11679 OŠ KOMAREVO GORNJE KOMAREVO 181A 44000 SISAK 03313719 76870732503
90 11695 OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAK MARIJANA CVETKOVIĆA 24 44000 SISAK 03313565 06177183121
91 11700 OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK ZAGREBAČKA ULICA 8A 44000 SISAK 03313573 01026768862
92 11718 OŠ VIKTOROVAC ALEJA NARODNIH HEROJA 2 44000 SISAK 03313638 79962016887
93 11726 OŠ GALDOVO BREZOVAČKOG ODREDA 1 44000 SISAK 03313697 98623564084
94 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33 44000 SISAK 03978290 06403374385
95 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI OKTAVIJANA AUGUSTA 1 44000 SISAK 03978281 16572476333
96 38323 OPĆINA DONJI KUKURUZARI DONJI KUKURUZARI 54 44431 DONJI KUKURUZARI 02548518 68881952354
97 29076 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAPREDAK MEČENČANI 11B 44431 DONJI KUKURUZARI 01615637 55367452515
98 29084 OPĆINA DVOR TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 44440 DVOR 02690365 88983260227
99 29105 KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9 44440 DVOR 01599496 98179216048
100 29113 NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9 44440 DVOR 03083390 13260097175
101 29092 DJEČJI VRTIĆ SUNCE KRALJA TOMISLAVA 23/A 44440 DVOR 03404285 30798547831
102 29121 OPĆINA GVOZD TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6 44410 GVOZD 02580594 52580744719
103 29130 KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZD TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6 44410 GVOZD 01635689 78745670834
104 29172 OPĆINA HRVATSKA DUBICA PETRA BERISLAVIĆA BB 44450 HRVATSKA DUBICA 02534304 01129249076
105 29189 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVO KOZARČANIN VJEKOSLAVA VENKA 3 44450 HRVATSKA DUBICA 01504622 87175913741
106 29050 OPĆINA JASENOVAC TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 19 44324 JASENOVAC 02600838 42512118827
107 29068 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA BB 44324 JASENOVAC 01401556 98745000013
108 28983 OPĆINA LEKENIK ZAGREBAKA 44 44272 LEKENIK 02543087 00252572114
109 44516 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIK ZAGREBAČKA BB 44272 LEKENIK 02464179 70082926604
110 46663 DJEČJI VRTIĆ LEKENIK HERMANA GMEINJERA 1 44272 LEKENIK 01384996 26811816640
111 28975 OPĆINA LIPOVLJANI TRG HRVATSKIH BRANITELJA 44322 LIPOVLJANI 02575051 32047047076
112 38358 PREDŠKOLSKA USTANOVA LIPOVLJANI ANTE STARČEVIĆA 1 44322 LIPOVLJANI 01343980 44603469381
113 28967 OPĆINA MAJUR KOLODVORSKA 3 44430 MAJUR 02616351 31634585614
114 38420 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJUR SV. MIHOVILA 2 44433 MAJUR 01931423 48637203851
115 28959 OPĆINA MARTINSKA VES DESNA MARTINSKA VES 67 44201 MARTINSKA VES 02546256 29047990576
116 28799 OPĆINA POPOVAČA TRG GROFOVA ERDODYJA 5 44317 POPOVAČA 02595818 73945204941
117 28803 DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA ALOJZIJA STEPINCA BB 44317 POPOVAČA 01414305 27712208903
118 41072 KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA TRG GROFOVA ERDODYJA 7 44317 POPOVAČA 02039800 37554807206
119 28774 OPĆINA SUNJA TRG KRALJA TOMISLAVA3 44210 SUNJA 02624583 42109890167
120 28782 DJEČJI VRTIĆ BAMBI MATIJE GUPCA BB 44210 SUNJA 01390449 41698901912
121 43870 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA MATIJE GUPCA 33 44210 SUNJA 02375451 83772130819
122 28758 OPĆINA TOPUSKO OPATOVINA 10 44415 TOPUSKO 02574985 82502003674
123 41089 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKO TRG BANA JOSIPA JELAČIČA 1 44415 TOPUSKO 01861778 19578298893
124 28766 DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO ŠKOLSKA 10 44415 TOPUSKO 01233793 82811247045
125 28723 OPĆINA VELIKA LUDINA OBRTNIČKA 4 44316 VELIKA LUDINA 02580985 02359032919
126 28740 KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINA OBRTNIČKA 3 44316 VELIKA LUDINA 01695207 05332240483
127 28731 DJEČJI VRTIĆ LUDINA CRKVENA 2 44316 VELIKA LUDINA 01482173 61434871743
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 26910 KARLOVAČKA ŽUPANIJA AMBROZA VRANICZANYA 2 47000 KARLOVAC 02613280 65050537368
2 27280 OPĆA BOLNICA OGULIN BOLNIČKA ULICA 38 47300 OGULIN 00814415 88206161418
3 27298 OPĆA BOLNICA KARLOVAC DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 3 47000 KARLOVAC 00728730 95156346215
4 27693 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, KARLOVAC TKALČEVA 2 47000 KARLOVAC 01310488 42168832714
5 27263 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE DR.VLATKA MAČEKA 48 47000 KARLOVAC 00728748 89666864899
6 27003 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ ANDRIJE HEBRANGA 24 47210 VOJNIĆ 03310469 78337999015
7 27011 DOM ZDRAVLJA SLUNJ PLITVIĆKA 18 A 47240 SLUNJ 03311317 11752615071
8 27020 DOM ZDRAVLJA OZALJ KOLODVORSKA ULICA 2 47280 OZALJ 03114945 73800286151
9 27191 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA BANA JOSIŠA JELAČIĆA 4 47250 DUGA RESA 00751073 17772249755
10 27239 DOM ZDRAVLJA OGULIN BERNARDINA FRANKOPANA 14 47300 OGULIN 00814407 12151785235
11 27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC VLADKA MAČEKA 48 47000 KARLOVAC 00728756 81499488050
12 27255 USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC DR. VLATKA MAČEKA 48 47000 KARLOVAC 01086057 82576314825
13 27271 SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA JOZEFA JERUZALEMA 7 47250 DUGA RESA 00751120 92512048276
14 8834 OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA JOZEFINSKA 85 47250 DUGA RESA 03065766 07817651683
15 8842 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESA BANA JOSIPA JELAČIĆA 8 47250 DUGA RESA 03065774 94085042455
16 8859 OŠ GENERALSKI STOL GENERALSKI STOL 22A 47262 GENERALSKI STOL 03065782 96749093813
17 8883 OŠ DRAGANIĆI DRAGANIĆI 35 47201 DRAGANIĆI 03592804 09169206640
18 8998 OŠ SLAVA RAŠKAJ, OZALJ PODGRAJ 10A 47280 OZALJ 03114872 07908666013
19 9005 OŠ SLUNJ ŠKOLSKA 17 47240 SLUNJ 03311236 03563866616
20 10688 PRVA OŠ OGULIN BOLNIČKA ULICA 11 47300 OGULIN 03208257 59388217077
21 10696 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, OGULIN JOSIPA BANA JELAČIĆA 1 47300 OGULIN 03200531 47011952441
22 10707 OŠ PLAŠKI 143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA 1A 47304 PLAŠKI 03200558 58045052470
23 10715 OŠ JOSIPDOL KARLOVAČKA 17 47303 JOSIPDOL 03200574 14497428329
24 16150 OŠ ŽAKANJE ŽAKANJE 58 47276 ŽAKANJE 00575224 88436426142
25 16192 OŠ NETRETIĆ NETRETIĆ 2 47271 NETRETIĆ 00640484 77767427629
26 21140 OŠ VOJNIĆ STARČEVIĆEV TRG 3 47220 VOJNIĆ 03310426 00677859713
27 21166 OŠ BARILOVIĆ BARILOVIĆ BB 47252 BARILOVIĆ 01170465 35452176334
28 21174 OŠ CETINGRAD IVANA FRAN.CETINSKOG 11 47222 CETINGRAD 03311252 99996823949
29 21182 OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAK KRNJAK 20 47242 KRNJAK 03592715 03074102318
30 21199 OŠ EUGEN KVATERNIK RAKOVICA 66 47245 RAKOVICA 03311279 89016155247
31 22929 OŠ ANTUN KLASINC, LASINJA TRG HRVATSKIH BRANITELJA 11 47206 LASINJA 01344226 89421674924
32 17177 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2 47300 OGULIN 01244787 64690874294
33 19087 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA JOZEFINSKA CESTA 27 47250 DUGA RESA 03065863 94521720903
34 19095 GIMNAZIJA KARLOVAC RAKOVAC 4 47000 KARLOVAC 03791858 28921801124
35 19100 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC STJEPANA MIHALIĆA 43 47000 KARLOVAC 03792374 78360781271
36 19118 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC FRANA KURELCA 2 47000 KARLOVAC 03790096 97613771398
37 19126 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC VATROGASNA CESTA 5 47000 KARLOVAC 03123219 47487840909
38 19142 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC DR. ANDRIJE ŠTAMPARA BB 47000 KARLOVAC 03791831 91734340338
39 19159 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC LJUDEVITA JONKEA BB 47000 KARLOVAC 03791815 46181162283
40 19167 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC RADIĆEVA 8 I 10 47000 KARLOVAC 03790100 96309520796
41 19175 MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC DOMOBRANSKA 2 47000 KARLOVAC 03792382 68371339805
42 21535 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ ŠKOLSKA 22 47240 SLUNJ 03360598 80942858499
43 19589 UČENIČKI DOM OGULIN VLADIMIRA NAZORA 6 47300 OGULIN 03200787 89151403416
44 19749 UČENIČKI DOM KARLOVAC SAMOSTANSKA 2 47000 KARLOVAC 03123456 23360467616
45 21527 GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULIN STRUGA 3 47300 OGULIN 01244795 98718120450
46 7632 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- SVETI ANTUN IVANA KUKULJEVIĆA 2 47000 KARLOVAC 03440222 54912090749
47 27335 GRAD DUGA RESA TRG SV. JURJA 1 47250 DUGA RESA 02603799 15857239976
48 27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TRG SV. JURJA 3 47250 DUGA RESA 03065901 03031924297
49 42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA KASAR 19 47250 DUGA RESA 02174995 06408214334
50 27343 DJEČJE JASLICE I VRTIĆ KASAR 17 47250 DUGA RESA 03065928 97060388897
51 27601 GRAD KARLOVAC BANJAVČIĆEVA 9 47000 KARLOVAC 02575647 25654647153
52 27652 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA GAŽANSKI TRG 11 47000 KARLOVAC 01480081 85714584704
53 27610 GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM DOMOBRANSKA 1 47000 KARLOVAC 03132471 83612947167
54 27628 GRADSKI MUZEJ STROSSMAYEROV TRG 7 47000 KARLOVAC 03132323 25177148317
55 27636 GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ ŠESTIĆEVA 1 47000 KARLOVAC 03123359 41231362351
56 8867 OŠ BANIJA DR. GAJE PETROVIĆA 5 47000 KARLOVAC 03592774 96061516265
57 8875 OŠ REČICA REČICA BB 47203 KARLOVAC 03592758 32039112432
58 8891 OŠ SKAKAVAC SKAKAVAC 44 47212 SKAKAVAC 03592677 87814222526
59 8906 OŠ ŠVARČA BAŠČINSKA CESTA BB 47000 KARLOVAC 03592731 23749968948
60 8914 OŠ GRABRIK MAKSIMILIJANA VRHOVCA BB 47000 KARLOVAC 03592693 86357085201
61 8922 OŠ DUBOVAC PRIMORSKA 9 47000 KARLOVAC 03196330 27565222213
62 8939 OŠ TURANJ TURANJ 18 47000 KARLOVAC 03592740 26248257038
63 8947 OŠ MAHIČNO MAHIČNO BB 47286 MAHIČNO 03592766 61565759775
64 8955 OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, KARLOVAC STJEPANA RADIĆA 31 47000 KARLOVAC 03592707 05816682903
65 8971 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC AUGUSTA CESARCA 3 47000 KARLOVAC 03402975 31747259377
66 8980 OŠ BRAĆA SELJAN, KARLOVAC VLADIMIRA NAZORA 1 47000 KARLOVAC 03770974 35516086895
67 27644 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC TKALČEVA 2 47000 KARLOVAC 03123448 67142183779
68 46884 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE TURANJ 20 47000 KARLOVAC 02808013 86302366180
69 8963 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI BANIJA 24 47000 KARLOVAC 03123472 82252820597
70 27433 GRAD OGULIN BERNARDINA FRANKOPANA 11 47300 OGULIN 02597616 58264108511
71 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BERNARDINA FRANKOPANA 18 47300 OGULIN 01477293 07951789223
72 27677 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN TRG HRVATSKIH RODOLJUBA 2 47300 OGULIN 01507494 32709842687
73 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 47300 OGULIN 00229016 65118187420
74 27450 DJEČJI VRTIĆ BISTRAC PETRA PRERADOVIĆA 23 47300 OGULIN 03200779 62663517127
75 27468 GRAD OZALJ KURILOVAC 1 47280 OZALJ 02710498 45123683624
76 27476 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJ ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 2 47280 OZALJ 03114902 99297618285
77 27484 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ TRG BRAĆE RADIĆ 4 47280 OZALJ 01421808 36389970954
78 42686 ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ ZRINSKIH I FRANKOPANA 2 47280 OZALJ 02240220 74311601357
79 42694 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA ZRINSKIH I FRANKOPANA 2 47280 OZALJ 02240203 61107046938
80 27548 GRAD SLUNJ TRG DR. FRANJE TUĐMANA 12 47240 SLUNJ 02714159 33366502542
81 27564 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TRG BRAĆE RADIĆA 9 47240 SLUNJ 03311309 97964108110
82 42627 KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9 47240 SLUNJ 02186560 26721867364
83 27556 DJEČJI VRTIĆ KRALJA ZVONIMIRA 9 47240 SLUNJ 03311333 70886753441
84 27302 OPĆINA BARILOVIĆ BARILOVIĆ BB 47252 BARILOVIĆ 02565609 20647441417
85 27319 OPĆINA BOSILJEVO BOSILJEVO 14 47251 BOSILJEVO 02554607 08374469913
86 27716 OPĆINA CETINGRAD TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2 47222 CETINGRAD 02689065 41363755317
87 27327 OPĆINA DRAGANIĆ DRAGANIĆI 10 47201 DRAGANIĆ 02575434 45803800853
88 27360 OPĆINA GENERALSKI STOL GENERALSKI STOL 32 47262 GENERALSKI STOL 02603527 58079751001
89 27378 OPĆINA JOSIPDOL OGULINSKA ULICA 12 47303 JOSIPDOL 02619288 65506283455
90 27386 DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL KARLOVAČKA 17 B 47303 JOSIPDOL 01157248 57962817970
91 27394 OPĆINA KAMANJE KAMANJE BB 47282 KAMANJE 02549301 01582703044
92 27409 OPĆINA KRNJAK KRNJAK 5 47242 KRNJAK 02598965 71767746351
93 27417 OPĆINA LASINJA LASINJSKA CESTA 19 47206 LASINJA 02540916 59068748409
94 27425 OPĆINA NETRETIĆ NETRETIĆ 3A 47271 NETRETIĆ 02575949 80214224162
95 27492 OPĆINA PLAŠKI 143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5 47304 PLAŠKI 02771608 74736628477
96 27505 KNJIŽNICA I ČITAONICA SABORČANSKA BB 47304 PLAŠKI 01676270 21131782508
97 27513 OPĆINA RAKOVICA RAKOVICA 6 47245 RAKOVICA 02616327 32809923710
98 27521 OPĆINA RIBNIK RIBNIK 4A 47272 RIBNIK 02562278 76454200013
99 27530 OPĆINA SABORSKO SENJ 44 47306 SABORSKO 02664119 97869213325
100 27572 OPĆINA TOUNJ LINIJE 3 B 47264 TOUNJ 02616661 55680038973
101 27708 OPĆINA VOJNIĆ TRG STJEPANA RADIĆA 1 47220 VOJNIĆ 02604892 32028576296
102 27589 KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ ANDRIJE HEBRANGA 2 47220 VOJNIĆ 01366408 82323938664
103 44102 DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ STARČEVIĆEV TRG 4 47220 VOJNIĆ 02417642 88272996636
104 27597 OPĆINA ŽAKANJE ŽAKANJE 58 47276 ŽAKANJE 02542293 22280655264
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 32043 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA FRANJEVAČKI TRG 7 42000 VARAŽDIN 02628210 15877210917
2 32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN IVANA MEŠTROVIĆA BB 42000 VARAŽDIN 03376982 59638828302
3 32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE MEŠTROVIĆEVA BB 42000 VARAŽDIN 00740985 20184981156
4 46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE MALI PLAC 1/A 42000 VARAŽDIN 02660288 22949553687
5 32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KOLODVORSKA 20 42000 VARAŽDIN 01740016 04489447850
6 32385 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF VARAŽDINSKA 2 42220 NOVI MAROF 03325326 60942270647
7 32393 BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK KLENOVNIK 1 42244 KLENOVNIK 03015564 36627766446
8 40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE TRG SLOBODE 1 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 03325334 68425903637
9 41136 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KRATKA 1/IV 42000 VARAŽDIN 01511718 41913392636
10 13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC ULICA AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 42240 IVANEC 03125408 16575689564
11 13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA HRVATSKIH PAVLINA 42 42250 LEPOGLAVA 03136914 54431385743
12 13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA LJUDEVITA GAJA 15 42253 BEDNJA 03125475 71132268218
13 13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, LEPOGLAVA DONJA VIŠNJICA 1 42250 LEPOGLAVA 03136922 03537386938
14 13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA DONJA VOĆA 19D 42245 DONJA VOĆA 03125416 67081106157
15 13844 OŠ GUSTAV KRKLEC, MARUŠEVEC ČALINEC 78 42243 MARUŠEVEC 03125467 75963401960
16 13869 OŠ IVANA RANGERA, LEPOGLAVA KAMENICA BB 42250 LEPOGLAVA 00252514 37757206587
17 13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVIK KLENOVIK 21 42244 KLENOVNIK 00294071 43378656254
18 13885 OŠ LUDBREG KAČIĆEVA 17 42230 LUDBREG 03072266 82884083985
19 13893 OŠ MARTIJANEC ŠKOLSKA 3, MARTIJANEC 42232 DONJI MARTIJANEC 03073025 88619742736
20 13908 OŠ VELIKI BUKOVEC DRAVSKA 42 42231 VELIKI BUKOVEC 03072258 33624881058
21 13916 OŠ SVETI ĐURĐ CVJETNA 4 42233 SVETI ĐURĐ 00387231 14916088468
22 13924 OŠ NOVI MAROF ZAGORSKA 23 42220 NOVI MAROF 03325237 22230823677
23 13932 OŠ PODRUTE DONJE MAKOIŠĆE 115 42220 NOVI MAROF 03325148 88037050779
24 13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE MARTINA PUŠTEKA 1 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 03325156 93828059048
25 13957 OŠ SVIBOVEC BRAĆE RADIĆA 4, SVIBOVEC 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 03325229 44003727720
26 13965 OŠ BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 14 42225 BREZNIČKI HUM 03325202 31867995107
27 13973 OŠ VISOKO VISOKO 20 42224 VISOKO 03325199 36884862347
28 13981 OŠ LJUBEŠĆICA ZAGREBAČKA 22 42222 LJUBEŠČICA 03325172 05243609231
29 13990 OŠ BISAG BISAG 24/1 42226 BREZNICA 03325164 32485068699
30 14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA ŠKOLSKA 7 42214 SVETI ILIJA 03005925 71629247016
31 14015 OŠ CESTICA DRAVSKA 2 42208 CESTICA 03404145 74662493956
32 14023 OŠ BELETINEC STJEPANA RADIĆA 4 42214 SVETI ILIJA 03005844 60698725264
33 14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET VARAŽDINSKA 19 42203 JALŽABET 03005836 05649816050
34 14040 OŠ KNEGINEC GORNJI TOPLIČKA BB, TURČIN 42204 GORNJI KNEGINEC 03005976 04565072303
35 14066 OŠ PETRIJANEC VLADIMIRA NAZORA 42 42206 PETRIJANEC 03005895 51083143392
36 14074 OŠ SRAČINEC VARAŽDINSKA 98 42208 SRAČINEC 03006000 18914448080
37 14082 OŠ ŠEMOVEC PLITVIČKA 2, ŠEMOVEC 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 03005933 48253697494
38 14099 OŠ TRNOVEC BARTOLOVEČKA 55 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 03409155 67315800148
39 14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, IVANEC RADOVAN, VARAŽDINSKA 14 42242 IVANEC 03125424 95837279138
40 14111 OŠ VIDOVEC ŠKOLSKA 4 42205 VIDOVEC 03005992 82627473367
41 14120 OŠ VINICA VINIČKA 10, MARČAN 42207 VINICA 03005909 96025995770
42 16301 OŠ TUŽNO VARAŽDINSKA 16, TUŽNO 42240 VIDOVEC 03005828 38968356883
43 14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN KAPUCINSKI TRG 8 42000 VARAŽDIN 03006077 53107915745
44 13852 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LADISLAVA ŠABANA, IVANEC VLADIMIRA NAZORA 1 42240 IVANEC 03125491 98597903976
45 15544 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA PADOVCA, NOVI MAROF ANTUNA MIHANOVIĆA 1 42220 NOVI MAROF 03325253 92024964118
46 19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 6A 42000 VARAŽDIN 03956636 27344762042
47 19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 5 42000 VARAŽDIN 03961281 64081807431
48 19239 GIMNAZIJA VARAŽDIN PETRA PRERADOVIĆA 14 42000 VARAŽDIN 03006069 41524139511
49 19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN VINKA MEĐERALA 11 42000 VARAŽDIN 03984516 68558018536
50 19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN BOŽENE PLAZZERIANO 4 42000 VARAŽDIN 03950549 78424884380
51 19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 3/A 42000 VARAŽDIN 03952444 59195457844
52 19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA VINIČKA 53, MARČAN 42207 MARČAN 03956644 07662038503
53 19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC EUGENA KUMIČIĆA 7 42240 IVANEC 03952410 42359743872
54 19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN BOŽENA PLAZZERIANO 4 42000 VARAŽDIN 03950557 58748387962
55 19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 3 42000 VARAŽDIN 03952452 12547919272
56 19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 2 42000 VARAŽDIN 03952479 75856042936
57 7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZAVOJNA 6 42000 VARAŽDIN 03375471 41732682041
58 31681 GRAD IVANEC TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B 42240 IVANEC 02691167 84121580205
59 31704 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUSTAV KRKLEC AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 3 42240 IVANEC 01476971 63823507140
60 31690 DJEČJI VRTIĆ IVANČICE AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 19 42240 IVANEC 03125513 37103102119
61 31544 GRAD LEPOGLAVA ANTUNA MIHANOVIĆA 12 42250 LEPOGLAVA 02691418 79368224789
62 31569 GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA HRVATSKIH PAVLINA 42 42250 LEPOGLAVA 01479130 25859591042
63 31577 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA BB 42250 LEPOGLAVA 01165658 54264947514
64 31585 GRAD LUDBREG TRG SVETOG TROJSTVA 14 42230 LUDBREG 02651858 84947290034
65 43142 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRAGUTIN NOVAK TRG SVETOG TROJSTVA 19 42230 LUDBREG 03073033 72149749030
66 31608 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER TRG SVETOG TROJSTVA 19 42230 LUDBREG 01790340 52291394442
67 31593 DJEČJI VRTIĆ RADOST AUGUSTA ŠENOE 4 42230 LUDBREG 03251977 63026242663
68 31464 GRAD NOVI MAROF TRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 1 42220 NOVI MAROF 02657007 71070402969
69 31489 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF KRALJA TOMISLAVA 16 42220 NOVI MAROF 01516396 10507400781
70 31472 DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF OTONA IVEKOVIĆA 12 42220 NOVI MAROF 03325369 91998322824
71 31350 GRAD VARAŽDIN TRG KRALJA TOMISLAVA 1 42000 VARAŽDIN 02655977 13269011531
72 31405 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA TRENKOVA 44 42000 VARAŽDIN 01484931 31995833807
73 31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN STROSSMAYEROVO ŠETELIŠTE 7 42000 VARAŽDIN 03006131 79080044388
74 42678 JAVNA USTANOVA GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN AUGUSTA CESARCA 16A 42000 VARAŽDIN 01849719 35525556179
75 31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN AUGUSTA CESARCA 1 42000 VARAŽDIN 03006263 13148215901
76 31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METAL OŽEGOVIĆ TRG SLOBODE 8A 42000 VARAŽDIN 03006158 45785139643
77 14195 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN GRABERJE 33 42000 VARAŽDIN 03006018 72349131925
78 14138 I. OŠ VARAŽDIN KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10 42000 VARAŽDIN 03005887 20577781388
79 14146 II. OŠ VARAŽDIN AUGUSTA CESARCA 10 42000 VARAŽDIN 03005879 85152631122
80 14154 III. OŠ VARAŽDIN TRG IVANA PERKOVCA 35 42000 VARAŽDIN 03005852 34451501756
81 14162 IV. OŠ VARAŽDIN ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36 42000 VARAŽDIN 03005950 68707284812
82 14179 V. OŠ VARAŽDIN FRANA KURELCA 11/1 42000 VARAŽDIN 03005968 92948647703
83 14187 VI. OŠ VARAŽDIN DIMITRIJE DEMETRA 13 42000 VARAŽDIN 03005941 43961150866
84 14058 VII. OŠ VARAŽDIN VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN 42000 VARAŽDIN 03005984 90052965740
85 8141 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN DRAVSKA 1 42000 VARAŽDIN 03006433 49529939970
86 31325 GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE MARŠALA TITA 4 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 02653273 54177232254
87 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE TRG SLOBODE 16 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 03325245 24760942879
88 31333 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA BRAĆE RADIĆA 14 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE 01113682 45280497794
89 31796 OPĆINA BEDNJA TRG SVETE MARIJE 26 42253 BEDNJA 02691825 48874522780
90 31788 OPĆINA BERETINEC TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 42201 BERETINEC 02653362 43667904961
91 31770 OPĆINA BREZNICA BISAG 23 BISAG 42226 BREZNICA 02658895 59573646857
92 31761 OPĆINA BREZNIČKI HUM BREZNIČKI HUM 4 42225 BREZNIČKI HUM 02657384 35774913576
93 31753 OPĆINA CESTICA DRAVSKA 1 A 42208 CESTICA 02541858 92031563169
94 31737 OPĆINA DONJA VOĆA DONJA VOĆA 26 C 42245 DONJA VOĆA 02684250 07707519145
95 31729 OPĆINA DONJI MARTIJANEC VARAŽDINSKA 64, MARTIJANEC 42232 DONJI MARTIJANEC 02654466 67582103920
96 31657 OPĆINA GORNJI KNEGINEC KOLODVORSKA 1C 42204 GORNJI KNEGINEC 02652935 60823665184
97 31665 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ŠKOLSKA 1 42204 GORNJI KNEGINEC 01314564 76645701354
98 31632 OPĆINA JALŽABET TRG BRAĆE RADIĆ BB 42203 JALŽABET 02669056 59790184195
99 43845 DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ POTOK 16 43203 JALŽABET 02412675 73339902226
100 31616 OPĆINA KLENOVNIK KLENOVNIK 8 42244 KLENOVNIK 02692481 80034270503
101 31624 DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIK KLENOVNIK 32 42244 KLENOVNIK 01191977 01051543765
102 31536 OPĆINA LJUBEŠĆICA ZAGREBAČKA 22B 42222 LJUBEŠĆICA 02653885 42311210067
103 31510 OPĆINA MALI BUKOVEC PAVLEKA MIŠKINE 14 42231 MALI BUKOVEC 02655993 26328529354
104 31497 OPĆINA MARUŠEVEC ČALINEC 52 42243 MARUŠEVEC 02575299 26670454549
105 31456 OPĆINA PETRIJANEC TRG SVETOG PETRA 1 42206 PETRIJANEC 02653168 59042118698
106 31448 OPĆINA SRAČINEC VARAŽDINSKA 188 42209 SRAČINEC 02685698 01126367431
107 31430 OPĆINA SVETI ĐURĐ BRAĆE RADIĆA 1 42233 SVETI ĐURĐ 02657368 43894275599
108 31421 OPĆINA SVETI ILIJA TRG JOSIPA GODRIJANA 2 42214 SVETI ILIJA 02653834 10443118219
109 31413 OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI BARTOLOVEČKA 76 42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI 02697599 06955881275
110 31317 OPĆINA VELIKI BUKOVEC DRAVSKA 7 42231 VELIKI BUKOVEC 02676583 09571757651
111 31294 OPĆINA VIDOVEC TRG SVETOG VIDA 9 42205 VIDOVEC 02653397 73261610446
112 31309 DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC TRG SVETOG VIDA 9 42205 VIDOVEC 01476220 24880230716
113 31286 OPĆINA VINICA VINIČKA 5, MARČAN 42207 VINICA 02665905 19913793314
114 31278 OPĆINA VISOKO VISOKO 20 42224 VISOKO 02650894 91710475046
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 27669 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA NEMČIĆEVA 5 48000 KOPRIVNICA 02768275 06872053793
2 27773 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA ŽELJKA SELINGERA BB 48000 KOPRIVNICA 00659916 44899993850
3 43343 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15 48000 KOPRIVNICA 02318431 59262693789
4 27781 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE FLORIJANSKI TRG 4 48000 KOPRIVNICA 00659894 12878651060
5 27765 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10 48000 KOPRIVNICA 01787748 30627510319
6 41329 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE A. NEMČIĆA 5 48000 KOPRIVNICA 01338293 49151421757
7 8369 OŠ GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC BASARIČEKOVA 5D 48350 ĐURĐEVAC 01439448 01375465233
8 8385 OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI 1. SVIBNJA 50 48362 KLOŠTAR PODRAVSKI 03066371 45940994122
9 8393 OŠ PROF.FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJE IVANA GUNDULIĆA 5A 48326 VIRJE 03066304 66543698772
10 8408 OŠ MOLVE TRG KRALJA TOMISLAVA 10 48327 MOLVE 03066282 50143783639
11 8416 OŠ FERDINANDOVAC DRAVSKA 66 48356 FERDINANDOVAC 03066363 48279167485
12 8529 OŠ FRAN KONCELAK, DRNJE PEMIJA 72 48322 DRNJE 01430947 86432303999
13 8537 OŠ PROF. BLAŽ MAĐER, NOVIGRAD PODRAVSKI GAJEVA 13A 48325 NOVIGRAD PODRAVSKI 03009564 88430503841
14 8545 OŠ LEGRAD TRG SVETOG TROJSTVA 35 48317 LEGRAD 01663364 53751849783
15 8553 OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA, RASINJA ŠKOLSKA ULICA 15 48312 RASINJA 03033473 88100672773
16 8561 OŠ SOKOLOVAC TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10 48306 SOKOLOVAC 03009599 89915449123
17 8596 OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, GORNJA RIJEKA JABLANOVA 1 48268 GORNJA RIJEKA 03003272 63188192183
18 8607 OŠ SVETI PETAR OREHOVEC SVETI PETAR OREHOVEC 90 48267 SVETI PETAR OREHOVEC 01440888 16457349341
19 8615 OŠ GRIGOR VITEZ, SVETI IVAN ŽABNO TRG KARLA LUKAŠA 7 48214 SVETI IVAN ŽABNO 03003264 85565258026
20 22937 OŠ KOPRIVNIČKI BREGI TRG SVETOG ROKA 2 48324 KOPRIVNIČKI BREGI 01437232 28554944176
21 22945 OŠ GOLA TRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A 48331 GOLA 01430939 05406765074
22 22953 OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA, KALINOVAC DRAVSKA 6 48361 KALINOVAC 01434853 69520798829
23 22961 OŠ KALNIK TRG STJEPANA RADIĆA 9 48269 KALNIK 01440896 95840951182
24 23712 OŠ MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, ĐELEKOVEC MIRKA VIRIUSA 28 48316 ĐELEKOVEC 01661256 63203521362
25 18897 GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICA TRG SLOBODE 7 48000 KOPRIVNICA 00901512 82132597106
26 18901 GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI MILISLAVA DEMERCA 8 48260 KRIŽEVCI 00328421 17758077896
27 18985 SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCI MILISLAVA DEMERCA 8 48260 KRIŽEVCI 00328413 53330039491
28 19716 UČENIČKI DOM KRIŽEVCI RATARNA 10 48260 KRIŽEVCI 03003566 53976814339
29 19829 SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI MILISLAVA DEMERCA 1 48260 KRIŽEVCI 00677264 58166527230
30 19837 STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC DR. IVANA KRANJČEVA 5 48350 ĐURĐEVAC 00442542 65091212700
31 19845 GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVAC DR. IVANA KRANJČEVA 5 48350 ĐURĐEVAC 00442569 21120261369
32 19861 OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA TRG SLOBODE 7 48000 KOPRIVNICA 00901547 83715150033
33 19870 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA TRG SLOBODE 7 48000 KOPRIVNICA 00901539 17666654315
34 8060 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA TRG EUGEN KUMIČIĆA 17 48000 KOPRIVNICA 03668002 80404558359
35 27812 GRAD ĐURĐEVAC STJEPANA RADIĆA 1 48350 ĐURĐEVAC 02574900 98691330244
36 27829 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA STJEPANA RADIĆA 189B 48350 ĐURĐEVAC 01480103 30297232842
37 27837 CENTAR ZA KULTURU ĐURĐEVAC STAROGRADSKA 21 48350 ĐURĐEVAC 03975380 40448499337
38 27853 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC TRG SV. JURJA 1 48350 ĐURĐEVAC 01546350 24205264983
39 27845 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK TINA UJEVIĆA 1 48350 ĐURĐEVAC 03721230 19117732635
40 27940 GRAD KOPRIVNICA ZRINSKI TRG 1 48000 KOPRIVNICA 02561654 62112914641
41 27999 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE ORUŽANSKA 1 48000 KOPRIVNICA 01480898 16767340001
42 27958 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE TRG LEANDERA BROZOVIĆA 1 48000 KOPRIVNICA 03009670 26066765805
43 27966 KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ ZRINSKI TRG 6 48000 KOPRIVNICA 03190129 82278819336
44 27974 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE STAROGRADSKA 1 48000 KOPRIVNICA 03009688 86739035476
45 8490 OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, KOPRIVNICA ŠKOLSKA 5 48000 KOPRIVNICA 01784722 34572748706
46 8504 OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA MIKLINOVEC 6A 48000 KOPRIVNICA 03009556 13567291238
47 8512 OŠ ĐURO ESTER, KOPRIVNICA TRG SLOBODE 5 48000 KOPRIVNICA 02017148 41521296406
48 38680 GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ, KOPRIVNICA SVILARSKA 12 48000 KOPRIVNICA 02017156 26560458803
49 23938 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE HERCEGOVAČKA BB 48000 KOPRIVNICA 01786067 79151495340
50 27982 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA TRG PODRAVSKIH HEROJA 7 48000 KOPRIVNICA 03009963 14751195303
51 28071 GRAD KRIŽEVCI IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12 48260 KRIŽEVCI 02569663 15021265554
52 28022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA FRANJE RAČKOGA 18 48260 KRIŽEVCI 01480880 36825320511
53 28039 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI MATOŠEVA 4 48260 KRIŽEVCI 03003426 69478236897
54 28047 GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI TOME SERMAGEA 2 48260 KRIŽEVCI 01483773 51151853538
55 28063 GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4 48260 KRIŽEVCI 01460064 17675024924
56 38671 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI MATIJE GUPCA 36 48260 KRIŽEVCI 01985957 88119837903
57 8588 OŠ VLADIMIR NAZOR, KRIŽEVCI BANA JOSIPA JELAČIĆA 23 48260 KRIŽEVCI 01985949 75892188943
58 8570 OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCI FRANJE RAČKOGA 3 48260 KRIŽEVCI 03003248 43877484639
59 8623 GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4 48260 KRIŽEVCI 03003345 00447860778
60 28055 DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI MATIJE GUPCA 52 48260 KRIŽEVCI 03909735 08802472037
61 27790 OPĆINA DRNJE TRG KRALJA TOMISLAVA 29 48322 DRNJE 02697572 02036418261
62 28292 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ DRNJE TRG KRALJA TOMISLAVA 26 48322 DRNJE 01143611 56651951595
63 27804 OPĆINA ĐELEKOVEC MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1 48316 ĐELEKOVEC 02691981 38156523151
64 27861 OPĆINA FERDINANDOVAC TRG SLOBODE 28 48356 FERDINANDOVAC 02546566 49223263989
65 27870 DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA TRG SLOBODE 36 48356 FERDINANDOVAC 01389076 28941321846
66 27888 OPĆINA GOLA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1 48331 GOLA 02701324 13082265751
67 27896 OPĆINA GORNJA RIJEKA TRG SIDONIJE ERDODY 3 48268 GORNJA RIJEKA 02599007 38669993312
68 43280 OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODY TRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY 3 48268 GORNJA RIJEKA 02293803 83521045908
69 27907 OPĆINA HLEBINE TRG IVANA GENERALIĆA 1 48323 HLEBINE 02697645 07440607982
70 27915 OPĆINA KALINOVAC DRAVSKA 4 48361 KALINOVAC 02782081 77676397565
71 27923 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DRAVSKA 8 48361 KALINOVAC 01415271 48194684232
72 27931 OPĆINA KALNIK TRG STJEPANA RADIĆA 5 48269 KALNIK 02580411 82550572500
73 28143 OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI KRALJA TOMISLAVA 2 48362 KLOŠTAR P. 02554658 89238941129
74 28006 OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI TRG KRALJA TOMISLAVA BB 48324 KOPRIVNIČKI BREGI 02697629 32333277929
75 28014 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC MATIJE GUPCA 12 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC 02705249 06545869317
76 28080 OPĆINA LEGRAD TRG SVETOG TROJSTVA 52A 48317 LEGRAD 02543265 95039920703
77 46382 DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ TRG SVETOG TROJSTVA 45 48317 LEGRAD 02700921 83739430367
78 28098 OPĆINA MOLVE TRG KRALJA TOMISLAVA 32 48327 MOLVE 02665808 61513207364
79 28102 DJEČJI VRTIĆ PČELICA TRG KRALJA TOMISLAVA BB 48327 MOLVE 00987085 67019915610
80 28119 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI BLAŽA MAĐERA 4/1 48325 NOVIGRAD PODRAVSKI 02721945 73712345649
81 28127 DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA GAJEVA BB 48325 NOVIGRAD PODRAVSKI 01454820 68209572207
82 28135 OPĆINA NOVO VIRJE TRG VLADIMIRA JAGARINCA 5 48355 NOVO VIRJE 02548534 47998653199
83 28151 OPĆINA PETERANEC MATIJE GUPCA 13 48321 PETERANEC 02698790 86225237319
84 28160 OPĆINA PODRAVSKE SESVETE IVANA MAŽURANIĆA 1 48363 P.SESVETE 02551896 67426167479
85 28178 OPĆINA RASINJA TRG SVETOG FLORIJANA 2 48312 RASINJA 02539608 79950489166
86 28186 OPĆINA SOKOLOVAC TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 8 48306 SOKOLOVAC 02745658 05607600712
87 28284 OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO TRG KARLA LUKAŠA 11 48214 SVETI IVAN ŽABNO 02574608 85606488440
88 28194 OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC SVETI PETAR OREHOVEC 12 48267 SV. PETAR OREHOVEC 02574942 71214704973
89 28209 OPĆINA VIRJE ĐURE SUDETE 10 48326 VIRJE 02671204 80841894315
90 28276 DJEČJI VRTIĆ ZRNO TRG STJEPANA RADIĆA 1 48326 VIRJE 01157752 62622827322
91 43319 NARODNA KNJIŽNICA VIRJE TRG STJEPANA RADIĆA 1 48326 VIRJE 02206340 46005597438
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 28233 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA DR. ANTE STARČEVIĆA 8 43000 BJELOVAR 02777665 12928625880
2 44022 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 8 43000 BJELOVAR 02404001 53990929188
3 44098 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA BB 43240 ČAZMA 02463300 48429209642
4 46671 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE JOSIPA JELAČIĆA 13C 43000 BJELOVAR 02708981 09014802211
5 33933 OPĆA BOLNICA BJELOVAR MIHANOVIĆEVA 8 43000 BJELOVAR 00647039 34506547848
6 33950 DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE MIHANOVIĆEVA 8 43000 BJELOVAR 01772333 01773191483
7 34008 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE MATICE HRVATSKE 15 43000 BJELOVAR 00647055 57284631035
8 40720 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVARSKE TOPLICE JULIJEV PARK 1 43500 DARUVAR 03183106 01054174667
9 8205 OŠ MIRKA PEREŠA, KAPELA 1.SVIBNJA 2 43203 KAPELA 03316637 68779758323
10 8213 OŠ NOVA RAČA TRG STJEPANA RADIĆA 54 43272 NOVA RAČA 03316564 07922840207
11 8221 OŠ ROVIŠĆE TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4 43212 ROVIŠĆE 03316661 45751785880
12 8230 OŠ VELIKA PISANICA HRVATSKIH MUČENICI 3 43271 V. PISANICA 03316653 35362315282
13 8248 OŠ VELIKO TROJSTVO BRAĆE RADIĆ 49 43226 VELIKO TROJSTVO 03308391 01290694683
14 8272 OŠ IVANSKA PETRA PRERADOVIĆA 2 43231 IVANSKA 03031128 80759855371
15 8289 OŠ ŠTEFANJE ŠTEFANJE 72 43246 ŠTEFANJE 03031144 34580014655
16 8297 OŠ ČAZMA ALOJZA VULINCA 22 43240 ČAZMA 03031110 75355446505
17 8301 OŠ VLADIMIRA NAZORA, DARUVAR GAJEVA 24 43500 DARUVAR 03099547 81283799686
18 8310 ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG, DARUVAR TOMAŠA G. MASARYKA 5 43500 DARUVAR 03099539 49733748288
19 8328 ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKA, KONČANICA-ČEŠKA ZAKLADNI ŠKOLA JOSEGA RUŽIČKY, KONČENICE KONČANICA 258 43505 KONČANICA 03099571 52653416678
20 8336 OŠ ĐULOVAC ĐURINA ULICA 27 43532 ĐULOVAC 03099580 45187106525
21 8344 OŠ DEŽANOVAC DEŽANOVAC 43506 DEŽANOVAC 03099555 69451048947
22 8352 OŠ SIRAČ VLADIMIRA NAZORA 10 43541 SIRAČ 03099563 15040576588
23 8424 OŠ GAREŠNICA KOLODVORSKA 4 43280 GAREŠNICA 03035590 12607349696
24 8432 OŠ SLAVKA KOLARA, HERCEGOVAC BRAĆE PETR 2 43284 HERCEGOVAC 03035603 31497179455
25 8449 OŠ TRNOVITICA VELIKA TRNOVITICA 96 43285 V.TRNOVITICA 03035611 57681209500
26 8457 OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC TRNOVITIČKI POPOVAC 80 43233 GAREŠNICA 03035620 18432995340
27 8465 OŠ BEREK BEREK 73 43232 BEREK 03035581 91391075446
28 8473 OŠ IVANA NEPOMUKA, GRUBIŠNO POLJE HRVATSKIH BRANITELJA 20 43290 GRUB. POLJE 03082148 93951642889
29 8481 OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVAC TRG MATE LOVRAKA 11 43270 VEL. GRĐEVAC 03082130 45392174822
30 15593 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVAR TRG PRESVETOG TROJSTVA 8 43500 DARUVAR 01732501 90475862088
31 8264 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, BJELOVAR VATROSLAVA LISINSKOG 1 43000 BJELOVAR 03414183 28007399783
32 18856 SREDNJA ŠKOLA ČAZMA LIVADARSKA 30 43240 ČAZMA 03031152 42333744441
33 18864 TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR GUNDULIĆEVA 14 43500 DARUVAR 00133817 64104704225
34 18872 SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA KOLODVORSKA 6 43280 GAREŠNICA 03035638 42705283746
35 18889 SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE BARTOLA KAŠIĆA 1 43290 GRUBIŠNO POLJE 03082156 35152442882
36 18969 GIMNAZIJA DARUVAR GUNDULIĆEVA 14 43500 DARUVAR 00133825 40615753325
37 18977 EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA, DARUVAR GUNDULIĆEVA 14 43500 DARUVAR 00133809 76999123208
38 18993 GIMNAZIJA BJELOVAR MATICE HRVATSKE 17 43000 BJELOVAR 00383953 26992578465
39 19003 MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 8 43000 BJELOVAR 00383988 00916951686
40 19011 EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9 43000 BJELOVAR 00383961 28752247653
41 19020 TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR DR. ANTE STARČEVIĆA 24 43000 BJELOVAR 00383996 07643478175
42 19038 OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR DR. ANTE STARČEVIĆA 24 43000 BJELOVAR 00384011 49440198469
43 19046 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 10 43000 BJELOVAR 00383970 39027871727
44 19054 KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9 43000 BJELOVAR 00384003 65398086491
45 19732 DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR VLADIMIRA NAZORA 2 43000 BJELOVAR 00384020 91176688972
46 7552 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR VLAHE PALJETKA 1 43000 BJELOVAR 03438511 85517262565
47 34049 GRAD BJELOVAR TRG EUGENA KVATERNIKA 2 43000 BJELOVAR 02562154 18970641692
48 34188 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA OTONA KUČERE 1 43000 BJELOVAR 01499238 79991880130
49 34145 GRADSKI MUZEJ TRG EUGENA KVATERNIKA 1 43000 BJELOVAR 03308863 68449780251
50 34161 NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ TRG EUGENA KVATERNIKA 11 43000 BJELOVAR 03316726 47706780642
51 9634 I. OŠ BJELOVAR ŽELJKA SABOLA 14 43000 BJELOVAR 03316602 20465040737
52 8176 II. OŠ BJELOVAR IVANA VITEZA TRNSKOG 19 43000 BJELOVAR 03316556 68503362068
53 8184 III. OŠ BJELOVAR TOME BAKAČA 11D 43000 BJELOVAR 03308405 58696091002
54 8192 IV. OŠ BJELOVAR POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1 43000 BJELOVAR 03316645 78982433597
55 8256 V. OŠ BJELOVAR ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 1 43000 BJELOVAR 03308413 83946659706
56 34112 DJEČJI VRTIĆ MATOŠEV TRG BB 43000 BJELOVAR 03308472 44266675601
57 34231 GRAD ČAZMA TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13 43240 ČAZMA 00559989 93076231713
58 42170 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ALOJZA VULINCA 1 43240 ČAZMA 01843524 38718996735
59 42161 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13 43240 ČAZMA 00136328 77577225503
60 42274 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA ALOJZA VULINCA 3 43240 ČAZMA 02153700 09555862985
61 34274 DJEČJI VRTIĆ PČELICA BRAĆE RADIĆA BB 43240 ČAZMA 01351486 01499180314
62 34506 GRAD DARUVAR TRG KRALJA TOMISLAVA 14 43500 DARUVAR 02555280 35688993528
63 34619 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAJEVA BB 43500 DARUVAR 03099695 51858375300
64 34635 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STJEPANA RADIĆA 5 43500 DARUVAR 01448056 32758520727
65 34563 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR JOSIPA JELAČIĆA 24 43500 DARUVAR 01500848 98829863707
66 34598 ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENECA TRG KRALJA TOMISLAVA 7A 43500 DARUVAR 00225703 09901662337
67 34678 GRAD GAREŠNICA VLADIMIRA NAZORA 22 43280 GAREŠNICA 02555000 58382750026
68 34709 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA MATIJE GUPCA 136 43280 GAREŠNICA 01502174 60627949200
69 34686 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADIMIRA NAZORA 3 43280 GAREŠNICA 03430847 94334823201
70 34694 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PETRA SVAČIĆA 11 D 43280 GAREŠNICA 03393950 09187949879
71 34792 GRAD GRUBIŠNO POLJE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 43290 GR.POLJE 02563525 13918656679
72 34856 CENTAR ZA KULTURU IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1 43290 GRUB.POLJE 03291227 13211184887
73 41968 GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1 43290 GRUBIŠNO POLJE 02092212 37076752996
74 34830 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 10A 43290 GRUB.POLJE 03078850 15783880733
75 29293 OPĆINA BEREK BEREK 77 43232 BEREK 02539578 40344315219
76 34651 OPĆINA DEŽANOVAC DEŽANOVAC 308 A 43506 DEŽANOVEC 02591065 47232557632
77 37943 OPĆINA ĐULOVAC ĐURINA 92 43532 ĐULOVAC 02554666 83207178681
78 37951 DJEČJI VRTIĆ SUNCE ĐULOVAC BB 43532 ĐULOVAC 01339133 54014416638
79 34872 OPĆINA HERCEGOVAC MOSLAVAČKA 147 43284 HERCEGOVAC 02539543 77012001014
80 34901 OPĆINA IVANSKA SLAVKA KOLARA 1 43231 IVANSKA 02785412 56158521730
81 34928 DJEČJI VRTIĆ IVANČICA PETRA PRERADOVIĆA 2 43231 IVANSKA 01377906 01283033359
82 34969 OPĆINA KAPELA BILOGORSKA ULICA 90 43203 KAPELA 02554488 39819228656
83 35046 OPĆINA KONČANICA KONČANICA 260 43505 KONAČNICA 02581728 93666098369
84 44851 ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA KONČANICA 260 43505 KONČANICA 02504022 05195395256
85 35062 OPĆINA NOVA RAČA TRG STJEPANA RADIĆA 56 43272 N. RAČA 02554631 63151588084
86 35100 OPĆINA ROVIŠĆE TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2 43212 ROVIŠĆE 02551870 02335455291
87 35126 OPĆINA SEVERIN SEVERIN 137 43274 SEVERIN 02546183 08666646178
88 35159 OPĆINA SIRAČ STJEPANA RADIĆA 120/I 43541 SIRAČ 02591073 93565930259
89 35183 OPĆINA ŠANDROVAC BJELOVARSKA 6 43227 ŠANDROVEC 02580551 35024150994
90 47342 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVAC BJELOVARSKA BB 43227 ŠANDROVAC 02615088 22795935829
91 35191 OPĆINA ŠTEFANJE TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 43246 ŠTEFANJE 00393967 25228535159
92 35271 OPĆINA VELIKA TRNOVITICA VELIKA TRNOVITICA 43285 VEL. TRNOVITICA 02539586 87993861361
93 35628 OPĆINA VELIKI GRĐEVAC TRG MATE LOVRAKA 3 43270 VEL. GRĐ. 02541696 17144240786
94 35644 DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOK TRG MATE LOVRAKA 11 43270 VEL. GRĐ. 01480154 23204174236
95 35206 OPĆINA VELIKA PISANICA TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3 43271 VELIKA PISANICA 02575477 18872765530
96 35669 OPĆINA VELIKO TROJSTVO BRAĆE RADIĆA 28 43226 VELIKO TROJSTVO 02544776 85823514889
97 35757 OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC ZRINSKI TOPOLOVAC 274 43202 ZRINSKI TOPOLOVAC 02580454 70479631665
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 29429 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ADAMIĆEVA 10 51000 RIJEKA 02637731 32420472134
2 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE KREŠIMIROVA 52/A 51000 RIJEKA 03393585 45613787772
3 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE KREŠIMIROVA 52/A 51000 RIJEKA 01797620 20043484292
4 29461 USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ RIJEKA BRANKA BLEČIĆA BB 51000 RIJEKA 03393577 55700291940
5 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB KAMPOR 224 51280 RAB 03088952 91616680822
6 42240 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA OBALA KRALJA TOMISLAVA 1 51262 KRALJEVICA 03321215 21365484017
7 43513 THALASSOTERAPIJA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA MARŠALA TITA 188/1 51410 OPATIJA 03090337 35372335047
8 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU GAJEVO ŠETALIŠTE 21 51260 CRIKVENICA 03127273 16038790456
9 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ PODJAVORI 27 51551 VELI LOŠINJ 03028968 19513242937
10 29791 USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV SPOMEN DOM RONJGI 51216 VIŠKOVO 00809772 38492113059
11 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ LORENZOV PROLAZ 1 51000 RIJEKA 03321053 38904876318
12 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA GRIVICA 4 51000 RIJEKA 01574825 82785517509
13 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SPLITSKA 2 51000 RIJEKA 02317133 08444936466
14 29775 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOGA PRIMORJA MUZEJSKI TRG 1 51000 RIJEKA 03321061 06230677933
15 9950 OŠ ČAVLE ČAVLE 212 51219 ČAVLE 03328490 85168360573
16 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI LOKVICA 2 51250 N.VINODOLSKI 03144399 61950691961
17 10444 OŠ DR. J.PANČIĆA, BRIBIR KIČERI BB 51253 BRIBIR 03150186 42987580097
18 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ TRIBALJ 21 51243 OPĆINA VINODOLSKA 03144402 81895958023
19 10477 OŠ PETAR ZRINSKI, ČABAR NARODNOG OSLOBOĐENJA 5 51306 ČABAR 03034976 45593319959
20 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, DELNICE ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 51300 DELNICE 03391531 96800230324
21 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE BREG 124 A 51322 FUŽINE 03391574 37637831098
22 10508 OŠ SKRAD ŠKOLSKA 2 51311 SKRAD 03391558 86170393146
23 10516 OŠ BROD MORAVICE ŠKOLSKA 3 51312 BROD MORAVICE 03391566 17803046872
24 10524 OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA IVANA MAŽURANIĆA 22 51314 R.GORA 03391540 32298102556
25 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI KRALJA TOMISLAVA 12A 51301 BROD NA KUPI 03391515 83538215345
26 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE ŠKOLSKA 22 51316 LOKVE 03391507 33425092556
27 10557 OŠ MRKOPALJ ŠKOLSKA 2 51315 MRKOPALJ 03391582 67795112932
28 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK FRANKOPANSKA 40 51500 KRK 03033376 23640080861
29 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ ZAGREBAČKA 18 51550 M.LOŠINJ 03053865 77458057468
30 10661 OŠ FRANE PETRIĆA-CRES ŠETALIŠTE XX. TRAVNJA 56 51557 CRES 03028917 24626211602
31 10731 OŠ DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 2 51211 MATULJI 01170686 86016211479
32 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN 9. RUJNA 4 51415 LOVRAN 03090213 21940297306
33 11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB BANJOL 10 51280 RAB 03088910 73842048789
34 11113 OŠ BAKAR LOKAJ 196 51222 BAKAR 03328503 48127009867
35 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE ŠKOLSKA 52 51218 JELENJE 03328457 13646812962
36 11244 OŠ MILAN BROZOVIĆ, KASTAV KASTAV 177 51215 KASTAV 03328449 67082765211
37 11269 OŠ KRALJEVICA STROSSMAYEROVA 35 51262 KRALJEVICA 03328465 59629446020
38 11308 OŠ KLANA ZATREP 5 51217 KLANA 03328473 28519941534
39 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO VOZIŠĆE 13 51216 VIŠKOVO 03320871 70898358963
40 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOSKO KRALJA TOMISLAVA 18 51326 VRBOVSKO 03075648 66174125524
41 12044 OŠ HRELJIN HRELJIN 217 51226 BAKAR 03328481 62891430050
42 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCA BREŠCA 1 51213 JURDANI 01170678 92771837870
43 40754 OŠ KOSTRENA ŽUKNICA 1 51221 KOSTRENA 02037246 78979031610
44 10565 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE ŠKOLSKA 25 51300 DELNICE 03391523 25862469667
45 10670 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA J.KAŠMANA, MALI LOŠINJ VLADIMIRA GORTANA 35 51550 M.LOŠINJ 03028925 95593401257
46 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATEČTIĆA RONJGOVA, RIJEKA LAGINJINA 1 51000 RIJEKA 03981959 22340177199
47 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75 51000 RIJEKA 01477277 15441622812
48 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR NAUTIČKA 14 51222 BAKAR 03320928 78476125725
49 17110 SREDNJA ŠKOLA DR.ANTUNA BARCA, CRIKVENICA ZIDARSKA 4 51260 CRIKVENICA 03127206 96174960484
50 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR NARODNOG OSLOBOĐENJA 5 51306 ČABAR 03055876 50797527316
51 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE LUIZINSKA CESTA 42 51300 DELNICE 03035042 91951813458
52 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK VINOGRADSKA 3 51500 KRK 03046494 52251744471
53 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROUA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ OMLADINSKA 10 51550 M.LOŠINJ 03040186 36425980597
54 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA KUMIČIĆEVA 14 51410 OPATIJA 03839770 82328508097
55 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA BANJOL 11 51280 RAB 03088928 47027067052
56 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA JOŽE VLAHOVĆA 10 51000 RIJEKA 00137529 41071946210
57 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA ERAZMA BARČIĆA 6 51000 RIJEKA 03320901 15888761247
58 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA STANKA VONČINE 1A 51000 RIJEKA 01477269 98164820743
59 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA ZVONIMIROVA 12 51000 RIJEKA 00165182 58289508253
60 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA IVANA FILIPOVIĆA 2 51000 RIJEKA 03358747 06158722232
61 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA FRANA KURELCA 1 51000 RIJEKA 03981932 38205788341
62 17337 KEMIJSKO-GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA VUKOVARSKA 58 51000 RIJEKA 00190152 43047317885
63 17345 GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA PODHUMSKIH ŽRTAVA 4 51000 RIJEKA 00147559 09922829861
64 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, RIJEKA GAJEVA 1 51000 RIJEKA 00146650 27164733728
65 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA DRAGE GERVAISA 2 51410 OPATIJA 03839796 75308689914
66 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA BOŽE MILANOVIĆA 3 51410 OPATIJA 03839761 77745900540
67 17431 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA DRAGE GERVAISA 2 51410 OPATIJA 03839788 88785560957
68 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA FRANA KURELCA 1 51000 RIJEKA 03987493 28402125763
69 17503 STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA BRAĆE BRANCHETTA 11A 51000 RIJEKA 00137545 20153049465
70 17511 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU VUKOVARSKA 58 51000 RIJEKA 00137537 67100119298
71 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA ZVONIMIROVA 12 51000 RIJEKA 00165174 05083051103
72 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJU I OBRT RIJEKA PODHUMSKIH ŽRTAVA 4 51000 RIJEKA 00153478 75816475900
73 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA GAJEVA 1 51000 RIJEKA 00155055 82749236466
74 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA JOŽE VLAHOVIĆA 10 51000 RIJEKA 00190144 35882302855
75 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE ŠKOLSKA 2A 51325 MORAVICE 03737438 56622635798
76 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE BRANKA BLEČIĆA 3 51000 RIJEKA 03321231 38741998657
77 19597 DOM UČENIKA SUŠAK DRAGE GERVAISA 34 51000 RIJEKA 03320995 61340298613
78 19610 UČENIČKI DOM KVARNER VUKOVARSKA 12 51000 RIJEKA 03321240 36283333138
79 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN 43. ISTARSKE DIVIZIJE 3 51415 LOVRAN 03839753 20778874359
80 7657 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MALI KARTEC, KRK LINA BOLMARČIĆA 1 51500 KRK 03514757 65066517957
81 7737 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VOLOSKO ANDRIJE ŠTANGERA 34 51410 OPATIJA 03090361 25924713456
82 7796 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KANTRIDA ĐURO CATTI 6 51000 RIJEKA 01472151 08875443522
83 7899 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE M.A.STUPARIĆ VELI LOŠINJ VLADIMIRA NAZORA 40 51551 VELI LOŠINJ 03028976 58340389849
84 30074 GRAD BAKAR PRIMORJE 39 51222 BAKAR 02562235 31708325678
85 42635 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR PRIMORJE 45 a 51222 BAKAR 02207788 27717479092
86 30082 DJEČJI VRTIĆ BAKAR LOKAS BB 51222 BAKAR 01455869 76468064333
87 30146 GRAD CRES CRESKOG STATUTA 12 51557 CRES 02575256 88617357699
88 42571 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA TRG SV. FRANE 8 51557 CRES 02164043 03415683262
89 30154 DJEČJI VRTIĆ GIRICE ŠETALIŠTE XX TRAVNJA 58 51557 CRES 01211846 70706691485
90 30162 GRAD CRIKVENICA KRALJA TOMISLAVA 85 51260 CRIKVENICA 02584093 81687755716
91 30226 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICE VINODOLSKA BB 51260 CRIKVENICA 01477048 61928944178
92 30179 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA CRIKVENICA STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 22 51260 CRIKVENICA 01478958 34636013813
93 38526 USTANOVA U KULTURI DR I. KOSTRENČIĆ TRG STJEPANA RADIĆA 3 51260 CRIKVENICA 01240471 14287213855
94 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE ULICA PETRA PRERADOVIĆA 1 51260 CRIKVENICA 02413043 36923039692
95 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICA VINODOLSKA BB 51260 CRIKVENICA 03144429 58231670271
96 10469 OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICA KOTORSKA BB 51260 CRIKVENICA 03870081 49368786672
97 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 2A 51260 CRIKVENICA 01133268 15482136140
98 30242 GRAD ČABAR NARODNOG OSLOBOĐENJA 2 51306 ČABAR 02565579 04026778166
99 40922 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA NARODNOG OSLOBOĐENJA 2 51306 ČABAR 01454161 36544516563
100 30275 GRAD DELNICE ANTE STARČEVIĆA 4 51300 DELNICE 02638207 03944325629
101 30355 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICA SUPILOVA 78 51300 DELNICE 01477030 26884052705
102 30322 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE ANTE STARČEVIĆA 10 51300 DELNICE 01443798 29061318702
103 30291 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 1 51300 DELNICE 01428195 27292864929
104 30494 GRAD KASTAV ZAKONA KATAFSKEGA 3 51215 KASTAV 02581566 54394236461
105 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR ŠKOLSKA ULICA 34 51215 KASTAV 01478354 85461853135
106 30697 GRAD KRALJEVICA FRANKOPANSKA 1A 51262 KRALJEVICA 02741903 41878841251
107 30752 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICA FRANKOPANSKA 1A 51262 KRALJEVICA 01622781 62129580825
108 30736 DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆ FARANSKI PROGON 12 51262 KRALJEVICA 01461842 64839659801
109 30777 GRAD KRK TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 2 51000 KRK 02543095 12405095116
110 30824 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA STJEPANA RADIĆA 11 51500 KRK 01476726 52724996023
111 30808 CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA TRG SV. KVIRINA 1 51500 KRK 01309528 68387206426
112 30816 NARODNA KNJIŽNICA KRK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 24 51500 KRK 01692631 87487073570
113 30793 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN FRANKOPANSKA 40 51500 KRK 03033384 18452601525
114 30857 GRAD MALI LOŠINJ RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 7 51550 MALI LOŠINJ 02556570 72167903884
115 37978 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 48 51550 MALI LOŠINJ 01477161 26896065175
116 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ ZAGREBAČKA 2 51550 MALI LOŠINJ 02111756 90670664265
117 43433 LOŠINJSKI MUZEJ VLADIMIRA GORTANA 35 51550 MALI LOŠINJ 02274540 86167517061
118 37960 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK KALVARIJA BB 51550 MALI LOŠINJ 01216317 42421036525
119 30937 GRAD NOVI VINODOLSKI TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1 51250 N. VINODOLSKI 02558696 40046437733
120 31114 NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1 51250 N. VINODOLSKI 03157814 26178168805
121 31122 NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1 51250 N. VINODOLSKI 01392514 08440241658
122 46036 CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOG KORZO HRVATSKIH BRANITELJA 2 51250 N. VINODOLSKI 02076357 14859872348
123 30945 DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA LOKVICA BB 51250 N. VINODOLSKI 01129988 24974049154
124 30961 GRAD OPATIJA MARŠALA TITA 3 51410 OPATIJA 02544334 99455464348
125 30970 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE SV.FLORIJANA 6 51410 OPATIJA 01475819 77008559622
126 30988 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN NIKOLE TESLE 2 51410 OPATIJA 03195406 80659915613
127 10740 OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, OPATIJA NOVA CESTA 53 51410 OPATIJA 03090230 32955252416
128 30996 DJEČJI VRTIĆ OPATIJA STUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE 1 51410 OPATIJA 01125346 48948564754
129 31018 GRAD RAB TRG MUNICIPIUM ARBA 2 51280 RAB 02599309 09555102027
130 31034 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB BOROTINE BB 51280 RAB 03088936 30539824321
131 42660 GRADSKA KNJIŽNICA RAB GORNJA ULICA 21 51280 RAB 02200449 30992312179
132 31026 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA GORNJA ULICA 3 51280 RAB 01482459 89428752184
133 31059 GRAD RIJEKA KORZO 16 51000 RIJEKA 02664763 54382731928
134 31139 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE KREŠIMIROVA 38 51000 RIJEKA 01475967 50346288691
135 31067 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA ULJARSKA 1 51000 RIJEKA 03321126 73674241432
136 31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA BLAŽA POLIĆA 6 51000 RIJEKA 03321185 56734962764
137 31075 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA MATIJE GUPCA 23 51000 RIJEKA 03321070 53791148489
138 31083 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI DOLAC1/2 51000 RIJEKA 03328678 88830908152
139 31091 MUZEJ GRADA RIJEKE MUZEJSKI TRG 1/1 51000 RIJEKA 03328660 54866235165
140 38534 DOM MLADIH RIJEKA LAGINJINA 15 51000 RIJEKA 03350258 62799759990
141 11121 OŠ BELVEDERE-SCUOLA ELEMENTARE KOZALA 41 51000 RIJEKA 03328341 86030737606
142 11130 OŠ BRAJDA IVANA RENDIĆA 6 51000 RIJEKA 03328406 16806293400
143 11148 OŠ CENTAR POTHUMSKIH ŽRTAVA 5 51000 RIJEKA 03328422 00614456513
144 11164 OŠ ZAMET BOŽE VIDASA 12 51000 RIJEKA 03328317 46825635709
145 11172 OŠ DOLAC DOLAC 12 51000 RIJEKA 03320855 68946194694
146 11189 OŠ GELSI -SCUOLA ELEMENTARE VUKOVARSKA 27 51000 RIJEKA 03320847 82548292432
147 11197 OŠ SAN NICOLO-SCUOLA ELEMENTARE MIRKA ČURBEGA 18 51000 RIJEKA 03320863 33654186717
148 11201 OŠ VLADIMIR GORTAN, RIJEKA PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2 51000 RIJEKA 03328295 34084651796
149 11236 OŠ KANTRIDA IZVIĐAČKA 9 51000 RIJEKA 03328392 78720471651
150 11252 OŠ KOZALA ANTE KOVAČIĆA 21 51000 RIJEKA 03328325 78692164069
151 11277 OŠ EUGEN KUMIČIĆ, RIJEKA FRANJE ČANDEKA 40 51000 RIJEKA 03328414 08877510898
152 11285 OŠ PEĆINE ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 25 51000 RIJEKA 03320880 10479992169
153 11293 OŠ PODMURVICE PODMURVICE 6 51000 RIJEKA 03328287 84549430488
154 11324 OŠ NIKOLA TESLA, RIJEKA TRGA IVANA KLOBUČARIĆA 1 51000 RIJEKA 03332012 90552017368
155 11332 OŠ ŠKURINJE MIHAČEVA DRAGA 13 51000 RIJEKA 03328368 91882392561
156 11349 OŠ TRSAT SLAVKA KRAUTZEKA 23 51000 RIJEKA 03328350 42726970728
157 11357 OŠ TURNIĆ FRANJE ČANDEKA 20 51000 RIJEKA 03328333 05694325239
158 11365 OŠ VEŽICA KVATERNIKOVA 49 51000 RIJEKA 03332004 80745485182
159 11373 OŠ GORNJA VEŽICA GORNJA VEŽICA 31 51000 RIJEKA 03328376 64749130322
160 11381 OŠ IVANA ZAJCA, RIJEKA ŠKURINJSKA CESTA 7A 51000 RIJEKA 03397157 74823702199
161 11390 OŠ SRDOČI ANTE MODRUŠANA 33 51000 RIJEKA 03425568 38366490894
162 11404 OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA IVANA ŽORŽA 17A 51000 RIJEKA 03432866 34781598880
163 11412 OŠ PEHLIN PEHLIN 34 51000 RIJEKA 03433340 88681209899
164 11429 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SENJSKIH USKOKA 2 51000 RIJEKA 03321274 17991485113
165 8133 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA DOLAC 3 51000 RIJEKA 01155369 30123739908
166 42602 DJEČJI DOM TIĆ, RIJEKA BELI KAMNIK 11 51000 RIJEKA 02161001 89237349497
167 31219 GRAD VRBOVSKO GORANSKA 1 51326 VRBOVSKO 02529904 83766788311
168 44305 GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO IVANA GORANA KOVAČIĆA 20A 51326 VRBOVSKO 02327619 49627863242
169 44039 DJEČJI VRTIĆ BAMBI KRALJA TOMISLAVA 18/A 51326 VRBOVSKO 01468022 78490805964
170 30111 OPĆINA BAŠKA PALADA 88 51523 BAŠKA 02546299 24078212554
171 30138 OPĆINA BROD MORAVICE STJEPANA RADIĆA 2 51312 BROD MORAVICE 02564149 05181328356
172 30259 OPĆINA ČAVLE ČAVLE 206 51219 ČAVLE 02554941 27613220645
173 42145 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ ČAVLE BB 51219 ČAVLE 02146428 97592473882
174 30371 OPĆINA DOBRINJ DOBRINJ 103 51514 DOBRINJ 02541360 97003983043
175 30402 OPĆINA FUŽINE DR. FRANJE RAČKOG 19 51322 FUŽINE 02698773 50371966761
176 30451 OPĆINA JELENJE DRAŽIČKIH BORACA 64 51218 JELENJE 02689596 37666833094
177 30525 OPĆINA KLANA KLANA 33 51217 KLANA 02585243 41925068368
178 30568 OPĆINA KOSTRENA SV.LUCIJA 38 51221 KOSTRENA 02634465 32131316182
179 30605 NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA SVETA LUCIJA 14 51221 KOSTRENA 01437097 05681559244
180 30648 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA ŽUKNICA 1A 51221 KOSTRENA 01398431 26249271570
181 30832 OPĆINA LOKVE ŠETALIŠTE GOLUBINJAK 6 51316 LOKVE 02665255 28587364712
182 42741 OPĆINA LOPAR LOPAR 289A 51281 LOPAR 02705605 55776600209
183 47318 CENTAR ZA KULTURU LOPAR LOPAR BB 51281 LOPAR 02769239 40433737745
184 30849 OPĆINA LOVRAN ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41 51415 LOVRAN 02548992 38513636075
185 30865 OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA LINA BOMARČIĆA 22 51511 MALINSKA-DUBAŠNICA 02575523 36462926568
186 30890 OPĆINA MATULJI TRG MARŠALA TITA 11 51211 MATULJI 02542579 23730024333
187 30904 DJEČJI VRTIĆ MATULJI ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4 51211 MATULJI 01125338 30864335607
188 30912 OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA TRG SLOBODE 7 51417 MOŠĆENIČKA DRAGA 02554682 29826029812
189 30929 OPĆINA MRKOPALJ STARI KRAJ 3 51315 MRKOPALJ 02703041 48574138806
190 30953 OPĆINA OMIŠALJ PRIKEŠTE 13 51513 OMIŠALJ 02686473 72908368249
191 43378 CENTAR ZA KULTURU OPĆINE OMIŠALJ PRIKEŠTE 13 51513 OMIŠALJ 02355167 83941718371
192 31000 OPĆINA PUNAT NOVI PUT 2 51521 PUNAT 02554640 59398328383
193 46116 DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA, PUNAT IVANA GORANA KOVAČIĆA 81 51521 PUNAT 02627833 87586960539
194 31042 OPĆINA RAVNA GORA IVANA GORANA KOVAČIĆA 177 51314 RAVNA GORA 02700913 97383672316
195 31147 OPĆINA SKRAD JOSIPA BLAŽEVIĆA-BLAŽA 8 51311 SKRAD 02555514 37326349433
196 31155 OPĆINA VINODOLSKA BRIBIR 34 51253 OPĆINA VINODOLSKA 02582937 98133635529
197 31163 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR BRIBIR 34 51253 OPĆINA VINODOLSKA 01479016 85582834074
198 43011 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK I MRAV – TRIBALJ TRIBALJ BB 51253 OPĆINA VINODOLSKA 02201682 65986510223
199 31171 OPĆINA VIŠKOVO VOŽIŠĆE 3 51216 VIŠKOVO 02540550 28350474809
200 31180 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA MARINIĆI 9 51216 VIŠKOVO 01478001 67359697064
201 31198 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VOŽIŠĆE 13 51216 VIŠKOVO 01248685 80461906553
202 31202 OPĆINA VRBNIK TRG ŠKUJICA 7 51516 VRBNIK 02547422 80254949848
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 26580 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA DR. FRANJE TUĐMANA 4 53000 GOSPIĆ 00474401 54065854866
2 44135 JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE DR. FRANJE TUĐMANA 4 53000 GOSPIĆ 02444739 19157126714
3 47414 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 4 53000 GOSPIĆ 01439065 21189792035
4 26635 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ KANIŠKA 111 53000 GOSPIĆ 00734985 75672221336
5 27749 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE SENJSKIH ŽRTAVA 2 53000 GOSPIĆ 01219308 96210828522
6 26598 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ BILAJSKA 5 53000 GOSPIĆ 00734977 04154250204
7 43492 DOM ZDRAVLJA NOVALJA BRAĆE RADIĆ 9 53291 NOVALJA 02271753 41639129563
8 26602 DOM ZDRAVLJA OTOČAC VLADIMIRA NAZORA 14 52220 OTOČAC 03116913 90225883971
9 26619 DOM ZDRAVLJA SENJ STARA CESTA 43 53270 SENJ 03089037 01803976773
10 26627 DOM ZDRAVLJA KORENICA ZAGREBAČKA 41 53230 KORENICA 03310973 99178771267
11 8738 OŠ DR.JURE TURIĆA, GOSPIĆ MIROSLAVA KRALJEVIĆA 15 53000 GOSPIĆ 03315550 81152039635
12 8746 OŠ PERUŠIĆ HRVATSKE MLADEŽI 2 53202 PERUŠIĆ 03315576 66972856501
13 8754 OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ, KLANAC KLANAC 3 53212 KLANAC 03315606 75285292144
14 8762 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIK RIJEČKA 2 53201 LIČKI OSIK 03315584 38708310614
15 8779 OŠ ANŽ FRANKOPAN, PERUŠIĆ GORNJI KOSINJ 49 53203 PERUŠIĆ 03315592 45145128760
16 8787 OŠ KARLOBAG VLADIMIRA NAZORA 11 53288 KARLOBAG 03318818 40367998243
17 8795 OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČAC KRALJA ZVONIMIRA 15 53220 OTOČAC 03116743 08312236531
18 8800 OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJE FRANKOPANSKA 44 53000 BRINJE 03116824 90663450050
19 8826 OŠ PLITVIČKA JEZERA MUKINJE 19 53231 PLITVIČKA JEZERA 03310922 81497267075
20 10766 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJA SLATINSKA BB 53291 NOVALJA 03088561 17491836449
21 11496 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, SENJ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1 53270 SENJ 03047105 63722828625
22 21246 OŠ DONJI LAPAC STOJANA MATIĆA 18 53250 DONJI LAPAC 03024636 34496174953
23 21262 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICA RIJEČKA 2 53230 KORENICA 03310906 22853999037
24 21287 OŠ LOVINAC DOMOVINSKI TRG 2 53244 LOVINAC 03312208 74955336788
25 21295 OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA KATEDRALSKA 5 53234 UDBINA 03310914 30334844961
26 17388 SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, SENJ VJENCESLAVA NOVAKA 2 53270 SENJ 03091708 42238770846
27 19079 SREDNJA ŠKOLA OTOČAC ĆIRILA I METODA 2 53220 OTOČAC 01192671 92358552068
28 19804 STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ BUDAČKA 24 53000 GOSPIĆ 00273503 19583077416
29 19812 GIMNAZIJA GOSPIĆ BUDAČKA 24 53000 GOSPIĆ 00273490 06519356648
30 21551 SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA ZAGREBAČKA 2 53230 KORENICA 03342123 67749942551
31 46680 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE VRTLARSKA 46/48 53000 GOSPIĆ 02780186 29577971491
32 26660 GRAD GOSPIĆ BUDAČKA 55 53000 GOSPIĆ 02540754 22538763965
33 26709 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TRG ALOJZIJA STEPINCA 2 53000 GOSPIĆ 01495291 98961542819
34 26717 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 5 53000 GOSPIĆ 03364496 42383149470
35 26686 MUZEJ LIKE GOSPIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 3 53000 GOSPIĆ 03431657 72024433755
36 26694 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 5 53000 GOSPIĆ 01504037 46031413012
37 46331 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ-JAVNA USTANOVA ZA KULTURU BUDAČKA 12 53000 GOSPIĆ 02656078 64933307172
38 47383 JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA TRG POPA MARKA MESIĆA 2 53202 PERUŠIĆ 02052156 30025799843
39 26678 DJEČJI CENTAR GOSPIĆ ŽABIČKA ULICA 30 53000 GOSPIĆ 03345963 90191608332
40 28508 GRAD NOVALJA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 53291 NOVALJA 02575906 85290822507
41 28516 GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA VODOVODNA 3 53291 NOVALJA 01704974 87948657896
42 46157 GRADSKI MUZEJ NOVALJA ZVONIMIROVA 27 53291 NOVALJA 02574063 84607376024
43 43360 CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE DALMATINSKA 16 53291 NOVALJA 02249278 50607245751
44 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ ZELENI PUT BB 53291 NOVALJA 01404172 11299602560
45 26750 GRAD OTOČAC KRALJA ZVONIMIRA 10 53220 OTOČAC 02553651 14180718952
46 26768 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GACKO KRALJA ZVONIMIRA 37 53220 OTOČAC 03116875 89510026782
47 26784 NARODNA KNJIŽNICA KRALJA ZVONIMIRA 17 53220 OTOČAC 01487850 69142954032
48 26776 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 3 53220 OTOČAC 03187721 45594021101
49 26856 GRAD SENJ OBALA DR.FRANJE TUĐMANA 2 53270 SENJ 02598957 61106276570
50 42459  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA STARA CESTA 23 53270 SENJ 02158698 04232640063
51 26864 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MARIN CIHLAR NEHAJEV JURIŠE ORLOVIĆA 2 53270 SENJ 03089029 15323931827
52 26889 GRADSKI MUZEJ OGRIZOVIĆEVA 5 53270 SENJ 03692418 17310747046
53 42207 GRADSKA KNJIŽNICA SENJ JURIŠE ORLOVIĆA 2 53270 SENJ 02092476 43290797770
54 26872 DJEČJI VRTIĆ TRAVICA NEHAJEVA BB 53270 SENJ 01326937 22354840734
55 26643 OPĆINA BRINJE FRANKOPANSKA 33 53260 BRINJE 02780879 37242293454
56 26651 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA POPA MARKA MESIĆA BB 53260 BRINJE 01341111 08142967946
57 27732 OPĆINA DONJI LAPAC TRG NIKOLE TESLE 1 53250 DONJI LAPAC 02741644 37630141655
58 40955 NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ S. MATIĆA 10 53250 DONJI LAPAC 01668013 99404150174
59 26725 OPĆINA KARLOBAG TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 53288 KARLOBAG 02727129 24872552514
60 26733 OPĆINA LOVINAC CENTAR 34 53244 LOVINAC 02621401 42430050707
61 27724 OPĆINA PERUŠIĆ TRG POPA MARKA MESIĆA 2 53202 PERUŠIĆ 02581086 29305600567
62 26792 OPĆINA PLITVIČKA JEZERA TRG SV. JURJA 6 53230 KORENICA 02530929 58932233075
63 26821 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA TRG SV. JURJA 4 53230 KORENICA 01508814 28339712752
64 26805 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA TRG SV.JURJA BB 53230 KORENICA 01712489 39346081786
65 26813 DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ HRVATSKE MLADEŽI 3 53230 KORENICA 03331644 11704599195
66 26897 OPĆINA UDBINA STJEPANA RADIĆA 6 53234 UDBINA 02589826 17826406163
67 27757 DJEČJI VRTIĆ MEDO TRG.SV. LUCIJE 4 53234 UDBINA 01362496 34565146361
68 26901 OPĆINA VRHOVINE SENJSKA 48 53223 VRHOVINE 02575680 07738949649
69 46559 NARODNA KNJIŽNICA SILVIJE STRAHIMIR KRANČEVIĆ,VRHOVINE SENJSKA 60 53223 VRHOVINE 02647672 93568855835
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 33072 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1 33000 VIROVITICA 02585324 93362201007
2 33185 OPĆA BOLNICA VIROVITICA LJUDEVITA GAJA 21 33000 VIROVITICA 00648191 82844035780
3 33177 DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE LJUDEVITA GAJA 21 33000 VIROVITICA 01737856 02929760936
4 33208 SVETI ROK – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE LJUDEVITA GAJA 21 33000 VIROVITICA 01080300 76860791838
5 47326 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE LJUDEVITA GAJA 21 33000 VIROVITICA 02774739 90762432681
6 43118 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1 33000 VIROVITICA 01777203 82943640239
7 43896 VIDRA – AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE T. MASARYKA 6 33000 VIROVITICA 02446774 62056168103
8 44006 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE MATIJE GUPCA 53 33000 VIROVITICA 02464853 21833428705
9 8377 OŠ PETRA PRERADOVIĆA, PITOMAĆA TRG KRALJA TOMISLAVA 9 33405 PITOMAČA 03066339 77541067624
10 8674 OŠ AUGUSTA CESARCA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA VLADIMIRA NAZORA 1 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 03104761 39657433014
11 8682 OŠ SUHOPOLJE KRALJA TOMISLAVA 26 33410 SUHOPOLJE 03104788 03043617557
12 8699 OŠ GRADINA TRG KRALJA ZVONIMIRA 9 33411 GRADINA 03104753 06602257174
13 9353 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 3 33514 ČAČINCI 03018148 26206678669
14 9361 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ORAHOVICA TRG TINA UJEVIĆA 1 33515 ORAHOVICA 03018156 41708105351
15 9370 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZDENCI ŠKOLSKA 2 33513 ZDENCI 03018164 77330615924
16 9626 OŠ EUGENA KUMIČIĆA, SLATINA DOBRIŠE CESARIĆA 24 33520 SLATINA 03100146 77224465704
17 9642 OŠ MIKLEUŠ ŠKOLSKA 13 33517 MIKLEUŠ 03106691 36738916791
18 9659 OŠ VOĆIN TRG GOSPE VOĆINSKE 2 33522 VOĆIN 03113094 48802201353
19 9667 OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ČAĐAVICA KOLODVORSKA 1 33523 ČAĐAVICA 03100162 14423503839
20 16205 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, GORNJE BAZJE GORNJE BAZJE 131 33407 LUKAČ 03104770 01764637621
21 16264 OŠ VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICA ZAGREBAČKA 28 33518 NOVA BUKOVICA 00989967 11192058378
22 22912 OŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2 33520 SLATINA 01339494 33429685246
23 24125 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SLATINA BRAĆE RADIĆA 4 33520 SLATINA 01858076 24848181080
24 17626 SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICA TRG TINA UJEVIĆA 1 33515 ORAHOVICA 03018172 38434972997
25 44047 SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, SLATINA TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 33520 SLATINA 02469430 71837781429
26 44055 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A 33520 SLATINA 02469448 55251175813
27 18928 TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA ZBORA NARODNE GARDE 29 33000 VIROVITICA 03792234 11365885529
28 18936 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA ZBORA NARODNE GARDE 29 33000 VIROVITICA 03792269 64647839312
29 18944 STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3 33000 VIROVITICA 03792277 48072191152
30 18952 GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16 33000 VIROVITICA 03792242 98535659256
31 23882 SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA TRG KRALJA TOMISLAVA 6 33405 PITOMAČA 01746260 42015638190
32 19724 UČENIČKI DOM VIROVITICA TOMAŠA MASARYKA 25 33000 VIROVITICA 03105393 93291485939
33 32906 GRAD ORAHOVICA FRANJE GAVRANČIĆA 6 33515 ORAHOVICA 02726459 99870159112
34 32914 GRADSKA KNJIŽNICA TRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA 1 33515 ORAHOVICA 03803503 71773778967
35 32939 PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA KRALJA ZVONIMIRA 28 33515 ORAHOVICA 03018202 92404126178
36 32922 DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ FRANJE GAVRANČIĆA 18 33515 ORAHOVICA 01595121 80546631540
37 32947 GRAD SLATINA TRG SVETOG JOSIPA 10 33520 SLATINA 02679299 68254459599
38 32963 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1 33520 SLATINA 03815722 36035881467
39 32971 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINE ANTE KOVAČIĆA 2 33520 SLATINA 01507869 10377471518
40 40779 ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1 33520 SLATINA 02083078 06437157769
41 40787 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1 33520 SLATINA 02041251 96060105940
42 32955 DJEČJI VRTIĆ ZEKO TRG ZBORA NARODNE GARDE BB 33520 SLATINA 03100260 60666818958
43 32682 GRAD VIROVITICA TRG KRALJA TOMISLAVA 6 33000 VIROVITICA 02541238 89075064271
44 32826 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE ZVONIMIROV TRG 2 33000 VIROVITICA 01498614 72139518512
45 32779 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5 33000 VIROVITICA 03646904 17414117306
46 32787 GRADSKI MUZEJ VIROVITICA DVORAC PEJAČEVIĆ 33000 VIROVITICA 03646912 73812960337
47 32795 KAZALIŠTE VIROVITICA TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 2 33000 VIROVITICA 03646882 30553087113
48 8703 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICA TINA UJEVIĆA 18 33000 VIROVITICA 03104737 51899360471
49 8711 OŠ VLADIMIR NAZOR, VIROVITICA TOMAŠA MASARYKA 21 33000 VIROVITICA 03104745 78808295716
50 16168 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA LJUDEVITA GAJA 42 33000 VIROVITICA 00562394 53683470290
51 8720 GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, VIROVITICA ANTUNA MIHANOVIĆA 21 33000 VIROVITICA 03631222 37319147128
52 32762 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK PEJAČEVIĆEVA 1 33000 VIROVITICA 03105385 09271529963
53 33048 OPĆINA CRNAC ZRINSKA 2 33507 CRNAC 02729202 33857361165
54 33030 OPĆINA ČAČINCI TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 2 33514 ČAČINCI 02738937 02807547937
55 33021 OPĆINA ČAĐAVICA KOLODVORSKA 18 33523 ČAĐAVICA 02663139 94900102502
56 33013 OPĆINA GRADINA TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 33411 GRADINA 02574527 81945501309
57 33005 OPĆINA LUKAČ LUKAČ 50 33406 LUKAČ 02563347 72831393291
58 32998 OPĆINA MIKLEUŠ NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 93 33517 MIKLEUŠ 02554747 86852314680
59 32980 OPĆINA NOVA BUKOVICA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 33518 NOVA BUKOVICA 02580624 72006805985
60 32883 OPĆINA PITOMAČA LJUDEVITA GAJA 26/I 33405 PITOMAČA 02581256 80888897427
61 40512 KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA TRG KRALJA TOMISLAVA 2 33405 PITOMAČA 02073595 31930875182
62 33064 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA TRG KRALJA TOMISLAVA 33405 PITOMAČA 00829439 90369856365
63 32875 OPĆINA SOPJE KRALJA TOMISLAVA 9 33525 SOPJE 02728524 14591526070
64 32842 OPĆINA SUHOPOLJE TRG SV. TEREZIJE 10 33410 SUHOPOLJE 02574756 56986677718
65 32859 DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE KRALJA TOMISLAVA 28 33410 SUHOPOLJE 01275534 03916958193
66 32615 OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA VINOGRADSKA 4 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 02580616 45994280888
67 32631 OPĆINA VOĆIN TRG GOSPE VOĆINSKE BB 33522 VOĆIN 02722615 02755972251
68 32640 DJEČJI VRTIĆ JELENKO TRG GOSPE VOĆINSKE 2 33522 VOĆIN 00875767 73958738324
69 32553 OPĆINA ZDENCI BRAĆE RADIĆA 5 33513 ZDENCI 02707900 40420358048
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 32416 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA 7 34000 POŽEGA 02781140 48744373701
2 44217 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA 7 34000 POŽEGA 02463776 49693572834
3 44397 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA 7 34000 POŽEGA 02493209 83287538636
4 32457 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA OSJEČKA 107 34000 POŽEGA 00541109 40589450667
5 32481 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC BOLNIČKA 68 34550 PAKRAC 01229761 64856282015
6 42065 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK MARIJE TEREZIJE 13 34551 LIPIK 03084973 88202838360
7 32424 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJSKA 9 34000 POŽEGA 01217348 39778555639
8 46833 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE MATIJE GUPCA 10 34000 POŽEGA 02794691 38110021935
9 32449 DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE MATIJE GUPCA 10 34000 POŽEGA 01726854 81205466903
10 8631 OŠ BRAĆE RADIĆA, PAKRAC BOLNIČKA 55 34550 PAKRAC 03084850 44040115188
11 8640 OŠ LIPIK ŠKOLSKA 25 34543 LIPIK 03084876 10071462797
12 8658 OŠ GRIGOR VITEZ, LIPIK POLJANA ANTUNOVAČKA 29 35543 LIPIK 03084841 83083170949
13 9675 OŠ STJEPANA RADIĆA, ČAGLIN VLADIMIRA NAZORA 3 34350 ČAGLIN 03310094 18173968246
14 9683 OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICA ŠKOLSKA BB 34310 PLETERNICA 03310167 76806869298
15 9691 OŠ MLADOST, JAKŠIĆ KOLODVORSKA 12 34308 JAKŠIĆ 03310124 81180976131
16 9706 OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, KUTJEVO REPUBLIKE HRVATSKE 26 34340 KUTJEVO 03310159 15192899753
17 9714 OŠ DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVAC POŽEŠKA 45 34322 BRESTOVEC 03310078 69829774655
18 9722 OŠ V. KORAJCA KAPTOL ŠKOSLAK 12 34334 KAPTOL 03310132 80542343720
19 9739 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VELIKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7 34330 VELIKA 03310086 72856456629
20 9747 OŠ VLADIMIRA NAZORA, TRENKOVO MLINSKA 3, TRENKOVO 34330 VELIKA 03310116 75243596115
21 15608 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 34550 PAKRAC 01664654 70290820705
22 9780 GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA STJEPANA RADIĆA 3 34000 POŽEGA 03310191 66126349205
23 17798 GIMNAZIJA POŽEGA DR.FRANJE TUĐMANA 4/A 34000 POŽEGA 03806189 11447004517
24 17860 EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGA OSJEČKA 33 34000 POŽEGA 03806146 07821897325
25 17878 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA RATARNIČKA 3 34000 POŽEGA 03806154 70972855411
26 17886 TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA RATARNIČKA 1 34000 POŽEGA 03806162 96829354172
27 17894 OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA OSJEČKA 33 34000 POŽEGA 03806138 38534579623
28 18910 SREDNJA ŠKOLA PAKRAC BOLNIČKA 59 34550 PAKRAC 03086518 23293484516
29 19652 ĐAČKI DOM POŽEGA RATARNIČKA 2 34000 POŽEGA 03806120 70935605220
30 7903 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VELIKA LUKE IBRIŠIMOVIĆA 7 34330 VELIKA L. 03324966 38318755981
31 8078 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE POŽEGA ISTARSKA 2A 34000 POŽEGA 03630013 59383765770
32 32537 GRAD KUTJEVO REPUBLIKE HRVATSKE 77 34340 KUTJEVO 02738961 51418894400
33 38542 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO TRG GRAŠEVINE 1 34340 KUTJEVO 01540513 72966270594
34 43298 DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO REPUBLIKE HRVATSKE 109 34340 KUTJEVO 02202891 72572442568
35 32545 GRAD LIPIK MAJKE TEREZIJE 27 34551 LIPIK 02580977 26289199529
36 32561 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA SLAVONSKA BB 34551 LIPIK 01215965 16562161811
37 32570 GRAD PAKRAC TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 18 34550 PAKRAC 02723565 79689915301
38 32588 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 34550 PAKRAC 01496425 85255604019
39 32596 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAKRAC TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 34550 PAKRAC 03084884 42075373845
40 44356 MUZEJ GRADA PAKRACA ULICA HRVATSKIH VELIKANA 2 34550 PAKRAC 02380455 19006194551
41 32607 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK MATICE HRVATSKE BB 34550 PAKRAC 03245667 97072515843
42 32623 GRAD PLETERNICA IVANA ŠVEARA 2 34310 PLETERNICA 02761068 40247645244
43 32666 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA ŠVEARA 4 34310 PLETERNICA 01084518 35243832225
44 32658 DJEČJI VRTIĆ TRANTINČICA PRILAZ BB 34310 PLETERNICA 01353594 39352652914
45 32674 GRAD POŽEGA TRG SV. TROJSTVA 1 34000 POŽEGA 02575957 95699596710
46 32720 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA VJEKOSLAVA BABUKIĆA 27 34000 POŽEGA 01507141 83816714601
47 32703 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUNA KANIŽLIĆA 1 34000 POŽEGA 03662063 99361425113
48 32699 GRADSKI MUZEJ MATICE HRVATSKE 1 34000 POŽEGA 03662055 46708631522
49 32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA TRG SV. TROJSTVA 20 34000 POŽEGA 00959448 79173679205
50 32738 DJEČJI VRTIĆI POŽEGA KRALJA KREŠIMIRA 32A 34000 POŽEGA 03310299 30492723401
51 9755 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, POŽEGA SLAVONSKA 8 34000 POŽEGA 03310183 58790090389
52 9771 OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGA ANTUNA KANIŽLIĆA 2 34000 POŽEGA 03310108 03089519494
53 9763 OŠ JULIJA KEMPFA, POŽEGA DR. FRANJA TUĐMANA 2 34000 POŽEGA 03351092 66604281111
54 32490 OPĆINA BRESTOVAC POŽEŠKA 76 34322 BRESTOVEC 02580390 53610608235
55 32504 OPĆINA ČAGLIN KRALJA TOMISLAVA 56E 34350 ČAGLIN 02584395 29083729254
56 32512 OPĆINA JAKŠIĆ OSJEČKA 39 34308 JAKŠIĆ 02546477 16625508803
57 32529 OPĆINA KAPTOL ŠKOLSKA 3 34334 KAPTOL 02580365 09863157252
58 32746 OPĆINA VELIKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 34 34330 VELIKA 02547562 30966980172
59 32754 DJEČJI VRTIĆ VELIKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 36 34330 VELIKA 01375806 08427407308
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 32297 BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA PETRA KREŠIMIRA IV 1 35000 SLAVONSKI BROD 02681129 27400987949
2 32336 OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BROD ANDRIJE ŠTAMPARA 42 35000 SLAVONSKI BORD 00623849 91554844265
3 32352 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA STROSSMAYEROVA 17 35400 NOVA GRADIŠKA 00602094 70836320814
4 32369 DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA RELKOVIĆEVA 7 35400 NOVA GRADIŠKA 00602108 00777993329
5 32408 DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD BOROVSKA 7 35000 SLAVONSKI BROD 00623865 28346588217
6 36444 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE BRODSKO-
-POSAVSKE
VLADIMIRA NAZORA 6B 35000 SLAVONSKI BROD 00623857 14861822643
7 46892 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BOROVSKA 7 35000 SLAVONSKI BROD 02738112 90937164884
8 32301 MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA STARČEVIĆEVA 40 35000 SLAVONSKI BROD 03071138 61626371471
9 32310 SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE TRG IVANA MEŠTROVIĆA 1 35210 VRPOLJE 01229907 62056292089
10 42491 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE TRG POBJEDE BB 35000 SLAVONSKI BROD 02148285 58615312132
11 43853 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE TRG POBJEDE BB 35000 SLAVONSKI BROD 02421151 29772586152
12 9152 OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE BANA JOSIPA JELAČIĆA 50 35210 VRPOLJE 03070883 19647346815
13 9257 OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI STJEPANA RADIĆ 3 35422 ZAPOLJE 03000320 61859307014
14 9265 OŠ MATIJE GUPCA, CERNIK ŠKOLSKA 20 35404 CERNIK 03000311 35438941018
15 9273 OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR IGNJATA BRLIĆ 1 35425 DAVOR 03000338 49483450672
16 9281 OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA LJUDEVITA GAJA 24 35400 NOVA GRADIŠKA 03000354 58247661305
17 9290 OŠ MATE LOVRAKA, NOVA GRADIŠKA BENKOVIĆEVA 39 35400 NOVA GRADIŠKA 03000362 42775638157
18 9304 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, NOVA KAPELA STJEPANA RADIĆA 156 35410 NOVA KAPELA 03000389 31694869861
19 9312 OŠ OKUČANI BLAŽENOG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 5 35430 OKUČANI 03000397 05479459274
20 9329 OŠ ANTE STARČEVIĆA, REŠETARI VLADIMIRA NAZORA 23 35403 REŠETARI 03000419 73244859334
21 9337 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELO MATIJE GUPCA 29 35420 STARO PETROVO SELO 03000427 90001186038
22 9878 OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN KRALJA TOMISLAVA 75 35212 GARČIN 03070948 21408284207
23 9886 OŠ IVAN MAŽURANIĆ, SIBINJ 108. BRIGADE ZNG 4 35252 SIBINJ 03070905 46036264063
24 9894 OŠ VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI TRG KRALJA TOMISLAVA 8 35214 DONJI ANDRIJEVCI 03070964 43358386991
25 9917 OŠ JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC TRG STJEPANA RADIĆA 3 35220 SLAVONSKI ŠAMAC 03071642 00385441365
26 9925 OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI STJEPANA RADIĆA 3 35222 GUNDINCI 03070930 59107785711
27 9933 OŠ IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA TRG PRESVETOG TROJSTVA 15 35221 VELIKA KOPANICA 03071634 69438425850
28 9941 OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA BEBRINA BB 35254 BEBRINA 03070972 26168568184
29 9968 OŠ DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVAC FRANKOPANSKA 97 35250 ORIOVAC 03070891 96605723078
30 10983 OŠ LJUDEVIT GAJ, LUŽANI VLADIMIRA NAZORA 59 35257 LUŽANI 03070867 32090774893
31 11880 OŠ MARKOVAC, VRBOVA VRBOVA 256 35414 VRBOVA 03000435 18420588822
32 16272 OŠ SIKIREVCI LJUDEVITA GAJA 11 35224 SIKIREVCI 01005405 92767596951
33 16289 OŠ OPRISAVCI OPRISAVCI BB 35213 OPISAROVCI 01005391 87557630088
34 21220 OŠ DRAGALIĆ TRG SV. IVANA KRSTITELJA 3 35428 DRAGALIĆ 03000346 73085186710
35 17618 GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA TRG KRALJA TOMISLAVA 9 35400 NOVA GRADIŠKA 03957039 06601909457
36 17747 SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BROD IVANA CANKARA 76 35000 SLAVONSKI BROD 03071618 57524657360
37 17755 OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD VLADIMIRA NAZORA 9 35000 SLAVONSKI BROD 03776450 78582673638
38 17763 GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BROD SLAVONIJA I. 8 35000 SLAVONSKI BROD 03776433 45966285848
39 17771 INDRUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD KUMIČIĆEVA 55 35000 SLAVONSKI BROD 03782808 17534119664
40 17835 TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD EUGENA KUMIČIĆA 55 35000 SLAVONSKI BROD 03782794 38494301642
41 17843 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/1 35000 SLAVONSKI BROD 03776468 53389458394
42 17851 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD GUNDULIĆEVA 20 35000 SLAVONSKI BROD 03776441 33786360839
43 17909 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA LJUDEVITA GAJA BB 35400 NOVA GRADIŠKA 03957012 64838086978
44 17917 ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA GAJEVA BB 35400 NOVA GRADIŠKA 03957004 22674231881
45 19907 KLASIČNA GIMNAZIJA SLAVONSKI BROD PETRA KREŠIMIRA IV. BB 35000 SLAVONSKI BROD 01080954 81836350151
46 7823 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD KRALJICE JELENE 26 35000 SLAVONSKI BROD 03402789 07158584587
47 36918 GRAD NOVA GRADIŠKA TRG KRALJA TOMISLAVA 1 35400 NOVA GRADIŠKA 02664712 08658615403
48 47262 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NOVA GRADIŠKA MAKSIMILIJANA BENKOVIĆA 11 35400 NOVA GRADIŠKA 02809443 04400977827
49 36959 GRADSKA KNJIŽNICA RELKOVIĆEVA 4 35400 NOVA GRADIŠKA 01484591 54986197832
50 36934 GRADSKI MUZEJ TRG KRALJA TOMISLAVA 7 35400 NOVA GRADIŠKA 01484559 68965672667
51 9345 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ NOVA GRADIŠKA RELKOVIĆEVA 4 35400 NOVA GRADIŠKA 03000460 94807866827
52 36983 DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA DR. FRANJE TUĐMANA 2 35400 NOVA GRADIŠKA 03001326 05865059021
53 37228 GRAD SLAVONSKI BROD PETRA KREŠIMIRA IV 1 35000 SLAVONSKI BROD 02546086 84313674199
54 37285 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODA KAJE ADŽIĆ BB 35000 SLAVONSKI BROD 01485415 68482278640
55 37269 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD TRG STJEPANA MILETIĆA 12 35000 SLAVONSKI BROD 03071154 95609415987
56 37252 GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOGA BRODA ANTE STARČEVIĆA 8 35000 SLAVONSKI BROD 01276247 16773073261
57 37277 KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ TRG STJEPANA MILETIĆA 12 35000 SLAVONSKI BROD 03838099 50360608281
58 9798 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SLAVONSKI BROD BADALIĆEVA 8 35000 SLAVONSKI BROD 03070824 14983338813
59 9802 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, SLAVONSKI BROD ANTUNA MIHANOVIĆA 35 35000 SLAVONSKI BROD 03070859 83875834457
60 9819 OŠ HUGE BADALIĆA, SLAVONSKI BROD BOROVSKA 3 35000 SLAVONSKI BROD 03070832 55766165731
61 9827 OŠ ĐURE PILARA, SLAVONSKI BROD VINOGORSKA 1 35000 SLAVONSKI BROD 03071669 61259090087
62 9835 OŠ BOGOSLAVA ŠULEKA, SLAVONSKI BROD ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2 35000 SLAVONSKI BROD 03070875 48931293683
63 9843 OŠ VLADIMIRA NAZORA, SLAVONSKI BROD FRANJE MARINIĆA 9 35000 SLAVONSKI BROD 03070913 04275998510
64 9851 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BROD ZAGREBAČKA 78 35000 SLAVONSKI BROD 03070956 12882114211
65 9860 OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BROD PODVINJSKA 25 35000 SLAVONSKI BROD 03070921 46917309709
66 9976 OŠ MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BROD NIKOLE ZRINSKOG 100 35000 SLAVONSKI BROD 03070999 46753125414
67 23796 OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BROD NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/1 35000 SLAVONSKI BROD 01676288 44691688491
68 9984 GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD ANTE STARČEVIĆA 43 35000 SLAVONSKI BROD 03071006 17859932627
69 37244 DJEČIJI VRTIĆ NASELJE ANDRIJE HEBRANGA BB 35000 SLAVONSKI BROD 03071324 47300397868
70 46438 USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA VRAZOVA BB 35000 SLAVONSKI BROD 01507982 83097767588
71 36645 OPĆINA BEBRINA BEBRINA BB 35254 BEBRINA 02575574 23116723416
72 36653 OPĆINA BRODSKI STUPNIK STJEPANA RADIĆA 117 35253 BRODSKI STUPNIK 02558343 92052545477
73 36688 OPĆINA BUKOVLJE JOSIPA KOZARCA 20 35209 BUKOVLJE 01289608 66568058098
74 36707 OPĆINA CERNIK FRANKOPANSKA 117 35404 CERNIK 02713217 74837079406
75 36731 OPĆINA DAVOR IVANA GUNDULIĆA 35 35425 DAVOR 02707861 99199887898
76 36766 OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI TRG KRALJA ZVONIMIRA 5 35214 DONJI ANDRIJEVCI 02635046 28037558650
77 36782 OPĆINA DRAGALIĆ TRG SV. IVANA KRSTITELJA 2 35428 DRAGALIĆ 02699168 19465604393
78 36811 OPĆINA GARČIN KRALJA TOMISLAVA 92 35212 GARČIN 02604051 71476380427
79 36838 OPĆINA GORNJA VRBA BRAĆE RADIĆ 1 35207 GORNJA VRBA 02541084 57288773562
80 36854 OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 35429 G.BOGIĆEVCI 02704609 89414039518
81 43425 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GRIGOR VITEZ TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 35429 GORNJI BOGIČEVCI 02292483 21253409065
82 36879 OPĆINA GUNDINCI STJEPANA RADIĆA 4 35222 GUNDINCI 02574977 15032925247
83 36895 OPĆINA KLAKAR KLAKAR BB 35208 KLAKAR 02585723 61145614093
84 37084 OPĆINA NOVA KAPELA TRG KRALJA TOMISLAVA 13 35410 NOVA KAPELA 02667517 18112377872
85 37113 OPĆINA OKUČANI TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 35430 OKUČANI 02666421 06139165681
86 43597 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 35430 OKUČANI 02308509 66912410079
87 37130 OPĆINA OPRISAVCI OPRISAVCI 68 35213 OPRISAVCI 02598159 52262354242
88 37148 OPĆINA ORIOVAC TRG HRVATSKOG PREPORODA 1 35250 ORIOVAC 02599317 67632922243
89 37164 OPĆINA PODCRKAVLJE TRG 108. BRIGADE ZNG 11 35201 PODCRKAVLJE 02586975 39613161208
90 37172 OPĆINA REŠETARI VLADIMIRA NAZORA 30 35403 REŠETARI 02699176 38998689292
91 46702 DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA MATIJE GUPCA 29 35403 REŠETARI 02786648 54441694272
92 37197 OPĆINA SIBINJ UL. 108. BRIGADE ZNG 6 35252 SIBINJ 02585677 84310475838
93 37201 OPĆINA SIKIREVCI LJUDEVITA GAJA 12 35224 SIKIREVCI 02562243 58216299647
94 37293 OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC KRALJA ZVONIMIRA 63 35220 SLAVONSKI ŠAMAC 02587521 99375444553
95 37316 OPĆINA STARA GRADIŠKA TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 35435 STARA GRADIŠKA 02707284 33364136650
96 37308 OPĆINA STARO PETROVO SELO TRG KRALJA TOMISLAVA BB 35420 STARO PETROVO SELO 02702410 96159475831
97 37324 OPĆINA VELIKA KOPANICA VLADIMIRA NAZORA 1 35221 VELIKA KOPANICA 02602326 75466648116
98 37332 OPĆINA VRBJE KRALJA TOMISLAVA 4 35423 VRBJE 02544695 81954799280
99 37349 OPĆINA VRPOLJE TRG DR. FRANJE TUĐMANA BB 35210 VRPOLJE 02554615 23975357666
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 33273 ZADARSKA ŽUPANIJA BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 23000 ZADAR 02585588 56204655363
2 34024 OPĆA BOLNICA ZADAR BOŽE PERIČIĆA 5 23000 ZADAR 00712990 11854878552
3 34073 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR KOLOVARE 2 23000 ZADAR 03402002 30765863795
4 46735 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE IVANA MAŽURANIĆA 28 23000 ZADAR 02766248 75046990930
5 33976 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE IVANA MAŽURANIĆA 32 23000 ZADAR 00713007 82455745471
6 34057 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN VAROŠ 25 23275 UGLJAN 03142132 43171567819
7 41056 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU ZADARSKA 62 23210 BIOGRAD NA MORU 03312003 10704055828
8 33909 NARODNI MUZEJ ZADAR POLJANA PAPE ALEKSANDRA III 23000 ZADAR 03112845 63221615535
9 33917 KAZALIŠTE LUTAKA SOKOLSKA 1 23000 ZADAR 03142060 05876658632
10 41169 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ZADARSKE ŽUPANIJE BRAĆE VRANJANINA 11 23000 ZADAR 01646192 09660701704
11 43861 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ULICA BRAĆE VRANJANA 11 23000 ZADAR 02395118 77249572135
12 10774 OŠ JURJA DALMATINCA, PAG ANTE STARČEVIĆA 6 23250 PAG 03088553 61936378099
13 11742 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKE LIŠANE OSTROVIČKE BB 23420 LIŠANE OSTROVIČKE 03045374 15048338648
14 11759 OŠ POLAČA POLAČA BB 3423 POLAČA 03027104 31143806057
15 11767 OŠ PETRA ZORANIĆA, STANKOVCI STANKOVCI BB 23422 STANKOVCI 03039153 40422455432
16 11775 OŠ BIOGRAD DR. FRANJE TUĐMANA 27 23210 BIOGRAD 03311961 99431312138
17 11783 OŠ SV. FILIP I JAKOV MALA ULICA BB 23207 SV. FILIP I JAKOV 03334350 61900257105
18 11791 OŠ VLADIMIRA NAZORA, NEVIĐANE NEVIĐANE 23264 NEVIĐANE 03311970 94747704458
19 11806 OŠ PAKOŠTANE BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 23211 PAKOŠTANE 03342409 76851252891
20 12420 OŠ OBROVAC BANA JOSIPA JELAČIĆA 13 23450 OBROVAC 03064409 82708194970
21 12438 OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICE MASLENICA 23450 JASENICE 03056481 59938770173
22 12850 OŠ GALOVAC GALOVAC 175 23222 GALOVAC 03132056 72923787403
23 12868 OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE BIBINJE 23205 BIBINJE 03132064 83532496687
24 12876 OŠ NOVIGRAD   23312 NOVIGRAD 03141764 08993869784
25 12884 OŠ PETRA ZORANIĆA, NIN JURJA BARAKOVIĆA 24 23233 NIN 03137562 03918739947
26 12892 OŠ POLIČNIK POLIČNIK 23241 POLIČNIK 03112764 86167692008
27 12905 OŠ VALENTINA KLARINA, PREKO PUT SV. MIHOVILA 1 23273 PREKO 03141870 78161528926
28 12913 OŠ BRAĆE RIBAR, POSEDARJE ŠPORTSKA 3 23242 POSEDARJE 03137554 63359283065
29 12921 OŠ STARIGRAD FRANJE TUĐMANA 30 23244 STARIGRAD-PAKLENICA 03112829 40160577948
30 12930 OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC RAŽANAC 9 23248 RAŽANAC 03112802 68672002011
31 12948 OŠ PETRA LORINIA, SALI SALI 23281 SALI 03141772 13569479772
32 12956 OŠ PRIVLAKA PRIVLAKA 23233 PRIVLAKA 03126137 63233501548
33 12964 OŠ VLADIMIRA NAZORA, ŠKABRNJA ŠKABRNJA BB 23223 ŠKABRNJA 03141829 68128979291
34 12972 OŠ SUKOŠAN SUKOŠAN 37 23206 SUKOŠAN 03132072 32491945778
35 12989 OŠ ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJI ZEMUNIK DONJI 23222 ZEMUNIK DONJI 03112799 94912243744
36 21238 OŠ BENKOVAC ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B 23420 BENKOVAC 03045382 73294343358
37 21254 OŠ NIKOLE TESLE, GRAČAC ŠKOLSKA 12 23440 GRAČAC 03312194 22252625411
38 21279 OŠ BRAĆE RADIĆ, PRIDRAGA PRIDRAGA 23226 NOVIGRAD DALMATINSKI 03141756 96547311014
39 17193 SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAG ANTE STARČEVIĆA 9 23250 PAG 03088570 45554793301
40 18065 SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU AUGUSTA ŠENOE 29 23210 BIOGRAD NA MORU 03361403 34800685899
41 18170 SREDNJA ŠKOLA OBROVAC OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA BB 23450 OBROVAC 03096548 98806653369
42 18362 GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA, ZADAR OBALA KNEZA TRPIMIRA 26 23000 ZADAR 03424634 13708733714
43 18379 POMORSKA ŠKOLA, ZADAR ANTE KUZMANIĆA 1 23000 ZADAR 03141900 69095950408
44 18717 MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA, ZADAR DR. FRANJE TUĐMANA BB 23000 ZADAR 00367176 00579855113
45 18725 OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKO MATULINA, ZADAR IVANA MAŽURANIĆA 32 23000 ZADAR 00367168 85736442227
46 18733 TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR ŠIME VITASOVIĆA 1 23000 ZADAR 00395412 93183551637
47 18741 STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ, ZADAR NIKOLE TESLE BB 23000 ZADAR 00395404 10328928376
48 18750 GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, ZADAR PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2 23000 ZADAR 00385751 62026911972
49 18768 GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, ZADAR PERIVOJ VALDIMIRA NAZORA 3 23000 ZADAR 00385743 65755532423
50 18776 PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3 23000 ZADAR 00385786 87945705905
51 18784 POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADAR DR. FRANJE TUĐMANA BB 23000 ZADAR 00396613 61683945214
52 18792 ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADAR PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3 23000 ZADAR 00385778 79847047685
53 18848 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40 23000 ZADAR 00390151 04405149472
54 19693 SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR OBALA KNEZA BRANIMIRA 10 A 23000 ZADAR 03142230 90897134511
55 19773 HOTELJERSKO TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40 23000 ZADAR 00390160 91757782000
56 21543 SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC ANTUNA MIHANOVIĆA 19 23420 BENKOVAC 03045412 33967641304
57 23510 SREDNJA ŠKOLA GRAČAC ŠKOLSKA 8 23440 GRAČAC 03312224 03363221827
58 7946 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR OBALA KNEZA TRPIMIRA 21 23000 ZADAR 03181545 89849122810
59 34104 GRAD BENKOVAC ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12 23420 BENKOVAC 02546116 83821313660
60 34137 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DOMOBRANSKA 2 23420 BENKOVAC 01486861 06187997364
61 43812 ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVAC OBITELJI BENKOVIĆ 6 23420 BENKOVAC 02424509 10865233946
62 34153 GRADSKA KNJIŽNICA ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12 23420 BENKOVAC 01493523 26884498810
63 34129 DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA VELEBITSKA 1 23420 BENKOVAC 03521273 51409102236
64 46411 CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVAC STJEPANA RADIĆA 3 23420 BENKOVAC 02657058 70489830943
65 34215 GRAD BIOGRAD NA MORU TRG KRALJA TOMISLAVA 5 23210 BIOGRAD NA MORU 02660474 95603491861
66 34311 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU SPLITSKA BB 23210 BIOGRAD NA MORU 01486888 37042135183
67 34362 ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 22 23210 BIOGRAD NA MORU 03334368 62434481716
68 42936 GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52 23210 BIOGRAD NA MORU 02237857 76911726015
69 34258 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52 23210 BIOGRAD NA MORU 03334376 22420797964
70 34320 DJEČIJI VRTIĆ BIOGRAD MARINA DRŽIĆA 1 23210 BIOGRAD NA MORU 03311996 60175705264
71 34733 GRAD NIN TRG HRVATSKIH BRANITELJA1 23232 NIN 02569574 55065959531
72 34741 DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 2 23232 NIN 01272144 52231121132
73 34768 GRAD OBROVAC TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 23450 OBROVAC 02599775 65496793357
74 34784 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC OBROVAC BB 23450 OBROVAC 03043673 88831514137
75 34776 DJEČJI VRTIĆ OBROVAC IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 4 23450 OBROVAC 01440136 18158505448
76 34805 GRAD PAG BRANIMIROVA OBALA 1 23250 PAG 02576104 32150762596
77 42196 GRADSKA KNJIŽNICA GRAD PAG OD ŠPITALA 23250 PAG 01961829 45288967647
78 34864 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE ULICA OD ŠPITALA 23250 PAG 00608173 24796583603
79 34821 DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI VELEBITSKA 6 23250 PAG 01493353 44254682177
80 35724 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 23000 ZADAR 02546558 09933651854
81 36022 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA PUT MURVICE 24 23000 ZADAR 01483994 36978292106
82 2532 ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR ANTE KUZMANIĆA BB 23000 ZADAR 03141993 94403503942
83 35915 GRADSKA KNJIŽNICA STJEPANA RADIĆA 11 B 23000 ZADAR 03141985 59559512621
84 36055 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR ŠIROKA ULICA 8 23000 ZADAR 03142078 27003745858
85 12997 OŠ STANOVI, ZADAR RINE ARAS 3 23000 ZADAR 03134032 61092070644
86 13004 OŠ KRUNA KRSTIĆA, ZADAR TRG GOSPE LORETSKE 3 23000 ZADAR 03141853 11741048889
87 13012 OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADAR TRHG PETRA PRERADOVIĆA 1 23000 ZADAR 03141802 17978274512
88 13029 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADAR ASJE PETRIČIĆ 7 23000 ZADAR 03112756 54155328400
89 13037 OŠ ŠIME BUDINIĆA, ZADAR PUT ŠIMUNOVA 4 23000 ZADAR 03141799 83934515407
90 13045 OŠ SMILJEVAC IVANA LUCIĆA 47 23000 ZADAR 03184838 08119272607
91 13053 OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADAR BRIBIRSKI PRILAZ 2 23000 ZADAR 03417476 07457010076
92 13061 OŠ VOŠTARNICA IVANA MEŠTROVIĆA 3 23000 ZADAR 03151450 21802665625
93 13070 OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADAR ŠIBENSKA ULICA 12 23000 ZADAR 03441890 31690679863
94 13088 GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, ZADAR DR. FRANJE TUĐMANA BB 23000 ZADAR 00385760 50242228492
95 35966 LATICA – DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOLOVARE 10 23000 ZADAR 01652982 99067364360
96 36006 DJEČJI VRTIĆ RADOST BARTULA KAŠIĆA 3/I 23000 ZADAR 03132218 76173111449
97 40998 DJEČJI VRTIĆ SUNCE VESLAČKA 1 23000 ZADAR 02056704 30375710658
98 34170 OPĆINA BIBINJE TRG TOME BULIĆA 2 23205 BIBINJE 02575701 91415045585
99 40971 DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆI BIBINJE BB 23205 BIBINJE 01456172 03436201427
100 38374 OPĆINA GALOVAC GALOVAC BB 23222 GALOVAC 02668017 02309002175
101 34483 OPĆINA GRAČAC PARK SV. JURJA 1 23440 GRAČAC 02543656 46944306133
102 34514 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC OBROVAČKA 9 23440 GRAČAC 01486438 92318570583
103 34539 KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC DR. MILE BUDAKA 23440 GRAČAC 01614738 56878200095
104 34475 DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR ŠKOLSKA 4 23440 GRAČAC 01416081 08218410574
105 34434 OPĆINA JASENICE PETRA ZORANIĆA 61 23243 JASENICE 02657333 67018780392
106 34580 OPĆINA KALI TRG MARNJIVRA 23 23272 KALI 02625105 33591752539
107 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI TRG MARNJIVE 23 23272 KALI 01616382 60387407026
108 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA ULICA SVETOG LOVRE 16 23272 KALI 01457195 78479957565
109 34643 OPĆINA KOLAN TRG KRALJA TOMISLAVA 6 23251 KOLAN 02799251 63577538914
110 44194 OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAROV IVANOV BARTULA KAŠIĆA 10 23251 KOLAN 02318865 83709461682
111 34660 OPĆINA KUKLJICA KUKLJICA 23271 KUKLJICA 02627370 17171908335
112 38403 DJEČJI VRTIĆ MANULICA KUKLJICA BB 23271 KUKLJICA 01924915 20259399787
113 34725 OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE LIŠANE OSTROVIČKE 23420 LIŠANE OSTROVIČKE 02544342 85070536153
114 34750 OPĆINA NOVIGRAD OBALA KRALJICE ELIZABETE KOTROMANIĆ 70 23312 NOVIGRAD 02569671 09817183355
115 43610 KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD STJEPANA RADIĆA BB 23312 NOVIGRAD 02271745 42870289618
116 34897 OPĆINA PAKOŠTANE KRALJICE JELENE 78 23211 PAKOŠTANE 02653303 06113331578
117 34910 DJEĆJI VRTIĆ GRDELIN PETRA ZRINSKOG 23211 PAKOŠTANE 01472208 64999434468
118 34944 OPĆINA PAŠMAN PAŠMAN 23262 PAŠMAN 02712245 91458878864
119 34993 OPĆINA POLAČA POLAČA 48 23423 POLAČA 02631792 48200439807
120 35003 OPĆINA POLIČNIK POLIČNIK 23241 POLIČNIK 02743345 87120007882
121 41030 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ POLIČNIK BB 23241 POLIČNIK 02046687 40019538925
122 35038 OPĆINA POSEDARJE TRG MARTINA POSEDARSKOG 1 23242 POSEDARJE 02547520 26599619939
123 47070 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK TRG MARTINA POSEDARSKOG 1 23242 POSEDARJE 02792583 22197529807
124 35054 OPĆINA POVLJANA STJEPANA RADIĆA 20 23249 POVLJANA 02683504 47207249296
125 43468 DJEČJI VRTIĆ POVLJANKSI TIĆI TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 19 23249 POVLJANA 01922483 31498212793
126 35079 OPĆINA PREKO TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 2 23273 PREKO 02544296 13458425443
127 35095 DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA PREKO BB 23273 PREKO 01445952 23497347037
128 35118 OPĆINA PRIVLAKA PRIVLAKA 23233 PRIVLAKA 01318217 75512978295
129 35134 DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA 23233 PRIVLAKA 01514873 94669636167
130 35167 OPĆINA RAŽANAC RAŽANAC 23248 RAŽANAC 02705206 08842442553
131 46181 KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC RAŽANAC 23248 RAŽANAC 02335301 04227603811
132 35222 OPĆINA SALI OBALA PETRA LORINA BB 23281 SALI 02690560 72285291723
133 35239 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI OBALA PETRA LORINA BB 23281 SALI 01583387 68404358413
134 35255 DJEČJI VRTIĆ ORKULICE SALI BB 23281 SALI 01677594 96636983434
135 35280 OPĆINA STANKOVCI STANKOVCI BB 23422 STANKOVCI 02628317 13734771602
136 42555 DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI STANKOVCI BB 23422 STANKOVCI 01815920 82267870996
137 35335 OPĆINA STARIGRAD TOME MARASOVIĆA 1 23244 STARIGRAD 02544300 52749374195
138 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH JURJA BARAKOVIĆA BB 23244 STARIGRAD PAKLENICA 02702347 13557716238
139 35492 OPĆINA SUKOŠAN SUKOŠAN 23206 SUKOŠAN 02681676 05968747240
140 41013 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA M.GRDOVIĆA 6 23206 SUKOŠAN 01663518 24046905505
141 35513 OPĆINA SV. FILIP I JAKOV OBALA KRALJA TOMISLAVA 23207 SV. FILIP I JAKOV 02797291 57113796391
142 35556 DJEČJI VRTIĆ CVIT IVANA DANILA BB 23207 SV. FILIP I JAKOV 01176471 67308832193
143 35564 OPĆINA ŠKABRNJA TRG DR FRANJE TUĐMANA 6 23223 ŠKABRNJA 02631369 39446016095
144 35601 OPĆINA TKON TKON 23212 TKON 02547350 71211305734
145 35610 DJEČJI VRTIĆ ČOK TKON BB 23212 TKON 01739972 84145507936
146 35652 OPĆINA VIR TRG SV. JURJA 1 23234 VIR 02580373 95169016556
147 42522 DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO BORISA KRNČEVIĆA 56 23234 VIR 02058952 54168186648
148 42506 OPĆINA VRSI DR. FRANJE TUĐMANA 6 23235 VRSI 02633060 75575288881
149 43020 DJEČJI VRTIĆ VRŠKA VILA DR. FRANJE TUĐMANA 6 23235 VRSI 02248590 71109536578
150 36071 OPĆINA ZEMUNIK DONJI ZEMUNIK DONJI 23222 ZEMUNIK DONJI 02669323 82242641755
151 46340 JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICE ZEMUNIK DONJI 23222 ZEMUNIK DONJI 02491346 49674080394
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 33626 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA TRG ANTE STARČEVIĆA 2 31000 OSIJEK 02759489 10383308860
2 33683 POLIKLINIKA SUVAG OSIJEK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6 31000 OSIJEK 03367606 54533385819
3 33714 HITNA MEDICINSKA POMOĆ OSIJEK JOSIPA HUTTLERA 2 31000 OSIJEK 03361799 45235833809
4 33722 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FRANJE KREŽME 1 31000 OSIJEK 03018792 46854859465
5 33739 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE BANA JOSIPA JELAČIĆA 6 31500 NAŠICE 00627291 93759115921
6 33747 DOM ZDRAVLJA NAŠICE BANA JOSIPA JELAČIĆA 6 31500 NAŠICE 00627305 03460102126
7 33755 DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR ŠKOLSKA 5 31300 BELI MANASTIR 03340783 04778716086
8 33763 DOM ZDRAVLJA VALPOVO KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 4 31550 VALPOVO 03030458 36831778100
9 33780 DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC TRG ANTE STARČEVIĆA 25 31540 DONJI MIHOLJAC 03034780 60366154897
10 33802 DOM ZDRAVLJA OSIJEK PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6 31000 OSIJEK 03018784 17004513580
11 33819 DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO PETRA PRERADOVIĆA 2 31400 ĐAKOVO 03011496 31484005281
12 33634 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU TADIJE SMIČIKLASA 2 31000 OSIJEK 03021866 57200304958
13 34467 GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI OSIJEK EUROPSKA AVENIJA 9 31000 OSIJEK 03014215 19872442344
14 42311 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE KAPUCINSKA 40 31000 OSIJEK 02106604 79276999206
15 43829 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE EUROPSKE AVENIJE 11 31000 OSIJEK 02427320 20431997982
16 42651 ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK STJEPANA RADIĆA 4 31000 OSIJEK 01157302 43413546068
17 8818 OŠ POPOVAC VLADIMIRA NAZORA 26 31303 POPOVAC 03305694 30383685427
18 9030 OŠ MATIJE GUPCA, MAGADENOVAC ŠKOLSKA 3 31542 MAGADENOVAC 03034704 28356694292
19 9048 OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, DONJI MIHOLJAC PRILAZ STADIONU 1 31540 DONJI MIHOLJAC 01504673 33940620446
20 9056 OŠ BUDROVCI GUPČEV TRG 8 31400 ĐAKOVO 03011232 75789295679
21 9064 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ĐAKOVO KRALJA TOMISLAVA 26 31400 ĐAKOVO 03011143 31582799502
22 9072 OŠ VLADIMIRA NAZORA, ĐAKOVO KRALJA TOMISLAVA 18 31400 ĐAKOVO 03011151 77091772312
23 9089 OŠ JOSIPA ANTUNA ČOLNIĆA, ĐAKOVO TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4 31400 ĐAKOVO 03386180 18161215581
24 9097 OŠ ĐAKOVAČKI SELCI BANA JOSIPA JELAČIĆA 9 31415 SELCI ĐAKOVAČKI 03011135 35015122830
25 9101 OŠ GORJANI BOLOKAN 20 31422 GORJANI 03011208 38909870307
26 9128 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LEVANJSKA VAROŠ GLAVNA 62 31416 LEVANJSKA VAROŠ 03011224 84240970996
27 9136 OŠ MATIJE GUBECA, SELCI ĐAKOVAČKI PREOBRAŽENSKI TRG 11 31417 PIŠKOREVCI 03011194 27562505121
28 9144 OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI ŠKOLSKA 21 31402 SEMELJCI 03011259 77433474733
29 9169 OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA BRAĆE RADIĆA 1 31411 TRNAVA 03011216 13757174616
30 9177 OŠ LUKE BOTIĆA, VIŠKOVCI OMLADINSKA 4 31401 VIŠKOVCI 03011160 39352404477
31 9185 OŠ DRENJE LJUDEVITA GAJA 28 31418 DRENJE 03011178 88357338997
32 9193 OŠ DORE PEJAČEVIĆ, NAŠICE AUGUSTA CESARCA 18 31500 NAŠICE 03120457 18630179468
33 9208 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, KOŠKA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5 31224 KOŠKA 03103927 39053661935
34 9216 OŠ JSSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA BB 31511 ĐURĐENOVAC 03103889 10402434431
35 9224 OŠ HINKA JUHNA, PODGORAČ HINKA JUHNA 8 31433 PODGORAČ 03103935 10613555021
36 9232 OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI TRG MATIJE GUPCA 9 31512 FERIČANCI 03103897 24990581580
37 9249 OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC IVANA BRNJIKA SLOVAKA 37 31225 JELISAVAC 03103919 94839545339
38 9503 OŠ ANTUNOVAC ŠKOLSKA 15 31216 ANTUNOVAC 03013847 85288244934
39 9579 OŠ VLADIMIRA NAZORA, ČEPIN KALNIČKA 17 31431 ČEPIN 03013723 19124230169
40 9587 OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI KRALJA TOMISLAVA 75 31404 VLADISLAVCI 03021530 11166315733
41 9595 OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKA MILKA CEPELIĆA 1 31403 VUKA 03013740 12465487394
42 9600 OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ČEPIN KRALJA ZVONIMIRA 100 31431 ČEPIN 03013758 99061834293
43 9909 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, STRZIVOJNA BRAĆE RADIĆA 166 31410 STRIZIVOJNA 03053601 45628801299
44 9992 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE KRALJA TOMISLAVA 196 31551 BELIŠĆE 03029972 22935346080
45 10006 OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVAC BRAĆE RADIĆ 41 31222 BIZOVAC 03030008 50138600501
46 10014 OŠ PETRIJEVCI REPUBLIKE 110 A 31208 PETRIJEVCI 03030016 02643029195
47 10022 OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA, VALPOVO IVE LOLE RIBARA 3 31350 VALPOVO 03029999 04102082761
48 11210 OŠ JOSIPA KOZARCA, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI BRAĆE BANAS 2 31424 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 03011186 32872583218
49 16221 OŠ LADIMIREVCI ĐUKE MARIČIĆA 21 31550 VALPOVO 01089978 35057368189
50 21300 OŠ ŠEĆERANA, BELI MANASTIR ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 27 31300 BELI MANASTIR 03357368 70655877361
51 21326 OŠ JAGODNJAK BORISA KIDRIČA 57 31324 JAGODNJAK 03305708 75291303108
52 21334 OŠ ZMAJEVAC SPORTSKA 2A 31307 ZMAJEVAC 00801674 38824495088
53 21342 OŠ BILJE ŠKOLSKA 8 31327 BILJE 03305651 77805945007
54 21359 OŠ ERNESTINOVO ŠKOLSKA 1 31215 ERNESTINOVO 03013707 52963245603
55 21367 OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVO KRALJA TOMISLAVA 1 31531 VILJEVO 01138766 80641417214
56 22970 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BELI MANASTIR SV.MARTINA 16 31300 BELI MANASTIR 03305724 99262709388
57 22988 OŠ ČEMINAC KOLODVORSKA 48 31325 ČEMINAC 03305635 87347858365
58 22996 OŠ KNEŽEVI VINOGRADI GLAVNA 44 31309 KN.VINOGRADI 03305686 38585506065
59 23000 OŠ LUG ŠKOLSKA 6 31328 LUG 01383531 12846967938
60 23018 OŠ DRAŽ IVE LOLE RIBARA 1 31305 DRAŽ 03305732 34365247679
61 23026 OŠ DARDA ŠKOLSKA 9 31326 DARDA 03305678 45135358340
62 23034 OŠ LASLOVO ŠKOLSKA 1 31214 LASLOVO 03013812 72014518093
63 23042 OŠ DALJ ZAGREBAČKA BB 31226 DALJ 03013766 16580377908
64 23059 OŠ BIJELO BRDO NIKOLE TESLE 71 31204 BIJELO BRDO 03021521 78598666443
65 23501 OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKI VLADIMIRA NAZORA 185 31552 PODGAJCI PODRAVSKI 01504371 21384082201
66 23761 OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE MATICE HRVATSKE 1 31500 NAŠICE 01672525 86358961388
67 43134 OŠ KONTESA DORA DORE PEJAČEVIĆ 2 31500 NAŠICE 02308169 63790869358
68 9618 GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, OSIJEK TRG.SV.TROJSTVA 1 31000 OSIJEK 03415635 30022528489
69 43837 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BELI MANASTIR KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR 02403030 64871322497
70 17579 GIMNAZIJA BELI MANASTIR ŠKOLSKA 3 31300 BELI MANASTIR 01379933 20431997982
71 17587 SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC VUKOVARSKA 84 31540 DONJI MIHOLJAC 03034739 04017904699
72 17595 SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, ĐURĐENOVAC TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4 31511 ĐURĐENOVAC 03103943 03533701885
73 17600 SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG, NAŠICE AUGUSTA CESARCA 20 31500 NAŠICE 03103951 86631087007
74 17634 ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK ISTARSKA 3 31000 OSIJEK 00338770 28015293209
75 17642 PRVA GIMNAZIJA OSIJEK ŽUPANIJSKA 4 31000 OSIJEK 00240648 75221523236
76 17659 POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK JADROVSKA 20 31000 OSIJEK 03383482 96404672486
77 17667 GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK DRINSKA 16A 31000 OSIJEK 03021599 41034009234
78 17675 TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEK VUKOVARSKA 209 31000 OSIJEK 00302708 43890802516
79 17683 EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK TRG SV.TROJSTVA 4 31000 OSIJEK 03374246 90357123431
80 17691 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK MATIJE GUPCA 61 31000 OSIJEK 03021564 67104212471
81 17714 OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 24 31000 OSIJEK 03014126 75952201278
82 17722 TRGOVAČKA ŠKOLA OSIJEK GUNDULIĆEVA 38 31000 OSIJEK 03014045 89468411110
83 17739 ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK KRBAVSKA BB 31000 OSIJEK 03014169 09179210440
84 17780 SREDNJA ŠKOLA VALPOVO DR. FRANJE TUĐMANA 2 31550 VALPOVO 03030024 53770467834
85 17925 STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK ISTARSKA 3 31000 OSIJEK 00338761 34175550062
86 17933 DRUGA GIMNAZIJA OSIJEK KAMILA FIRINGERA 5 31000 OSIJEK 00240656 32298466963
87 17941 TREĆA GIMNAZIJA OSIJEK KAMILA FIRINGERA 14 31000 OSIJEK 00240664 68874747390
88 17950 MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK VUKOVARSKA 209 31000 OSIJEK 00302716 56450222821
89 17968 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, ĐAKOVO VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11 31400 ĐAKOVO 00265837 21515721357
90 17976 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ĐAKOVO VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11 31400 ĐAKOVO 00265829 85517973926
91 17984 OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11 31400 ĐAKOVO 00265802 30462645032
92 19425 SREDNJA ŠKOLA VINKO BEK, OSIJEK VINKOVAČKA 3 31000 OSIJEK 03014436 34141287444
93 22664 PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ŠKOLSKA 3 31300 BELI MANASTIR 01379941 04249161856
94 22672 DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ŠKOLSKA 3 31300 BELI MANASTIR 01379968 45569423495
95 22697 SREDNJA ŠKOLA DALJ BRAĆE RADIĆA 7 31226 DALJ 01379950 42749097677
96 19636 UČENIČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE, OSIJEK ZAGREBAČKA 2A 31000 OSIJEK 03014401 73013894513
97 19644 SREDNJOŠKOSLI ĐAČKI DOM OSIJEK STJEPANA RADIĆA 6 31000 OSIJEK 03021629 18244023115
98 7608 DOM ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE ĐAKOVO PETRA PRERADOVIĆA 2A 31400 ĐAKOVO 03363686 28884778522
99 7753 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK DRINSKA 10 31000 OSIJEK 03014444 24185131317
100 22306 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR BANA JELAČIĆA 108 31300 BELI MANASTIR 03431312 34580944535
101 35247 GRAD BELI MANASTIR KRALJA TOMISLAVA 53 31300 BELI MANASTIR 02663155 39912056947
102 35302 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRA VLADANA DESNICE 2 31300 BELI MANASTIR 01489488 62231201707
103 35263 GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR 01584618 10422409778
104 38735 CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTITA KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR 01969234 30861820867
105 35327 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VLADIMIRA NAZORA 34A 31300 BELI MANASTIR 03306364 48247794389
106 35378 GRAD BELIŠĆE VIJENAC S.H.GUTMANNA 1 31551 BELIŠĆE 02745640 70663673307
107 35351 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE RADNIČKA 4 31551 BELIŠĆE 03030474 85363070032
108 44469 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE KRALJA TOMISLAVA 206 31511 BELIŠĆE 02463504 19806508838
109 35677 GRAD DONJI MIHOLJAC VUKOVARSKA 1 31540 DONJI MIHOLJAC 02581612 49744793900
110 43222 NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA TRG ANTE STARČEVIĆA 22 31540 DONJI MIHOLJAC 02299941 78158720785
111 35685 DJEČJI VRTIĆ PINOKIO PRILAZ STADIONU 3 31540 DONJI MIHOLJAC 03744752 81136454456
112 35732 GRAD ĐAKOVO TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4 31400 ĐAKOVO 02720841 23632093169
113 35781 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO KRALJA TOMISLAVA 13 31400 ĐAKOVO 00850896 29981422793
114 35749 MUZEJ ĐAKOVŠTINE ANTE STARČEVIĆA 34 31400 ĐAKOVO 03011275 38898509968
115 35773 CENTAR ZA KULTURU KRALJA TOMISLAVA 13 31400 ĐAKOVO 00850888 99543603636
116 35765 DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO LUKE BOTIĆA 7/A 31400 ĐAKOVO 03011518 57259710858
117 36135 GRAD NAŠICE PEJAČEVIĆEV TRG 7 31500 NAŠICE 02548577 01775928940
118 46727 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE BRAĆE RADIĆA 26 31500 NAŠICE 02781948 49974852103
119 36151 HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA PEJAČEVIĆEV TRG 5 31500 NAŠICE 01615874 64227896306
120 36178 ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE PEJAČEVIĆEV TRG 5 31500 NAŠICE 03140890 34412806744
121 36143 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE DORE PEJAČEVIĆ 4 31500 NAŠICE 03104192 03314739851
122 36186 GRAD OSIJEK KUHAČEVA 9 31000 OSIJEK 02640651 30050049642
123 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 31000 OSIJEK 01482165 04579316822
124 23260 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ KRBAVSKA BB 31000 OSIJEK 01462440 44552139436
125 36573 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU ŽUPANIJSKA 9 31000 OSIJEK 03014355 16275571737
126 36581 DJEČJE KAZALIŠTE U OSIJEKU TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 19 31000 OSIJEK 03021700 48579298783
127 42282 GRADSKE GALERIJE OSIJEK FAKULTETSKA 7 31000 OSIJEK 02117509 16870613484
128 9388 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, OSIJEK DRINSKA 12B 31000 OSIJEK 03014088 57781751749
129 9396 OŠ SVETE ANE, OSIJEK SVETE ANE 2 31000 OSIJEK 03013871 17131919457
130 9407 OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEK ŠKOLSKA 3 31000 OSIJEK 03013715 60583546374
131 9415 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK IVANA GUNDULIĆA 5A 31000 OSIJEK 03013898 47811615655
132 9423 OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEK VIJENAC AUGUSTA CESARCA 36 31000 OSIJEK 03013839 81418806612
133 9431 OŠ MLADOST, OSIJEK SJENJAK 7 31000 OSIJEK 03392295 19998137302
134 9440 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEK FRANKOPANSKA 64 31000 OSIJEK 03013863 80690300278
135 9458 OŠ VIJENAC VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 36 31000 OSIJEK 03013774 43460422989
136 9466 OŠ LJUDEVITA GAJA, OSIJEK KRSTOVA 99 31000 OSIJEK 03013880 02588959133
137 9474 OŠ JAGODE TRUHELKE, OSIJEK CRKVENA 23 31000 OSIJEK 03013928 28935261786
138 9482 OŠ GRIGOR VITEZ, OSIJEK KORČULANSKA 1 31000 OSIJEK 03013979 32653957029
139 9499 OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEK OPATIJSKA 46 31000 OSIJEK 03013952 73858344489
140 9511 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, OSIJEK NERETVANSKA 10 31000 OSIJEK 03013855 34313454879
141 9520 OŠ AUGUSTA ŠENOE, OSIJEK DRINSKA 14 31000 OSIJEK 03013944 51819889227
142 9538 OŠ JOSIPOVAC OSJEČKA 77A 31221 JOSIPOVAC 03013731 53839214038
143 9546 OŠ VIŠNJEVAC CRNI PUT 41 31220 VIŠNJEVAC 03013782 56882426675
144 9554 OŠ IVANA FILIPOVIĆA, OSIJEK KALNIČKA 48 31000 OSIJEK 03013936 62987558119
145 9562 OŠ RETFALA KAPELSKA 51 A 31000 OSIJEK 03013901 69433479721
146 21318 OŠ TENJA SVETE ANE 2 31207 TENJA 03013804 20627918657
147 36670 CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 7 31000 OSIJEK 03021793 06828481465
148 36942 GRAD VALPOVO MATIJE GUPCA 32 31550 VALPOVO 02736284 84382730327
149 38591 USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB, VALPOVO DVORAC NORMAN-PRANDAU 1 31550 VALPOVO 01188160 89807635022
150 36967 DJEČJI VRTIĆ MAZA PRILAZ CRVENOM KRIŽU 3 31550 VALPOVO 01389670 53312771401
151 44436 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VALPOVO JOSIPA JURJA STROSSMYERA 36 31550 VALPOVO 02469944 68614292634
152 35214 OPĆINA ANTUNOVAC BRAĆE RADIĆA 4 31216 ANTUNOVAC 02568047 30812410980 
153 35394 OPĆINA BILJE KRALJA ZVONIMIRA 1B 31327 BILJE 02554933 23962939458
154 35417 DJEČJI VRTIĆ GRLICA KRALJA ZVONIMIRA 1B 31327 BILJE 01456750 33072995139
155 35433 OPĆINA BIZOVAC KRALJA TOMISLAVA 89 31222 BIZOVAC 02576848 31800017596
156 35450 OPĆINA ČEMINAC NOVA 5 31325 ČEMINAC 02541394 94724152559
157 44313 DJEČJI VRTIĆ IVANČICA LJUDEVITA GAJA 2 31325 ČEMINAC 02462583 68199230486
158 35468 OPĆINA ČEPIN KRALJA ZVONIMIRA 105 31431 ČEPIN 02547708 64176613943
159 41101 CENTAR ZA KULTURU ČEPIN KRALJA ZVONIMIRA 96 31431 ČEPIN 03014258 21779657170
160 35505 OPĆINA DARDA SV. IVANA KRSTITELJA 101 31326 DARDA 02546175 34375615619
161 35530 DJEČJI VRTIĆ RADOST ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 77A 31326 DARDA 03341984 27376719435
162 35548 OPĆINA DONJA MOTIČINA MATIJE GUPCA BB 31513 DONJA MOTIČINA 02552388 05744763826
163 35708 OPĆINA DRAŽ BRAĆE RADIĆA 58 31305 DRAŽ 02595745 49476502319
164 35716 OPĆINA DRENJE GAJEVA 25 31418 DRENJE 02548941 18619713818
165 35804 OPĆINA ĐURĐENOVAC TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 6 31511 ĐURĐENOVAC 02611759 95424461424
166 35829 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVAC TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 3 31511 ĐURĐENOVAC 01201522 70341246679
167 35845 DJEČJI VRTIĆ JAGLAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 3 31511 ĐURĐENOVAC 01243551 14628186076
168 35853 OPĆINA ERDUT JOSIPA BANA JELAČIĆA 4 31206 ERDUT 02574624 32673161142
169 35861 NARODNA KNJIŽNICA DALJ BANA JOSIPA JELAČIĆA 12 31226 DALJ 01625047 11646771177
170 44524 KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR MILUTIN MILANKOVIĆ ZLATKA TAKAČA 13 31226 ERDUT 02541068 95484502690
171 35888 OPĆINA ERNESTINOVO VLADIMIRA NAZORA 64 31215 ERNESTINOVO 02554968 70167232630
172 35896 OPĆINA FERIČANCI TRG MATIJE GUPCA 3 31512 FERIČANCI 02595761 84530440509
173 35907 OPĆINA GORJANI KULA 1 31422 GORJANI 02563401 05866611479
174 35940 OPĆINA JAGODNJAK BORISA KIDRIČA 100 31324 JAGODNJAK 02639815 43219618605
175 35999 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI HRVATSKE REPUBLIKE 3 31309 KNEŽEVI VINOGRADI 02551900 35938293122
176 36014 DJEČJI VRTIĆ ZEKO GLAVNA 10 31309 KNEŽEVI VINOGRADI 01436201 64203734839
177 36039 OPĆINA KOŠKA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 1 31224 KOŠKA 02543222 86904341703
178 36063 DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆ JOSIPA KOZARCA BB 31224 KOŠKA 01325221 33685350438
179 36080 OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ GLAVNA 70 31416 LEVANJSKA VAROŠ 02540029 41768774264
180 36098 OPĆINA MAGADENOVAC ŠKOLSKA 1 31542 MAGADENOVAC 02680505 47221079851
181 36119 OPĆINA MARIJANCI SV. PETRA I PAVLA 4 31555 MARIJANCI 02722682 10282419721
182 36696 OPĆINA PETLOVAC RADE KONČARA 31 31321 PETLOVAC 02620219 56100739225
183 36715 OPĆINA PETRIJEVCI REPUBLIKE 114 31208 PETRIJEVCI 02564165 94156491645
184 36723 OPĆINA PODGORAČ TRG PAVLA PEJAČEVIĆA 2 31433 PODGORAČ 02529076 43160540587
185 36758 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 150 31530 PODRAVSKA MOSLAVINA 02730693 92638049877
186 36774 OPĆINA POPOVAC VLADIMIRA NAZORA 27 31303 POPOVAC 02590964 67824103582
187 36799 OPĆINA PUNITOVCI STJEPANA RADIĆA 58 31424 PUNITOVCI 02717484 75515406575
188 36820 OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA ANTE STARČEVIĆA 28 31421 SATNICA ĐAKOVAČKA 02539411 92899641323
189 36846 OPĆINA SEMELJCI KOLODVORSKA 2 31402 SEMELJCI 02546078 41900631748
190 36887 OPĆINA STRIZIVOJNA BRAĆE RADIĆA 172 31410 STRIZIVOJNA 02595621 71870382821
191 36900 OPĆINA ŠODOLOVCI IVE ANDRIĆA 3 31214 ŠODOLOVCI 02552639 62765405304
192 36926 OPĆINA TRNAVA IVANA MEŠTROVIĆA 2 31411 TRNAVA 02552647 87769903388
193 36975 OPĆINA VILJEVO BRAĆE RADIĆA 87 31531 VILJEVO 02725398 95325327573
194 37009 OPĆINA VIŠKOVCI OMLADINSKA 23 31401 VIŠKOVCI 02783851 70382818640
195 37033 OPĆINA VLADISLAVCI KRALJA TOMISLAVA 141 31404 VALDISLAVCI 02548593 17797796502
196 37041 OPĆINA VUKA OSJEČKA 83 31403 VUKA 00453811 21056745855
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 34065 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA TRG PAVLA ŠUBIĆA I. 2 22000 ŠIBENIK 02764415 99395814920
2 43441 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE TRG PAVLA ŠUBIĆA I. 2 22000 ŠIBENIK 02310961 95903273622
3 44127 JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE VLADIMIRA NAZORA 1/IV 22000 ŠIBENIK 02447568 23817005681
4 44698 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE PRILAZ TVORNICI 39 22000 ŠIBENIK 02795051 21715496907
5 37847 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE STJEPANA RADIĆA 83 22000 ŠIBENIK 00759031 03861060066
6 43804 OPĆA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN SVETOSLAVA SURONJE 12 22300 KNIN 02410737 70948165237
7 34090 DOM ZDRAVLJA KNIN ULICA KNEZA IVANIŠA NELIPIĆA 1 22300 KNIN 01183745 56113033159
8 37783 DOM ZDRAVLJA DRNIŠ IVE SKELINA 8 22320 DRNIŠ 03031942 57029476787
9 37791 DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK STJEPANA RADIĆA 83 22000 ŠIBENIK 00759040 05973512866
10 37863 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ŠIBENSKO-
-KNINSKE
PUT GROBLJA 6 22000 ŠIBENIK 01183486 84082732674
11 11871 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG, DRNIŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 4 22320 DRNIŠ 03031861 56664900307
12 11898 OŠ JAKOVA GOTOVCA, UNEŠIĆ PUT ŠKOLE 5 22323 UNEŠIĆ 03031853 48054861988
13 12229 OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI JOSIPA JOVIĆA 2 22300 KNIN 03081524 87693827782
14 12663 OŠ ČISTA VELIKA ČISTA VELIKA 22214 VODICE 03019551 09629670490
15 12698 OŠ MURTERSKI ŠKOJI, MURTER PUT ŠKOLE 8 22243 MURTER 03019497 60923577226
16 12702 OŠ PIROVAC PUT ŠKOLE 10 22213 PIROVAC 03019527 48751778695
17 12719 OŠ PRIMOŠTEN SPLITSKA 14 22202 PRIMOŠTEN 03019519 20933548577
18 12727 OŠ ROGOZNICA OBALA KNEZA DOMAGOJA 54 22203 ROGOZNICA 03019543 97991579014
19 12735 OŠ SKRADIN PUT KRIŽA 1 22222 SKRADIN 03019489 10685039641
20 12743 OŠ VJEKOSLAVA KALEBA, TISNO PUT LUKE BB 22240 TISNO 03019420 03878220834
21 12751 OŠ VODICE STANKA MIĆIN BB 22211 VODICE 03019390 62087570849
22 23067 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KNIN IVANIŠA NELIPIĆA 2 22300 KNIN 03081494 27151565686
23 23075 OŠ KISTANJE DR. FRANJE TUĐMANA 80 22305 KISTANJE 03082393 02524221654
24 11902 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK, DRNIŠ VLADIMIRA NAZORA 4 22320 DRNIŠ 03031888 28637797875
25 18635 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK KRALJA ZVONIMIRA 2 22000 ŠIBENIK 00376191 17279321456
26 18090 SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, DRNIŠ POLJANA 1 22320 DRNIŠ 03031896 44960848424
27 18320 EKONOMSKA, UPRAVNO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠIBENIK ULICA 29. LISTOPADA 1918. 64 22000 ŠIBENIK 03875849 24076715766
28 18400 PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK 29. LISTOPADA 1918. 64 22000 ŠIBENIK 00212164 73076089234
29 18418 MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA, ŠIBENIK ANTE ŠUPUKA BB 22000 ŠIBENIK 03875865 42369583179
30 18426 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK ANTE ŠUPUKA BB 22000 ŠIBENIK 03875822 16857645288
31 18434 GIMNAZIJA ANTONA VRANČIĆA, ŠIBENIK 29. LISTOPADA 1918. 64 22000 ŠIBENIK 03875903 26870999432
32 18442 TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK ANTE ŠUPUKA 31 22000 ŠIBENIK 03875881 85156037225
33 18459 INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK ANTE ŠUPUKA 31 22000 ŠIBENIK 03875890 97584500496
34 43038 SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA IKIČINA 30 22300 KNIN 02288001 50180932867
35 43095 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA IKIČINA 30 22300 KNIN 02300672 60727152857
36 7858 CVJETNI DOM ŠIBENIK BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2F 22000 ŠIBENIK 03019691 36151696245
37 23552 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN KNEZA DOMAGOJA 5 22300 KNIN 03085511 44816399887
38 33941 GRAD DRNIŠ TRG KRALJA TOMISLAVA 4 22320 DRNIŠ 02688913 38309740312
39 33968 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠA MATE GRUBIŠIĆA 22320 DRNIŠ 01505076 15233622712
40 34016 NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ KRALJA ZVONIMIRA 8 22320 DRNIŠ 01563378 58783574818
41 33984 GRADSKI MUZEJ DRNIŠ DOMOVINSKOG RATA 38 22320 DRNIŠ 01535005 97676976796
42 33992 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ KRALJA ZVONIMIRA 8 22320 DRNIŠ 03031934 10200829483
43 34032 DJEČJI VRTIĆ DRNIŠ FENČEVINA 2 22320 DRNIŠ 03031993 37031481821
44 33798 GRAD KNIN TUĐMANOVA 2 22300 KNIN 02685302 00981494061
45 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN KREŠIMIROVA 30 22300 KNIN 01776754 06161043479
46 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA ZVONIMIROVA 67 22300 KNIN 01500414 93433977020
47 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN KREŠIMIROVA 30 22300 KNIN 01381784 90724874629
48 33843 KNINSKI MUZEJ TVRĐAVA BB 22300 KNIN 03085503 09706212263
49 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK JELENINA 3 22300 KNIN 03082555 84605892507
50 33388 GRAD SKRADIN TRG MALE GOSPE 3 22222 SKRADIN 02558491 69995449367
51 43386 MUZEJ GRADA SKRADINA TRG MALE GOSPE 3 22222 SKRADIN 02221152 39158160204
52 43394 KNJIŽNICA IVAN PRIDOJEVIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 33 22222 SKRADIN 02328267 91936633700
53 33659 GRAD ŠIBENIK TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1 22000 ŠIBENIK 02580420 55644094063
54 33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA PUT GROBLJA 2 22000 ŠIBENIK 01492462 28392388169
55 33675 GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ POLJANA MARŠALA TITA 6 22000 ŠIBENIK 03019608 92734079541
56 33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA GRADSKA VRATA 3 22000 ŠIBENIK 03019594 35703758632
57 34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA KRSTE STOŠIĆA BB 22000 ŠIBENIK 01196138 51803174447
58 33667 ŠIBENSKO KAZALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 1 22000 ŠIBENIK 03019624 58343929119
59 46132 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA-ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK MIMINAC 15 22000 ŠIBENIK 01623249 45972571622
60 12614 OŠ FAUSTA VRANČIĆA, ŠIBENIK TRG IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 22000 ŠIBENIK 03019438 85159914583
61 12622 OŠ PETRA KREŠIMIRA IV., ŠIBENIK BANA JOSIPA JELAČIĆA 74 22000 ŠIBENIK 03019411 93504838495
62 12639 OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIK STJEPANA RADIĆA 44a 22000 ŠIBENIK 03019454 62979635431
63 12647 OŠ JURJA DALMATINCA, ŠIBENIK STIPE NINIĆA 27 22000 ŠIBENIK 03019403 69604315090
64 12655 OŠ TINA UJEVIĆA, ŠIBENIK TRG ANDRIJE HEBRANGA 11 22000 ŠIBENIK 03019535 29703950756
65 12760 OŠ VRPOLJE VRPOLJE 180 22000 ŠIBENIK 03019446 81801621426
66 12778 OŠ VIDICI, ŠIBENIK 8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 22000 ŠIBENIK 03461971 05218835730
67 23413 OŠ BRODARICA GOMNJANIK BB 22000 ŠIBENIK 01480294 57942104056
68 12786 GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA, ŠIBENIK SPLITSKA 2 22000 ŠIBENIK 03875857 86398671550
69 33691 GRADSKI VRTIĆI ŠIBENIK BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2G 22000 ŠIBENIK 03022498 12995286728
70 33281 GRAD VODICE IVE ČAČE 8 22211 VODICE 02728281 74633363090
71 37523 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA TRG KNEZA BRANIMIRA 67 22211 VODICE 01213474 45204120866
72 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE ULICA IVE ČAČE 8 22211 VODICE 02133539 14031184811
73 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS FRA PIJA FRŽOPA 2 22211 VODICE 01214063 71362046359
74 33886 OPĆINA BILICE LUGOVIĆI-SLAVICE 21 22000 BILICE 02569604 65357320552
75 33894 OPĆINA BISKUPIJA ORLIĆ BB 22300 KNIN 02543613 43969776257
76 33925 OPĆINA CIVLJANE CIVLJANE BB 22310 CIVLJANE 02546094 08624197034
77 33878 OPĆINA ERVENIK TUĐMANOVA 2 22300 KNIN 02690357 92918905402
78 33860 OPĆINA KIJEVO KIJEVO BB 22310 KIJEVO 02631423 99793768997
79 33499 OPĆINA KISTANJE TUĐMANOVA 101 22305 KISTANJE 02539535 41783102203
80 33466 OPĆINA MURTER BUTINA 2 22243 MURTER 02669722 95623894063
81 33482 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BUTINA 2 22243 MURTER 01547321 92598672774
82 33458 OPĆINA PIROVAC ZAGREBAČKA 31 22213 PIROVAC 02580403 87230563759
83 33415 OPĆINA PRIMOŠTEN TRG DON IVE ŠARIĆA BB 22202 PRIMOŠTEN 02737264 16878804200
84 33431 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆ TRG RUDINA BISKUPA J. ARNERIĆA BB 22202 PRIMOŠTEN 01789732 04581665584
85 33423 DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN TRG DON IVE ŠARIĆA BB 22202 PRIMOŠTEN 01233602 15521262178
86 33407 OPĆINA PROMINA PUT KROZ OKLAJ 129 22303 PROMINA 02690381 79734182959
87 33370 OPĆINA RUŽIĆ PUT KROZ GRADAC 22 22322 RUŽIĆ 02667274 66249930068
88 33345 OPĆINA TISNO USKA ULICA 1 22240 TISNO 02683474 00699288369
89 33353 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ TISNO 22240 TISNO 01143158 85182137770
90 33329 OPĆINA UNEŠIĆ DR. FRANJE TUĐMANA 40 22323 UNEŠIĆ 02680530 18998273353
91 33361 OPĆINA ROGOZNICA OBALA HRVATSKE MORNARICE BB 22203 ROGOZNICA 02665212 13134387066
92 42619 OPĆINA TRIBUNJ BADNJE BB 22212 TRIBUNJ 02569639 49029215165
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 33642 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA 9 32000 VUKOVAR 02773317 74724110709
2 44364 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE TRG JOSIPA RUNJANINA 1 32100 VINKOVCI 02330032 90275944906
3 34717 OPĆA BOLNICA VINKOVCI ZVONARSKA 57 32100 VINKOVCI 00724955 10731502631
4 38028 OPĆA BOLNICA VUKOVAR BOLNIČKA 5 32000 VUKOVAR 00772208 54896856295
5 34977 DOM ZDRAVLJA VINKOVCI KRALJA ZVONIMIRA 53 32100 VINKOVCI 00724947 73392165137
6 35020 DOM ZDRAVLJA VUKOVAR SAJMIŠTE 1 32000 VUKOVAR 00772216 97187252071
7 35870 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA DR.FRANJE RAČKOG 32 32270 ŽUPANJA 03307930 59035887147
8 35087 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZVONARSKA 57 32100 VINKOVCI 01213806 92026134753
9 46622 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE KRALJA ZVONIMIRA 53 32100 VINKOVCI 02702002 10043661026
10 46487 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE GLAGOLJAŠKA 27 32100 VINKOVCI 02711613 69596467516
11 10080 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ANDRIJAŠEVCI ŠKOLSKA BB 32271 ANDRIJAŠEVCI 03305228 50473224183
12 10098 OŠ AUGUSTA CESARCA, IVNAKOVO TRG BANA JELAČIĆA 15 32281 IVANKOVO 03301249 80549623805
13 10102 OŠ MATIJE GUBECA, JARMINA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1 b 32280 JARMINA 03305236 11202499456
14 10119 OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI BRAĆE RADIĆ 17 32253 KOMLETINCI 03301079 32760023025
15 10127 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, ŠARENGRAD ZAGREBAČKA BB 32234 ŠARENGRAD 03007901 48702965827
16 10135 OŠ ZRINSKIH, NUŠTAR ZRINSKOG 13 32221 NUŠTAR 02171821 19379378995
17 10143 OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 142 32252 OTOK 03301044 76603034249
18 10151 OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKA ŠKOLSKA 40 32251 PRIVLAKA 03301184 42315473453
19 10160 OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCI MATIJE GUPCA 22 32282 RETKOVCI 03363767 44641643295
20 10178 OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCI VLADIMIRA NAZORA 18A 32284 STARI MIKANOVCI 03301206 21266624936
21 10186 OŠ VOĐINCI SLAVONSKA 21 32283 VOĐINCI 03305201 07670165163
22 10217 OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJA DR. FRANJE RAČKOG 30 32270 ŽUPANJA 03307832 86057237693
23 10225 OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJA ALOJZIJA STEPINCA 18 32270 ŽUPANJA 03307816 28128730338
24 10233 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ŠTITAR ŠKOLSKA 23 32274 ŠTITAR 03307867 82065356399
25 10241 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA VLADIMIRA NAZORA 1 32276 BABINA GREDA 03307778 19416329969
26 10250 OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNA ŠETALIŠTE KRALJA TOMISLAVA 3 32272 CERNA 03307794 27935656585
27 10268 OŠ GRADIŠTE KOLODVORSKA BB 32273 GRADIŠTE 03307808 81359231010
28 10276 OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI BRAĆE RADIĆA 38A 32275 BOŠNJACI 03307760 19696147706
29 10284 OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJA MIROSLAVA KRLEŽE 55 32260 GUNJA 03307875 37046080177
30 10292 OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, DRENOVCI ISTREV 2 32257 DRENOVCI 03307883 97644096978
31 10305 OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJA MATIJE GUPCA 23 32254 VRBANJA 03307859 31899443033
32 10313 OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANI TOMISLAVOVA 5A 32255 SOLJANI 03307824 65379606552
33 10321 OŠ IVANA FILIPOVIĆA, RAČINOVCI ANTE STARČEVIĆA 1 32262 RAČINOVCI 03673685 52184813721
34 10330 OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, POSAVSKI PODGAJCI MATIJE GUPCA 160 32258 POSAVSKI PODGAJCI 03673693 03880605145
35 12671 OŠ ILAČA-BANOVCI VLADIMIRA NAZORA 24 32248 ILAČA 03301141 48481519373
36 12680 OŠ SLAKOVCI PETRA PRERADOVIĆA BB 32242 SLAKOVCI 03301222 60661942678
37 21096 OŠ TRPINJA VELIKA 2 32224 TRPINJA 03007847 19729395272
38 21375 OŠ NIKOLE ADNRIĆA, VUKOVAR VOĆARSKA 1 32000 VUKOVAR 01417215 81664524245
39 21383 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK VUKOVARSKA 1 32249 TOVARNIK 03007871 46531402053
40 21391 OŠ LIPOVAC CVJETNO NASELJE BB 32246 LIPOVAC 03301133 74144075875
41 21406 OŠ STARI JANKOVCI NASELJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 1 32241 STARI JANKOVCI 03301095 33141077303
42 21422 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, VUKOVAR 204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A 32000 VUKOVAR 03007880 35537323890
43 21560 OŠ ANTUNA BAUERA, VUKOVAR TRG MATIJE GUPCA BB 32000 VUKOVAR 01417223 10726699143
44 23091 OŠ SINIŠE GLAVOŠEVIĆA, VUKOVAR DR. ANTE STARČEVIĆA BB 32010 VUKOVAR 03007839 13404335819
45 23106 OŠ BOROVO TRG PALIH BORACA 30 32227 BOROVO 03007987 62606844559
46 23114 OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK TRG SV. IVANA KAPISTRANA 1 32236 ILOK 03007855 94751573218
47 23122 OŠ LOVAS MATIJE GUPCA 4 32237 LOVAS 03007944 65358699321
48 23139 OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCI ZRINSKA 8 32245 NIJEMCI 03301168 32839063963
49 23147 OŠ ČAKOVCI ŠANDORA PETEFIJA 8 32238 ČAKOVCI 03007979 48107004999
50 23155 OŠ MARKUŠICA SAVE POPOVIĆA 15 32213 MARKUŠICA 03305210 78007414476
51 23163 OŠ BOBOTA MITROVIĆEVA 8 32225 BOBOTA 03007995 30582839551
52 23171 OŠ NEGOSLAVCI PETROVAČKA 2 32239 NEGOSLAVCI 03007952 73158242552
53 23227 OŠ MITNICA, VUKOVAR FRUŠKOGORSKA 2 32000 VUKOVAR 03007928 15530245008
54 23341 OŠ KOROG IVE LOLE RIBARA 22 31214 KOROG 03301257 96763554121
55 23788 OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR PETRA PRERADOVIĆA 40 32000 VUKOVAR 03008002 76776854248
56 23823 OŠ BLAGE ZADRE, VUKOVAR MARKA MARULIĆA 2 32010 VUKOVAR 03007936 56391798560
57 42346 OŠ TORDINCI ŠKOLSKA BB 32214 TORDINCI 02171040 46315545457
58 17802 TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI STANKA VRAZA 15 32100 VINKOVCI 00334758 08785143197
59 17819 GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCI TRG JOSIPA BANA ŠOKČEVIĆA 6 32100 VINKOVCI 00355224 40947050227
60 17827 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI ANTUNA AKŠAMOVIĆA 31 32100 VINKOVCI 00355844 69440564515
61 17992 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42 32270 ŽUPANJA 00336025 13353477350
62 18008 GIMNAZIJA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42 32270 ŽUPANJA 00336017 07914183519
63 18016 TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42 32270 ŽUPANJA 00336009 79739613291
64 18024 DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15 32100 VINKOVCI 00334731 47517908475
65 18032 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15 32100 VINKOVCI 00334740 96073481644
66 18049 ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCI HANSA DIETRICHA GENSCHERA 16A 32100 VINKOVCI 00354295 26309324952
67 18057 POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI HANSA DIETRICHA GENSCHERA 16 32100 VINKOVCI 00354287 65614932110
68 22701 GIMNAZIJA VUKOVAR ŠAMAC 2 32000 VUKOVAR 01417177 13212958387
69 22710 EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR ŽUPANIJSKA 52 32000 VUKOVAR 01417207 94881148856
70 22728 TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR BLAGE ZADRE 4 32010 VUKOVAR 01417835 95357518429
71 22736 STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR DOMOVINSKOG RATA 58 32010 VUKOVAR 01417193 93128197410
72 22744 SREDNJA ŠKOLA ILOK MATIJE GUPCA 168 32236 ILOK 01417185 95667134486
73 28217 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA, VINKOVCI ISTARSKA 3 32100 VINKOVCI 01887211 68922654649
74 23946 DOM UČENIKA VUKOVAR KRALJA ZVONIMIRA 1 32000 VUKOVAR 01753355 24162321200
75 7911 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI NIKOLE TESLE 43B 32100 VINKOVCI 03518396 67051656383
76 22314 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR PETRA KOČIĆA BB 32000 VUKOVAR 03008487 46655494076
77 36452 GRAD ILOK TRG NIKOLE ILOČKOG 13 32236 ILOK 02576899 83038408398
78 36493 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOKA IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 32236 ILOK 01508954 33450852078
79 36469 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK TRG NIKOLE ILOČKOG 2 32236 ILOK 01505769 87636804491
80 36485 MUZEJ GRADA ILOKA ŠETALIŠTE MLADENA BARBARIĆA 5 32236 ILOK 01505742 60185053044
81 36477 DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA TRG SV. IVANA KAPISTRANA 2 32236 ILOK 03008479 47867887250
82 38036 GRAD OTOK VLADIMIRA NAZORA 1/I 32252 OTOK 02661314 70233583656
83 36803 PREDŠKOLSKA USTANOVA PUPOLJAK TRG KRALJA TOMISLAVA BB 32252 OTOK 01112694 67232380750
84 37210 GRAD VINKOVCI BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 32100 VINKOVCI 02588200 67648791479
85 37373 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 14 32100 VINKOVCI 01505238 13944251197
86 37365 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI IVANA GUNDULIĆA 6 32100 VINKOVCI 03366090 67043571709
87 37357 GRADSKI MUZEJ VINKOVCI TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 16 32100 VINKOVCI 03301338 65812849153
88 37390 GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ HRVATSKIH ŽRTAVA 2 32100 VINKOVCI 01425889 39887534735
89 10039 OŠ BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCI BARTOLA KAŠIĆA BB 32100 VINKOVCI 03301117 90532235450
90 10047 OŠ JOSIPA KOZARCA, VINKOVCI HRVATSKIH ŽRTAVA 13 32100 VINKOVCI 03301150 53113611942
91 10055 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCI HRVATSKIH ŽRTAVA 11 32100 VINKOVCI 03301192 12033164180
92 10063 OŠ VLADIMIRA NAZORA, VINKOVCI IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 46A 32100 VINKOVCI 03301176 53922436321
93 10071 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, VINKOVCI VATROGASNA 5 32100 VINKOVCI 03301125 89754778765
94 10194 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI OHRIDSKA 21 32100 VINKOVCI 03301109 84615502819
95 23083 OŠ NIKOLE TESLE, MIRKOVCI VUKA KARADŽIĆA 2 32240 MIRKOVCI 03301052 85575996593
96 37381 CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 7 32100 VINKOVCI 03367797 68478848439
97 37429 GRAD VUKOVAR DR. FRANJE TUĐMANA 1 32 000 VUKOVAR 02534347 84060189362
98 37470 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR TRG MATIJE GUPCA 2 32 000 VUKOVAR 01501836 26364514418
99 37437 GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR TRG REPUBLIKE HRVATSKE 1 32000 VUKOVAR 03170438 04839169507
100 37445 GRADSKI MUZEJ VUKOVAR ŽUPANIJSKA 2 – DVORAC ELTZ 32000 VUKOVAR 03008100 42623151665
101 44321 JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 20 32000 VUKOVAR 02404893 07469790013
102 37453 DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 EUGENA KVATERNIKA 27 32 000 VUKOVAR 03008444 58518930767
103 37461 DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46 32 000 VUKOVAR 03008452 10173264699
104 37488 GRAD ŽUPANJA STROSSMAYEROVA 1 32270 ŽUPANJA 02542463 60952110793
105 37507 GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 66 32270 ŽUPANJA 00276987 54508123154
106 37496 ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER SAVSKA 3 32270 ŽUPANJA 00277002 34984002088
107 37515 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK DR. FRANJE RAČKOG 18B 32270 ŽUPANJA 03307948 06923149949
108 35923 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI VINKOVAČKA 6 32271 ROKOVCI 02552230 47372067408
109 35982 OPĆINA BABINA GREDA VLADIMIRA NAZORA 3 32276 BABINA GREDA 02558360 20166270406
110 43126 OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDA VLADIMIRA NAZORA 3 32276 BABINA GREDA 02305615 11435077259
111 36047 OPĆINA BOGDANOVCI BANA JOSIPA JELAČIĆA 1 32000 BOGDANOVCI 02548500 03766309328
112 36160 OPĆINA BOROVO GLAVNA 3 32227 BOROVO 02554992 02417916452
113 36194 DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA NIKOLE TESLE BB 32227 BOROVO 01462199 25614341923
114 36233 OPĆINA BOŠNJACI TRG FRA. B.T. LEAKOVIĆA 15 32275 BOŠNJACI 02566036 17878278883
115 36276 OPĆINA CERNA ŠETALIŠTE FRANJE TUĐMANA 2 32272 CERNA 02548852 14013350842
116 36313 OPĆINA DRENOVCI TOLJANI 1 32257 DRENOVCI 02596920 97589925435
117 36356 OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA DRENOVCI BRAĆE RADIĆA 2 32257 DRENOVCI 01801457 57139629803
118 36397 OPĆINA GRADIŠTE TRG HRVATSKIH VELIKANA 36 32273 GRADIŠTE 00430234 76069129016
119 45951 NARODNA KNJIŽNICA GRADIŠTE TRG HRVATSKIH VELIKANA5 32273 GRADIŠTE 02402297 45590320434
120 36428 OPĆINA GUNJA VLADIMIRA NAZORA 97 32260 GUNJA 02547805 80621259595
121 36508 OPĆINA IVANKOVO BOŠNJACI 6 32281 IVANKOVO 02558866 20225440050
122 36516 PREDŠKOLSKA USTANOVA RADOSNO DJETINJSTVO VATROGASNA BB 32281 IVANKOVO 01088017 98973963947
123 36524 OPĆINA JARMINA VLADIMIRA NAZORA 2 32280 JARMINA 02626721 14503583078
124 36532 OPĆINA LOVAS ANTE STARČEVIĆA 5 32237 LOVAS 02566010 33863626852
125 36549 OPĆINA MARKUŠICA VUKA KARADŽIĆA 3 32213 MARKUŠICA 02602601 28837274589
126 36604 OPĆINA NEGOSLAVCI VUKOVARSKA 7 32239 NEGOSLAVCI 02565978 22641575931
127 36612 OPĆINA NIJEMCI TRG KRALJA TOMISLAVA 6 32245 NIJEMCI 02549123 09985036533
128 36629 OPĆINA NUŠTAR KRIŽNOG PUTA 36 32221 NUŠTAR 02789540 42177882311
129 36637 PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK ULICA BREZA 2 32221 NUŠTAR 01132679 29151376648
130 36862 OPĆINA PRIVLAKA FALIČEVCI 7 32251 PRIVLAKA 02555018 73133958808
131 36991 OPĆINA STARI JANKOVCI DR. FRANJE TUĐMANA 13 32241 STARI JANKOVCI 02589885 18192238850
132 44284 DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI, STARI JANKOVCI DR. FRANJE TUĐMANA 13 32241 STARI JANKOVCI 02486458 81452757491
133 37017 OPĆINA STARI MIKANOVCI ŠKOLSKA 1 32284 STARI MIKANOVCI 02544326 27898322224
134 37025 PREDŠKOLSKA USTANOVA VEDRI DANI MATIJE GUPCA 15 32284 STARI MIKANOVCI 01104683 85457959081
135 42539 OPĆINA ŠTITAR STROSSMAYEROVA 36 32274 ŠTITAR 02588137 44799177734
136 37050 OPĆINA TOMPOJEVCI ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 1 32238 TOMPOJEVCI 02554623 87600034572
137 37105 OPĆINA TORDINCI TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 9 32214 TORDINCI 02539616 54944238149
138 37121 OPĆINA TOVARNIK ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2 32249 TOVARNIK 02568926 75002945881
139 37156 OPĆINA TRPINJA GAJČANSKA 1 32224 TRPINJA 02548615 15398815159
140 37189 DJEČJI VRTIĆ LILIPUT MITROVIĆEVA BB 32225 BOBOTA 01441329 33328230215
141 37404 OPĆINA VOĐINCI JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 198 32283 VOĐINCI 02659883 48324542898
142 46190 DJEČJI VRTIĆ MLADOST VOĐINCI BRAĆE RADIĆA 63 32283 VOĐINCI 02579014 20024979829
143 37412 OPĆINA VRBANJA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 32254 VRBANJA 02542528 10427349735
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 30873 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA DOMOVINSKOG RATA 2 21000 SPLIT 02544008 40781519492
2 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-
-DALMATINSKE ŽUPANIJE
VUKOVARSKA 46 21000 SPLIT 03119190 54948902275
3 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE KAVANJINOVA 2 21000 SPLIT 01762567 04847852112
4 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU PUT MEJA 5 21000 SPLIT 01267809 38332162201
5 37599 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2 21000 SPLIT 01112546 13897034615
6 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE SPINČIĆEVA 1 21000 SPLIT 03131793 70044517580
7 31235 MUZEJ CENTINSKE KRAJINE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 5 21230 SINJ 03067726 74609858262
8 37558 MUZEJ HVARSKE BAŠTINE LJETNIKOVAC HANIBALA LUCIĆA 21450 HVAR 03027511 77862822040
9 42153 BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PUT CVITAČKE 9 21300 MAKARSKA 03397726 22775078552
10 41152 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE PRILAZ BRAĆE KALITERNA 10 21000 SPLIT 01333399 43599729956
11 41193 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN CATTANJIN PUT 2 21000 SPLIT 01916262 28929244223
12 44233 JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE DOMOVINSKOG RATA 2 21000 SPLIT 02431343 43969283339
13 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D. DOMOVINSKOG RATA 2 21000 SPLIT 02776111 40887282015
14 11814 OŠ SUPETAR PORAT 25 21400 SUPETAR 03038726 04434620094
15 11822 OŠ PUČIŠĆA PUČIŠĆA 21412 PUČIŠĆA 03027147 24256103921
16 11839 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA PODJEŽICE BB 21410 POSTIRA 03024296 55058540897
17 11847 OŠ SELCA ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2 21425 SELCA 03035255 74956134053
18 11855 OŠ BOL RUDINA 1 21420 BOL 03024300 07098088078
19 11863 OŠ MILNA MILNA BB 21405 MILNA 03063755 54207333902
20 12077 OŠ HVAR KROZ BURAK 81 21450 HVAR 03027503 14921955279
21 12085 OŠ PETAR HEKTOROVIĆ OBALA ZRINSKIH-FRANKOPANA BB 21460 STARI GRAD 03024369 76595188937
22 12093 OŠ JELSA JELSA 21465 JELSA 03024377 42714439711
23 12108 OŠ ANTE ANĐELINOVIĆ SUĆURAJ NA HVARU 21469 SUĆURAJ 03024342 81578529569
24 12116 OŠ ARŽANO ARŽANO BB 21246 CISTA PROVO 03028089 69649940088
25 12124 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA PROVO CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 60 21244 CISTA PROVO 03020533 09596730851
26 12132 OŠ STJEPAN RADIĆ FRA STJEPAN VRLJIĆA 13 21260 IMOTSKI 03020509 38240201838
27 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE KRIVODOL 21263 PODBABLJE 03020517 85097065793
28 12157 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ DR.MATE ŠIMUNDIĆA 10 21257 LOVREĆ 03063151 05749594766
29 12165 OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC DONJI PROLOŽAC BB 21264 D.PROLOŽAC 03020568 77953333622
30 12173 OŠ RUNOVIĆ RUNOVIĆ BB 21261 RUNOVIĆ 03020550 33906560969
31 12181 OŠ STUDENCI, LOVREĆ PUT ŠKOLE 15 21265 STUDENCI 03020541 51194986184
32 12190 OŠ ZAGVOZD TRG ZAB.JUNAKA 4 21270 ZAGVOZD 03020495 08904126856
33 12204 OŠ ZMIJAVCI DR. FRANJE TUĐMANA BB 21266 ZMIJAVCI 03020525 20595920000
34 12315 OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BRELA SV. JURJA 1 21322 BRELA 03309126 56851068711
35 12323 OŠ DON MIHIOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA PRILAZ VIDA MIHOTIĆA 1 21327 PODGORA 03309134 91166848031
36 12340 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA PODSPILINE BB 21320 BAŠKA VODA 03703690 58427483649
37 12366 OŠ TUČEPI KRAJ BB 21325 TUČEPI 03873544 73463672485
38 12446 OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ TRG KRALJA TOMISLAVA 1 21310 OMIŠ 03114244 34587778910
39 12454 OŠ JESENICE ĐAČKI PUT 10 21315 DUGI RAT 03114252 97252661799
40 12462 OŠ 1. LISTOPADA 1942., OMIŠ GATA 21253 ČIŠLA 03114279 65278281253
41 12479 OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC FRANJE TUĐMANA 40 21250 ŠESTANOVAC 03129853 19270215513
42 12487 OŠ GORNJA POLJICA NEČAJ 43 21205 DONJI DOLAC 03143058 71481407524
43 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO KRAJ BB 21232 DICMO 03067602 51242050277
44 12518 OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ PUT FERATE 2 21230 SINJ 03067572 32628031087
45 12526 OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ VLADIMIRA NAZORA 4 21230 SINJ 03171124 75644060830
46 12534 OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ ALKARSKO TRKALIŠTE BB 21230 SINJ 03067645 26993140667
47 12542 OŠ STJEPANA RADIĆA, TRILJ TIJARICA 21245 TIJARICA 03067653 26921588525
48 12559 OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE HRVACE 225 21233 HRVACE 03067637 20686651535
49 12567 OŠ KAMEŠNICA HRVATSKIH BRANITELJA 26 21238 OTOK 03067599 42095587809
50 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN OBROVAC SINJSKI 21241 OBROVAC SINJSKI 03067688 67272246049
51 12583 OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA TRG DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI BB 21236 VRLIKA 03067670 64625658569
52 12591 OŠ TRILJ POLJIČKE REPUBLIKE 18 21240 TRILJ 03067661 90202453567
53 12794 OŠMAJSTORA RADOVANA, TROGIR ULICA DR.FRANJE TUĐMANA 12 21220 TROGIR 03024393 79746324379
54 12809 OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR OBALA BANA BERISLAVIĆA 16 21220 TROGIR 03024423 51024038006
55 12817 OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA DON FRANE MACANOVIĆA 1 21222 MARINA 03052729 78856986826
56 12825 OŠ VIS VIŠKOG BOJA 10 21480 VIS 03024474 81715481824
57 12833 OŠ KOMIŽA ŠKOLSKA 11 21485 KOMIŽA 03024466 64984439557
58 12841 OŠ VRGORAC MATICE HRVATSKE 9 21276 VRGORAC 03323668 02098745201
59 13107 OŠ GRADAC KRALJA TOMISLAVA 2 21330 GRADAC 03024091 90628669006
60 13140 OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC BRAĆE RADIĆ 6 21212 K.SUĆURAC 03150020 36775952622
61 13158 OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA EUGENA KUMIČIĆA 2 21213 K. GOMILICA 03118045 54313432160
62 13166 OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ PUT SV. LOVRE 2 21215 KAŠTELA 03118118 90896497176
63 13174 OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI POLINOVAC 8 21216 K. NOVI 03118126 87497945083
64 13182 OŠ PROF.FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI SLAVONSKA 5 21216 KAŠTEL STARI 03410994 30185494664
65 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC PRIMORSKI DOLAC 21227 PRIMORSKI DOLAC 03118185 08246890048
66 13203 OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN PUT MAJDANA 3 21210 SOLIN 03118100 16755156769
67 13211 OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN DUDINI 17 21210 SOLIN 03118207 70459862544
68 13220 OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS MEGDAN BB 21231 KLIS 03118061 62792690295
69 13238 OŠ DUGOPOLJE STEPINČEVA 4 21204 DUGOPOLJE 03117995 54835656496
70 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ DONJI MUĆ 21203 MUĆ 03118029 05900773737
71 13254 OŠ NEORIĆ NEORIĆ 43 21247 MUĆ 03129284 64160336277
72 13262 OŠ BRAĆE RADIĆ,BRAČEVIĆ BRAČEVIĆ, VRBA BB 21203 MUĆ 03118169 18033142864
73 13480 OŠ STROŽANAC BLATO 1 21312 PODSTRANA 03146111 07911445229
74 13535 OŠ GROHOTE PODKUĆA 28 21430 ŠOLTA 03118215 87159287163
75 16297 OŠ KRALJA ZVONIMIRA. SEGET DONJI ŠKOLSKI PRILAZ 8 21218 SEGET DONJI 01107950 56760116060
76 40859 OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN PUT MIRA BB 21210 SOLIN 02077329 28599641021
77 12212 GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA 1 21260 IMOTSKI 01677233 61693286883
78 12606 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, SINJ ALKARSKO TRKALIŠTE BB 21230 SINJ 03067700 75731071140
79 18073 SREDNJA ŠKOLA BOL RUDINA 1 21420 BOL 03043746 14693829962
80 18081 SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETAR KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 2 21400 SUPETAR 03024326 59247379571
81 18104 SREDNJA ŠKOLA HVAR KRIŽA BB 21450 HVAR 03042154 92464275654
82 18153 SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA ZRINSKO-FRANKOPANSKA BB 21300 MAKARSKA 03805689 02192576956
83 18188 SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN OMIŠ TRG KRALJA TOMISLAVA 2 21310 OMIŠ 03161447 40482871847
84 18196 KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA NOVA RIVA BB 21412 PUČIŠĆA 03024318 19741597798
85 18207 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ DINKA ŠIMUNOVIĆA 14 21230 SINJ 00191515 26690222314
86 18215 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT TESLINA 2 21000 SPLIT 00173541 86181644759
87 18223 GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT MATICE HRVATSKE 11 21000 SPLIT 03805077 19665709849
88 18231 SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ PUT POLJOPRIVREDNIKA 5 21217 KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ 03430090 21849020416
89 18240 OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT NODILOVA 3 21000 SPLIT 00150991 82949888965
90 18258 III. GIMNAZIJA SPLIT MATICE HRVATSKE 11 21000 SPLIT 03421562 78950283030
91 18266 SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT TESLINA 4 21000 SPLIT 03850986 90359909941
92 18274 EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT VUKOVARSKA 37 21000 SPLIT 03167305 65481283003
93 18282 KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 60 21000 SPLIT 00235741 71781493985
94 18299 ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT FAUSTA VRANČIĆA 17 21000 SPLIT 03172392 42749871786
95 18303 POMORSKA ŠKOLA SPLIT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 36 21000 SPLIT 03119823 37666400578
96 18311 ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT VUKOVARSKA 44 21000 SPLIT 03118258 86444573265
97 18338 SREDNJA ŠKOLA A. MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS VIŠKOG BOJA 9 21480 VIS 03035565 57436529895
98 18346 SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA, TROGIR PUT MULINE 28 21220 TROGIR 00167452 26186444070
99 18354 SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ, VRGORAC MATICE HRVATSKE 8 21276 VRGORAC 01404059 74767303756
100 18387 I. GIMNAZIJA SPLIT NIKOLE TESLE 10 21000 SPLIT 00184659 56998988252
101 18467 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ DINKA ŠIMUNOVIĆA 10 21230 SINJ 00191523 41486114231
102 18475 TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ DINKA ŠIMUNOVIĆA 12 21230 SINJ 00207047 02984292944
103 18483 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA ZRINSKO-FRANKOPANSKA BB 21300 MAKARSKA 03805697 36300825160
104 18522 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR ULICA DR.FRANJE TUĐMANA 1 21220 TROGIR 00167479 11587718415
105 18555 TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 60 21000 SPLIT 00235733 28557793778
106 18563 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT ZAGREBAČKA 2 21000 SPLIT 00151017 73243108796
107 18571 IV.GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT ZAGREBAČKA 2 21000 SPLIT 00151025 79378469023
108 18580 PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT MATICE HRVATSKE 11 21000 SPLIT 00151009 56643835093
109 18598 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23 21000 SPLIT 00173517 93928731506
110 18602 OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 23A 21000 SPLIT 00173525 43651407703
111 18619 INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLIT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 40 21000 SPLIT 00173533 27561786395
112 18627 II. GIMNAZIJA SPLIT TESLINA 10 21000 SPLIT 00184667 72178002056
113 18709 GRADITELJSKA, OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA SPLIT MATICE HRVATSKE 11 21000 SPLIT 00338656 44867213226
114 18805 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA BB 21260 IMOTSKI 00546305 10013928386
115 18813 EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA BB 21260 IMOTSKI 00546321 43013763489
116 18821 TEHNIČKA ŠKOLA IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA BB 21260 IMOTSKI 00546313 53883553543
117 18830 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA BB 21260 IMOTSKI 00546330 45324639518
118 19669 ŽENSKI ĐAČKI DOM ĆIRIL METODOVA 26 21000 SPLIT 03429164 05548954773
119 19677 UČENIČKI DOM SPLIT MATICE HRVATSKE 13 21000 SPLIT 03133575 72476891879
120 22752 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 3 21000 SPLIT 03426432 89701365702
121 7681 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA KALALARGA 31 21300 MAKARSKA 03309398 78056825735
122 7831 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT IVANA PLEMENITOG ZAJCA 2 21000 SPLIT 00727601 69403366669
123 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 12 21480 VIS 03024482 98150865880
124 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET STARČEVIĆEVA 19 21000 SPLIT 00727598 68089998008
125 37540 CENTAR ZA KULTURU BRAČ JOBOVA BB 21400 SUPETAR 03781666 57335981380
126 30509 GRAD HVAR ULICA MILANA KUKURINA 2 21450 HVAR 02541122 01250166084
127 30533 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR PALAČA VUKAŠINOVIĆ 21450 HVAR 01352407 26528278492
128 30517 DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆ HANIBALA LUCIĆA BB 21450 HVAR 01277138 01674358128
129 30443 GRAD IMOTSKI ANTE STARČEVIĆA 23 21260 IMOTSKI 02581574 18919978758
130 30486 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IMOTSKOG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 16 21260 IMOTSKI 01487574 87603109074
131 30478 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE STARČEVIĆA 7 21260 IMOTSKI 03028097 14817470559
132 30460 DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI FRA STJEPANA VRLJIĆA 15 21260 IMOTSKI 03285502 46142243642
133 40939 GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 1 21260 IMOTSKI 02050153 13056813552
134 30363 GRAD KAŠTELA BRAĆE RADIĆ 1 21212 KAŠTEL SUĆURAC 00552640 73589966363
135 30380 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA TRG PALIH ZA DOMOVINU 1 21212 KAŠTEL SUĆURAC 01383795 52093944073
136 30398 MUZEJ GRADA KAŠTELA BRCE 1 21215 KAŠTEL LUKŠIĆ 01450816 60760457155
137 38052 DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA BRAĆE RADIĆ 1A 21212 KAŠTEL SUĆURAC 03757986 95779206788
138 37574 GRAD KOMIŽA HRVATSKIH MUČENIKA 9 21485 KOMIŽA 02769964 52006191628
139 30744 GRADSKA KNJIŽNICA RANKO MARINKOVIĆ HRVATSKIH MUČENIKA 9 21485 KOMIŽA 01559419 28370238405
140 30769 DJEČJI VRTIĆ KOMIŽA GURNJI PUT 14 A 21485 KOMIŽA 01244299 91437001004
141 44151 CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU – KOMIŽA HRVATSKIH MUČENIKA 9 21485 KOMIŽA 01741977 80701296855
142 30234 GRAD MAKARSKA OBALA KRALJA TOMISLAVA 1 21300 MAKARSKA 02595575 53515145212
143 30306 GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 21300 MAKARSKA 01185730 73176854752
144 30283 GRADSKI MUZEJ OBALA KRALJA TOMISLAVA 17/1 21300 MAKARSKA 01181513 17911171377
145 30314 GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 21300 MAKARSKA 01164368 09797820257
146 12307 OŠ O. PETRA PERICE, MAKARSKA ZELENKA BB 21300 MAKARSKA 03309118 44205741227
147 12358 OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA ANTE STARČEVIĆA 14 21300 MAKARSKA 03924955 35431815083
148 12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 21300 MAKARSKA 01216953 45540489568
149 30267 DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE MOLIZANSKIH HRVATA 2 21300 MAKARSKA 01261037 88941194590
150 30031 GRAD OMIŠ TRG KRALJA TOMISLAVA 5 21310 OMIŠ 02595800 49299622160
151 30058 NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ PUNTA 1 21310 OMIŠ 01513265 37084614334
152 30066 GRADSKI MUZEJ OMIŠ ANTE STARČEVIĆA 5 21310 OMIŠ 01508113 43503370601
153 15569 CENTAR ZA KULTURU OMIŠ – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRO PL. MATAČIĆ PUNTA 1 21310 OMIŠ 03685217 09551384979
154 30040 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ OBALA GUSARA BB 21310 OMIŠ 03146677 13066357076
155 29822 GRAD SINJ DRAGAŠEV PROLAZ 10 21230 SINJ 02582252 03210055420
156 29847 GRADSKA KNJIŽNICA SINJ GLAVIČKA BB 21230 SINJ 01404920 25668354659
157 29839 DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK ANTUNA KONSTATINA MATASA 8 21230 SINJ 03068013 27203686262
158 29783 GRAD SOLIN STJEPANA RADIĆA 42 21210 SOLIN 02548798 40642464411
159 29814 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA SOLIN KRALJA ZVONIMIRA 50 21210 SOLIN 01260618 45530353856
160 29806 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ZVONIMIROVA 71 21210 SOLIN 03757749 96340711235
161 29611 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 21000 SPLIT 02605902 78755598868
162 29759 JAVNA VATROGASNA POSTOJBA GRADA SPLITA HERCEGOVAČKA 18 21000 SPLIT 01485326 44537034108
163 47445 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITA OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 21000 SPLIT 02833417 99010623662
164 29638 GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA POLJANA KRLAJICE JELENE 1 21000 SPLIT 03118444 31775955033
165 29646 ETNOGRAFSKI MUZEJ IZA LOŽE 1 21000 SPLIT 03118410 87291243639
166 37566 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT GLAGOLJAŠA 18 21000 SPLIT 01363263 91912897567
167 29687 MUZEJ GRADA SPLITA PAPALIĆEVA 1 21000 SPLIT 03118428 35217491823
168 29700 PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT POLJANA KNEZA TRPIMIRA 3 21000 SPLIT 03118371 94803164108
169 29654 GALERIJA UMJETNINA LOVRETSKA 11 21000 SPLIT 03118401 73046143569
170 29620 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITU TRG GAJE BULATA 1 21000 SPLIT 03156648 69204356406
171 29662 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA KAMILA TONČIĆA 1 21000 SPLIT 03119106 97620298968
172 29679 GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH TRG REPUBLIKE 1/I 21000 SPLIT 03118487 15177482366
173 29695 MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SAVSKA BB 21000 SPLIT 01365576 24112092036
174 47375 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI SPLIT OSJEČKA 11 21000 SPLIT 01323717 12492147815
175 13279 OŠ MARJAN GAJEVA 1 21000 SPLIT 01466810 43328198061
176 13287 OŠ DOBRI KLIŠKA 25 21000 SPLIT 03118177 13445728938
177 13295 OŠ BOL HRVATSKIH ISELJENIKA 10 21000 SPLIT 03118193 87834332400
178 13300 OŠ SKALICE PUT SKALICA 18 21000 SPLIT 03118142 62257752038
179 13318 OŠ MANUŠ VUKOVARSKA 11 21000 SPLIT 03133508 83648856443
180 13326 OŠ SPINUT TESLINA 12 21000 SPLIT 03139506 36353355850
181 13334 OŠ POJIŠAN VIŠKA 12 21000 SPLIT 03118037 36621011096
182 13342 OŠ LUČAC OMIŠKA 27 21000 SPLIT 03118002 18255888744
183 13359 OŠ BRDA PUT BRDA 2 21000 SPLIT 03118053 17896602830
184 13367 OŠ MEJE GUNJAČINA 1 21000 SPLIT 03129276 63904969870
185 13375 OŠ TRSTENIK DINKA ŠIMUNOVIĆA 22 21000 SPLIT 03117979 66197290696
186 13383 OŠ BLATINE, ŠKRAPE NA KRIŽICE 2 21000 SPLIT 03118134 80111237558
187 13391 OŠ PLOKITE SLAVONSKA 13 21000 SPLIT 03118070 89133018342
188 13406 OŠ KMAN KOCUNAR BENKOVAČKA 10 21000 SPLIT 03151140 71870079580
189 13414 OŠ SPLIT 3 BRUNA BUŠIĆA 6 21000 SPLIT 03157628 21967469683
190 13422 OŠ RAVNE NJIVE SARAJEVSKA 30 21000 SPLIT 03178579 32187511702
191 13439 OŠ SUĆIDAR PERIVOJ ANE ROJE 1 21000 SPLIT 03196780 67671410088
192 13447 OŠ MERTOJAK DOVERSKA 44 21000 SPLIT 03402266 48863003021
193 13455 OŠ GRIPE STEPINČEVA 12 21000 SPLIT 03400395 00791260897
194 13463 OŠ MEJAŠI MEJAŠI BB 21000 SPLIT 03410692 16636040183
195 13471 OŠ PUJANKE TIJARDOVIĆEVA 30 21000 SPLIT 03443752 73683394479
196 13498 OŠ SLATINE PUT LOVRETA 1 21000 SPLIT – SLATINE 01387987 14492243279
197 13502 OŠ ŽRNOVNICA HRVATSKIH VELIKANA 21 21251 SPLIT – ŽRNOVNICA 03129268 72625014173
198 13519 OŠ SRINJINE PUT BILAJA BB 21292 SPLIT – SRINJINE 03129250 40792454328
199 13527 OŠ VISOKA VRH VISOKE 32 21000 SPLIT 03416666 17637939161
200 13543 OŠ KAMEN-ŠINE GOSPE OD KARMELA 1 21000 SPLIT 01374796 18770285511
201 16213 OŠ STOBREČ IVANKOVA 13 21311 SPLIT – STOBREČ 01374800 87172411947
202 29718 DJEČJI VRTIĆ MARJAN PUT SV. MANDE 11 21000 SPLIT 03757765 86339280930
203 29726 DJEČJI VRTIĆ RADOST HERCEGOVAČKA 22 21000 SPLIT 03757757 04536412583
204 29734 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ KLIŠKA BB 21000 SPLIT 03757722 99090311925
205 29742 DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA NODILOVA 1 21000 SPLIT 03757714 13766250458
206 29582 GRAD STARI GRAD STARI GRAD 21460 STARI GRAD 02572907 95584171878
207 29603 CENTAR ZA KULTURU STAROG GRADA STARI GRAD 21460 STARI GRAD 01211463 80095895546
208 29599 DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD 21460 STARI GRAD 01277111 83474426992
209 42547 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVA RIVA 2 21460 STARI GRAD 02167824 49852691090
210 46085 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM VUKOVARSKA CESTA BB 21460 STARI GRAD 02588315 48858824123
211 29540 GRAD SUPETAR VLAČICA 5 21400 SUPETAR 02595699 16857373591
212 43351 NARODNA KNIŽNICA SUPETAR JOBOVA BB 21400 SUPETAR 02196107 58165875214
213 29558 DJEČJI VRTIĆ MRVICA PETRA JAKŠIĆA 3 21400 SUPETAR 01374265 30026358790
214 29507 GRAD TRILJ POLJIČKE REPUBLIKE 15 21240 TRILJ 02741300 91648398574
215 29515 DJEČJI VRTIĆ TRILJ ANTE STARČEVIĆA 15 21240 TRILJ 01477510 72048408451
216 43239 GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ POLJIČKE REPUBLIKE BB 21240 TRILJ 02238918 64062987764
217 41304 MUZEJ TRILJSKOG KRAJA DON ANTE BUČANA 1 21240 TRILJ 01922564 25021713027
218 37603 GRAD TROGIR TRG PAPE IVANA PAVLA II. 1 21220 TROGIR 02545004 84400309496
219 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR OBALA BANA BERISLAVIĆA 15 21220 TROGIR 01494953 53814857713
220 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA GRADSKA VRATA 4 21220 TROGIR 03028348 56448964534
221 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR SVETOG PETRA 8 21220 TROGIR 03077403 20023435931
222 29390 GRAD VIS VIS 21480 VIS 01602748 06192219703
223 29404 GRASKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIS VIŠKI BOJ 13 21480 VIS 01488392 44794961644
224 29412 DJEČJI VRTIĆ VIS VIŠKI BOJ 11 21480 VIS 01350447 32975016254
225 29357 GRAD VRGORAC TINA UJEVIĆA 8 21276 VRGORAC 02580195 81573770233
226 29365 GRADSKA KNJIŽNICA MATICE HRVATSKE 11 21276 VRGORAC 01737791 47746542392
227 29373 GRADSKA GLAZBA LJUDEVIT BAČIĆ 1937. HRVATSKIH VELIKANA 13 21276 VRGORAC 03365077 48153062623
228 44330 GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE VRGORAC TINA UJEVIĆA 8 21276 VRGORAC 02435144 43731615840
229 29381 DJEČJI VRTIĆ PČELICA MATICE HRVATSKE 13 21276 VRGORAC 03625940 64938359387
230 29324 GRAD VRLIKA FRA FILIPA GRABOVCA 5 21236 VRLIKA 02727170 64758262921
231 29332 GRADSKA KNJIŽNICA TRG DR. FRANJE TUĐMANA BB 21236 VRLIKA 01534980 80225189791
232 29349 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ TRG DR. FRANJE TUĐMANA BB 21236 VRLIKA 01575805 95863304627
233 30710 OPĆINA BAŠKA VODA OBALA SV. NIKOLE 65 21320 BAŠKA VODA 00443603 47690098774
234 30728 DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ OBALA SV. NIKOLE 65 21320 BAŠKA VODA 01253964 55626933145
235 30672 OPĆINA BOL PJACA 2 21420 BOL 00428396 00220851454
236 30701 OPĆINSKA KNJIŽNICA BOL PORAT BOLSKIH POMORACA 21420 BOL 01449397 98155752843
237 43484 CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOL FRANE RADIĆA 18 21420 BOL 02159066 44118747392
238 30689 DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC BOL 21420 BOL 01348957 76204704724
239 30656 OPĆINA BRELA TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1 21322 BRELA 02055031 92227883709
240 30664 DJEČJI VRTIĆ BRELA TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1 21322 BRELA 01287575 66575251676
241 30630 OPĆINA CISTA PROVO CISTA PROVO 21256 CISTA PROVO 02800217 19103241858
242 30621 OPĆINA DICMO KRAJ BB 21232 DICMO 02555077 29961155594
243 40795 DJEČJI VRTIĆ ANA KRAJ BB 21232 DICMO 01915541 23644005722
244 30613 OPĆINA DUGI RAT POLJIČKA CESTA 133 21315 DUGI RAT 02542455 70748151333
245 44225 DJEČJI VRTIĆ DUGI RAT DRAGE IVANIŠEVIĆA 6 21315 DUGI RAT 02437678 89701849895
246 30592 OPĆINA DUGOPOLJE TRG FRANJE TUĐMANA 1 21204 DUGOPOLJE 02569647 57240842564
247 43716 NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU TRG FRANJE TUĐMANA 1 21204 DUGOPOLJE 02162229 34508667953
248 30541 OPĆINA GRADAC STJEPANA RADIĆA 3 21330 GRADAC 02589982 43460605025
249 30576 OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKA SLOGA STJEPANA RADIĆA 1 21330 GRADAC 01491776 84908321428
250 30550 DJEČJI VRTIĆ GRADAC VUKOVARSKA BB 21330 GRADAC 01272152 31046492174
251 30584 OPĆINA HRVACE HRVACE BB 21233 HRVACE 02554704 78065542020
252 40963 DJEĆJI VRTIĆ SRETNO DIJETE HRVACE BB 21233 HRVACE 02025728 70410546521
253 30419 OPĆINA JELSA JELSA 21465 JELSA 02584409 94187441810
254 30427 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA JELSA 21465 JELSA 01412388 51651250210
255 47220 MUZEJ OPĆINE JELSA LUČICA BB 21465 JELSA 02738104 62903640427
256 30435 DJEČJI VRTIĆ JELSA JELSA 21465 JELSA 01277120 48702711075
257 30347 OPĆINA KLIS MEGDAN 68 21231 KLIS 02543168 71670874269
258 38366 OPĆINA LEĆEVICA ANTE BUZANČIĆA TICE 1 21202 LEĆEVICA 02728621 14292080724
259 30339 OPĆINA LOKVIČIĆI OPĆINA LOKVIČIĆ 21234 LOKVIČIĆ 01292021 08784312509
260 38331 OPĆINA LOVREĆ LOVREĆ 21257 LOVREĆ 02797348 28205009024
261 30200 OPĆINA MARINA ANTE RUDANA 47 21222 MARINA 02819074 84238675791
262 30218 DJEČJI VRTIĆ MARINA ANTE RUDANA 47 21222 MARINA 01382071 65151460398
263 30187 OPĆINA MILNA MILNA BB 21405 MILNA 00425869 23315089896
264 30195 DJEČJI VRTIĆ MILNA MILNA BB 21405 MILNA 01287303 89654965593
265 30120 OPĆINA MUĆ DONJI MUĆ 21203 MUĆ 02547384 20072764912
266 30103 OPĆINA NEREŽIŠĆA NEREŽIŠĆA BB 21423 NEREŽIŠĆA 02631776 44288790358
267 30099 OPĆINA OKRUG GORNJI BANA JELAČIĆA 17 21223 OKRUG GORNJI 02675684 78330919596
268 30015 OPĆINA OTOK OTOK BB 21238 OTOK 02543257 44478988040
269 30023 DJEČJI VRTIĆ ŽABICA OTOK BB 21238 OTOK 01321331 17952117551
270 30007 OPĆINA PODBABLJE KAMENMOST 21262 PODBABLJE 02765616 99326330899.
271 29986 OPĆINA PODGORA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 2 21327 PODGORA 00431567 91632513473
272 29994 DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ PUT SV. VICENCA 1 21327 PODGORA 01270800 58382569714
273 29978 OPĆINA PODSTRANA PODSTRANA 21312 PODSTRANA 02544415 40910925478
274 38462 CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3 21312 PODSTRANA 01970674 42191507337
275 29951 OPĆINA POSTIRA POSTIRA 21410 POSTIRA 02637669 68673526421
276 29960 DJEČJI VRTIĆ GRDELIN POSTIRA BB 21410 POSTIRA 01257056 30311016133
277 29943 OPĆINA PRGOMET PRGOMET BB 21201 PRGOMET 02775930 96601278857
278 29935 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC PRIMORSKI DOLAC 2 21227 PRIMORSKI DOLAC 02740605 90811277065
279 29927 OPĆINA PROLOŽAC PROLOŽAC 21264 DONJI PROLOŽAC 00448630 05640294030
280 29898 OPĆINA PUČIŠĆA PUČIŠĆA 21412 PUČIŠĆA 02587556 84358331919
281 29919 NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUP PUČIŠĆA BB 21412 PUČIŠĆA 01716603 25412641469
282 29902 DJEĆJI VRTIĆ PUČIŠĆA PUČIŠĆA BB 21412 PUČIŠĆA 01510924 86550605796
283 29880 OPĆINA RUNOVIĆ RUNOVIĆ 21261 RUNOVIĆ 02599619 45457761971
284 45172 DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆ RUNOVIĆ BB 21261 RUNOVIĆ 02494086 58289047612
285 29871 OPĆINA SEGET TRG HRVATSKOG VITEZA ŠPIRE ŠEVE FRZELINA 1 21220 SEGET 02543664 03663954500
286 43247 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA HRVATSKIH ŽRTAVA BB 21218 SEGET DONJI 02241196 02208175663
287 29855 OPĆINA SELCA TRG STJEPANA RADIĆA 5 21425 SELCA 02826291 75901612733
288 29863 DJEČJI VRTIĆ SELCA SELCA BB 21425 SELCA 01500031 19551018204
289 38340 OPĆINA SUĆURAJ SUĆURAJ BB 21469 SUĆURAJ 02679965 22949687323
290 29574 OPĆINA SUTIVAN SUTIVAN BB 21403 SUTIVAN 01291084 68628227112
291 42563 HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆ BLATO BB 21403 SUTIVAN 02171066 27987351665
292 41064 DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN SUTIVAN 21403 SUTIVAN 02023652 65956274012
293 29531 OPĆINA ŠESTANOVAC ŠESTANOVAC 21250 ŠESTANOVAC 02743426 71560615444
294 29523 OPĆINA ŠOLTA PODKUĆA 8 21430 GROHOTE 02582957 38621571773
295 29566 OPĆINA TUČEPI KRAJ 39 A 21325 TUČEPI 01362097 58659702427
296 29316 OPĆINA ZADVARJE ZADVARJE 21255 ZADVARJE 02556561 71974924545
297 29308 OPĆINA ZAGVOZD FRANJE TUĐMANA 65 21270 ZAGVOZD 02621991 57306974930
298 29285 OPĆINA ZMIJAVCI OPĆINA ZMIJAVCI 21266 ZMIJAVCI 02819112 79161451240
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 36389 ISTARSKA ŽUPANIJA DRŠĆEVKA 1 52000 PAZIN 02544474 90017522601
2 37068 OPĆA BOLNICA PULA ZAGREBAČKA 30 52100 PULA 00714178 16089706543
3 37076 BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU PRIM. DR. MARTIN HORVAT, ROVINJ LUIGI MONTI 2 52210 ROVINJ 03075885 06628576557
4 37092 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE NAZOROVA 23 52100 PULA 03203794 90629578695
5 47254 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE ZAGREBAČKA 30 52100 PULA 02793792 40606155880
6 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA FLANATIČKA 27 52100 PULA 01788566 99092064857
7 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE RIVA 8 52100 PULA 02364433 46917415846
8 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 1 52000 PAZIN 01287044 60032390813
9 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA GRADINSKI USPON 6 52100 PULA 03203719 99085069175
10 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE FLANATIČKA 29 52100 PULA 02396025 59485940105
11 10348 OŠ MATE BALOTE, BUJE ŠKOLSKI BRIJEG 2 52460 BUJE 03036430 75498468638
12 10364 OŠ RIVARELA, NOVIGRAD EMONIJSKA 4 52466 NOVIGRAD 03036413 27267656235
13 10372 OŠ MILANA ŠORGE, OPRTALJ MATKA LAGINJE 25 52428 OPRTALJ 03036405 19269600880
14 10397 TALIJANSKA OŠ BUJE TRG SV. SERVULA 2 52460 BUJE 03036456 02043590650
15 10401 TALIJANSKA OŠ, NOVIGRAD EMONIJSKA 2 52466 NOVIGRAD 03036421 91021457515
16 10410 OŠ VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET II. ISTARSKE BRIGADE 16 52420 BUZET 03028577 88886840492
17 10604 OŠ IVANA BATELIĆA, RAŠA IVANA BATELIĆA 1 52223 RAŠA 03075923 44343207867
18 10612 OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINA NEDEŠĆINA 103 52231 SVETA NEDELJA 03058867 11188537984
19 10629 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆ PURSARIJA ČEPIĆ 1 52232 KRŠAN 03075079 83307015666
20 10637 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN DUMBROVA 12 52232 KRŠAN 03075095 14237019602
21 10723 OŠ JURŠIĆI JURŠIĆI BB 52342 SVETVINČENAT 03208311 75125395250
22 10838 OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR RADE KONČARA 72 52450 VRSAR 03061787 42561610611
23 10846 OŠ JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI GRADSKI TRG 1 52448 SV. LOVREČ 03090523 81796497726
24 10862 OŠ JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN ISTARSKA 2 52463 VIŠNJAN 03090531 49067596635
25 10991 OŠ VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO ZUKA 35 52215 VODNJAN 03203557 67897223243
26 11009 OŠ FAŽANA PULJSKA CESTA 9 52212 FAŽANA 03203611 70010834364
27 11017 OŠ SVETVINČENAT SVETVINČENAT BB 52342 SVETVINČENAT 03203590 92363347984
28 11025 OŠ DIVŠIĆI DIVŠIĆI 5 52206 MARČANA 03208320 42666743290
29 11033 OŠ JURE FILIPOVIĆA, BARBAN BARBAN 150 52207 BARBAN 03208338 96034782118
30 11041 OŠ VLADIMIRA NAZORA, KRNICA KRNICA 87 52208 MARČANA 03208303 68924138485
31 11050 OŠ MARČANA MARČANA 166 52206 MARČANA 03203646 31345551255
32 11068 OŠ DR. MATE DEMARINA, MEDULIN MUNIDA 3 52203 MEDULIN 03208290 82090031065
33 11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA CISCUTTIJEVA 22 52100 PULA 00904554 65504237438
34 11445 OŠ PETRA STUDENCA. KANFANAR DVIGRADSKA 3 52352 KANFANAR 03075354 42305886737
35 11488 OŠ VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ 9. RUJNA 2 52341 ŽMINJ 03061558 40785940483
36 17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE ŠKOLSKI BRIJEG 1 52460 BUJE 03903168 45286714467
37 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE ŠKOLSKI BRIJEG 1 52460 BUJE 03903150 07225004745
38 17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET ANTUNA CEROVCA – TONČIĆA 7 52420 BUZET 03174999 93755291191
39 17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN RUDARSKA 4 52220 LABIN 03075109 48333795659
40 17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11 52000 PAZIN 03089231 89025673993
41 17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ KARLA HUGUESA 6 52440 POREČ 03953564 48579920776
42 17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA KANDLEROVA 48 52100 PULA 03981355 30822226445
43 17232 GIMNAZIJA PULA TRIERSKA 8 52100 PULA 03999343 66563582219
44 17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA MLETAČKA 3 52100 PULA 00129364 21765234516
45 17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE DANTE ALIGHIERI POLA SANTORIOVA 3 52100 PULA 03284417 86195376444
46 17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVIGNO CARDUCCIJEVA 16 52210 ROVINJ 03364143 40451153058
47 17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ CARDUCCIJEVA 16 52210 ROVINJ 03840387 83838117332
48 17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ PRVOMAJSKA 6 52440 POREČ 03953556 25253841250
49 17407 GOSPODARSKA ŠKOLA – ISTITUTO PROFESSIONALE ŠKOLSKI BRIJEG 1 52460 BUJE 03903141 27648687825
50 17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ CARDUCCIJEVA 13 52210 ROVINJ 03840395 91505855364
51 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA KOVAČIĆEVA 3 52100 PULA 03999351 47059499324
52 17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA RIŽANSKE SKUPŠTINE 2 52100 PULA 03999360 56214920982
53 17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA J. CVEČIĆA 7 52100 PULA 00129372 85551346613
54 17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA ZAGREBAČKA 22 52100 PULA 03981347 43395725775
55 17562 PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN JURJA DOBRILE 6 52000 PAZIN 00409545 10912945962
56 19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA RADIĆEVA 19 52100 PULA 00904562 66707369583
57 19601 UČENIČKI DOM PULA EPULONOVA ULICA 18 52100 PULA 03203816 47668877184
58 36436 POLITEHNIKA PULA RIVA 6 52100 PULA 01531212 79550001298
59 7770 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA KRLEŽINA 33 52100 PULA 01599577 92688800461
60 7807 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS, ROVINJ CARDUCCI 18 52210 ROVINJ 03075451 65822625952
61 7712 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI E DISABILI CITTANOVA DOMOVINSKIH ŽRTAVA 14 52466 NOVIGRAD 03036545 63948970882
62 7788 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA NIKOLE TESLE 1 52223 RAŠA 03075176 31771481585
63 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA OBALA ALDO RISMONDO 2 52210 ROVINJ 01216473 45370781471
64 36292 GRAD BUJE ISTARSKA 2 52460 BUJE 02556995 19611257971
65 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE MATIJE GUPCA 13 52460 BUJE 01438611 63136803308
66 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA MATIJE GUPCA 13 52460 BUJE 01916971 97282233427
67 36241 GRAD BUZET II. ISTARSKE BRIGADE 11 52420 BUZET 02545853 77489969256
68 36250 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET SVETI IVAN 12 52420 BUZET 01480715 93560207695
69 36284 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA II. ISTARSKE BRIGADE 2 52420 BUZET 03028585 08733084661
70 36268 DJEČJI VRTIĆ GRDELIN II. ISTARSKE BRIGADE 19 52420 BUZET 00957593 82289109590
71 42073 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET NASELJE GORIČICA 1/1 52420 BUZET 02131340 45665482509
72 37927 GRAD LABIN TITOV TRG 11 52220 LABIN 02561921 19041331726
73 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN DUBROVA BB 52220 LABIN 01492632 78778917195
74 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN ALDA NEGRIJA 11 52220 LABIN 03075125 43833760619
75 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN ALDA NEGRIJA 11 52220 LABIN 02127679 68585857405
76 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN ŠĆIRI 3 52220 LABIN 03075168 52329630528
77 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC PRILAZ KRŠIN 2 52220 LABIN 03075150 65354857590
78 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN RUDARSKA 9 52220 LABIN 03075087 61381578764
79 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN ZELENICE 4 52220 LABIN 03075052 70312178512
80 35425 GRAD NOVIGRAD-CITTA DI CITTANOVA VELIKI TRG 1 52466 NOVIGRAD 02558521 53785741678
81 42872 GRADSKA KNJIŽNICA NOVIGRAD – CITTANOVA RIVARELA 7 52466 NOVIGRAD 02266482 49309912272
82 41097 MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUM VELIKI TRG 8 A 52466 NOVIGRAD 02073927 16679197121
83 35476 DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI EMONIJSKA 6 52466 NOVIGRAD 01410296 02258623372
84 35343 GRAD PAZIN DRUŽBA SV. ĆIRILA I METODA 10 52000 PAZIN 02595613 07969842379
85 35360 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VRTLIŠĆE 3/A 52000 PAZIN 01479270 15860633652
86 10799 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1 52000 PAZIN 01287052 58525559545
87 43417 MUZEJ GRADA PAZINA TRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 BR.1 52000 PAZIN 02316617 05483022544
88 43409 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1A 52000 PAZIN 02315416 72292768317
89 35386 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 1 52000 PAZIN 03089282 05017253133
90 10782 OŠ VLADIMIRA NAZORA, PAZIN ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9 52000 PAZIN 03450252 39968504705
91 35142 GRAD POREČ OBALA MARŠALA TITA 5 52440 POREČ 02552329 41303906494
92 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ PARTIZANSKA 7 52440 POREČ 01479091 52530861428
93 10879 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NARODNI TRG 1 52440 POREČ 03090612 78789932299
94 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ TRG MARAFOR 3 52440 POREČ 02190486 48527423383
95 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE DEKUMANSKA 9 52440 POREČ 02303850 97049241725
96 16230 TALIJANSKA OŠ I DJEČJI VRTIĆ BERNARDO PARENTIN MATKA LAGINJE 6 52440 POREČ 00621820 66998506690
97 10803 OŠ POREČ KARLA HUGUESA 7 52440 POREČ 03090558 13633271521
98 10854 OŠ TAR ISTARSKA 21 52465 TAR 03090540 19604931364
99 38399 DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL' INFANZIA PAPERINO MATKA LAGINJE 6 52440 POREČ 01907646 25729035319
100 35298 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOST RADE KONČARA 7 52440 POREČ 03410838 56640224155
101 34813 GRAD PULA – POLA FORUM 1 52100 PULA 02539560 79517841355
102 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA DOBRILINA 16 52100 PULA 01485547 48582664867
103 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA SV. IVAN 1/A 52100 PULA 03203743 28668912722
104 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE – GRADSKO KAZALIŠTE PULA MATKA LAGINJE 5 52100 PULA 00957453 84820955901
105 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA – PULA BUDICINOVA 23 52100 PULA 01486594 65555762680
106 10887 OŠ ŠIJANA 43. ISTARSKE DIVIZIJE 5 52100 PULA 03203581 09289678022
107 10895 OŠ STOJA, PULA BRIJUNSKA 5 52100 PULA 03203549 98035155454
108 10900 OŠ CENTAR DANTEOV TRG 2 52100 PULA 03203514 88890785871
109 10918 OŠ – S. E. GIUSEPPINA MARTINUZZI, PULA – POLA SANTORIOVA 1 52100 PULA 03203620 09264142870
110 10926 OŠ TONE PERUŠKA, PULA POLJANA SV. MARTINA 6 52100 PULA 03203573 69131339398
111 10934 OŠ KAŠTANJER, PULA RIMSKE CENTURIJACIJE 29 52100 PULA 03203565 69922596943
112 10942 OŠ VIDIKOVAC VLADIMIRA NAZORA 49 52100 PULA 03203603 25275875455
113 10959 OŠ MONTE ZARO, PULA BOŠKOVIĆEV USPON 24 52100 PULA 03203522 14267928873
114 10967 OŠ VERUDA BANOVČEVA 27 52100 PULA 03203638 85575275026
115 10975 OŠ VELI VRH, PULA JOSIPA ZAHTILE 1 52100 PULA 03265587 53984895022
116 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PULA ROVINJSKA 6 52100 PULA 03224414 95685921387
117 34952 DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA – POLA GLAVINIĆEV USPON 4/A 52100 PULA 01207652 12999319462
118 34985 DJEČJI VRTIĆI PULA MATKA LAGINJE 3 52100 PULA 01207644 38819334994
119 34442 GRAD ROVINJ-ROVIGNO TRG MATTEOTTI 2 52210 ROVINJ 02545918 25677819890
120 34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ ISTARSKA 13 52210 ROVINJ 01487779 31602889123
121 37994 ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA-MUSEO CIVICO DELLA CITTA DI ROVIGNO TRG MARŠALA TITA 11 52210 ROVINJ 03048748 15260982669
122 34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA TRG MARŠALA TITA 3 52210 ROVINJ 03075427 05108367570
123 42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK DOMENICA PERGOLISA 2 52210 ROVINJ 02107473 25538178534
124 11453 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALINA BERNARDO BENUSSI, ROVINJ-ROVIGNO OMLADINSKA 20 52210 ROVINJ 03075362 80903194137
125 11461 OŠ VLADIMIRA NAZORA-S.E.VLADIMIR NAZOR, ROVINJ-ROVIGNO EDMONDO DE AMICIS 31 52210 ROVINJ 03360601 10372585831
126 11470 OŠ JURJA DOBRILE, ROVINJ STANKA PAULETIĆA 8 52210 ROVINJ 03075389 59014650230
127 34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA OMLADINSKA 20 52210 ROVINJ 01330683 88070753043
128 34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN FONTERA BB 52210 ROVINJ 03075443 93117098651
129 34303 GRAD UMAG GIUSEPPE GARIBALDI 6 52470 UMAG 02554755 84097228497
130 34379 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG ZEMLJORADNIČKA 10 52470 UMAG 01494023 60697768115
131 34354 MUZEJ GRADA UMAGA TRG SV. MARTINA 1 52470 UMAG 01448927 07118901605
132 15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ TRGOVAČKA 6 52470 UMAG 01057839 18516892519
133 42387 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG TRGOVAČKA 6 52470 UMAG 02113309 69807399024
134 10356 OŠ MARIJE I LINE, UMAG ŠKOLSKA 14 52470 UMAG 03036448 77808331343
135 10389 TALIJANSKA OŠ GALILEO GALILEI, UMAG EDOARDA PASCALIJA 2/A 52470 UMAG 03078426 07966962233
136 34338 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK ŠKOLSKA 12 52470 UMAG 01700090 97540302626
137 34346 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA ŠKOLSKA 12 52470 UMAG 03762475 38723194831
138 34240 GRAD VODNJAN – CITTA DI DIGNANO TRGOVAČKA 2 52215 VODNJAN 02558572 15554218499
139 34266 DJEČJI VRTIĆI – SCUOLE DELL'INFANZIA PETAR PAN SAN ROCCO 17 52215 VODNJAN 01207628 12242845735
140 36372 OPĆINA BALE TRG TOMASSO BEMBO 1 52211 BALE 02676532 05198666627
141 36348 OPĆINA BARBAN BARBAN 69 52207 BARBAN 02555549 98875297738
142 36364 PREDŠKOLSKA USTANOVA BARBAN BARBAN 133 52207 BARBAN 01238868 15939641510
143 36321 OPĆINA BRTONIGLA TRG SV. ZENONA 1 52474 BRTONIGLA 02575922 81025770849
144 36330 DJEČJI VRTIĆ BRTONIGLA DUDOVA 12 52474 BRTONIGLA 01686160 23061421660
145 36225 OPĆINA CEROVLJE DOM JOSIP DAUS BB 52402 CEROVLJE 02638380 76990583198
146 36209 OPĆINA FAŽANA 43. ISTARSKE DIVIZIJE 52212 FAŽANA 02545667 47321571460
147 42379 OPĆINA FUNTANA BERNARDA BORISIA 2 52452 Funtana 02544920 65952269093
148 36217 DJEČJI VRTIĆ SUNCE PULJSKA 3 52212 FAŽANA 01720970 58630420981
149 36127 OPĆINA GRAČIŠĆE LOŽA 1 52403 GRAČIŠĆE 02611589 54846336787
150 36102 OPĆINA GROŽNJAN UMBERTA GORJANA 3 52429 GROŽNJAN 00424382 68596360405
151 41177 POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN PALAČA SPINOTI-MORETANI 52429 GROŽNJAN 01459538 31785957822
152 38001 OPĆINA KANFANAR TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR 02701561 67683397343
153 35974 OPĆINA KAROJBA KAROJBA 38 52372 KAROJBA 02616262 83507857596
154 35958 OPĆINA KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE – S.DOMENICA KAŠTELIR 113 52464 KAŠTELIR 02566079 92974208191
155 35931 OPĆINA KRŠAN BLAŠKOVIĆI 12 52232 KRŠAN 02587629 84077929159
156 35790 OPĆINA LANIŠĆE LANIŠĆE 2 52422 LANIŠĆE 02543605 86390506824
157 35636 OPĆINA LIŽNJAN LIŽNJAN 147 52203 LIŽNJAN 02628414 06978590361
158 38315 DJEČJI VRTIĆI BUBAMARA LIŽNJAN 147 52203 LIŽNJAN 01223208 81794311780
159 37935 OPĆINA LUPOGLAV LUPOGLAV 17 52426 LUPOGLAV 02639866 52610588846
160 35589 OPĆINA MARČANA MARČANA 158 52206 MARČANA 02543648 34665962557
161 35597 PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK MARČANA 158 52206 MARČANA 01271016 37830921242
162 35521 OPĆINA MEDULIN CENTAR 223 52203 MEDULIN 02554585 70537271639
163 35572 DJEČJI VRTIĆI MEDULIN KATIKULIĆ 21 52203 MEDULIN 01207636 93649655110
164 35484 OPĆINA MOTOVUN-MONTONA TRG ANDREA ANTICO 1 52424 MOTOVUN 02552876 40892183385
165 35409 OPĆINA OPRTALJ MATKA LAGINJE 21 52428 OPRTALJ 2580969 27242457430
166 35319 OPĆINA PIĆAN PIĆAN 40 52332 PIĆAN 02601362 30638625602
167 34555 OPĆINA RAŠA NIKOLE TESLE BB 52223 RAŠA 02586959 69591000741
168 34426 OPĆINA SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA 103 52231 SVETA NEDELJA 02585626 84615779206
169 34418 OPĆINA SVETI LOVREČ GRADSKI TRG 4 52448 SVETI LOVREČ 02566087 19903347497
170 34571 OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI SVETI PETAR U ŠUMI 6 52404 SV.PETAR 02611732 95418771492
171 34395 OPĆINA SVETVINČENAT SVETVINČENAT 45 52342 SVETVINČENAT 01569953 69877021304
172 34400 PREDŠKOLSKA USTANOVA BALONČIĆ SVETVINČENAT BB 52342 SVETVINČENAT 01228315 48393497077
173 34387 OPĆINA TINJAN TINJAN 2 52444 TINJAN 02673932 44827511522
174 42362 OPĆINA TAR-VABRIGA ISTARSKA 8 52465 TAR-VABRIGA 02702371 93923679060
175 34299 OPĆINA VIŠNJAN TRG SLOBODE 1 52463 VIŠNJAN 02585286 14361625563
176 46165 DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN JOZE ŠURANA BB 52463 VIŠNJAN 02621045 32498325979
177 34282 OPĆINA VIŽINADA-VISINADA VIŽINADA 18A 52447 VIŽINADA 02566109 72858320824
178 34207 OPĆINA VRSAR TRG DEGRASSI 1 52450 VRSAR 02562251 03592077573
179 34223 DJEČJI VRTIĆ TIĆI ALDO NEGRI 46 52450 VRSAR 01576747 17421179332
180 34196 OPĆINA ŽMINJ PAZINSKA CESTA BB 52341 ŽMINJ 02555328 55323221255
181 42889 DJEČJI VRTIĆ RAPČIĆI PAZINSKA CESTA BB 52341 ŽMINJ 02262410 81432473450
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 31227 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA PRED DVOROM 1 20000 DUBROVNIK 02574721 32082115313
2 31528 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK DR. ROKA MIŠETIĆA 2 20000 DUBROVNIK 00976741 75970517069
3 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE DR. ANTE STARČEVIĆA 45 20000 DUBROVNIK 01174029 55488649150
4 47300 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE DR. ANTE ŠERCERA 4B 20000 DUBROVNIK 02753782 85555713264
5 43556 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE PETILOVRIJENCI 2 20000 DUBROVNIK 02375192 51421798041
6 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12 20350 METKOVIĆ 03438392 61379095102
7 31649 DOM ZDRAVLJA VELA LUKA 1. ULICA 1 20270 VELA LUKA 03475778 72509659926
8 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE TRG KRALJA TOMISLAVA 9 20340 PLOČE 03024121 21174758983
9 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK DR. ANTE STARČEVIĆA 45 20000 DUBROVNIK 00976733 49632290105
10 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA KALAC BB 20260 KORČULA 03080935 32567722366
11 40699 KALOS – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, VELA LUKA ULICA 3 G 3 20270 VELA LUKA 03080943 42161312093
12 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PDORUČJU DUBORVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE PRED DVOROM 1 20000 DUBROVNIK 02006069 77404345702
13 11156 OŠ KUNA KUNA 43 20243 OREBIĆ 03303993 39311462685
14 11951 OŠ MLJET BABINO POLJE 131 20225 MLJET 03303632 12241432855
15 11960 OŠ CAVTAT STJEPANA RADIĆA 3 20210 CAVTAT 03303667 07260663095
16 11978 OŠ JANJINA JANJINA 20246 JANJINA 03303691 69870995438
17 11986 OŠ GRUDA GRUDA 111 20215 GRUDA 03303683 47356098406
18 12001 OŠ SLANO TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 17 20232 SLANO 03303624 69798000915
19 12010 OŠ STON PUT BRAĆE MIHANOVIĆ 8 20230 STON 03309851 33040856715
20 12028 OŠ PRIMORJE SMOKOVLJANI – DOLI 20231 DOLI 03304019 29632926847
21 12036 OŠ TRPANJ KRALJA TOMISLAVA 41 20240 TRPANJ 03303659 13787440003
22 12052 OŠ ŽUPA DUBROVAČKA PUT DR.ANTE STARČEVIĆA 84 20207 MLINI 03303705 96386867324
23 12237 OŠ VELA LUKA 3. OBALA 1 20270 VELA LUKA 03080820 38133094472
24 12245 OŠ BLATO BLATO 20271 BLATO 03080790 93801658022
25 12253 OŠ SMOKVICA ULICA 169 20272 SMOKVICA 03080803 83750408913
26 12261 OŠ ANTE CURAĆA-PINJCA, ŽRNOVO ŽRNOVO BB 20275 ŽRNOVO 03080811 89253639727
27 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA, KORČULA ANTE STARČEVIĆA 1 20260 KORČULA 03080838 32072063566
28 12288 OŠ OREBIĆ JOZA ŠUNJA 4 20250 OREBIĆ 03080781 58817512941
29 12296 OŠ BRAĆA GLUMAC, LASTOVO LASTOVO 20290 LASTOVO 03324117 80382692021
30 12374 OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 8 20350 METKOVIĆ 03107825 29825372843
31 12382 OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, METKOVIĆ ALOJZIJA STEPINCA 2 20350 METKOVIĆ 03178242 29791792429
32 12399 OŠ OPUZEN SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11 20355 OPUZEN 03107817 98384301075
33 12403 OŠ KULA NORINSKA TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 17 20341 KULA NORINSKA 03107841 04020565385
34 12411 OŠ OTRIĆI-DUBRAVE, OTRIĆ-SEOCI OTRIĆ – SEOCI 3 20342 POJEZERJE 03107833 16888776274
35 13096 OŠ VLADIMIRA NAZORA, PLOČE TINA UJEVIĆA 3 20340 PLOČE 03024083 54368341603
36 13115 OŠ IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ, KOMIN JOSIPA BANA JELAČIĆA 13 20344 KOMIN-PLOČE 03024075 02729820788
37 13123 OŠ FRA ANTE GNJEČA, STAŠEVICA PETRA KEŽIĆA 2 20345 PLOČE 03024067 87806262233
38 43781 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 8 20350 METKOVIĆ 02399741 96385161672
39 18129 SREDNJA ŠKOLAFRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE TINA UJEVIĆA 5 20340 PLOČE 03024105 84754958608
40 18145 SREDNJA ŠKOLA KORČULA ANTE STARČEVIĆA 52 20260 KORČULA 00750271 30204241777
41 18161 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 12 20350 METKOVIĆ 03985725 51702102234
42 18506 KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA DUBROVNIK BOŠKOVIĆEVA POLJANA 6 20000 DUBROVNIK 00513288 53245696677
43 18514 GIMNAZIJA METKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 12 20350 METKOVIĆ 03985733 17892901700
44 18539 SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA ULICA 5 BROJ 9 20270 VELA LUKA 03981665 36334868215
45 18547 SREDNJA ŠKOLA BLATO 1. ULICA 25/1 20271 BLATO 03972879 64706499995
46 18643 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK IVE VOJNOVIĆA 14 20000 DUBROVNIK 00385239 53031879715
47 18651 GIMNAZIJA DUBROVNIK FRANA SUPILA 3 20000 DUBROVNIK 00385247 58098568917
48 18660 MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK BALTAZARA BOGIŠIĆA 10 20000 DUBROVNIK 00408263 97070542319
49 18678 POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 4 20000 DUBROVNIK 00408255 78995930700
50 18686 TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK ŽUPSKA 2 20000 DUBROVNIK 00397458 17225827859
51 18694 OBRTNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK IVA VOJNOVIĆA 12 20000 DUBROVNIK 00378461 34566231096
52 23874 SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11 20355 OPUZEN 01725254 26521495004
53 19708 MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK SVETOG KRIŽA 8 20000 DUBROVNIK 03304124 18126345918
54 19685 ŽENSKI ĐAČKI DOM DR. ANTE STARČEVIĆA 27 20000 DUBROVNIK 03304132 12605817551
55 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CRISTI IZA ROKA 13 20000 DUBROVNIK 03304183 73712595608
56 7585 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK DR. ANTE STARČEVIĆA 33 20000 DUBROVNIK 03304175 15795793389
57 7882 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA 3. ULICA 1 20270 VELA LUKA 03443736 29035775999
58 7649 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA 58. ULICA 2 20260 KORČULA 03080951 61882377405
59 43327 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ 33. ULICA 4 20271 BLATO 02263696 03115808250
60 31858 GRAD DUBROVNIK PRED DVOROM 1 20000 DUBROVNIK 02583020 21712494719
61 31911 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKI VATROGASCI ZAGREBAČKA 1 20000 DUBROVNIK 01483064 53151981382
62 2516 DUBROVAČKA KNJIŽNICE A.BOŠKOVIĆ 28 20000 DUBROVNIK 03303861 78788393386
63 31874 DUBROVAČKI MUZEJI KNEŽEV DVOR 1 20000 DUBROVNIK 03303845 78336577061
64 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK ANDROVIĆEVA 1 20000 DUBROVNIK 02490935 95935695944
65 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK FRANA SUPILA 23 20000 DUBROVNIK 03303853 73702399357
66 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA KOVAČKA 1 20000 DUBROVNIK 03818594 15711358609
67 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR DR. ANTE STARČEVIĆA 29 20000 DUBROVNIK 03818578 74755178858
68 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA ŠIROKA 7 20000 DUBROVNIK 02399563 84404016570
69 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA PRED DVOROM 1 20000 DUBROVNIK 02416875 22015176629
70 9021 OŠ MOKOŠICA BARTOLA KAŠIĆA 20 20000 DUBROVNIK 00462110 12780201511
71 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA, DUBROVNIK FRANA SUPILA 3 20000 DUBROVNIK 03303713 56432697193
72 11927 OŠ LAPAD OD BATALE 14 20000 DUBROVNIK 03303675 65525385872
73 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA, DUBROVNIK VOLANTINA6 20210 CAVTAT 03303608 77392284322
74 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA, DUBROVNIK SUSTJEPANSKA 4 20000 DUBROVNIK 03303616 17804331602
75 11994 OŠ ANTUNA MASLE, ORAŠAC LUJACI 2 20234 ORAŠAC 03303594 24938051422
76 12069 UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK STROSMAYEROVA 3 20000 DUBROVNIK 03303772 13098701080
77 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK IVA VOJNOVIĆA 34 20000 DUBROVNIK 03304116 52568091667
78 32019 GRAD METKOVIĆ STJEPANA RADIĆA 1 20350 METKOVIĆ 02609711 88843556318
79 32264 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ MOSTARSKA BB 20350 METKOVIĆ 01747096 66165873172
80 32027 GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE METKOVIĆ STJEPANA RADIĆA 1 20350 METKOVIĆ 03422917 39002348307
81 42223 GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 5 20350 METKOVIĆ 02122162 19485704150
82 32035 DJEČJI CENTAR METKOVIĆ KRALJA ZVONIMIRA 22 20350 METKOVIĆ 01186345 35139106487
83 32060 GRAD OPUZEN TRG KRALJA TOMISLAVA 1 20355 OPUZEN 02774275 31464373259
84 46479 GRADSKA KNJIŽNICA OPUZEN TRG OPUZENSKE BOJNE 2 20355 OPUZEN 02667185 89847059790
85 32078 DJEČJI VRTIĆ ZAGREBAČKA 3/1 20355 OPUZEN 01188178 49690412007
86 32109 GRAD PLOČE TRG KRALJA TOMISLAVA 23 20340 PLOČE 02544466 15429488788
87 32125 JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČA PRIMORSKA CESTA 2 20340 PLOČE 01666843 57536374448
88 44372 NARODNA KNJIŽNICA PLOČE GRAČKA 2 20340 PLOČE 02440814 59906621013
89 13131 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PLOČE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA GRAČKA 2 20340 PLOČE 03024113 91522253020
90 32117 DJEČIJI VRTIĆ PLOČE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 20340 PLOČE 03185192 07382560625
91 31807 OPĆINA BLATO 31. ULICA 2/4 20271 BLATO 02539551 40097918961
92 43685 USTANOVA U KULTURI BLATSKI FIŽULI TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 20271 BLATO 02333104 27356152128
93 46719 NARODNA KNJIŽNICA BLATO 1. ULICA 25/3 20271 BLATO 02788977 01629329058
94 31815 DJEČJI VRTIĆ BLATO 1. ULICA 27 20271 BLATO 01330136 71239657069
95 31823 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1 20232 DUB.PRIMORJE 02561620 32333978490
96 40906 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE RADOJČIĆI 1 20232 DUBROVAČKO PRIMORJE 02023440 55498466976
97 31831 DJEČJI VRTIĆ SLANO TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1 20232 DUB.PRIMORJE 01527568 55148993766
98 31920 OPĆINA JANJINA JANJINA 20246 JANJINA 02622513 52759181451
99 31938 OPĆINA KONAVLE TRUMBIĆEV PUT 25 20210 CAVTAT 02558351 24482197680
100 40914 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE GRUDA 136 20215 KONAVLE 01978101 40703803016
101 41144 MUZEJI I GALERIJE KONAVALA TRUMBIĆEV PUT 25 20210 CAVTAT 01338404 18662101737
102 31946 DJEČJI VRTIĆ KONAVLE CAVTAT 20210 CAVTAT 01347136 80626998490
103 31954 GRAD KORČULA TRG ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 1 20260 KORČULA 02681749 92770362982
104 31987 GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE BB 20260 KORČULA 03713881 44855616115
105 31979 GRADSKI MUZEJ KORČULA TRG SV. MARKA 1 20260 KORČULA 03098893 24240262374
106 31962 DJEČJI VRTIĆ KORČULA PELAVIN MIR BB 20260 KORČULA 01226967 24715076325
107 32272 OPĆINA KULA NORINSKA KULA NORINSKA 20341 KULA NORINSKA 02580462 79342262159
108 31995 OPĆINA LASTOVO DOLAC BB 20290 LASTOVO 02582562 96014931839
109 32002 OPĆINA LUMBARDA LUMBARDA 20263 LUMBARDA 02753600 08108782395
110 32051 OPĆINA MLJET ZABREŽJE 2 20225 BABINO POLJE 02575469 15619832320
111 42400 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA MLJET ZABREŽJE BB 20225 MLJET 02062836 11190680804
112 32086 OPĆINA OREBIĆ OBALA POMORACA 23 20250 OREBIĆ 02544377 16825959078
113 32094 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ JOSIPA BANA JELAČIĆA 8 20250 OREBIĆ 01182951 31017319827
114 32133 OPĆINA POJEZERJE OTRIĆ-SEOCI 20342 OTRIĆ-SEOCI 02587599 86120235377
115 32168 OPĆINA SLIVNO ALOJZIJA STEPINCA-VLAKA 20355 OPUZEN-SLIVNO 02587491 97047688474
116 32176 OPĆINA SMOKVICA SMOKVICA 66 20272 SMOKVICA 02636158 23492092438
117 32141 OPĆINA STON TRG KRALJA TOMISLAVA 1 20230 STON 02663562 51471780630
118 32150 DJEČJI VRTIĆ STON PUT BRAĆE MIHANOVIĆ 4 20230 STON 01521071 51691342264
119 32184 OPĆINA TRPANJ KRALJA TOMISLAVA 41 20240 TRPANJ 02698765 96645416021
120 32192 OPĆINA VELA LUKA OBALA 3 BR. 19 20270 VELA LUKA 02580446 00935002462
121 32205 CENTAR ZA KULTURU 26. ULICA 2 20270 VELA LUKA 01440616 51876693841
122 45960 NARODNA KNJIŽNICA ŠIME VUČETIĆ – VELA LUKA ULICA 26. br. 2 20270 VELA LUKA 02557045 76372317758
123 32213 DJEČJI VRTIĆ RADOST 27. ULICA 17 20270 VELA LUKA 01209965 24953443727
124 32221 OPĆINA ZAŽABLJE ZAŽABLJE 20353 ZAŽABLJE 02595788 26161046845
125 32230 OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA VUKOVARSKA 44 20207 SREBRENO 02554470 26643690230
126 32256 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA SREBRENO 20207 SREBRENO 01508598 70347036497
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 32248 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA 2 40000 ČAKOVEC 02672880 09161580297
2 32432 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E 40000 ČAKOVEC 00695238 83506206752
3 32465 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E 40000 ČAKOVEC 01120433 21616787735
4 43548 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 2 40000 ČAKOVEC 02374846 97598255598
5 46583 MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE TRG MEĐIMURSKE PRIRODE 1 40315 MURSKO SREDIŠĆE 02046636 35686623551
6 32473 DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E 40000 ČAKOVEC 00695220 53658931733
7 32800 MUZEJ MEĐIMURJA TRG REPUBLIKE 5 40000 ČAKOVEC 03109259 24052785077
8 9110 OŠ BELICA DR. LJUDEVITA GAJA 21 40319 BELICA 00933562 23378868099
9 13586 OŠ DONJI KRALJEVEC ČAKOVEČKA 7 40320 DONJI KRALJEVEC 01859650 45079176868
10 13594 OŠ TOMAŠA GORIČANCA, MALA SUBOTICA GLAVNA 55 40321 MALA SUBOTICA 03109038 70746388234
11 13609 OŠ MURSKO SREDIŠĆE VLADIMIRA NAZORA 22 40315 MURSKO SREDIŠĆE 03109062 78754957566
12 13617 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU PLEŠKOVEC 31 40311 SVETI JURAJ NA BREGU 03109020 09299062836
13 13625 OŠ SELNICA JELAČIĆEV TRG 2 40314 SELNICA 03109143 54557015654
14 13633 OŠ SVETI MARTIN NA MURI TRG SVETOG MARTINA 4 40313 SVETI MARTIN NA MURI 03109054 28229606424
15 13641 OŠ PRELOG TRG BANA JELAČIĆA 2 40323 PRELOG 03109127 91538161225
16 13650 OŠ NEDELIŠĆE TRG REPUBLIKE 9 40305 NEDELIŠĆE 03109089 33561732362
17 13668 OŠ VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVEC KAŠTELANSKA 12 40000 ČAKOVEC 03109119 66417771864
18 13676 OŠ PODTUREN ČAKOVEČKA 5 40317 PODTUREN 03109135 73471093958
19 13684 OŠ STRAHONINEC ČAKOVEČKA 55 40000 ČAKOVEC 01456997 74447463180
20 13692 OŠ GORIČAN ŠKOLSKA 16 40324 GORIČAN 03108988 81340739070
21 13705 OŠ KOTORIBA KRALJA TOMISLAVA 1 40329 KOTORIBA 03109011 92897670768
22 13713 OŠ DOMAŠINEC MARKA KOVAČA 1 40318 DOMAŠINEC 03108953 64297918539
23 13721 OŠ ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 126A 40312 ŠTRIGOVA 03109160 14853792171
24 13730 OŠ DONJA DUBRAVA KRBULJA 21 40328 DONJA DUBRAVA 01329499 28665809747
25 13748 OŠ HODOŠAN HODOŠAN BB 40320 DONJI KRALJEVEC 03109003 50739192406
26 13756 OŠ GORNJI MIHALJEVEC GORNJI MIHALJEVEC 83 40306 MACINEC 01327615 46945704160
27 13772 OŠ PETAR ZRINSKI, ŠENKOVEC MARŠALA TITA 21 40000 ČAKOVEC 03424570 28123620593
28 14291 OŠ SVETA MARIJA ANDRIJE HABUŠA BB 40326 SVETA MARIJA 01329472 78930696863
29 16176 OŠ OREHOVICA ZRINSKIH 40 40322 OREHOVICA 00933554 34686145036
30 16184 OŠ DR. VINKA ŽGANCA, VRATIŠINEC ŠKOLSKA ULICA 4 40316 VRATIŠINEC 00922331 40508372369
31 23202 OŠ DR. IVANA NOVAKA, MACINEC GLAVNA 32 40306 MACINEC 01327623 55340988061
32 24117 OŠ DRAŠKOVEC DRAŠKOVIĆEVA 47 40325 PRELOG 01859684 17612166589
33 19062 GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC VLADIMIRA NAZORA 38 40000 ČAKOVEC 00709816 38837480958
34 19183 GIMNAZIJA ČAKOVEC VLADIMIRA NAZORA BB 40000 ČAKOVEC 03791912 41461807258
35 19191 GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC ŠPORTSKA 1 40000 ČAKOVEC 03109194 55285545901
36 19206 TEHNIČKA, INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC ŠPORTSKA 5 40000 ČAKOVEC 03109208 59339790065
37 19280 EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC VLADIMIRA NAZORA 36 40000 ČAKOVEC 03791904 67078619889
38 22777 SREDNJA ŠKOLA PRELOG ČAKOVEČKA 1 40323 PRELOG 01420348 45973167541
39 7577 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC MATICE HRVATSKE 1 40000 ČAKOVEC 03179516 92517782053
40 32891 GRAD ČAKOVEC KRALJA TOMISLAVA 15 40000 ČAKOVEC 02581221 44427688822
41 33089 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAKOVCA STJEPANA RADIĆA 5 40000 ČAKOVEC 01495003 81944058900
42 33056 KNJIŽNICA I ČITAONICA ČAKOVEC TRG REPUBLIKE 4 40000 ČAKOVEC 03109267 74765707041
43 36661 CENTAR ZA KULTURU TRG REPUBLIKE BB 40000 ČAKOVEC 03193284 90436584362
44 13764 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVANA PLEMENITOG ZAJCA 26 40000 ČAKOVEC 03110141 36128164609
45 8150 DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC LAVOSLAVA RUŽIČKE 2 40000 ČAKOVEC 03110133 36878768907
46 13551 I OŠ ČAKOVEC ULICA KRALJA TOMISLAVA 43 40000 ČAKOVEC 03108929 15384744710
47 13560 II OŠ ČAKOVEC TRG PAPE IVANA PAVLA II. 1 40000 ČAKOVEC 01426028 46803230943
48 13578 III OŠ ČAKOVEC IVANA PLEMENITOG ZAJCA 24 40000 ČAKOVEC 03108945 74402534883
49 13789 UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ, ČAKOVEC VLADIMIRA NAZORA 14 40000 ČAKOVEC 01176323 76282171892
50 23180 OŠ IVANOVEC BANA JELAČIĆA BB 40000 ČAKOVEC 01426036 83735021748
51 23198 OŠ KURŠANEC GLAVNA 15 40000 ČAKOVEC 01457012 60845884456
52 33232 GRAD MURSKO SREDIŠĆE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 40315 MURSKO SREDIŠĆE 02600781 10835908515
53 33249 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA TRG BANA JELAČIĆA 10 40315 MURSKO SREDIŠĆE 01421328 10450341911
54 33257 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BRAĆE RADIĆA 4 40315 MURSKO SREDIŠĆE 01385461 13832381125
55 33396 GRAD PRELOG GLAVNA 33 40323 PRELOG 02721961 55624885874
56 33474 KNJIŽNICA I ČITAONICA GRADA PRELOGA GLAVNA 5 40323 PRELOG 01543881 06471282009
57 33440 DOM KULTURE GRADA PRELOGA TRG SLOBODE 1 40323 PRELOG 01543903 33546113744
58 33511 DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA TRG KRALJA TOMISLAVA 2B 40323 PRELOG 01353845 34239011538
59 32818 OPĆINA BELICA KRALJA TOMISLAVA 91 40319 BELICA 02650959 82653423700
60 32834 DJEČJI VRTIĆ BELICA DR. LJUDEVITA GAJA BB 40319 BELICA 01463322 39602985026
61 32867 OPĆINA DEKANOVEC FLORIJANA ANDRAŠECA 41 40318 DEKANOVEC 02582236 34666892913
62 33101 OPĆINA DOMAŠINEC MARTINA PUŠTEKA 9 40318 DOMAŠINEC 02667231 37004222770
63 33110 OPĆINA DONJA DUBRAVA TRG REPUBLIKE 13 40328 DONJA DUBRAVA 02556987 63140387407
64 33128 DJEČJI VRTIĆ DONJA DUBRAVA TRG REPUBLIKE 13 40328 DONJA DUBRAVA 01400576 28629352731
65 33136 OPĆINA DONJI KRALJEVEC KOLODVORSKA 52D 40320 DONJI KRALJEVEC 02654709 51571293140
66 33144 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK ČAKOVEČKA 71/1 40320 DONJI KRALJEVEC 01457136 12039015023
67 33097 OPĆINA DONJI VIDOVEC RADE KONČARA BB 40327 DONJI VIDOVEC 02623706 09139211445
68 33152 OPĆINA GORIČAN TRG SVETOG LEONARDA 22 40324 GORIČAN 02653451 14842985448
69 33169 OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC GORNJI MIHALJEVEC 74 40306 MACINEC 02652889 86063681036
70 33216 OPĆINA KOTORIBA KOLODVORSKA 4 40329 KOTORIBA 02580381 59532160535
71 37880 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA KRALJA TOMISLAVA 121A 40329 KOTORIBA 01648926 44933006466
72 37871 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA IGNACA SVETOMARTINSKOG 1 40329 KOTORIBA 01397737 75248942381
73 33224 OPĆINA MALA SUBOTICA GLAVNA 29A 400321 MALA SUBOTICA 02721015 60445678357
74 42467 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVNA 55 A 40321 MALA SUBOTICA 01356739 95875559947
75 33265 OPĆINA NEDELIŠĆE MARŠALA TITA 1 40305 NEDELIŠĆE 02542510 78324830528
76 33304 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ USKA BB 40305 NEDELIŠĆE 01104900 41949690418
77 33312 OPĆINA OREHOVICA ČAKOVEČKA 9 40322 OREHOVICA 02542587 99677841113
78 33337 OPĆINA PODTUREN IVANA GRŠIĆA 5 40317 PODTUREN 02727153 86969011305
79 33520 OPĆINA PRIBISLAVEC BRAĆE RADIĆA 47 40000 ČAKOVEC 02732106 73507516777
80 33538 OPĆINA SELNICA JELAČIĆEV TRG 4 40314 SELNICA 02706920 92185452390
81 33546 OPĆINA STRAHONINEC DRAVSKA 1 40000 ČAKOVEC 02588781 60476536903
82 33554 DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET J.H. ZDELARA BB 40000 ČAKOVEC 01366670 77076137226
83 33562 OPĆINA SVETA MARIJA TRG BANA JELAČIĆA 1 40326 SVETA MARIJA 02546108 33141736361
84 38606 DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA A. HABUŠA 29 A 40326 SVETA MARIJA 01390651 56145874531
85 33193 OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU PLEŠKOVEC 29 40311 LOPATINEC 02681137 23610091824
86 33579 OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI TRG SVETOG MARTINA 3 40313 SVETI MARTIN NA MURI 02652854 90870759737
87 33587 OPĆINA ŠENKOVEC JOSIPA BEDEKOVIĆA 11 40 000 ČAKOVEC 02659913 45676923356
88 33595 DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ JOSIPA BEDEKOVIĆA 11A 40 000 ČAKOVEC 01453050 96705938186
89 33600 OPĆINA ŠTRIGOVA ŠTRIGOVA 31 40312 ŠTRIGOVA 02607948 21565174427
90 33618 OPĆINA VRATIŠINEC DR. VINKA ŽGANCA 2 40316 VRATIŠINEC 02637782 01951413656
R. BR RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 24512 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB 02576651 61817894937
2 24703 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA SAVSKA CESTA 1 10000 ZAGREB 01509071 92366589656
3 43476 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18 10000 ZAGREB 02362058 70200207247
4 25835 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO dr. ANDRIJA ŠTAMPAR MIROGOJSKA CESTA 16 10000 ZAGREB 03270661 33392005961
5 25396 DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR RUNJANINOVA 4 10000 ZAGREB 01674056 00053084642
6 25440 DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK ŠVARCOVA 20 10000 ZAGREB 01674951 97103671104
7 25482 DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11 10000 ZAGREB 01674366 66896155710
8 25909 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB PERKOVČEVA 3 10000 ZAGREB 03222888 82593285099
9 14808 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10 10000 ZAGREB 03280861 88696689887
10 25634 POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU DRAŠKOVIĆEVA 13 10000 ZAGREB 03240533 16648329652
11 25941 POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR DRAGO ČOP MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB 03205606 81287227818
12 25714 POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11 10000 ZAGREB 00998818 37671426914
13 25739 POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA ARGENTINSKA 2 10090 ZAGREB 01664620 81725888904
14 25747 POLIKLINIKA PROMETNA MEDICINA PARK PRIJATELJSTVA 1 10000 ZAGREB 01690485 05657566669
15 25755 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE BOLNIČKA CESTA 32 10090 ZAGREB 03221679 86937855002
16 25763 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SVETI IVAN JANKOMIR 11 10000 ZAGREB 03217906 39696562783
17 25771 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 11 10000 ZAGREB 03222985 51196068839
18 25780 SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA GOLJAK 2 10000 ZAGREB 03205649 92559974262
19 25798 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ROCKEFELLEROVA 3 10000 ZAGREB 00998796 75982310877
20 25802 SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA DJECE I MLADEŽI SREBRNJAK 100 10000 ZAGREB 00998800 03547184733
21 25968 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH SVETI DUH 64 10000 ZAGREB 03214770 65119154523
22 25827 ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ GRADA ZAGREB HEINZELOVA 88 10000 ZAGREB 03270726 44879111575
23 25819 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRERADOVIĆEVA 17/I 10000 ZAGREB 03226301 64192076379
24 24738 KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA STARČEVIĆEV TRG 6 10000 ZAGREB 03207412 93571946376
25 24939 UMJETNIČKI PAVILJON ZAGREB TRG KRALJA TOMISLAVA 22 10000 ZAGREB 03207404 24843164721
26 24947 ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREBU TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 19 10000 ZAGREB 03205339 79157146686
27 24955 ETNOGRAFSKI MUZEJ ZAGREB TRG MAŽURANIĆA 14 10000 ZAGREB 03205266 99544354954
28 24963 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ ZAGREB DEMETROVA 1 10000 ZAGREB 03293963 53150371536
29 24971 TEHNIČKI MUZEJ SAVSKA CESTA 18 10000 ZAGREB 03274195 37198918530
30 24980 MUZEJ GRADA ZAGREBA OPATIČKA 20 10000 ZAGREB 03205347 68127446342
31 24998 MUZEJ PRIGORJA TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 5 10000 ZAGREB 03357414 38401467477
32 25005 MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT TRG MARŠALA TITA 10 10000 ZAGREB 03205355 02728849314
33 25013 HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ TRG MARŠALA TITA 4/III 10000 ZAGREB 03205231 23485687544
34 25030 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI HABDELIĆEVA 2 10000 ZAGREB 03205223 78352024822
35 24867 ZAGREBAČKA FILHARMONIJA TRG STJEPANA RADIĆA 4 10000 ZAGREB 03276996 38657725741
36 24875 GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA FRANKOPANSKA 8-10 10000 ZAGREB 01096591 23901219315
37 24883 GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA MOŠĆENIĆKA 1 10000 ZAGREB 03284166 28265486672
38 24891 ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA TOMISLAVOV TRG 19 10000 ZAGREB 03205495 53838475417
39 24906 ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA KAPTOL 9 10000 ZAGREB 01347934 59569102212
40 24914 ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH PRERADOVIĆEVA 16 10000 ZAGREB 03205436 13254939546
41 24922 GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA BIJENIČKA CESTA 97 10000 ZAGREB 03261557 84398178962
42 26065 KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG TRG STJEPANA RADIĆA 4 10000 ZAGREB 03282228 54493774760
43 26081 KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB KNEZA MISLAVA 18 10000 ZAGREB 03277003 86823576466
44 26129 GRADSKO KAZALIŠTE "KEREMPUH" ILICA 31 10000 ZAGREB 03205428 26804323093
45 15616 NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I 10000 ZAGREB 03324303 02907920674
46 24779 CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC SLOVENSKA 9 10000 ZAGREB 03213463 89479352022
47 24787 CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR BIJENIČKA CESTA 97 10000 ZAGREB 03283763 31407932125
48 24795 CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB TRG NARODNE ZAŠTITE 2 10000 ZAGREB 03221393 74794965060
49 24800 MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI BOŽIDARA MAGOVCA 17 10000 ZAGREB 03222993 15589224990
50 24818 KULTURNI CENTAR PEŠČENICA IVANIĆGRADSKA 41A 10000 ZAGREB 03220001 03287241147
51 24826 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR PRERADOVIĆEVA 5 10000 ZAGREB 03229416 62432304595
52 24834 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE ULICA GRADA VUKOVARA 68 10000 ZAGREB 03276830 87323535981
53 24842 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD ARGENTINSKA 5/I KAT 10090 ZAGREB 03226719 29788970628
54 24859 CENTAR MLADIH RIBNJAK PARK RIBNJAK 1 10000 ZAGREB 03278328 45058007791
55 25021 CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA PARK STARA TREŠNJEVKA 1 10000 ZAGREB 03239632 51680110311
56 26104 CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ROKOV PERIVOJ 4 10000 ZAGREB 03228991 52427516025
57 26145 NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA CERSKA 1 10000 ZAGREB 03217167 47521323377
58 25048 DJEČJI VRTIĆ BUDUĆNOST MIHANOVIĆEVA 30 10000 ZAGREB 03267270 22702558967
59 25056 DJEČJI VRTIĆ IZVOR ĐURE DEŽELIĆA 30 10000 ZAGREB 03220320 49466263965
60 25064 DJEČJI VRTIĆ DUGA I FERENŠČICA BB 10000 ZAGREB 03219968 63303576952
61 25072 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK TUROPOLJSKA 29 10000 ZAGREB 03219950 33985054792
62 25089 DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC TRNAC 67 10000 ZAGREB 03261972 13433301401
63 25097 DJEČJI VRTIĆ JABUKA TRNAVA BB 10040 ZAGREB 03931099 78118217052
64 25101 DJEČJI VRTIĆ GAJNICE HRVATSKIH ISELJENIKA 6 10090 ZAGREB 03217884 69476494959
65 25110 DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA ANTE TOPIĆA MIMARE 34 10090 ZAGREB 01243446 05850332623
66 25128 DJEČJI VRTIĆ BOTINEC ZLATAROVA ZLATA 67 10020 ZAGREB 03215806 45434922757
67 25136 DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI RUŠČENICA 19 10040 ZAGREB 03265978 87101832767
68 25144 DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ CERSKA 22 1040 ZAGREB 03230074 79532938998
69 25152 DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZA RATARSKA 5 10000 ZAGREB 03252728 78167252842
70 25169 DJEČJI VRTIĆ BAJKA ZORKOVAČKA 8 10000 ZAGREB 03274420 97345554668
71 25177 DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA ULICA STJEPANA PASANCA 5 10000 ZAGREB 01243861 08407195933
72 25185 DJEČJI VRTIĆ ISKRICA ULICA KRUGE 3 10000 ZAGREB 03282295 56980862387
73 25193 DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA BRAĆE CVIJIĆA 18 10000 ZAGREB 03274390 21384342053
74 25208 DJEČJI VRTIĆ JARUN PUŠTEKOVA 14 10000 ZAGREB 03241106 88388890400
75 25216 DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC POTOČNA 9 10251 ZAGREB 03262014 14638236220
76 25224 DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICE KRAJIŠKA 7A 10000 ZAGREB 03208044 10970597007
77 25232 DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA SACHSOVA 5 10000 ZAGREB 03292258 91030829427
78 25249 DJEČJI VRTIĆ LEPTIR IVANA GORANA KOVAČIĆA 20 10000 ZAGREB 03951260 03901084957
79 25257 DJEČJI VRTIĆ MEDVEŠČAK VOĆARSKA BB 10000 ZAGREB 03270874 30881792156
80 25265 DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 4 10000 ZAGREB 03268756 43821234370
81 25273 DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC LAŠĆINSKA 17 10000 ZAGREB 03272117 46201053599
82 25281 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN ŠPANOVIĆEVA 18 10000 ZAGREB 03214940 17353680710
83 25290 DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODA SVETI DUH 75 10000 ZAGREB 03252973 58673709931
84 25304 DJEČJI VRTIĆ POLETARAC VILE VELEBITA 18 10000 ZAGREB 03223256 92781436923
85 25312 DJEČJI VRTIĆ RADOST LJUBIJSKA BB 10000 ZAGREB 03218350 50467501180
86 25329 DJEČJI VRTIĆ SUNCE TREĆE POLJANICE 2 10000 ZAGREB 03229696 10295750223
87 25337 DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA RUSANOVA 11 10000 ZAGREB 03268764 36861051455
88 25345 DJEČJI VRTIĆ REMETINEC REMETINEČKI GAJ 25 10173 ZAGREB 03215792 62112881951
89 25370 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORA RAPSKA BB 10000 ZAGREB 03265773 46986958358
90 25388 DJEČJI VRTIĆ VRAPČE NIKOLE GORJANSKOG 7 10090 ZAGREB 03217892 81106567513
91 25407 DJEČJI VRTIĆ VJEVERICA KSAVERSKA CESTA 14 10000 ZAGREB 03270912 94870424008
92 25423 DJEČJI VRTIĆ PČELICA JOSIPA HAMMA 2 10040 ZAGREB 03220486 31128033678
93 25431 DJEČJI VRTIĆ TATJANA MARINIĆ MIHOVIL PAVLINOVIĆ BB 10000 ZAGREB 03225917 25683592460
94 25458 DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK PETRINJSKA 31/2 10000 ZAGREB 03205673 41077368443
95 25466 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA AVENIJA VUKOVARA 18 10000 ZAGREB 03282201 19262409274
96 25499 DJEČJI VRTIĆ VRBIK GAGARINOV PUT 10 10000 ZAGREB 03277038 08505654578
97 25511 DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKO ŠPANSKO 11 10090 ZAGREB 01243454 09462989768
98 25538 DJEČJI VRTIĆ VEDRI DANI MAKANČEVA 11A 10000 ZAGREB 03270866 40201821835
99 25546 DJEČJI VRTIĆ SIGET SIGET 12 10020 ZAGREB 03215857 56654700279
100 25554 DJEČJI VRTIĆ SOPOT VIKTORA KOVAČIĆA 18C 10010 ZAGREB 03226131 41026360834
101 25562 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA SVETOG MATEJA 131 10010 ZAGREB 03262006 20169135633
102 25579 DJEČJI VRTIĆ TRAVNO BOŽIDARA MAGOVCA 10 10020 ZAGREB 03284514 81468897500
103 25587 DJEČJI VRTIĆ TRNSKO TRNSKO 19 10020 ZAGREB 03215849 49823978318
104 25595 DJEČJI VRTIĆ UTRINA MARETIĆEVA 2 10000 ZAGREB 03225348 76109957666
105 25600 DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE BABURIČINA 11 10020 ZAGREB 03215784 03864029789
106 25618 DJEČJI VRTIĆ ZRNO KOZARI BOK IX ODVOJAK 13 10000 ZAGREB 03219976 36358816855
107 25626 DJEČJI VRTIĆ SESVETE IVE TIJARDOVIĆA 9 10360 ZAGREB 03324320 31422239000
108 25642 DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI VLADIMIRA FILAKOVCA 2 10000 ZAGREB 03274381 64112328386
109 25659 DJEČJI VRTIĆ PREČKO MARIJANE RADEV 1 10000 ZAGREB 03274373 02111947694
110 25667 DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA BADALIĆEVA 24 10000 ZAGREB 03274403 99506331443
111 25683 DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ HANAMANOVA 3A 10000 ZAGREB 03274365 52822555432
112 25691 DJEČJI VRTIĆ SAVICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 7 10000 ZAGREB 03264211 69945190946
113 40867 DJEČJI VRTIĆ MARKUŠEVEC ŠTEFANOVEC 172 10000 ZAGREB 02112949 42776586352
114 42792 DJEČJI VRTIĆ ŠEGERT HLAPIĆ DOBRIŠE CESARIĆA 4 10360 ZAGREB- SESVETE 02256991 31015599358
115 42805 DJEČJI VRTIĆ SUNČANA DJEČJI TRG 2 10000 ZAGREB 02256983 66494507454
116 42813 DJEČJI VRTIĆ MEDO BRUNDO DUBRAVA 185 10000 ZAGREB 02257009 59596000383
117 44401 DJEČJI VRTIĆ EN TEN TINI ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8 10360 ZAGREB-SESVETE 02510545 14774069475
118 14402 OŠ VUGOVEC-KAŠINA IVANA MAŽURANIĆA 43 10362 ZAGREB 03324281 43748649227
119 14419 OŠ IVANA GRANĐE, ZAGREB SOBLINEČKA 68 10360 ZAGREB 03324249 84283102588
120 14435 OŠ SESVETE IVANA GORANA KOVAČIĆA 19 10360 ZAGREB 03324265 47340618999
121 14443 OŠ SESVETSKI KRALJEVEC ŠKOLSKA 10 10361 ZAGREB 03324257 24802180410
122 14533 OŠ SAVSKI GAJ REMETINEČKA CESTA 649 10020 ZAGREB 03215687 33995559159
123 14541 OŠ BRAĆE RADIĆ, ZAGREB ULICA ŠENOINE BRANKE 22 10020 ZAGREB 03215644 67024074106
124 14550 OŠ BREZOVICA BREZOVIČKA CESTA 98A 10257 ZAGREB 03215636 64507525513
125 14568 OŠ LUČKO PUŠKARIĆEVA 102 10250 ZAGREB 03215717 47193049641
126 14576 OŠ GUSTAVA KRKLECA, ZAGREB BOŽIDARA MAGOVCA 103 10010 ZAGREB 03227898 60669015692
127 14584 OŠ IVE ANDRIĆA, ZAGREB MILOVANA KOVAČEVIĆA 18 10010 ZAGREB 03215725 24061503881
128 14592 I. OŠ DUGAVE ŠKOLSKI PRILAZ BB 10010 ZAGREB 03770192 30730085385
129 14605 OŠ ZAPRUĐE MEŠTROVIĆEV TRG 8A 10020 ZAGREB 03221555 61456000823
130 14613 OŠ TRNSKO TRNSKO 25 10020 ZAGREB 03215709 29065880963
131 14621 OŠ MIROSLAVA MRKŠE, ZAGREB MRKŠINA 42 10020 ZAGREB 03215652 85778249664
132 14630 OŠ MLADOST KARAMANOV PRILAZ 3 10010 ZAGREB 03215628 26713979601
133 14648 OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA, ZAGREB HORVAĆANSKI TRG 1 10436 ZAGREB 03215679 36275587141
134 14656 OŠ ODRA ĐAČKA 5 10020 ZAGREB 03215695 13465678686
135 14664 OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA, ZAGREB SIGET 23 10020 ZAGREB 03215610 81088614312
136 14672 OŠ OTOK GRADIĆEVA 4 10010 ZAGREB 03287157 34291434133
137 14689 OŠ FRANA GALOVIĆA, ZAGREB ŠKOLSKI PRILAZ BB 10010 ZAGREB 03770184 97699903366
138 14697 OŠ IVANA GUNDULIĆA, ZAGREB GUNDULIĆEVA 23 A 10000 ZAGREB 03204685 50789580026
139 14701 OŠ JABUKOVAC JABUKOVAC 30 10000 ZAGREB 03211894 91895220644
140 14710 OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ZAGREB KAPTOL 16 10000 ZAGREB 03225895 23046541950
141 14728 OŠ ŠESTINE PODREBERNICA 13 10000 ZAGREB 03270050 97039950668
142 14736 OŠ PANTOVČAK HERCEGOVAČKA 108 10000 ZAGREB 03213773 87153754672
143 14744 OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA, ZAGREB KRŠNJAVOGA 2 10000 ZAGREB 03204693 39554538107
144 14752 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, ZAGREB MLINARSKA 35 10000 ZAGREB 03204669 59975062998
145 14769 OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ZAGREB VARŠAVSKA 18 10000 ZAGREB 03204677 06530150163
146 14793 OŠ NAD LIPOM, ZAGREB NAD LIPOM 13/1 10000 ZAGREB 03207846 02082287342
147 14816 OŠ VLADIMIRA NAZORA, ZAGREB JORDANOVAC 23 10000 ZAGREB 03272052 46501469845
148 14849 OŠ OTONA IVEKOVIĆA, ZAGREB PASANČEVA BB 10000 ZAGREB 03214702 76234985768
149 14857 OŠ KUSTOŠIJA SOKOLSKA 7 10000 ZAGREB 03207811 68487984198
150 14865 OŠ IVANA CANKARAZAGREB CANKAREVA 10 10000 ZAGREB 03207803 81002091960
151 14873 OŠ MEDVEDGRAD STRMA CESTA 15 10000 ZAGREB 03207790 44813808316
152 14881 OŠ PAVLEKA MIŠKINE, ZAGREB SVETI DUH 24 10000 ZAGREB 03207838 85286272245
153 14890 OŠ PETRA ZRINSKOG, ZAGREB KRAJIŠKA 9 10040 ZAGREB 03207820 39584056263
154 14904 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, ZAGREB DUBEČKA 5 10040 ZAGREB 03217060 76147034208
155 14912 OŠ RETKOVEC ALEJA JAVORA BB 10040 ZAGREB 03217078 32430086141
156 14929 OŠ ŽUTI BRIJEG, ZAGREB VRTNJAKOVEČKA 2 10040 ZAGREB 03264335 36955576207
157 14937 OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, ZAGREB SV. LEOPOLDA MANDIĆA 55 10040 ZAGREB 03220478 28957082165
158 14945 OŠ GRANEŠINA GRANEŠINA 1 10000 ZAGREB 03217132 60990397054
159 14953 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, ZAGREB JAVORINSKA 1 10040 ZAGREB 03217124 08844695446
160 14961 OŠ MATE LOVRAKA, ZAGREB ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 13 10040 ZAGREB 03217108 52960882634
161 14970 OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, ZAGREB ŠTEFANOVEČKA BB 10040 ZAGREB 03217094 89692114282
162 14988 OŠ ČUČERJE ČUČERSKA CESTA 382 10040 ZAGREB 03217116 75965702679
163 14996 OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, ZAGREB VILE VELEBITA 15A 10040 ZAGREB 03217086 34020671941
164 15000 OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ZAGREB TRNOVČICA BB 10040 ZAGREB 03768341 04467652234
165 15018 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZAGREB ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 12 10040 ZAGREB 03279022 68971787775
166 15026 OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, ZAGREB HARAMBAŠIĆEVA 18 10040 ZAGREB 03268594 61842387905
167 15034 OŠ IVANA FILIPOVIĆA, ZAGREB FILIPOVIĆEVA 1 10040 ZAGREB 03268608 52347109218
168 15042 OŠ MARKUŠEVEC MARKUŠEVEČKA CESTA 160 10165 ZAGREB 03268560 62873946841
169 15059 OŠ JORDANOVAC JORDANOVAC 108 10040 ZAGREB 03268632 05668973495
170 15067 OŠ BUKOVAC TRNAC 42 10040 ZAGREB 03268624 97705154133
171 15075 OŠ GRAČANI GRAČANI 4A 10040 ZAGREB 03270041 85867734506
172 15083 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZAGREB MESIĆEVA 35 10040 ZAGREB 03270068 78539372462
173 15091 OŠ MATKA LAGINJE, ZAGREB LAGINJINA 13 10040 ZAGREB 03236064 07508446885
174 15106 OŠ DR . IVAN MERZ, ZAGREB RAČKOGA 4 10040 ZAGREB 03274861 87873316089
175 15114 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ZAGREB BOGIŠIĆEVA 13 10040 ZAGREB 03270017 67787842481
176 15122 OŠ AUGUSTA CESARCA, ZAGREB II FERENČICA 9 A 10040 ZAGREB 03219640 44858403060
177 15139 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, ZAGREB KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 29 10040 ZAGREB 03219607 59767287298
178 15147 OŠ ŽITNJAK I. PETRUŠEVEC 1 10040 ZAGREB 03219631 00733311237
179 15155 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, ZAGREB IVANIĆGRADSKA 24 10040 ZAGREB 03219615 34428172652
180 15163 OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA, ZAGREB JOZE LAURENČIĆA BB 10040 ZAGREB 03219585 86998320829
181 15171 OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZAGREB ZAPOLJSKA 32 10040 ZAGREB 03219593 01390776709
182 15180 OŠ DR. VINKA ŽGANCA, ZAGREB IX. ODVOJAK BB, KOZARI BOK 10040 ZAGREB 03223507 11536369823
183 15198 OŠ DRAGUTINA KUŠLANA, ZAGREB KUŠLANOVA 52 10000 ZAGREB 03219623 11943741285
184 15202 OŠ VUKOMEREC POREČKA 7 C 10000 ZAGREB 03219658 71087160585
185 15219 OŠ STENJEVEC BOLNIČKA CESTA 92 10090 ZAGREB 03217809 48482170643
186 15227 OŠ ANTE KOVAČIĆA, ZAGREB KOTARNICA BB 10090 ZAGREB 03287297 04318334164
187 15235 OŠ DRAGUTINA DONJANIĆA, ZAGREB GAJNICE BB 10090 ZAGREB 03217825 09149352137
188 15243 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, ZAGREB BOLNIČKA CESTA 60 A 10090 ZAGREB 03254607 73051728774
189 15251 OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, ZAGREB PODGRADSKI ODVOJAK 1 10090 ZAGREB 03217841 54281445057
190 15260 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, ZAGREB VRAPČANSKA 7 10090 ZAGREB 03217833 08579918418
191 15278 OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB ŠPANSKO 1 10090 ZAGREB 03217850 07628779327
192 15286 OŠ GORNJE VRAPČE VRAPČANSKA 188 10090 ZAGREB 03217817 29048076579
193 15294 OŠ MALEŠNICA ANTE TOPIĆA MIMARE 26 10090 ZAGREB 03769585 50582521257
194 15309 OŠ AUGUSTA ŠENOE, ZAGREB SELSKA CESTA 95 10000 ZAGREB 03273989 47377939383
195 15317 OŠ HORVATI HORVAĆANSKA 6 10000 ZAGREB 03273873 76430833591
196 15325 OŠ KRALJA TOMISLAVA, ZAGREB NOVA CESTA 92 10000 ZAGREB 03273911 44900859510
197 15333 OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, ZAGREB MARTINA PUŠTEKA 1 10000 ZAGREB 01310844 08466144831
198 15350 OŠ JOSIPA RAČIĆA, ZAGREB SREDNJACI BB 10000 ZAGREB 03278085 19780265434
199 15368 OŠ JULIJA KLOVIĆA, ZAGREB NOVA CESTA 133 10000 ZAGREB 03273890 35903326209 
200 15376 OŠ PREČKO DEKANIĆI 6 10000 ZAGREB 03273903 69136218794 
201 15384 OŠ MATIJE GUPCA, ZAGREB DAVORINA BAZJANCA 2 10000 ZAGREB 03273946 92120285716
202 15392 OŠ RUDEŠ JABLANSKA 5A 10000 ZAGREB 03273962 55883379580
203 15405 OŠ VOLTINO VINKOVAČKA 1 10000 ZAGREB 03273920 02848440254
204 15413 OŠ NIKOLE TESLE, ZAGREB MATETIĆEVA 67 10000 ZAGREB 03280713  32542348836 
205 15421 OŠ LJUBLJANICA SVETOIVANSKA 33 10000 ZAGREB 03273938 76712040113 
206 15430 OŠ ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB MARTINA PUŠTEKA 1 10000 ZAGREB 03772268 40723003638 
207 15456 OŠ VRBANI VRBANI BB 10000 ZAGREB 03951715 98427196102 
208 15464 OŠ CVJETNO NASELJE CVJETNA CESTA 17 10000 ZAGREB 03276473 95267786050
209 15472 OŠ JURE KAŠTELANA, ZAGREB VLADIMIRA RUŽDJAKA 2A 10000 ZAGREB 01616692 27893203755
210 15489 OŠ GRIGORA VITEZA, ZAGREB KRUGE 46 10000 ZAGREB 03279502 54303952361
211 15497 OŠ TIN UJEVIĆ, ZAGREB KOTURAŠKA 75 10000 ZAGREB 03276490 28877650160
212 15501 OŠ RAPSKA RAPSKA 3 10000 ZAGREB 03276465 09951635001 
213 15510 OŠ MARINA DRŽIĆA, ZAGREB NALJEŠKOVIĆEVA 4 10000 ZAGREB 03276457 86073451624
214 15528 OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ZAGREB KRČKA 3 10000 ZAGREB 03276481 01292735134
215 15624 OŠ TRNJANSKA TRNJANSKA CESTA 99 10000 ZAGREB 03770745 85859103929
216 23219 OŠ BRESTJE POTOČNICA BB 10360 ZAGREB 01453769 86895308451
217 38702 OŠ BOROVJE DAVORA ZBILJSKOG 5 10000 ZAGREB 02010062 90515285700
218 38727 OŠ REMETE REMETE 99A 10040 ZAGREB 02012707 54702581236
219 42776 OŠ SESVETSKA SELA LETNIČKA 5 10360 ZAGREB- SESVETE 02251299 55295688261
220 42784 OŠ ŠPANSKO-ORANICE DJEČJI TRG 1 10000 ZAGREB 02261545 48787627264
221 42821 OŠ SESVETSKA SOPNICA SOPNIČKA 69 10360 ZAGREB- SESVETE 02249715 98407642834
222 42830 OŠ LUKA OTONA IVEKOVIĆA 16 10360 ZAGREB- SESVETE 02257505 90357089001
223 42897 OŠ BARTOLA KAŠIĆA VRSNIČKA 4 10000 ZAGREB 02262207 66184539220
224 44532 OŠ JELKOVEC DRAGANA PLAMENCA 1 10360 ZAGREB -SESVETE 02550563 27854662356 
225 14785 CENTAR ZA AUTIZAM DVORNIČIĆEVA 6 10000 ZAGREB 03267393 63467332374
226 14777 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK GOLJAK 2 10000 ZAGREB 03205657 68314794212
227 14824 ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB ILIRSKI TRG 9 10000 ZAGREB 03766861 10544913321
228 14832 ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ, ZAGREB LAGINJINA 13 10000 ZAGREB 03766870 88059473763
229 21447 GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, ZAGREB TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 9 10000 ZAGREB 01151649 23948173055
230 22793 GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ, ZAGREB MLINARSKA 25 10000 ZAGREB 01145550 20392031242
231 21480 GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, ZAGREB GUNDULIĆEVA 4 10000 ZAGREB 01174045 79669409638 
232 21498 GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE, ZAGREB BRITANSKI TRG 5 10000 ZAGREB 01160320 01500403553
233 21439 GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA, ZAGREB IVANIĆGRADSKA 41 A 10000 ZAGREB 01151223 68085752153
234 21471 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA, ZAGREB SELSKA 114 10000 ZAGREB 01167464 70516740360
235 21463 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA, ZAGREB ILICA 208 10000 ZAGREB 01168878 23739786972
236 15632 OŠ ZA BALET I RITMIKU ZAGORSKA 16 10000 ZAGREB 00896209 80330655819
237 2879 TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB PALMOTIĆEVA 84 10000 ZAGREB 03769020 90264326923
238 16328 II. GIMNAZIJA ZAGREB KRIŽANIĆEVA 4 10000 ZAGREB 03765601 42164809513
239 16336 III. GIMNAZIJA ZAGREB KUŠLANOVA 52 10000 ZAGREB 03769992 23868927677
240 16344 IV. GIMNAZIJA ZAGREB AVENIJA DUBROVNIK 36 10010 ZAGREB 03773159 24771132599
241 16352 V. GIMNAZIJA ZAGREB KLAIĆEVA 1 10000 ZAGREB 03769232 82578349629
242 16369 GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA ZAGREB TRG KATARINE ZRINJSKE 5 10000 ZAGREB 03764966 89594809853
243 16377 VII. GIMNAZIJA ZAGREB KRIŽANIĆEVA 4 10000 ZAGREB 03765610 91194993418
244 16385 GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZAGREB HABDELIĆEVA 1 10000 ZAGREB 03769216 65690492826
245 16393 IX. GIMNAZIJA ZAGREB DOBOJSKA 12 10000 ZAGREB 03768236 67952242107 
246 16408 X. GIMNAZIJA ZAGREB KLAIĆEVA 7 10000 ZAGREB 03762742 01896750020
247 16416 XI. GIMNAZIJA ZAGREB SAVSKA 77 10000 ZAGREB 03769224 76774452265
248 16424 XII. GIMNAZIJA ZAGREB GJURE PREJCA 2 10040 ZAGREB 03770257 86748053139 
249 16449 GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 17 10010 ZAGREB 03772535 79152455639
250 16457 GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 15 10020 ZAGREB 03772551 40458377517 
251 16465 VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB GJURE PREJCA 2 10040 ZAGREB 03770249 56792211413
252 16490 PRVA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB MEDULIĆEVA 33 10000 ZAGREB 03768210 51881986457 
253 16504 DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB DOBOJSKA 12 10000 ZAGREB 03768228 58399348588
254 16537 ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB MEDVEDGRADSKA 55 10000 ZAGREB 03767191 08936934524 
255 16545 ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA MLINARSKA 34 10000 ZAGREB 03767205 63702214100
256 16553 ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA VINOGRADSKA CESTA 29 10000 ZAGREB 03767213 13022141582
257 16561 ŠKOLA ZA PRIMALJE VINOGRADSKA VINOGRADSKA CESTA 29 10000 ZAGREB 03767183 69095062745 
258 16570 ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE BOLNIČKA CESTA 32 10090 ZAGREB 03767221 54194651959
259 16588 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269 10001 ZAGREB 03276520 72166604204
260 16596 POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 9 10000 ZAGREB 03770001 77621027482
261 16607 XIII. GIMNAZIJA ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 17 10000 ZAGREB 03772560 51798668071 
262 16615 ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 8 10000 ZAGREB 03247899 63422210966
263 16623 POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ZAGREB GJURE PREJCA 2 10040 ZAGREB 03770214 24154741411
264 16631 PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZAGREB GJURE PREJCA 2 10040 ZAGREB 03770222 63019353660 
265 16640 ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN ZAGREB PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30 10000 ZAGREB 03235840 08044398886 
266 16658 GRAFIČKA ŠKOLA ZAGREB GETALDIĆEVA 2 10000 ZAGREB 03219712 39884669514
267 16666 GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA, ZAGREB TRG HRVATSKIH PAVLINA 1 10090 ZAGREB 03611132 69780757045
268 16674 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB FRANKOPANSKA 8 10000 ZAGREB 01306731 19164975676
269 16682 XV. GIMNAZIJA ZAGREB JORDANOVAC 8 10000 ZAGREB 03237575 24358183010 
270 16699 XVI. GIMNAZIJA, ZAGREB KRIŽANIĆEVA 4A 10000 ZAGREB 03764737 66308266046
271 16703 XVIII. GIMNAZIJA ZAGREB MESIĆEVA 35 10000 ZAGREB 03764729 68540752075 
272 16711 KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREB KRIŽANIĆEVA 4A 10000 ZAGREB 03238610 14848609512 
273 16738 SREDNJA ŠKOLA SESVETE BISTRIČKA 7 10360 ZAGREB 03564231 69909107858
274 46212 SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC ULICA VLADIMIRA STAHULJAKA 1 10360 ZAGREB 02676451 30743642985
275 16762 I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB KLAIĆEVA 7 10000 ZAGREB 03762734 38449471041
276 16779 STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14 10000 ZAGREB 03765709 23414282056
277 16787 STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZAGREB KONAVOSKA 2 10000 ZAGREB 03782832 36897616904
278 16795 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB KONAVOSKA 2 10000 ZAGREB 03782859 96726537623
279 16800 DRVODJELSKA ŠKOLA ZAGREB SAVSKA 86 10000 ZAGREB 03283453 93567138561
280 16826 ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA ZAGREB SELSKA 83 10000 ZAGREB 03774503 48544291322
281 16834 OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE ZAGREB SAVSKA 23 10000 ZAGREB 03774520 64266572916
282 16875 INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREB AVENIJA MARINA DRŽIĆA 14 10000 ZAGREB 03765717 43941485589
283 16883 OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 13 10000 ZAGREB 03772543 36407819375
284 16891 ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA ZAGREB SVETI DUH 129 10000 ZAGREB 03227928 23029712876
285 16906 UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB VARŠAVSKA 17 10000 ZAGREB 03773167 19629838079
286 16914 TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 4 10000 ZAGREB 01465414 56064164023
287 16922 ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZAGREB TRG MARŠALA TITA 11 10000 ZAGREB 03213790 99716905839
288 16939 TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 5 10000 ZAGREB 03778762 22254684890
289 19417 SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAGORSKA 14 10000 ZAGREB 03278182 66687839353
290 19765 TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREB GETALDIĆEVA 4 10000 ZAGREB 00488852 49811265576
291 19781 I. GIMNAZIJA ZAGREB AVENIJA DUBROVNIK 36 10010 ZAGREB 03773132 00167285641
292 19888 ŠPORTSKA GIMNAZIJA ZAGREB SELSKA CESTA 119 10000 ZAGREB 00941379 59266417432
293 22785 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB KOMBOLOVA 2A 10020 ZAGREB 01306782 83456348759
294 19433 UČENIČKI DOM GRADITELJSKIH STRUKA ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 3 10000 ZAGREB 03232395 68776176875
295 19441 UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA ZAGREB TRG ANTUNA I IVANA MAŽURANIĆA 12 10000 ZAGREB 03222969 57796976164
296 19450 UČENIČKI DOM LUKE BOTIĆA ZAGREB BOTIĆEV TRG 1 10000 ZAGREB 03277046 32250847446
297 19468 UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA ZAGREB AVENIJA GOJKA SUŠKA 4 10000 ZAGREB 00595721 96928432593
298 19476 UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA ZAGREB TRNJANSKA CESTA 33 10000 ZAGREB 03766888 31204942993
299 19484 UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA ZAGREB GAJEVA 31 10000 ZAGREB 03764982 65883053647
300 19492 DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ, ZAGREB TRG MARKA MARULIĆA 6 10000 ZAGREB 03768350 62567356530
301 19505 UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ, ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 3 10000 ZAGREB 03774112 93973093488
302 19513 UČENIČKI DOM MAKSIMIR TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 9 10000 ZAGREB 03769984 22902741182
303 19521 UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK, ZAGREB OPATIČKA 14 10000 ZAGREB 03205738 05060579018
304 19530 UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, ZAGREB KLAIĆEVA 56 10000 ZAGREB 03770389 06497759145
305 19548 UČENIČKI DOM SELSKA SELSKA CESTA 119 10000 ZAGREB 03782867 53429267480 
306 42057 DUGA – DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA ŽITNJAK 51 10000 ZAGREB 02164205 38198952349
307 7954 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA TRG SLAVOLJUBA PENKALE 1 10000 ZAGREB 03274497 67939296499
308 7962 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER NEMETOVA 2 10000 ZAGREB 03232930 42602329951
309 7979 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MEDVEŠČAK TRG DRAGE IBLERA 8 10000 ZAGREB 03278352 88026390655
310 7987 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PEŠČENICA DONJE SVETICE 89 10000 ZAGREB 03261379 46432791617
311 7995 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA ANA, ZAGREB ISLANDSKA 2 10010 ZAGREB 03229726 34319349088
312 8002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CENTAR KLAIĆEVA 10 10000 ZAGREB 03205851 85671777188
313 8019 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKSIMIR HEGEDUŠIĆEVA 20 10000 ZAGREB 03268799 90093318654
314 8027 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TRNJE POLJIČKA ULICA 12 10000 ZAGREB 03279553 56787155320
315 8035 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI JOSIP, ZAGREB DUNJEVAC 17 10000 ZAGREB 03298086 16890821011
316 8043 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBRAVA MILOVANA GAVAZZIA 26 10040 ZAGREB 03217205 86792006248
317 38809 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA KOSNICA bb 10410 VELIKA GORICA 01809814 70362197460
318 44444 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA RITA KOSNICA bb 10410 VELIKA GORICA 02320894 62053371078
319 44428 POGON-ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE KNEZA MISLAVA 11 10000 ZAGREB 02487934 33610682592
320 45197 MALI DOM – ZAGREB – DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI BAŠTIJANOVA 1D 10000 ZAGREB 02099705 71812732448

Tablica 2. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

R. BR. RKP NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 7
1 19 HRVATSKI SABOR TRG SV. MARKA 6 10000 ZAGREB 03205860 38597506234
2 46204 URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA TRG SV. MARKA 3 10000 ZAGREB 02654563 30059138591
3 42434 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE VISOKA 15 10000 ZAGREB 02197278 79269920246
4 46028 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI GRŠKOVIĆEVA 13 10000 ZAGREB 02611660 90648505547
5 35 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PANTOVČAK 241 10000 ZAGREB 03220346 10162055275
6 6031 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE TRG SV. MARKA 4 10000 ZAGREB 03206084 43530726662
7 20833 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA SAVSKA CESTA. 41/VII 10000 ZAGREB 01253433 54882480048
8 51 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE TRG SV. MARKA 2 10000 ZAGREB 03205924 64434885131
9 23753 URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE TRG SV. MARKA 2 10000 ZAGREB 01676504 76193608922
10 22275 URED VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UDRUGE VUKOVARSKA 78 10000 ZAGREB 01404113 51456675076
11 47406 URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA DALMATINSKA 1 10000 ZAGREB 02864851 98898752468
12 23979 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 01730118 35036123402
13 107 URED ZA NACIONALNE MANJINE MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 03799638 88918637806
14 115 URED ZA ZAKONODAVSTVO TRG SV. MARKA 2 10000 ZAGREB 03205959 62409285700
15 123 URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE TRG SV. MARKA 3 10000 ZAGREB 03205916 03055728877
16 45898 URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KRLEŽIN GVOZD 17 10000 ZAGREB 02587238 97002511550
17 23673 URED ZA PROTOKOL VLADE RH TRG SV. MARKA 2 10000 ZAGREB 01594478 71103687780
18 23745 URED VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU ULICA GRADA VUKOVARA 74/IV 10000 ZAGREB 01654098 58889799307
19 23690 DIREKCIJA ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM TRG SV. MARKA 3 10000 ZAGREB 01604686 34718613532
20 23737 URED ZA LJUDSKA PRAVA TRG MARŠALA TITA 8/I 10000 ZAGREB 01557297 44252354449
21 47422 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNH MANJINA MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 02872781 83342260912
22 23681 URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 01594494 02109036414
23 21668 URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA PREOBRAŽENSKA 4 10000 ZAGREB 01625403 20706369236
24 24051 URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 01815342 66558259304
25 23536 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU GAJEVA 4 10000 ZAGREB 01790714 84809475566
26 47447 URED ZA RAZMINIRANJE MESNIČKA 23 10000 ZAGREB 02875047 96480820827
27 20157 MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB 03205991 18683136487
28 20165 CARINSKA UPRAVA ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA 4 10000 ZAGREB 03205991 18683136487
29 20181 POREZNA UPRAVA BOŠKOVIĆEVA 5 10000 ZAGREB 03205991 18683136487
30 38639 FINANCIJSKA POLICIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB 03205991 18683136487
31 43732 AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KOTURAŠKA 53/I 10000 ZAGREB 02400774 94432282335
32 47211 DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02830965 58787979486
33 40834 SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA SAVSKA CESTA 39/1 10000 ZAGREB 02111004 94534817607
34 47334 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU ULICA GRADA VUKOVARA 70/I 10000 ZAGREB 02840731 17683204722
35 47359 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM IVANA LUČIĆA 8 10000 ZAGREB 02851636 21517370020
36 174 MINISTARSTVO OBRANE SARAJEVSKA CESTA 7 10000 ZAGREB 03207595 66486182714
37 47439 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE TRG SV. MARKA 2 10000 ZAGREB 02875004 03416985458
38 713 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ULICA GRADA VUKOVARA 33 10000 ZAGREB 03281418 36162371878
39 21908 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA NAŠIČKA 14 10000 ZAGREB 03206564 23382113149
40 28305 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 1 10000 ZAGREB 01892223 66912450056
41 21990 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE ANTE KOVAČIĆA 10 44000 SISAK 01362844 78591911697
42 47037 MINISTARSTVO BRANITELJA TRG HRVATSKIH VELIKANA 6 10000 ZAGREB 02829541 95131524528
43 46876 URED ZA PRONALAŽENJE, OBILJEŽAVANJE I ODRŽAVANJE GROBOVA ŽRTAVA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA SAVSKA CESTA 41/VII 10000 ZAGREB 02795418 29522360587
44 721 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 7-8 10000 ZAGREB 03230040 43541122224
45 47115 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02831074 22413472900
46 47131 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE ULICA GRADA VUKOVARA 78/VI 10000 ZAGREB 02831074 22413472900
47 44014 AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNRSTVO ANDRIJE HEBRANGA 34 10000 ZAGREB 02456290 91878064648
48 44389 AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02471671 07435417708
49 6082 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ULICA GRADA VUKOVARA 284/VI 10000 ZAGREB 03799166 99875008081
50 38495 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 01957406 76844168802
51 38500 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 01956868 98834727195
52 47088 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02830922 53478826580
53 46237 HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7 1000 ZAGREB 00767875 25609559342
54 756 MINISTARSTVO KULTURE RUNJANINOVA 2 10000ZAGREB 00931608 37836302645
55 789 DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU TRG EUGENA KVATERNIKA 6 43000 BJELOVAR 03316734 80099091562
56 797 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU SV.DOMINIKA 1 20000 DUBROVNIK 03303870 01076882554
57 23577 DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU KANIŠKA 17 53000 GOSPIĆ 01475444 34694889661
58 801 DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU LJ.ŠESTIĆA 5 47000 KARLOVAC 03123367 99575902022
59 810 DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU KAMILA FIRINGERA 1 31000 OSIJEK 03014223 61338774671
60 828 DRŽAVNI ARHIV U PAZINU VLADIMIRA NAZORA 3 52000 PAZIN 03089240 55059300119
61 836 DRŽAVNI ARHIV U RIJECI PARK N. HOSTA 2 51000 RIJEKA 03321088 16391096016
62 844 DRŽAVNI ARHIV U SISKU FRANKOPANSKA 21 44000 SISAK 03313824 35994268014
63 852 DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU AUGUSTA CESARCA 1 35000 SLAVONSKI BROD 03071162 11265594372
64 869 DRŽAVNI ARHIV U SPLITU GLAGOLJAŠKA 18 21000 SPLIT 03118452 61469620638
65 43915 DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU VELIMIRA ŠKORPIKA 5 22000 ŠIBENIK 02435411 97880836355
66 877 DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU TRSTENJAKOVA 7 42000 VARAŽDIN 03006166 72801109643
67 44493 DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 24 33000 VIROVITICA 02494841 37777848565
68 43636 DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU ŽUPANIJSKA 66 32000 VUKOVAR 02334712 05275803945
69 885 DRŽAVNI ARHIV U ZADRU R.BOŠKOVIĆA BB 23000 ZADAR 03142019 46156591639
70 893 DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU OPATIČKA 29 10000 ZAGREB 03224953 37363837470
71 764 HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV MARULIĆEV TRG 2 10000 ZAGREB 03205380 46144176176
72 43644 DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE ŠTRIGOVA 102 40312 ŠTRIGOVA 02326086 13768042762
73 40623 HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOGA RATA MARULIĆEV TRG 21 10000 ZAGREB 01909592 57527861125
74 924 ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE CARRARINA 3 52100 PULA 03203727 76185043859
75 40631 ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA VID BB 20530 METKOVIĆ 02071061 85570198172
76 40640 ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK TRG SVETOG TROJSTVA 2 31000 OSIJEK 02055686 94201574675
77 908 ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 21000 SPLIT 03118380 57340203536
78 916 ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR TRG OPATICE ČIKE 1 23000 ZADAR 03132170 88252913683
79 949 FUNDACIJA IVANA MEŠTROVIĆA MLETAČKA 8 10000 ZAGREB 03751783 49483564012
80 6146 HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI SV. ĆIRILA I METODA 3 10000 ZAGREB 00738751 57897955082
81 965 HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ MATOŠEVA 9 10000 ZAGREB 03212084 10624495854
82 40682 HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ ILICA 13 10000 ZAGREB 01783815 61689362030
83 22347 ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA ROOSEVELTOV TRG 5 10000 ZAGREB 01425684 78141312758
84 973 MODERNA GALERIJA A. HEBRANGA 1 10000 ZAGREB 03205240 94391499491
85 42112 MUZEJ ANTIČKOG STAKLA ZADAR POLJANA ZEMALJSKOG ODBORA 1 23000 ZADAR 02106698 74294482659
86 990 MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT GUNJAČA bb. 21000 SPLIT 03119904 88269740410
87 1003 MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK TRG SVETOG TROJSTVA 6 31000 OSIJEK 03014207 45589739612
88 1011 MUZEJ HRVATSKOG ZAGORJA SAMCI 64 49245 GORNJA STUBICA 00207349 11298572202
89 1020 MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR ILICA 4 10000 ZAGREB 03205258 28048960411
90 1038 TIFLOLOŠKI MUZEJ AUGUSTA ŠENOE 34 10000 ZAGREB 03270564 04200585015
91 43907 HRVATSKI MUZEJ TURIZMA PARK ANGIOLINA 1 51410 OPATIJA 02298651 47076735780
92 22242 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI JEZUITSKI TRG 4 10000 ZAGREB 01426672 78027759648
93 932 DVOR TRAKOŠČAN TRAKOŠČAN 1 42254 BEDNJA 03125483 24929691978
94 23593 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC BRAĆE RADIĆA 146 44323 JASENOVAC 03201678 37280079200
95 25917 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA TRG STJEPANA RADIĆA 3 10000 ZAGREB 03277348 28639480902
96 1046 ANSAMBL LADO TRG MARŠALA TITA 6A 10000 ZAGREB 03213862 28251263363
97 25878 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE TRG MARŠALA TITA 6A 10000 ZAGREB 03205479 10852199405
98 23585 HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE DRAŠKOVIĆEVA 80/1 10000 ZAGREB 01494449 12091168733
99 22339 HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD NIKE GRŠKOVIĆA 23 10000 ZAGREB 01250795 08647229584
100 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA CVIJETE ZUZORIĆ 6 20000 DUBROVNIK 03384608 43644119661
101 44926 HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR KRALJA ZVONIMIRA 20 10000 ZAGREB 02275341 27103918402
102 45189 MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU BOŽIDARA PETRANOVIĆA 1 23000 ZADAR 02479184 42850342757
103 1079 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ULICA GRADA VUKOVARA 78. 10000 ZAGREB 03271005 76767369197
104 38583 AGENCIJA ZA HRANU KAPUCINSKA 40 31000 OSIJEK 01846272 34362829100
105 45927 AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU ULICA GRADA VUKOVARA 269 D 10000 ZAGREB 02593262 99122235709
106 44565 HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO HONDLOVA 2/11 10000 ZAGREB 02528614 35506269186
107 46093 AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02623790 48339869626
108 46245 HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA POLJANA KRIŽEVAČKA 185 48260 KRIŽEVCI 03221814 48006835970
109 47123 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10000 ZAGREB 02830442 69608914212
110 46366 FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 14A 32000 VUKOVAR 01606492 32997192616
111 44292 AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE STANČIĆEVA 6 10000 ZAGREB 02489473 77950792246
112 43255 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU ULICA GRADA VUKOVARA 284 10000 ZAGREB 02288028 11548277852
113 1087 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE PRISAVLJE 14 10000 ZAGREB 03277097 22874515170
114 41546 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET ATNOFAGASTE 6 21000 SPLIT 02097958 27735395987
115 41538 AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE PAROBRODARSKA 5 32000 VUKOVAR 01776711 24329099782
116 45228 AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA PRISAVLJE 14 10000 ZAGREB 02559633 99256282044
117 45084 AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA PRISAVLJE 14 10000 ZAGREB 02566389 84182235849
118 44942 AGENCIJA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU KRLEŽIN GVOZD 1A 10000 ZAGREB 02447355 94853617301
119 6066 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT ZRINSKO-FRANKOPANSKA 161 21000 SPLIT 03878724 51867618130
120 47061 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 20 10000 ZAGREB 02831317 95093210687
121 23840 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE KUHAČEVA 29 31000 OSIJEK 01464914 68467994606
122 22058 AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA SAVSKA CESTA 41/VI 10000 ZAGREB 01294164 69331375926
123 6120 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA GRUŠKA 20 10000 ZAGREB 00936693 84891127540
124 47053 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 14 10000 ZAGREB 02831309 19370100881
125 24019 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA TRG MARŠALA TITA 8 10000 ZAGREB 01686372 17382404634
126 25950 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE UL. GRADA VUKOVARA 79 /III 10000 ZAGREB 01720287 47904329383
127 22162 NACIONALNI PARK BRIJUNI BRIJUNI 52100 PULA 03286436 79193158584
128 22138 NACIONALNI PARK. KORNATI 22243 MURTER 22243 MURTER-KORNATI 03957772 63763133364
129 22234 NACIONALNI PARK. KRKA TRG IVANA PAVLA II 5 22000 ŠIBENIK 03418103 67969498372
130 22179 NACIONALNI PARK MLJET PRISTANIŠTE 2 20226 MLJET 03324974 41720834491
131 22200 NACIONALNI PARK PAKLENICA UL.F. TUĐMANA14A 23244 STARIGRAD 03142027 24913665146
132 22218 NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA PLITVIČKA JEZERA BB. 53231 PLITVIČKA JEZERA 03310850 91109303119
133 22187 NACIONALNI PARK RISNJAK BIJELA VODICA 48 51317 CRNI LUG 03033619 09269345925
134 26506 NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT KRASNO BB. 53274 KRASNO 01486993 24661445515
135 23243 PARK PRIRODE BIOKOVO TRG T. UJEVIĆA 31 21300 MAKARSKA 01408232 63685777958
136 22154 PARK PRIRODE KOPAČKI RIT TITOV DVORAC 1 31328 LUG 01334239 98988824554
137 42598 PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE TRG SVETOG PETRA 7 20289 LASTOVO 02175843 15186719674
138 22226 PARK PRIRODE LONJSKO POLJE TRG KRAJA PETRA SVAČIĆA BB 44324 JASENOVAC 01300997 13092477849
139 23497 PARK PRIRODE MEDVEDNICA BLIZNEC BB. 10000 ZAGREB 01463080 59832224817
140 26514 PARK PRIRODE PAPUK TRG GOSPE VOĆINSKE BB. 33552 VOĆIN 01503847 09100391705
141 22195 PARK PRIRODE TELAŠĆICA SALI PUT DANIJELA GRBINA BB. 23281 SALI 03439780 39112943608
142 25925 PARK PRIRODE UČKA LIGANJ 42 51415 LOVRAN 01508342 64113345521
143 25933 PARK PRIRODE VELEBIT KANIŽA BB. 53000 GOSPIĆ 01439863 65211368646
144 26522 PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO- PAKOŠTANE KRALJA PETRA SVAČIĆA 2 23210 BIOGRAD 01504495 62106126299
145 26539 PARK PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE SOŠICE BB. 10457 ŽUMBERAK 01481517 11528798664
146 1222 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA DONJE SVETICE 38 10000 ZAGREB 03271030 49508397045
147 23309 DRUŠTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU GUNDULIĆEVA 10 10000 ZAGREB 01406957 63889136224
148 2063 FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU PAVLINSKA 2 42000 VARAŽDIN 03006107 02024882310
149 2102 GEOTEHNIČKI FAKULTET VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 7 42000 VARAŽDIN 03042316 16146181375
150 43749 MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU BANA JOSIPA JELAČIĆA 22/A 40000 ČAKOVEC 02382512 31444990605
151 2452 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU TRG SV. TROJSTVA 3 31000 OSIJEK 03049779 78808975734
152 2284 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – EKONOMSKI FAKULTET TRG LJUDEVITA GAJA 7 31000 OSIJEK 03021645 52778515544
153 2313 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET KNEZA TRPIMIRA 2 B 31000 OSIJEK 03392589 95494259952
154 2321 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – FILOZOFSKI FAKULTET LORENZA JAGERA 9 31000 OSIJEK 03014185 58868871646
155  2508 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA EUROPSKA AVENIJA 24 31000 OSIJEK 03014347 46627536930
156 2250 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – GRAĐEVINSKI FAKULTET DRINSKA 16 A 31000 OSIJEK 03397335 04150850819
157 22849 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – MEDICINSKI FAKULTET HUTTLEROVA 4 31000 OSIJEK 01388142 16214165873
158 2268 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU -POLJOPRIVREDNI FAKULTET TRG SVETOG TROJSTVA 3 31000 OSIJEK 03058212 98816779821
159 2292 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – PRAVNI FAKULTET STJEPANA RADIĆA 13 31000 OSIJEK 03014193 26416570803
160 2276 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET FRANJE KUHAČA 18 31000 OSIJEK 03058204 96371000697
161 2305 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOME BRODU TRG I.B. MAŽURANIĆ 18 35000 SLAVONSKI BROD 03458091 65410788616
162 22486 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – UČITELJSKI FAKULTET LORENZA JAGERA 9 31000 OSIJEK 01404881 28082679513
163 28524 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – UMJETNIČKA AKADEMIJA LORENZA JAGERA 9 31000 OSIJEK 01900625 91228649514
164 42024 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI PRERADOVIĆEVA 1 52100 PULA 02161753 61738073226
165 24141 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU ĆIRA CARIĆA 4 20000 DUBROVNIK 01787578 01338491514
166 2444 SVEUČILIŠTE U RIJECI TRG BRAĆE MAŽURANIĆA 10 51000 RIJEKA 03337413 64218323816
167 38454 SVEUČILIŠTE U RIJECI – AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SLAVKA KRAUTZEKA BB 51000 RIJEKA 01954253 55704161999
168 2186 SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET IVANA FILIPOVIĆA 4 51000 RIJEKA 03328627 26093119930
169 2194 SVEUČILIŠTE U RIJECI -FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU IKA PRIMORSKA 42 51410 OPATIJA 03091732 85799845149
170 22857 SVEUČILIŠTE U RIJECI – FILOZOFSKI FAKULTET OMLADINSKA 14 51000 RIJEKA 03368491 70505505759
171 2160 SVEUČILIŠTE U RIJECI – GRAĐEVINSKI FAKULTET V.C.EMINA 5 51000 RIJEKA 03395855 92037849504
172 2225 SVEUČILIŠTE U RIJECI – MEDICINSKI FAKULTET BRAĆE BRANCHETTA 20 51000 RIJEKA 03328554 98164324541
173 22568 SVEUČILIŠTE U RIJECI – POMORSKI FAKULTET STUDENTSKA 2 51000 RIJEKA 01580485 76722145702
174 2217 SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET HAHLIĆ 6 51000 RIJEKA 03328562 43767699965
175 2493 SVEUČILIŠTE U RIJECI – SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA DOLAC 1 51000 RIJEKA 03328686 84122581314
176 2151 SVEUČILIŠTE U RIJECI – TEHNIČKI FAKULTET VUKOVARSKA 58 51000 RIJEKA 03334317 46319717480
177 40947 SVEUČILIŠTE U RIJECI – UČITELJSKI FAKULTET TRG IVANA KLOBUČARIĆA 1 51000 RIJEKA 02116073 96996385705
178 2469 SVEUČILIŠTE U SPLITU LIVANJSKA 5 21000 SPLIT 03129306 29845096215
179 2372 SVEUČILIŠTE U SPLITU – EKONOMSKI FAKULTET MATICE HRVATSKE 31 21000 SPLIT 03119076 84477684422
180 2330 SVEUČILIŠTE U SPLITU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE RUĐERA BOŠKOVIĆA BB. 21000 SPLIT 03118339 00857144221
181 22435 SVEUČILIŠTE U SPLITU – FILOZOFSKI FAKULTET NIKOLE TESLE 12 21000 SPLIT 01413236 98004523293
182 2348 SVEUČILIŠTE U SPLITU – GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET MATICE HRVATSKE 15 21000 SPLIT 03149463 83615500218
183 2356 SVEUČILIŠTE U SPLITU – KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET TESLINA 10 21000 SPLIT 03119068 99401575594
184 43773 SVEUČILIŠTE U SPLITU – KINEZIOLOŠKI FAKULTET NIKOLE TESLE 6 21000 SPLIT 02393255 57848936921
185 22451 SVEUČILIŠTE U SPLITU – MEDICINSKI FAKULTET ŠOLTANSKA 2 21000 SPLIT 01315366 02879747067
186 22460 SVEUČILIŠTE U SPLITU – POMORSKI FAKULTET ZRINSKO-FRANKOPANSKA 38 21000 SPLIT 01406043 24624257529
187 2397 SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRAVNI FAKULTET DOMOVINSKOG RATA 8 21000 SPLIT 03118347 03541568700
188 2410 SVEUČILIŠTE U SPLITU – PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET NIKOLE TESLE 12 21000 SPLIT 03199622 20858497843
189 2524 SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA ZAGREBAČKA 3 21000 SPLIT 03118436 40099344720
190 22478 SVEUČILIŠTE U SPLITU – UMJETNIČKA AKADEMIJA GLAGOLJAŠKA BB. 21000 SPLIT 01321358 38960125358
191 23815 SVEUČILIŠTE U ZADRU UL. M. PAVLINOVIĆA BB. 23000 ZADAR 01695525 10839679016
192 2436 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TRG MARŠALA TITA 14 10000 ZAGREB 03211592 36612267447
193 1923 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AGRONOMSKI FAKULTET SVETOŠIMUNSKA C. 25 10000 ZAGREB 03283097 76023745044
194 1974 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI TRG MARŠALA TITA 5 10000 ZAGREB 03205029 52097842295
195 1982 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI ILICA 85 10000 ZAGREB 03207919 95847257607
196 1861 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ARHITEKTONSKI FAKULTET KAČIĆEVA 26 10000 ZAGREB 03204952 42061107444
197 1966 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET BORONGAJSKA CESTA 83F 10000 ZAGREB 03219780 34967762426
198 1931 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET TRG J.F. KENNEDEYA 6 10000 ZAGREB 03272079 27208467122
199 1757 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA UNSKA 3 10000 ZAGREB 03276643 57029260362
200 1790 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE MARULIĆEV TRG 19 10000 ZAGREB 03250270 71259740533
201 1907 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI LEPUŠIĆEVA 6 10000 ZAGREB 03270262 28011548575
202 1812 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI VUKELIĆEVA 4 10000 ZAGREB 03260771 25410051374
203 1829 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE IVANA LUČIĆA 5 10000 ZAGREB 03276546 22910368449
204 2014 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET ANTE KOVAČIĆA 1 10000 ZAGREB 03205037 14509285435
205 1958 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FILOZOFSKI FAKULTET IVANA LUČIĆA 3 10000 ZAGREB 03254852 90633715804
206 1853 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEODETSKI FAKULTET A. KAČIĆA-MIOŠIĆA 26 10000 ZAGREB 03204987 43594593297
207 1837 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GRAĐEVINSKI FAKULTET FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26 10000 ZAGREB 03227120 62924153420
208 2080 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GRAFIČKI FAKULTET GETALDIĆEVA 2 10000 ZAGREB 03219763 25564990903
209 2006 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – KINEZILOŠKI FAKULTET HORVAĆANSKI ZAVOJ 15 10000 ZAGREB 03274080 25329931628
210 1888 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MEDICINSKI FAKULTET ŠALATA 3 10000 ZAGREB 03270211 45001686598
211 2071 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – METALURŠKI FAKULTET SISAK ALEJA NARODNIH HEROJA 3 44103 SISAK 03313786 48006703414
212 1999 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – MUZIČKA AKADEMIJA GUNDULIĆEVA 6 10000 ZAGREB 03205002 18422925218
213 1915 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PRAVNI FAKULTET TRG MARŠALA TITA 14 10000 ZAGREB 03225909 38583303160
214 1845 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET PIEROTTJEVA 6 10000 ZAGREB 03207102 47824453867
215 1781 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET UL.KRALJA ZVONIMIRA 8 10000 ZAGREB 03270149 28163265527
216 2047 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – RUDARSKO-GOELOŠKO-NAFTNI FAKULTET PIEROTTIJEVA 6 10000 ZAGREB 03207005 99534693762
217 1870 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – STOMATOLOŠKI FAKULTET GUNDULIĆEVA 5 10000 ZAGREB 03204995 70221464726
218 1896 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET SVETOŠIMUNSKA C.25 10000 ZAGREB 03281485 07699719217
219 1804 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET PIEROTTJEVA 6 10000 ZAGREB 03207064 43097527965
220 1940 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – UČITELJSKI FAKULTET SAVSKA CESTA 77 10000 ZAGREB 01422545 72226488129
221 2022 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – VETERINARSKI FAKULTET HEINZELOVA 55 10000 ZAGREB 03225755 36389528408
222 22427 TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU VRBIK 8 10000 ZAGREB 01398270 08814003451
223 38446 VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU ŽUPANIJSKA 50 32000 VUKOVAR 01970828  21720825730
224 38438  VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ U KNINU KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 30 22300 KNIN 01963813 13664089430
225 41185 VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU ULICA BANA IVANA KARLOVIĆA 16 53000 GOSPIĆ 02103133 42552392522
226 21053 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU I.MEŠTROVIĆA 10 47000 KARLOVAC 01286030 62820859976
227 22398 VELEUČILIŠTE U POŽEGI VUKOVARSKA 17 34000 POŽEGA 01395521 14821098391
228 22494 VELEUČILIŠTE U RIJECI TRPIMIROVA 2/V 51000 RIJEKA 01387332 29573709870
229 41337 VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU TRG STJEPANA MILETIĆA 12 35000 SLAVONSKI BROD 02152622 06972269479
230 22824 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU TRG A. HEBRANGA BR. 11 22000 ŠIBENIK 02100673 61727512157
231 23624 VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU HALLEROVA ALEJA 5 42000 VARAŽDIN 01569279 87862136009
232 42993 VISOKA ŠKOLA ZA MENEDŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3 33000 VIROVITICA 02282208 46576407858
233 22371 VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA MILISLAVA DEMERCA 1 48260 KRIŽEVCI 01411942 75480885018
234 22832 ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE MLINARSKA CESTA 38 10000 ZAGREB 01274597 50952646228
235 2918 EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB TRG JOHNA KENNEDYA 7 10000 ZAGREB 03219925 70925432731
236 22816 HRVATSKI INSTITUT ZA MOSTOVE I KONSTRUKCIJE BROZOVA 6 A 10000 ZAGREB 00371874 02540315571
237 2934 HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST OPATIČKA 10 10000 ZAGREB 03207153 23296176633
238 2983 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT SAVSKA CESTA 143 10000 ZAGREB 03274098 29059177553
239 3105 INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR MARULIĆEV TRG 19/I 10000 ZAGREB 03793028 32840574937
240 3041 INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ BIJENIČKA CESTA 46 10000 ZAGREB 03270289 69715301002
241 3113 INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU LJUDEVITA GAJA 32 10000 ZAGREB 03817121 93710699926
242 3121 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU UL.GRADA VUKOVARA 68 10000 ZAGREB 03937658 59796264563
243 3050 INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA AMRUŠEVA 11 10000 ZAGREB 03205118 11986338639
244 3084 INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU ULICA KRALJA ZVONIMIRA 17 10000 ZAGREB 03724042 37781872772
245 3092 INSTITUT ZA FILOZOFIJU UL.GRADA VUKOVARA 54 10000 ZAGREB 03772047 43667021597
246 2975 INSTITUT ZA FIZIKU BIJENIČKA CESTA 46 10000 ZAGREB 03270424 77627408491
247 22525 HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT SACHSOVA 2 10000 ZAGREB 03219518 43733878539
248 21061 INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE REPUBLIKE AUSTRIJE 16 10000 ZAGREB 01259571 12268324202
249 3025 INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA PUT DUILOVA 11 21000 SPLIT 03140792 90884993104
250 23286 INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE SMIČIKLASOVA 21 10000 ZAGREB 03226344 41683226810
251 2959 INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA KSAVERSKA CESTA 2 10000 ZAGREB 03270475 30285469659
252 22621 INSTITUT ZA MEĐUNARODNE ODNOSE LJ. F. VUKOTINOVIĆA 2/II 10000 ZAGREB 03205177 31120185175
253 3009 INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI TRG STJEPANA RADIĆA 3 10000 ZAGREB 03287572 80265403319
254 2900 INSTITUT ZA OCENOGRAFIJU I RIBARSTVO ŠETALIŠTE I.MEŠTROVIĆA 63 21000 SPLIT 03118355 86235185568
255 3076 INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM CARLA HUGUESA 8 52440 POREČ 03421031 03850982961
256 2942 INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI ULICA GRADA VUKOVARA 68 10000 ZAGREB 01339958 59451980348
257 3068 INSTITUT ZA TURIZAM VRHOVEC 5 10000 ZAGREB 03208001 10264179101
258 2991 POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK JUŽNO PREDGRAĐE 17 31000 OSIJEK 03058239 03665720049
259 21070 STAROSLAVENSKI INSTITUT DEMETROVA 11 10000 ZAGREB 01259563 15291942541
260 2967 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT CVJETNO NASELJE 41 10450 JASTREBARSKO 03115879 13579392023
261 45871 HRVATSKI MJERITELJSKI INSTITUT ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02567687 08484495047
262 21609 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD GRIČ 3 10000 ZAGREB 03206017 74660437164
263 46575 POSLOVNO-INOVACIJSKA AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE PLANINSKA 1 10000 ZAGREB 02744953 85643795322
264 6179 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 03899772 89755384389
265 38487 AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE SAVSKA CESTA 41 10000 ZAGREB 01922548  83358955356
266 23962 AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE BADALIĆEVA 24 10000 ZAGREB 01778129 72193628411
267 43335 AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE GAJEVA 2 10000 ZAGREB 02298007 25385906011
268 46173 AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH LASTOVSKA 23 10000 ZAGREB 02650029 40719411729
269 43450 JAVNA USTANOVA HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR VRELO BB, JASENAK 47314 OGULIN 02233525 73548894340
270 21869 LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA FRANKOPANSKA 26 10000 ZAGREB 03211622 49894241709
271 21836 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 4 10000 ZAGREB 03205363 84838770814
272 21852 HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNET JIOSIPA MAROHNIĆA BB 10000 ZAGREB 01147820 58101996540
273 23665 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR – SRCE J. MAROHNIĆA BB. 10000 ZAGREB 03283020 34016189309
274 40883 NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA TRG MARKA MARULIĆA 18 10000 ZAGREB 01943430 94833993984
275 47096 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA ULICA GRADA VUKOVARA 78 10000 ZAGREB 02830949 53969486500
276 23911 HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE A. MIHANOVIĆA 3 10000 ZAGREB 01416626 84397956623
277 25843 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIČKA CESTA 1 10000 ZAGREB 01369741 91547293790
278 38647 FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZAHAROVA 5 10000 ZAGREB 01887432 48596593008
279 24168 SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA GAJEVA 5 10000 ZAGREB 01469819 93161265507
280 44508 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA FRANKOPANSKA 11 10000 ZAGREB 02456257 04323472109
281 43214 MINISTARSTVO TURIZMA PRISAVLJE 14 10000 ZAGREB 02323427 87892589782
282 23954 MINISTARSTVO UPRAVE MAKSIMIRSKA 63 10000 ZAGREB 01789112 81700550832
283 42090 AKADEMIJA LOKALNE DEMOKRACIJE VLAŠKA 126/1 10000 ZAGREB 02150921 11659922809
284 46420 DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU PALMOTIĆEVA 5 10000 ZAGREB 02720736 01681646554
285 1572 URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI DR. ANTE STARČEVIĆA 8 43000 BJELOVAR 01540734 71193014772
286 1492 URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI PETRA KREŠIMIRA IV.BR 1 35000 SLAVONSKI BROD 01540840 89929810774
287 1597 URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI VUKOVARSKA 16 20000 DUBROVNIK 01542800 86091597692
288 1628 URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI SPLITSKA 14 52100 PULA 01544551 53240456417
289 1556 URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI VARNICZANYEVA 2 47000 KARLOVAC 01539566 07067333245
290 1521 URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI ANTUNA NEMČIĆA 5 48000 KOPRIVNICA 01540360 20523576681
291 1476 URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI MAGISTARSKA 1 49000 KRAPINA 01539205 82027074446
292 1636 URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI BUDAČKA 55 53000 GOSPIĆ 01540076 51446910005
293 1513 URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI RUĐERA BOŠKOVIĆA 2 40000 ČAKOVEC 01539787 88356190131
294 1530 URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ŽUPANIJSKA 4 31000 OSIJEK 01539710 27119020835
295 1468 URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI ŽUPANIJSKA 11 34000 POŽEGA 01543261 25130129042
296 19923 URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI RIVA 10 51000 RIJEKA 01541846 88969660556
297 1548 URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI S. I A.RADIĆA 36 44000 SISAK 01541595 64020580223
298 1644 URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI VUKOVARSKA 1 21000 SPLIT 01542796 17253013242
299 1484 URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI TRG PAVLA ŠUBIĆA I. BR. 2 22000 ŠIBENIK 01541889 31904596421
300 1505 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI S.VRAZA 4 42000 VARAŽDIN 01541617 67890761794
301 1589 URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1 33000 VIROVITICA 01539647 81082965145
302 1610 URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI ŽUPANIJSKA 11 32000 VUKOVAR 01541609 47473283216
303 1564 URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI IVANA MAŽURANIĆA B.B. 23000 ZADAR 01543547 30940659237
304 1601 URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI ULICA GRADA VUKOVARA 72 10000 ZAGREB 01541803 14796030609
305 47107 MINISTARSTVO ZDRAVLJA KSAVER 200A 10000 ZAGREB 02830396 88362248492
306 44573 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KSAVER 211 1000 ZAGREB 02536145 45218167072
307 41771 HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE KSAVER 200A 10000 ZAGREB 02017547 57211582548
308 41128 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU KSAVER 211 10000 ZAGREB 01993666 56151111279
309 43191 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI ULICA KNEZA BRANIMIRA 183 10040 ZAGREB 02302209 95468643597
310 26563 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU RADOSLAVA CIMERMANA 64A 10000 ZAGREB 01207814 72155475898
311 26346 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ROCKEFELLEROVA 7 10000 ZAGREB 03270963 75297532041
312 26354 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU PETROVA 3 10000 ZAGREB 03281973 61248075289
313 45986 CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO KOMAREVO GORNJE BB 44211 BLINJSKI KUT 02506327 07830685349
314 46052 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ PUT KROZ OKLAJ BB 22303 OKLAJ 01917790 66528573284
315 38655 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ŠARENGRADSKA 3 10000 ZAGREB 03274314 10561585601
316 26418 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT SPINČIĆEVA 1 21000 SPLIT 00242870 51401063283
317 26379 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA KREŠIMIROVA 42 51000 RIJEKA 03368041 40237608715
318 26571 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA AV. GOJKA ŠUŠKA 3 10000 ZAGREB 03799913 32206148371
319 26387 KLINIČKA BOLNICA MERKUR ZAJČEVA 19 10000 ZAGREB 03279057 25883882856
320 26400 KLINIČKA BOLNICA OSIJEK J. HUTTLERA 4 31000 OSIJEK 03018822 89819375646
321 26395 KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE VINOGRADSKA C. 29 10000 ZAGREB 03208036 84924656517
322 38069 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ŠALATA 2 10000 ZAGREB 03270777 46377257342
323 26442 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB KLAIĆEVA 16 10000 ZAGREB 03207463 44435803691
324 26459 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ MIROGOJSKA C.8 10000 ZAGREB 03270793 47767714195
325 26426 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN MARŠALA TITA 1 51415 LOVRAN 03090302 09777091543
326 26467 KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC JORDANOVAC 104 10000 ZAGREB 03268748 36819442429
327 26475 KLINIKA ZA TRAUMATOLIGIJU ZAGREB DRAŠKOVIĆAVA 19 10000 ZAGREB 03270785 70413384541
328 26483 KLINIKA ZA TUMORE ILICA 197 10000 ZAGREB 03208028 54639224960
329 26434 SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC DUGI DOL 4 A 10000 ZAGREB 03279073 81642023797
330 26362 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB 03580261 02958272670
331 47045 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH TRG HRVATSKIH VELIKANA 6 10000 ZAGREB 02830426 15351583880
332 21801 CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ, VRLIKA 30. SVIBNJA 16 21236 VRLIKA 01284797 51139896464
333 26555 CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA, VINKOVCI VLADIMIRA GORTANA16 32000 VINKOVCI 01738925 54117433109
334 21810 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR, KAŠTELA RUDINE BB. K. NOVI 21217 KAŠTELA 01284789 20663023892
335 7350 CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ JAŠKOVO BB. 47281 MALI ERJAVEC 03187381 87620790803
336 7430 CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA SANTORIOVA 11 521000 PULA 03549496 97096220014
337 7384 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA KOZALA 77/ B 51000 RIJEKA 03417778 53418402939
338 21789 CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC, SPLIT ĆIRIL METODOVA 14 A 21000 SPLIT 01140370 60945415147
339 7413 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ, BRCKOVLJANI ZAGREBAČKA BB. 10370 BRCKOVLJANI 03348431 82103973646
340 7341 CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV PUT PRIMORJA 56 23207 SV. FILIP I JAKOV 03334392 84459154077
341 7464 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB ORLOVAC 2 10000 ZAGREB 03256251 32686631843
342 21797 CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC, MLINI NA RIJECI 13A 20207 MLINI 01151703 62252145399
343 7376 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU SLAVA RAŠKAJ, RIJEKA MIRE RADUNE BAN 14 51000 RIJEKA 03321266 90729071839
344 7544 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR DON FRANE BULIĆA BB. 43000 BJELOVAR 03316998 62693385109
345 7569 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO ULICA 32 BR. 49 20271 BLATO 03081192 99467043079
346 7840 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA STJEPANA RADIĆA 9A, BOROVA 33410 SUHOPOLJE 03105407 75988025471
347 22283 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DESINIĆ IVANIĆ DESINIČKI 30 49216 DESINIĆ 01354248 47145266223
348 7624 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE JALŽABET KOLODVORSKA 1 42203 JALŽABET 03006441 40551161324
349 7673 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA LJESKOVICA 34350 ČAGLIN 03346366 66458920794
350 26547 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 25 20350 METKOVIĆ 01831976 61844359091
351 7690 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN BRKAČ 28 52424 MOTOVUN 03089304 06458028548
352 7729 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR V. LISNSKOG 1 A 32224 NUŠTAR 03301451 12399538329
353 7745 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA A. ŠENOE 2 40322 OREHOVICA 03110150 67610036162
354 7761 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK MARTINA DIVALTA 2 31000 OSIJEK 03014452 81122081473
355 7704 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA NEDEŠĆINA 41 52231 SVETA NEDJELJA 03075184 52406673119
356 7866 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR TINA UJEVIĆA 11 21220 TOGIR 03039200 50259535567
357 23569 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ, RIJEKA GIUSEPPE CARABINO 6 51000 RIJEKA 01472143 18883742367
358 23657 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE VILA MARIA, PULA GUPČEVA 2 52100 PULA 01599585 71297971198
359 7938 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZADAR FRA DONATA FABIJANIĆA 6 23000 ZADAR 03132226 65698739290
360 8051 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZAGREB ŠESTINSKI DOL 53 10000 ZAGREB 01354256 70271854148
361 22322 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZEMUNIK ZEMUNIK DONJI BB 23222 ZEMUNIK DONJI 01364464 26462059731
362 7333 CENTAR RUDOLF STEINER, DARUVAR MASARYKOVA 85 43500 DARUVAR 03099598 26028963136
363 7472 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA PRILAZ TOMISLAVA ŠPOLJARA 20 10000 ZAGREB 03217191 31982620821
364 7405 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI, SPLIT BRUNE BUŠIĆA 30 21000 SPLIT 03133737 00475993244
365 7510 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE GORNJE PREKRIŽJE 48 10000 ZAGREB 03205797 11101244225
366 7392 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ. SPLIT RADNIČKA 2 21000 SPLIT 03120104 22392556339
367 7489 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ, ZAGREB NAZOROVA 47 10000 ZAGREB 03205835 16745501648
368 7421 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC, ŠIBENIK BANA J. JELAČIĆA 4 22000 ŠIBENIK 03019683 34291257605
369 7501 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA ZAGREBAČKA 90 10410 VELIKA GORICA 03216284 28129388615
370 7497 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, ZAGREB KUŠLANOVA 59 A 10000 ZAGREB 03205819 16898882733
371 7536 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, BUDINŠČINA ZAJEZDA 31 49284 BUDINŠĆINA 03126862 03599152506
372 7456 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OMLADINE, LUG SAMOBORSKI KNEZA ZDESLAVA 2 10432 BREGANA 03102947 33776947373
373 46825 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI J. J. STROSSMAYERA 2 43000 BJELOVAR 02818442 35410665943
374 47182 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U DUBROVAČKO – NERETVANSKOJ ŽUPANIJI MIHA PRACATA 11 20000 DUBROVNIK 02821834 94898789995
375 47004 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U ISTARSKOJ ŽUPANIJI PROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 2 52000 PAZIN 02820757 87359414743
376 47029 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI IVANA MEŠTROVIĆA 9 47000 KARLOVAC 02823624 63439837709
377 46997 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI DRAGUTINA DOMJANIĆA 5 49000 KRAPINA 02823721 77642644389
378 46794 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI TRG EUGENA KUMIČIĆA 2 48000 KOPRIVNICA 02818183 52182871762
379 46956 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI VILA VELEBITA 6 53000 GOSPIĆ 02822601 50938681455
380 46930 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI LAGINJINA 11 A 51000 RIJEKA 02821419 60938344191
381 47012 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI IVANA MEŠTROVIĆA 21 44000 SISAK 02823985 14590533322
382 46972 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI GUNDULIĆEVA 25 21000 SPLIT 02823993 91152466996
383 46868 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI PETRA GRUBIŠIĆA 3 22000 ŠIBENIK 02821290 98024373156
384 46921 ZAVOD ZA SOCIJALNU SKRB U ZADARSKOJ ŽUPANIJI ANDRIJE HEBRANGA 1 23000 ZADAR 02820471 31797319729
385 6187 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BELI MANASTIR KRALJA TOMISLAVA 37 31300 BELI MANASTIR 02872692 07622109596
386 6218 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR J. J. STROSSMAYERA 2 43000 BJELOVAR 02873761 74571480923
387 6306 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC VUKOVARSKA 7 31540 DONJI MIHOLJAC 02872722 46631238611
388 6339 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO JOSIPA ZORIĆA 3 10370 DUGO SELO 02873125 91370338596
389 6347 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO PETRA PRERADOVIĆA 2A 31400 ĐAKOVO 02872706 02662173046
390 6355 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC GAJEVA 6 48350 ĐURĐEVAC 02873397 46724675241
391 6402 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC ĐURE ARNOLDA 11 42240 IVANEC 02872641 61639450947
392 6419 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ GRAD FRANE JURINCA 6 10310 IVANIĆ GRAD 02873079 33291090566
393 6427 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO TRG LJUBE BABIĆA 29 10450 JASTREBARSKO 02873087 05065053844
394 6525 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 12 42230 LUDBREG 02872633 55037689756
395 6568 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NAŠICE ANTUNA MIHANOVIĆA BB 31500 NAŠICE 02872684 19876782869
396 6576 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA KARLA DIENEŠA 4/I 35400 NOVA GRADIŠKA 02872439 94667388644
397 6584 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF ZAGORSKA 28 42220 NOVI MAROF 02872625 86153055540
398 6630 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK GUNDULIĆEVA 22 31000 OSIJEK 02872676 97716077231
399 6656 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC PETRA PRERADOVIĆA 1 34550 PAKRAC 02873265 20913274956
400 6777 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA DR. FILIPA POTREBICE 2 34000 POŽEGA 02873257 90367068913
401 6736 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR ZAGORSKA 1 10430 SAMOBOR 02873109 84486125017
402 6689 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA VLADIMIRA NAZORA 5/1 33520 SLATINA 02873028 90835485697
403 6785 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLAVONSKI BROD NASELJE SLAVONIJA I. BB 35000 SLAVONSKI BROD 02872412 21748116747
404 6937 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SVETI IVAN ZELINA BRAĆE RADIĆA 2 10380 SVETI IVAN ZELINA 02873052 86252898914
405 6816 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VALPOVO MATIJE GUPCA 11 31550 VALPOVO 02872714 76702509587
406 21981 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VARAŽDIN VLADIMIRA NAZORA 22 42000 VARAŽDIN 02872617 87061553266
407 6832 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 35 10410 VELIKA GORICA 02873117 81941692775
408 6849 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI GLAGOLJAŠKA 31e 32100 VINKOVCI 02872803 53940614467
409 6857 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA VLADIMIRA NAZORA 2 33000 VIROVITICA 02873010 57720492539
410 6873 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VRBOVEC TRG PETRA ZRINSKOG 23 10340 VRBOVEC 02873044 68238626105
411 22259 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR ŽUPANIJSKA 13 32000 VUKOVAR 02872820 37171057441
412 22550 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB KUMIČIĆEVA 5 10000 ZAGREB 02874440 15904096423
413 6929 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ DRAGE KODRMANA 3A 10290 ZAPREŠIĆ 02873095 75082966551
414 6953 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA dr. FRANJE RAČKOG 30 C 32270 ŽUPANJA 02872811 08142078422
415 7665 DOM LOBOR GRAD MARKUŠ BRIJEG 131 49253 MARKUŠ BRIJEG 03126889 45761692556
416 7114 DOM ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, LIPIK  TRG F. TUĐMANA 1 34551 LIPIK 03084981 57285376027
417 7171 DOM ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI, VRBINA KRALJA TOMISLAVA 16 44000 SISAK 03313964 43355278379
418 7368 DOM ZA DJECU I MLADEŽ KRALJEVICA -OŠTRO ŠETALIŠTE VL. NAZORA 14 51262 KRALJEVICA 03343472 98099047575
419 7528 DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC TUŠKANAC 15 10000 ZAGREB 03205827 34634200382
420 7139 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE BRAĆA MAŽURANIĆI, NOVI VINODOLSKI A. MAŽURANIĆA 5 51250 NOVI VINODOLSKI 03127281 81058303098
421 7122 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ, LOVRAN OMLADINSKA 1 51415 LOVRAN 03090353 74578677561
422 7163 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE IZVOR, CRIKVENICA EMILA ANTIĆA 20 51266 CRIKVENICA 03148637 75733262824
423 7083 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE MASLINA, DUBROVNIK VLAHA BUKOVCA 5 20000 DUBROVNIK 03304167 53238046672
424 7202 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE SV. ANA, VINKOVCI ANINA 2D 32100 VINKOVCI 03367819 57830965536
425 7091 DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE VLADIMIR NAZOR, KARLOVAC VLADIMIRA NAZORA 10 47000 KARLOVAC 03123464 85866981630
426 7147 DOM ZA DJECU KLASJE, OSIJEK RUŽINA 32 31000 OSIJEK 03014410 13771936999
427 7198 DOM ZA DJECU MAESTRAL JURJA ŠIŽGORIĆA 4 21000 SPLIT 03118606 97141575055
428 7180 DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD EUGENA KUMIČIĆA 37 35000 SLAVONSKI BROD 03071332 81369633612
429 7106 DOM ZA DJECU SVITANJE, KOPRIVNICA Đ. BASARIČEKA 13 48000 KOPRIVNICA 03009971 75430947376
430 7155 DOM ZA DJECU ZA MLAĐE I PUNOLJETNE OSOBE PULA PINO BUDIČIN 17 52100 PULA 03203824 27209159252
431 7219 DOM ZA DJECU ZA MLAĐE I PUNOLJETNE OSOBE ZAGREB NAZOROVA 49 10000 ZAGREB 03289745 04517778727
432 7227 DOM ZA ODGOJ DJECE BEDEKOVČINA ALEJA DRAGUTINA DOMJANIĆA 15 49221 BEDEKOVČINA 03016692 71367732581
433 7235 DOM ZA ODGOJ DJECE CRES JADRANSKA OBALA 15 51557 CRES 03040208 27900807177
434 7251 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI KARLOVAC BANIJA 14 47000 KARLOVAC 03130576 18126711159
435 7278 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK VINKOVAČKA 61 31000 OSIJEK 03014428 61997429886
436 7286 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA BOŠKOVIĆEV USPON 6 52100 PULA 03203832 61688478244
437 7294 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA VUKOVARSKA 47 51000 RIJEKA 03321282 94000861535
438 7309 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI SPLIT HERCEGOVAČKA 65 21000 SPLIT 03133745 55330565464
439 7317 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR JOSIPA BANA JELAČIĆA 8 23000 ZADAR 03153037 67719867859
440 7325 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZAGREB UL.SV. MATEJA 70A 10010 ZAGREB – DUGAVE 03207536 88189190821
441 7243 ODGOJNI DOM IVANEC PAHINSKO 6 42240 IVANEC 03126013 03530904023
442 7260 ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ ZAGREBAČKA 16 51550 MALI LOŠINJ 03040216 31173278276
443 42717 OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE MASARYKOVA 8 43000 BJELOVAR 02257084 37802470281
444 41257 OBITELJSKI CENTAR DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE VUKOVARSKA 2 20000 DUBROVNIK 02146070 04789522342
445 41281 OBITELJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA PREOBRAŽENSKA 4 10000 ZAGREB 02144484 37212407518
446 42725 OBITELJSKI CENTAR ISTARSKE ŽUPANIJE VIDIKOVAC 7 52100 PULA 02257211 60500842173
447 41249 OBITELJSKI CENTAR KARLOVAČKE ŽUPANIJE IVANA MEŠTROVIĆA 10 47000 KARLOVAC 02146606 42030267390
448 41290 OBITELJSKI CENTAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ULICA BRAĆE RADIĆA 7 48000 KOPRIVNICA 02147726 96268933184
449 41273 OBITELJSKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE FRANA GALOVIĆA 1 C 49000 KRAPINA 02143933 37321015954
450 42709 OBITELJSKI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE JURIŠE ORLOVIĆA 2 53270 SENJ 02257971 62429557364
451 46647 OBITELJSKI CENTAR OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE LORENZA JAEGERA 12 31000 OSIJEK 02778068 04799302110
452 46655 OBITELJSKI CENTAR MEĐIMURSKE ŽUPANIJE UL. BANA JOSIPA JELAČIĆA 22 40000 ČAKOVEC 02787121 49227365961
453 43054 OBITELJSKI CENTAR POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE VUKOVARSKA 14 34000 POŽEGA 02297442 26601695039
454 41224 OBITELJSKI CENTAR PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE KREŠIMIROVA 12 51000 RIJEKA 02137836 91173567649
455 42733 OBITELJSKI CENTAR SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE IVANA MEŠTROVIĆA 30 44000 SISAK 02257203 47970632022
456 41265 OBITELJSKI CENTAR SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE TRG FRANJE TUĐMANA 3 21000 SPLIT 02145952 05752234151
457 41208 OBITELJSKI CENTAR ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE PRVIĆKA 2 22000 ŠIBENIK 02144271 54928676822
458 43046 OBITELJSKI CENTAR VARAŽDINSKE ŽUPANIJE VODNIKOVA ULICA 6 42000 VARAŽDIN 02304686 37761198303
459 41216 OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE KRALJA ZVONIMIRA 2 33000 VIROVITICA 02142317 33065326656
460 41232 OBITELJSKI CENTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ŠETALIŠTE D. ŠVAGELJA 2 32100 VINKOVCI 02144000 94273814142
461 43708 OBITELJSKI CENTAR ZADARSKE ŽUPANIJE VELEBITSKA 6 23000 ZADAR 02390329 77921187569
462 21828 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZRINSKI TRG 11 10000 ZAGREB 03205207 61989185242
463 3130 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA DEŽMANOV PROLAZ 6 i 10 10000 ZAGREB 00377449 26635293339
464 45978 PRAVOSUDNA AKADEMIJA ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB 02601168 45836640931
465 24086 CENTAR ZA IZOBRAZBU U LIPOVICI LIPOVEČKA 22 44317 POPOVAČA 01740024 22515399253
466 20727 KAZNIONICA U GLINI VINOGRADSKA 2 44400 GLINA 01149695 19601823684
467 3164 KAZNIONICA U LEPOGLAVI HRV. PAVLINA 1 42250 LEPOGLAVA 03125971 10236446484
468 3172 KAZNIONICA U LIPOVICI -POPOVAČA LIPOVEČKA 22 44317 POPOVAČA 03331482 22519877219
469 3189 KAZNIONICA U POŽEGI OSJEČKA 77 34000 POŽEGA 03342735 79863815810
470 3197 KAZNIONICA U TUROPOLJU TUROPOLJE B.B. 10410 VELIKA GORICA 03230015 19085780732
471 3201 KAZNIONICA U VALTURI VALTURSKO POLJE 211 52100 PULA 03221784 17231519023
472 46614 ODGOJNI ZAVOD U POŽEGI OSJEČKA 77 34000 POŽEGA 03342719 63220735836
473 3156 ODGOJNI ZAVOD TUROPOLJE TUROPOLJE B.B. 10410 VELIKA GORICA 03126498 71207730103
474 3210 ZATVOR U BJELOVARU ŠET. DR. I. LEBOVIĆA 40 43000 BJELOVAR 03331369 81776072137
475 3228 ZATVOR U DUBROVNIKU BANA J. JELAČIĆA12 20000 DUBROVNIK 03312062 67505868091
476 3236 ZATVOR U GOSPIĆU SENJSKIH ŽRTAVA 15 53000 GOSPIĆ 03345971 22146074849
477 3244 ZATVOR U KARLOVCU JURIJA HAULIKA 1 47000 KARLOVAC 03141667 95460314688
478 3252 ZATVOR U OSIJEKU KARD. A. STEPINCA 8A 31000 OSIJEK 03055264 41454229611
479 3269 ZATVOR U POŽEGI OSJEČKAB.B. 34000 POŽEGA 03346935 82295159860
480 3277 ZATVOR U PULI KRANJČEVIĆEVA 6 52100 PULA 03227693 17447075545
481 3285 ZATVOR U RIJECI ŽRTAVA FAŠIZMA 5 51000 RIJEKA 03341640 33722890668
482 3293 ZATVOR U SISKU RIMSKA 19 44000 SISAK 03314707 02167221104
483 3308 ZATVOR U SPLITU DRAČEVAC 20 21000 SPLIT 03148262 76049012642
484 3316 ZATVOR U ŠIBENIKU KARLA VIPAUCA 1 22000 ŠIBENIK 03060870 63458186326
485 3324 ZATVOR U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 4 42000 VARAŽDIN 03048560 81202714807
486 3332 ZATVOR U ZADRU ZORE DALMATINSKE 1 23000 ZADAR 03159973 39019469578
487 3349 ZATVOR U ZAGREBU DR. LUJE NALETILIĆA 1 10000 ZAGREB 03226476 92668153620
488 3148 ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU SVETOŠIMUNSKA 107 10000 ZAGREB 03283089 13812320938
489 3357 VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE TRG N. Š. ZRINSKOG 3 10000 ZAGREB 03206050 20599635268
490 3582 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH BERISLAVIĆEVA 11 10000 ZAGREB 03271064 97349366519
491 20639 VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE FRANKOPANSKA 16 10000 ZAGREB 03232719 13613360068
492 47140 UPRAVNI SUD U OSIJEKU ŽUPANIJSKA 5 31000 OSIJEK 02790416 03091658132
493 47158 UPRAVNI SUD U RIJECI BARČIČEVA 3 51000 RIJEKA 02790424 46227608101
494 47203 UPRAVNI SUD U SPLITU PUT SUPAVLA 1 21000 SPLIT 02790432 45765887838
495 47199 UPRAVNI SUD U ZAGREBU AVENIJA DUBROVNIK 6 i 8 10000 ZAGREB 02790467 65338495447
496 3365 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH GAJEVA 30 A 10000 ZAGREB 03277151 43539267895
497 47287 DRŽANO ODVJETNIČKO VIJEĆE ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB 02797712 45840051274
498 47295 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE ULICA GRADA VUKOVARA 271 10000 ZAGREB 02747987 66951444283
499 3381 VISOKI PREKRŠAJNII SUD RH DUKLJANINOVA 3 10000 ZAGREB 03206068 02594920860
500 20743 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU JOSIPA JELAČIĆA 1 43000 BJELOVAR 03308677 26346076385
501 3390 ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU A. STARČEVIĆA 67 20000 DUBROVNIK 03304680 89577096924
502 3412 ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 47000 KARLOVAC 03123502 03592261620
503 3429 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU EUROPSKE AVENIJE 7 31000 OSIJEK 03014819 84896920817
504 3445 ŽUPANIJSKI SUD U PULI KRANJČEVIĆEVA 87/1 52000 PULA 03204138 69281755283
505 3453 ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI ŽRTAVA FAŠIZMA 7 51000 RIJEKA 03321401 22883124500
506 3461 ŽUPANIJSKI SUD U SISKU TRG LJ. POSAVSKOG 5 44000 SISAK 03314731 27877699046
507 20778 ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU T. SKALICE 2 35000 SLAVONSKI BROD 01228226 88717538459
508 3470 ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU GUNDULIĆEVA 29/A 21000 SPLIT 03118673 11748694684
509 20786 ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU STJEPANA RADIĆA 81 22000 ŠIBENIK 03019799 88341107822
510 3488 ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 4 42000 VARAŽDIN 03006719 03344665749
511 23421 ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI KNEZA BRANIMIRA 1 10410 VELIKA GORICA 01476351 18580057518
512 20809 ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU ŽUPANIJSKA 33 32000 VUKOVAR 01210696 92599990351
513 3496 ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU PLEMIĆA BORELLI 9 23000 ZADAR 03142434 97465301721
514 3507 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU ZRINJEVAC 5 10000 ZAGREB 03206076 87134069158
515 3515 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU DR. J. LEBOVIĆA 42 43000 BJELOVAR 03333299 07942269267
516 3531 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK 03014797 37588811552
517 3540 TRGOVAČKI SUD U RIJECI ZADARSKA 1 51000 RIJEKA 03321410 88785964957
518 3566 TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOŠANSKA 6 21000 SPLIT 03119505 30842297926
519 3574 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 2 420000 VARAŽDIN 03365042 07397915111
520 23405 TRGOVAČKI SUD U ZADRU FRANE TUĐMANA 35 23000 ZADAR 01476793 39670464653
521 20735 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU AMRUŠEVA 2/2 10000 ZAGREB 03206092 37388188772
522 20647 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU ŠET. DR. IVŠE LEBOVIĆA 40 43000 BJELOVAR 03308685 86821435474
523 3599 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU A. STARČEVIĆA 67 20000 DUBROVNIK 03304698 44737751634
524 3611 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 47000 KARLOVAC 03123545 96351974803
525 3620 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU KAPUCINSKA 21 31000 OSIJEK 03014835 61379160880
526 3646 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI – POLA KRANJČEVIĆEVA 8 52100 PULA 03204154 93993757343
527 3654 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI FRANA KURELCA BB 51000 RIJEKA 03332101 03377753055
528 3662 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU KRALJA TOMISLAVA 40 44000 SISAK 03314758 05526850490
529 23456 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU ANTE STARČEVIĆA 40 35000 SLAVONSKI BROD 01490141 12144806706
530 3679 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU GUNDULIĆEVA 29/A 21000 SPLIT 03118681 70793241859
531 3687 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU STJEPANA RADIĆA 81 22000 ŠIBENIK 03023508 62915793914
532 3695 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 2 42000 VARAŽDIN 03006743 23987413075
533 23807 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI TRG KRALJA TOMISLAVA 36 10410 VELIKA GORICA 01693646 96292040276
534 21949 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU ANDRIJE HEBRANGA 2 32000 VUKOVAR 01312278 81618487055
535 3700 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU PLEMIĆA BORELLI 9 23000 ZADAR 03142469 17132768561
536 3718 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU SAVSKA CESTA 41 10000 ZAGREB 03277143 16488001145
537 42910 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU ULICA GRADA VUKOVARA 84 10000 ZAGREB 02279215 01252163117
538 42928 OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU ILICA 207 10000 ZAGREB 02279223 64719361972
539 46841 OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU ULICA GRADA VUKOVARA 84 10000 ZAGREB 02808285 04755372979
540 3726 OPĆINSKI SUD U BELOM MANASTIRU KRALJA TOMISLAVA 53 31300 BELI MANASTIR 03306755 87798782755
541 20841 OPĆINSKI SUD U BENKOVCU STJEPANA RADIĆA 10 23420 BENKOVAC 03023826 34487383628
542 3742 OPĆINSKI SUD U BJELOVARU JOSIPA JELAČIĆA 3 43000 BJELOVAR 03317072 57362618039
543 3759 OPĆINSKI SUD U BUJAMA ISTARSKA 1 52460 BUJE 03036561 32895581769
544 3775 OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI KRALJA TOMISLAVA 85 A 51260 CRIKVENICA 03127320 74084245037
545 3783 OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 40000 ČAKOVEC 03110761 55277272395
546 3791 OPĆINSKI SUD U DARUVARU S. RADIĆA 27 43500 DARUVAR 03099725 20466398344
547 3806 OPĆINSKI SUD U DELNICAMA TINA UJEVIĆA 1 51300 DELNICE 03029298 38082954129
548 3847 OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU A. STARČEVIĆA 23 20000 DUBROVNIK 03304671 48074464528
549 3871 OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 31400 ĐAKOVO 03012069 18244017371
550 3902 OPĆINSKI SUD U GLINI TRG BANA JELAČIĆA 5 444000 GLINA 03126536 38132434063
551 3919 OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU TRG A. STEPINCA 3 53000 GOSPIĆ 03315886 29608777564
552 3935 OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI V. NAZORA 10 44430 HRV. KOSTAJNICA 03084574 41927790889
553 20884 OPĆINSKI SUD U IMOTSKOM A. STARČEVIĆA 23 21260 IMOTSKI 03020720 47973067824
554 3951 OPĆINSKI SUD U IVANIĆ GRADU ŠPORTSKA 2 10310 IVANIĆ GRAD 03102521 65733239547
555 3960 OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM BRAĆE KAZIĆ 6 10450 JASTREBARSKO 03116263 82814232918
556 20892 OPĆINSKI SUD U KARLOVCU TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 47000 KARLOVAC 03123499 05541256968
557 3986 OPĆINSKI SUD U KNINU DR. F. TUĐMANA 6 22300 KNINU 03081974 41941343564
558 3994 OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI HR.DRŽAVNOSTI 7 48000 KOPRIVNICA 03010805 68516938975
559 4001 OPĆINSKI SUD U KORČULI SV. NIKOLE bb. 20260 KORČULA 03081044 15042248820
560 4010 OPĆINSKI SUD U KRAPINI TRG DR. MIRKA DRAŽENA GRMEKA 1 49000 KRAPINA 03080064 86545034207
561 4028 OPĆINSKI SUD U KRIŽEVCIMA ZAKMARDIJEVA 14 48260 KRIŽEVCI 03004139 97169091162
562 4495 OPĆINSKI SUD U KRKU BODULSKA bb. 51500 KRK 03062767 96753185245
563 4036 OPĆINSKI SUD U KUTINI HRVATSKIH BRANITELJA 1 44320 KUTINA 03319164 69359602385
564 4044 OPĆINSKI SUD U LABINU G. MATUNAZZI 2 52220 LABIN 03075257 69058109800
565 20921 OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 2 21300 MAKARSKA 03309568 10188505675
566 4052 OPĆINSKI SUD U MALOM LOŠINJU RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 51550 MALI LOŠINJ 03029034 56750324082
567 4069 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU DON RADOVANA JERKOVIĆA 1 20350 METKOVIĆ 03107957 46522572970
568 4077 OPĆINSKI SUD U NAŠICAMA PEJAČEVIĆEV TRG 14 31500 NAŠICE 03104150 61902597169
569 23430 OPĆINSKI SUD U NOVALJI VODOVODNA 3 53291 NOVALJA 01481606 85837966487
570 4085 OPĆINSKI SUD U NOVOJ GRADIŠKI TRG KRALJA TOMISLAVA 6 35400 NOVA GRADIŠKA 03001822 26363385042
571 4108 OPĆINSKI SUD U OGULINU BERNARDINA FRANKOPANA 1 47300 OGULIN 03201066 83657441346
572 4116 OPĆINSKI SUD U OPATIJI MARŠALA TITA 4 51411 OPATIJA 03090400 56191224289
573 4132 OPĆINSKI SUD U OSIJEKU EUROPSKE AVENIJE 7 31000 OSIJEK 03014789 38625793303
574 4165 OPĆINSKI SUD U PAGU MANDRAČ 3 23250 PAG 03088626 25094508828
575 4181 OPĆINSKI SUD U PAZINU FRANJEVAČKE STUBE 2 52000 PAZIN 03089541 27672461276
576 4204 OPĆINSKI SUD U POREČU TURISTIČKA 2 52440 POREČ 03090744 16371418053
577 4212 OPĆINSKI SUD U POŽEGI SVETOG FLORIJANA 2 34000 POŽEGA 03310302 49328464172
578 4237 OPĆINSKI SUD U PULI KRANJČEVIĆEVA 8 52100 PULA 03204120 38304616284
579 4245 OPĆINSKI SUD U RABU BOBOTINE BB 51280 RAB 03161463 89766826132
580 4253 OPĆINSKI SUD U RIJECI ŽRTAVA FAŠIZMA 7 51000 RIJEKA 03321428 54566384631
581 4261 OPĆINSKI SUD U ROVINJU OBALA PINO BUDUCIN 4 52210 ROVINJ 03075460 91348932837
582 4270 OPĆINSKI SUD U SAMOBORU OBRTNIČKA 2 10430 SAMOBOR 03103510 75028179731
583 4296 OPĆINSKI SUD U SESVETAMA ZAGREBAČKA 22 10360 SESVETE 03389014 72931567836
584 20989 OPĆINSKI SUD U SINJU PETROVAC 3 21230 SINJ 03068650 83725805328
585 4307 OPĆINSKI SUD U SISKU TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 5 44000 SISAK 03314723 74610670107
586 4315 OPĆINSKI SUD U SLATINI TRG SVETOG JOSIPA 12 33520 SLATINA 03100600 56957091082
587 4323 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU TRG POBJEDE 13 35000 SLAVONSKI BROD 03071456 28673386029
588 21004 OPĆINSKI SUD U SPLITU GUNDULIĆEVA 29 21000 SPLIT 03118665 61980608934
589 21012 OPĆINSKI SUD U STAROM GRADU NOVA RIVA 3 21460 STARI GRAD 03024385 33628117012
590 21029 OPĆINSKI SUD U SUPETRU HRVATSKIH VELIKANA 6 21400 SUPETAR 03028062 72750696053
591 4340 OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU STJEPANA RADIĆA 81 22000 ŠIBENIK 03019772 29399232217
592 21037 OPĆINSKI SUD U TROGIRU OBALA BANA BERISLAVIĆA 1 21220 TROGIR 03044432 43584763981
593 4358 OPĆINSKI SUD U VALPOVU KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 31550 VALPOVO 03030580 53744446653
594 4366 OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 2 42000 VARAŽDIN 03006697 14828046348
595 4374 OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI TRG KRALJA TOMISLAVA 36 10410 VELIKA GORICA 03216365 32284739479
596 4382 OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 7 32100 VINKOVCI 03301818 77561654785
597 4399 OPĆINSKI SUD U VIROVITICI MASARYKOVA 8 33000 VIROVITICA 03106071 47974453918
598 4403 OPĆINSKI SUD U VRBOVCU TRG PETRA ZRINSKOG 22 10340 VRBOVEC 03101592 78587029992
599 4420 OPĆINSKI SUD U VUKOVARU OLAJNICA BB 32000 VUKOVAR 03008886 69370038985
600 4438 OPĆINSKI SUD U ZABOKU M. GUPCA 22 49210 ZABOK 03016838 08493641695
601 4446 OPĆINSKI SUD U ZADRU PLEMIĆA BORELLI 9 23000 ZADAR 03142442 78866932443
602 23899 OPĆINSKI SUD U ZAPREŠIĆU TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1 10290 ZAPREŠIĆ 01765698 79678318317
603 4462 OPĆINSKI SUD U ZLATARU TRG SLOBODE 14 A 49250 ZLATAR 03100952 26566866925
604 4479 OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI VELIKI KRAJ 48 32270 ŽUPANJA 03308081 20290046063
605 4500 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU JOSIPA JELAČIĆA 1 43000 BJELOVAR 03308693 57370630720
606 20253 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U CRIKVENICI KRALJA TOMISLAVA 85 A 51260 CRIKVENICA 03174905 77040910654
607 4526 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 40000 ČAKOVEC 03110770 35997508988
608 4567 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU DR. A. STARČEVIĆA 67 20000 DUBROVNIK 03364968 29897835912
609 4606 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GOSPIĆU TRG ALOJZIJA STEPINCA 3 53000 GOSPIĆ 03315908 72336759011
610 4639 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U IVANIĆ GRADU ŠPORTSKA 2 10310 IVANIĆ GRAD 03170632 01827874958
611 20270 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU TRG JOSIPA BROZA 1 47000 KARLOVAC 03123537 69488952897
612 20288 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KNINU DR. FRANJE TUĐMANA 6 22300 KNIN 03081982 99998021278
613 4655 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI HRVATSKE DRŽAVNOSTI 5 48000 KOPRIVNICA 03010813 32308927283
614 4680 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KUTINI HRVATSKIH BRANITELJA 1 44320 KUTINA 03319172 58377142749
615 4698 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U MAKARSKOJ KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 2 21300 MAKARSKA 03309576 49347281744
616 4702 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U METKOVIĆU DON RADOVANA JERKOVIĆA 1 20350 METKOVIĆ 03107965 09719135686
617 4719 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U NAŠICAMA PEJAČEVIĆEV TRG 14 31500 NAŠICE 03104168 11837172242
618 4760 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU KAPUCINSKA 21 31000 OSIJEK 03014827 23673736199
619 22074 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PAZINU NARODNOG DOMA 2 52000 PAZIN 03374572 44887120463
620 4809 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U POŽEGI SV. FLORIJANA 2 34000 POŽEGA 03310744 25760780719
621 4817 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI KRANJČEVIĆEVA 8 52100 PULA 03204146 76040308062
622 4825 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI FRANA SUPILA 16 51000 RIJEKA 03321436 79067711474
623 4833 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SAMOBORU I. PERKOVCA 22 10430 SAMOBOR 03103528 53035944731
624 4841 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SESVETAMA TRG D.DOMJANIĆA 6 10360 SESVETE 03391124 32024144850
625 4850 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SINJU PETROVAC 3 21230 SINJ 03073998 41208170486
626 4868 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU KRALJA TOMISLAVA 40 44000 SISAK 03314740 85077656753
627 4876 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU TRG POBJEDE 13 35000 SLAVONSKI BROD 03071472 86687204743
628 4884 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU IVANA GUNDULIĆA 29 A 21000 SPLIT 03161242 88116062296
629 4892 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU S. RADIĆA 81 22000 ŠIBENIK 03019829 83225778075
630 4913 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 2 420000 VARAŽDIN 03006735 95993665997
631 4921 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI TRG KRALJA TOMISLAVA 36 10410 VELIKA GORICA 03216373 85707330778
632 4930 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VINKOVCIMA TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 7 32100 VINKOVCI 03301826 68615020157
633 4948 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VIROVITICI MASARYKOVA 8 33000 VIROVITICA 03149625 62300321754
634 4956 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU ANDRIJE HEBRANGA 2 32000 VUKOVAR 03008894 41070350826
635 4972 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU PLEMIĆA BORELLI 9 23000 ZADAR 03174786 72580451114
636 4989 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU ULICA GRADA VUKOVARA 84 10000 ZAGREB 03277135 96423371665
637 4997 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZLATARU TRG SLOBODE 14 A 49250 ZLATAR 03433811 11393950527
638 21957 PREKRŠAJNI SUD U BELOM MANASTIRU SVETOG MARTINA 3 31300 BELI MANASTIR 03306674 85461225777
639 5029 PREKRŠAJNI SUD U BJELOVARU V. LISINSKOG 4 A 43000 BJELOVAR 00991457 22855542147
640 22648 PREKRŠAJNI SUD U BLATU UL. 31. BR 2 20271 BLATO 01428527 82409515091
641 5037 PREKRŠAJNI SUD U CRIKVENICI KRALJA TOMISLAVA 114 51260 CRIKVENICA 00664707 85764922558
642 5045 PREKRŠAJNI SUD U ČAKOVCU RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 40000 ČAKOVEC 03146464 51406473861
643 5061 PREKRŠAJNI SUD U DARUVARU P. PRERADOVIĆA 9 A 43500 DARUVAR 00991406 76940047396
644 5070 PREKRŠAJNI SUD U DELNICAMA SUPILOVA 43 51300 DELNICE 00954772 43562308560
645 5107 PREKRŠAJNI SUD U DUBROVNIKU DR. A. STARČEVIĆA 67 20000 DUBROVNIK 03370453 27205982906
646 20403 PREKRŠAJNI SUD U DVORU VLADIMIRA NAZORA 10 44430 HRVATSKA KOSTAJNICA 03182746 76287178344
647 5123 PREKRŠAJNI SUD U ĐAKOVU V. K. A. STEPINCA 10 31400 ĐAKOVO 03012034 27605862671
648 5158 PREKRŠAJNI SUD U GOSPIĆU TRG ALOJZIJA STEPINCA 3 53000 GOSPIĆ 03375684 88765893266
649 20500 PREKRŠAJNI SUD U HVARU FABRIKA BB 21450 HVAR 00682535 32855228637
650 20518 PREKRŠAJNI SUD U IMOTSKOM ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 14 21260 IMOTSKI 03020690 64934870354
651 5199 PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU MOSLAVAČKA 13 10310 IVANIĆ GRAD 03174522 85804468397
652 5203 PREKRŠAJNI SUD U KARLOVCU TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 47000 KARLOVAC 03132668 48399728605
653 20559 PREKRŠAJNI SUD U KNINU DR. FRANJE TUĐMANA 6 22300 KNIN 03081966 74791505899
654 5211 PREKRŠAJNI SUD U KOPRIVNICI ZRINSKI TRG 1 48000 KOPRIVNICA 01066803 81533656334
655 5220 PREKRŠAJNI SUD U KORČULI ULICA 36 BROJ 170 20260 KORČULA 00771155 63487940773
656 20567 PREKRŠAJNI SUD U KRAPINI TRG DR. MIRKA DRAŽENA GRMEKA 2 49000 KRAPINA 03080013 35553723132
657 5238 PREKRŠAJNI SUD U KRIŽEVCIMA ZAKMARDIJEVA 18 48260 KRIŽEVCI 01071483 89846178387
658 5246 PREKRŠAJNI SUD U KRKU TRG J. B. JELAČIĆA 5 51500 KRK 03246299 82151731326
659 5254 PREKRŠAJNI SUD U KUTINI ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40 44320 KUTINA 03349187 57064395943
660 5262 PREKRŠAJNI SUD U LASTOVU DOLAC 20290 LASTOVO 00757969 11869324571
661 43931 PREKRŠAJNI SUD U MAKARSKOJ KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. BR. 2 21300 MAKARSKA 02465779 40273355741
662 5287 PREKRŠAJNI SUD U MALOM LOŠINJU RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 14 51550 MALI LOŠINJ 00756865 43466313186
663 5300 PREKRŠAJNI SUD U METKOVIĆU DON RADOVANA JERKOVIĆA 1 20350 METKOVIĆ 00977578 00688947638
664 5318 PREKRŠAJNI SUD U NAŠICAMA VINOGRADSKA 6 31500 NAŠICE 03104087 90215964412
665 20575 PREKRŠAJNI SUD U NOVOJ GRADIŠKI SLAVONSKIH GRANIČARA 15 35400 NOVA GRADIŠKA 03004899 85589841124
666 5367 PREKRŠAJNI SUD U OPATIJI MARŠALA TITA 4 51411 OPATIJA 03179613 56984248023
667 5383 PREKRŠAJNI SUD U OSIJEKU KRALJA ZVONIMIRA 3 31000 OSIJEK 03014487 66601852603
668 5406 PREKRŠAJNI SUD U PAGU ŠETALIŠTE GRADA ZANEA 1 23250 PAG 03290646 97703176097
669 20606 PREKRŠAJNI SUD U PAZINU NARODNOG DOMA 1 52000 PAZIN 03094529 38867961404
670 5439 PREKRŠAJNI SUD U POREČU NIKOLE TESLE 16 52440 POREČ 03374564 38697162887
671 5447 PREKRŠAJNI SUD U POŽEGI MATIJE GUPCA 6 34000 POŽEGA 03348199 47804537575
672 5641 PREKRŠAJNI SUD U PULI SPLITSKA 14 52100 PULA 03204081 58870527113
673 5455 PREKRŠAJNI SUD U RABU BISKUPA DRAGA 6/I 51280 RAB 01126091 35384194348
674 5463 PREKRŠAJNI SUD U RIJECI UŽARSKA 3 51000 RIJEKA 03355721 32147648944
675 5471 PREKRŠAJNI SUD U ROVINJU ISTARSKA BB 52210 ROVINJ 03360229 91278714164
676 21965 PREKRŠAJNI SUD U SAMOBORU MILANA LANGA 41 10430 SAMOBOR 01301543 13781218683
677 5480 PREKRŠAJNI SUD U SENJU POTOK 1 53270 SENJ 03063674 66194704394
678 22082 PREKRŠAJNI SUD U SESVETAMA TRG D. DOMJANIĆA 6 10360 SESVETE 01413210 66931049460
679 5498 PREKRŠAJNI SUD U SINJU PETROVAC 3 21230 SINJ 03068862 49581839722
680 5502 PREKRŠAJNI SUD U SISKU UL. F. HEFELEA BB 44000 SISAK 03355624 48079192408
681 5527 PREKRŠAJNI SUD U SLAVONSKOM BRODU TRG POBJEDE 13 35000 SLAVONSKI BROD 03071405 62552243385
682 20622 PREKRŠAJNI SUD U SPLITU DOMOVINSKOG RATA 4 21000 SPLIT 03133800 38198969688
683 5535 PREKRŠAJNI SUD U SUPETRU HRVATSKIH VELIKANA 6 21400 SUPETAR 00711764 29350435800
684 5543 PREKRŠAJNI SUD U ŠIBENIKU PETRA GRUBIŠIĆA 3 22000 ŠIBENIK 03019802 01070755967
685 5560 PREKRŠAJNI SUD U UMAGU TRG SLOBODE 7 52470 UMAG 01170074 75415420498
686 5578 PREKRŠAJNI SUD U VALPOVU KRALJA TOMISLAVA 11 B 31550 VALPOVO 03030571 78836018822
687 5586 PREKRŠAJNI SUD U VARAŽDINU BRAĆE RADIĆA 2 42000 VARAŽDIN 03006727 80017493395
688 22103 PREKRŠAJNI SUD U VELIKOJ GORICI TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 VELIKA GORICA 01413970 84938892009
689 5650 PREKRŠAJNI SUD U VINKOVCIMA TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 32100 VINKOVCI 03301478 22953893086
690 5625 PREKRŠAJNI SUD U VIROVITICI TRG KRALJA TOMISLAVA 6 33000 VIROVITICA 01157809 30735599401
691 20420 PREKRŠAJNI SUD U VISU TRG 30. SVIBNJA 1992. BR. 1 21480 VIS 01077759 87067606883
692 20438 PREKRŠAJNI SUD U VRBOVCU TRG P. ZRINSKOG 23 10340 VRBOVEC 03167844 32130172903
693 21916 PREKRŠAJNI SUD U VUKOVARU OLAJNICA 19/3 32000 VUKOVAR 03009319 91448703586
694 20446 PREKRŠAJNI SUD U ZABOKU M. GUPCA 53 49210 ZABOK 03039684 49473443936
695 5053 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU OBALA KNEZA BRANIMIRA 2 23000 ZADAR 03149137 06257958092
696 20454 PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU AVENIJA DUBRONVIK 8 10000 ZAGREB 03206041 95308842799
697 22099 PREKRŠAJNI SUD U ZAPREŠIĆU TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1 10290 ZAPREŠIĆ 01413783 70459444681
698 20462 PREKRŠAJNI SUD U ZLATARU TRG SLOBODE 14 A 49250 ZLATAR 03433803 86442655880
699  5609 PREKRŠAJNI SUD U ŽUPANJI STROSSMAYEROVA 18 32270 ŽUPANJA 03333167 10340169630
700 23649 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA-USKOK GAJEVA 30 A 10000 ZAGREB 01597965 32807825145
701 6040 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA OPATIČKA 4 10000 ZAGREB 00515655 08026537914
702 24027 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU HEBRANGOVA 4 10000 ZAGREB 01748068 71628985886
703 24060 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA PREOBRAŽENSKA 4 10000 ZAGREB 01768832 18164416576
704 43564 PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM TRG SV. MARKA 6-7 10000 ZAGREB 02397161 39572892750
705 6099 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU ILICA 3 10000 ZAGREB 03220338 49337502853
706 6138 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU TKALČIĆEVA 19 10000 ZAGREB 00687979 55448281176
707 24094 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB 01777831 95857869241
708 22023 DRŽAVNI INSPEKTORAT PETRAČIĆEVA 4 10000 ZAGREB 01359827 54393857592
709 21586 KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA SAVSKA CESTA 41/III 10000 ZAGREB 00859591 88115532983
710 21578 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA SIGET 18C 10000 ZAGREB 00796999 93995347482
711 23987 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST JURJEVSKA 34 10000 ZAGREB 01730100 35550098638
712 42750 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA ZVONIMIROVA 4 10000 ZAGREB 02255308 24069425282
713 42768 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA PANTOVČAK 258 10000 ZAGREB 02255294 43612062527
714 25860 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA FRA GRGE MARTIĆA 14 10000 ZAGREB 01837907 28454963989
715 46270 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST FRANKOPANSKA 11 10000 ZAGREB 02697530 03360951035
716 44934 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA JURIŠIĆEVA 19 /2 10000 ZAGREB 02484919 74370079032

Tablica 3. POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

R. BR. RKP NAZIV IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 38085 HRVATSKE VODE UL.GRADA VUKOVARA 220 10000 ZAGREB 01209361 28921383001
2 38108 HRVATSKE CESTE d.o.o. VONČININA 3 10000 ZAGREB 01554972 55545787885
3 38093 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST VLADIMIRA NAZORA 50 10000 ZAGREB 01781286 26961518190
4 38132 AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA JURIŠIĆEVA 1, 2. KAT 10000 ZAGREB 01115367 85828625994
5 46591 AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM IVANA LUČIĆA br. 6 10000 ZAGREB 02731746 75666130770

Tablica 4. POPIS IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R. BR. RKP NAZIV IZVANPRORAČUNSKOGA KORISNIKA ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE MATIČNI BROJ OIB
1 2 3 4 5 6 8
1 37611 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE REMETINEČKA CESTA 3 10000 ZAGREB 01312537 16361613293
2 38270 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE JANKA LESKOVARA 40/1 49218 PREGRADA 01286145 43706413013
3 38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ANTUNA CUVAJA 16 44000 SISAK 01347535 85381404224
4 38253 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE BANIJA b.b. 47000 KARLOVAC 01330152 17330552245
5 38212 UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE MATIJE GUPCA 53 33000 VIROVITICA 01315714 84217126856
6 38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE LJUDEVITA GAJA 4 42000 VARAŽDIN 01284827 74640705361
7 37919 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12 48260 KRIŽEVCI 01286986 16406615746
8 38237 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE JOSIPA JELAČIĆA 2 43000 BJELOVAR 01321021 21876944804
9 38010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE SMILJANSKA 41 53000 GOSPIĆ 01335537 78697889594
10 38229 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NIKOLE TESLE 9/X 51000 RIJEKA 01322940 97967544201
11 38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE M.GUPCA 6/1 34000 POŽEGA 01313304 84424023604
12 38190 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ULICA I. G. KOVAČIĆA 58 35000 SLAVONSKI BROD 01327763 35325835386
13 38181 UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE BRNE KRNARUTIĆA 13/II 23000 ZADAR 01327534 40243311947
14 38173 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE VJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14e 31000 OSIJEK 01281127 41141753016
15 38149 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE DON KRSTE STOŠIĆA 1/II 22000 ŠIBENIK 01335758 04762304388
16 38165 UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE GLAGOLJAŠKA 4 32100 VINKOVCI 01260626 56828260771
17 38044 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE RUĐERA BOŠKOVIĆA 22 21000 SPLIT 01324837 65717231356
18 38157 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE DRŠĆEVKA 1 52000 PAZIN 01305514 29919922049
19 38622 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE VLADIMIRA NAZORA 8 20000 DUBROVNIK 01330721 51842375312
20 38614 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE MIHOVLJANSKA 70 40000 ČAKOVEC 01283758 77095600371