HIDRA CADIAL

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 081/2006)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1940

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/2003 i 30/2004) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine donijela

ODLUKU

O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

I.

(1) Željezničke pruge u Republici Hrvatskoj, u svrhu određivanja načina upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranja njezinoga razvoja, u skladu sa člankom 20. stavkom 1. Zakona o željeznici, razvrstavaju se na:

– pruge od značaja za međunarodni promet,

– pruge od značaja za regionalni promet,

– pruge od značaja za lokalni promet.

(2) Razvrstavanje pruga iz stavka 1. osnova je za određivanje načina njihove uporabe, te skladnoga i učinkovitoga planiranja izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu željezničke infrastrukture iz članka 29. Zakona o željeznici.

II.

(1) Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet jesu pruge koje:

– se nalaze na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima,

– povezuju željezničke pruge na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima s međunarodnim pomorskim i riječnim lukama i terminalima u Republici Hrvatskoj,

– unutar željezničkih čvorišta i izvan njih povezuju međusobno željezničke pruge na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima.

(2) Željezničke pruge od značaja za regionalni promet jesu pruge koje u smislu daljinskoga prometa povezuju:

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj,

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj sa željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet,

– željezničke prometne regije susjednih država sa željezničkim prometnim regijama u Republici Hrvatskoj ili sa željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj,

– luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja sa željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet.

(3) Željezničke pruge od značaja za lokalni promet jesu:

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa unutar pojedine prometne regije međusobno povezuju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet i željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja te industrijske zone i gospodarske subjekte povezuju sa željezničkim prugama od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje unutar pojedine željezničke prometne regije u smislu lokalnoga prometa međusobno povezuju pojedina područja ili administrativno-gospodarske centre, ili ih priključuju na željezničke pruge od značaja za međunarodni promet ili na željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge u funkciji gradskoga i prigradskoga željezničkog prometa, ukoliko istovremeno nisu željezničke pruge od značaja za međunarodni promet ili željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa spajaju pojedina lokalna područja u Republici Hrvatskoj s lokalnim područjima susjednih država,

– željezničke pruge za lokalno povezivanje unutar željezničkih čvorišta.

III.

(1) Željezničke pruge označene su oznakom koja se sastoji od oznake velikoga slova koje označava pripadnost kategoriji:

M – pruge od značaja za međunarodni promet,

R – pruge od značaja za regionalni promet,

L – pruge od značaja za lokalni promet,

te troznamenkastoga broja gdje prva znamenka označava pripadnost skupini unutar svake kategorije, a druga i treća znamenka označavaju redni broj pruge unutar svake skupine.

(2) Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet razvrstane su po skupinama na glavne (koridorske), spojne i priključne pruge.

Željezničke pruge od značaja za regionalni promet i željezničke pruge od značaja za lokalni promet razvrstavane su po skupinama na željezničke pruge koje se nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama i na one koje se ne nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama.

IV.

Razvrstanost željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj na pruge od značaja za međunarodni promet, pruge od značaja za regionalni promet i pruge od značaja za lokalni promet prikazana je u tablicama 1., 2. i 3., koje su sastavni dio ove Odluke.

V.

Tehnički uvjeti i opremljenost, te način regulacije prometa za pojedine kategorije pruga određeni su odgovarajućim zakonskim, podzakonskim i drugim propisima željezničkoga sustava Republike Hrvatske.

VI.

(1) Oznake u stupcu 2. u tablicama iz članka IV. ove Odluke propisane su odlukama koje se temelje na odredbama članka 8. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92, 26/93 i 29/94).

(2) Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga (»Narodne novine«, broj 64/93) i Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda (»Narodne novine«, br. 64/93, 92/95 i 49/03), u tehničkom i sigurnosnom pogledu ostaju na snazi do donošenja Zakona, kojim će se urediti sigurnost željezničkog prometa.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/06-01/01

Urbroj: 5030114-06-1

Zagreb, 12. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

TABLICA 1.

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET


 

Oznaka pruge prema članku III. Oznaka pruge prema članku VI. Puni naziv željezničke pruge Skraćeni naziv željezničke pruge Građevinska duljina pruge (km)
1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

M1 Željezničke pruge na X. paneuropskom koridoru DG – Savski Marof – Zagreb – Vinkovci – Tovarnik – DG
M101 MG 2 (Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor DG – S. Marof – Zagreb Gk 2 X 26,709
M102 * MG 2 Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo Zagreb Gk – Dugo Selo 2 X 21,202
M103 MG 2.1 Dugo Selo – Novska Dugo Selo – Novska 83,405
M104 MG 2 Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska Zagreb Gk – Sisak – Novska 116,757
M105 MG 2 Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid) Novska – Tovarnik – DG 2 X 185,398

 

 

 

 

 

M2 Željezničke pruge na ogranku V.b) panuropskoga koridora DG – Botovo – Koprivnica – Zagreb – Rijeka
M201 MG 1 (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo DG – Botovo – Dugo Selo 79,692
M102 * MG 1 Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo Zagreb Gk – Dugo Selo 2x 21,202
M202 MG 1 Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka Zagreb Gk – Rijeka 227,847

 

 

 

 

 

M3 Željezničke pruge na ogranku V.c) paneuropskoga koridora DG – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac – DG – (Sarajevo) – DG – Metković – Ploče
M301 MP 13 (Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – Osijek DG – B. Manastir – Osijek 31,319
M302 MP 13 Osijek – Đakovo – Strizivojna-Vrpolje Osijek – Strizivojna-Vrpolje 48,359
M303 MP 13 Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac) S.-Vrpolje – S. Šamac – DG 23,300
M304 MP 13 (Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče DG – Metković – Ploče 22,754

 

 

 

 

 

M4 Spojne željezničke pruge između X. paneuropskoga koridora i ogranka V.b) na području čvorišta Zagreb
M401 MG 1.1 Sesvete – Sava odvojnica (rasputnica) Sesvete – Sava 2 X 11,090
M402 I 104 Sava odvojnica (rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb Klara Sava – Zagreb Klara 2 X 6,677
M403 I 105 Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek) Zagreb RkPs – Z. Klara (K) 1,056
M404 MG 1.4 Zagreb Klara – Delta odvojnica (rasputnica) Zagreb Klara – Delta 2,491
M405 MG 1.3 Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka odvojnica (rasputnica) Zagreb Zk – Trešnjevka 1,357
M406 MG 1.2 Čulinec odvojnica (rasputnica) – Zagreb Resnik Čulinec – Zagreb Resnik 2,101
M407 MG 1.1 Sava odvojnica (rasputnica) – Velika Gorica Sava – Velika Gorica 6,295
M408 I 107 Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac odvojnica (rasputnica) Zagreb RkOs – Mićevac 1,316
M409 I 106 Zagreb Klara (Mlaka odvojnica – rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek) Z. Klara – Zagreb RkPs (S) 1,071
M410 I 108 Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek) Zagreb RkOs – Zagreb RkPs 2,719

 

 

 

 

 

M5 Spojne željezničke pruge između V. koridora i ogranka V.b)
M501 MG 3 (Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur) DG – Čakovec – Kotoriba –DG 42,389
M502 MG 4 Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica) Rijeka – Šapjane – DG 30,896

 

 

 

 

 

M6 Priključne željezničke pruge na X. koridor i ogranak V.b)

 

M601 MP14/II210 Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar Vinkovci – Vukovar 18,514
M602 I 113 Škrljevo – Bakar Škrljevo – Bakar 12,554
M603 I 114 Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica Sušak – Rijeka Brajdica 3,985
M604 MP 11 Oštarije – Gospić – Knin – Split Oštarije – Knin – Split 326,206
M605 MP 11.3 Ogulin – Krpelj odvojnica (rasputnica) Ogulin – Krpelj 6,118
M606 MP 11.1 Knin – Zadar Knin – Zadar 95,390
M607 MP 11.2 Perković – Šibenik Perković – Šibenik 22,502
M608 I 115 Ražine – Šibenik Luka Ražine – Šibenik Luka 3,697

 

* Napomena: Željeznička pruga M102 Zagreb Gk – Dugo Selo pripada X. paneuropskom koridoru, ali se ujedno nalazi i na ogranku V.b) paneuropskoga koridora.

 

TABLICA 2.

 

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI PROMET

Oznaka pruge prema članku III. Oznaka pruge prema članku VI. Puni naziv željezničke pruge Skraćeni naziv željezničke pruge Građevinska duljina pruge (km)
1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

R101 I 102 (Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula DG – Buzet – Pula 91,140
R102 MP 12 Sunja – Volinja – Državna granica – (Dobrljin) Sunja – Volinja – DG 21,575
R103 MP 12 (Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – Knin DG – L. D. Polje – Knin 59,068
R104 MP 14 Vukovar-Borovo Naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo) Vukovar-B.n. – Erdut – DG 26,043
R105 I 110 Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko) Vinkovci – Drenovci – DG 50,939

 

 

 

 

 

R201 I 101 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec Zaprešić – Čakovec 100,722
R202 I 100 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj Varaždin – Dalj 249,839
R203 MP 12.1 Krivaja odvojnica (rasputnica) – Gaj odvojnica (rasputnica) Krivaja – Gaj 1,111

 

 

TABLICA 3.

 

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA LOKALNI PROMET

Oznaka pruge prema članku III. Oznaka pruge prema članku VI. Puni naziv željezničke pruge Skraćeni naziv željezničke pruge Građevinska duljina pruge (km)
1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

L101 II 200 Čakovec – Mursko Središće – Državna granica –
(Lendava)
Čakovec – M. Središće – DG 17,942
L102 II 202 Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno) S. Marof – Kumrovec – DG 38,522
L103 II 203 Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec) Zabok – Đurmanec – DG 27,187
L104 II 213 Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika) Karlovac – Kamanje – DG 28,798
L105 I 112 Slavonski Brod – Državna granica – (Bosanski Brod) Slavonski Brod – DG 1,478

 

 

 

 

 

L201 II 201 Varaždin – Ivanec – Golubovec Varaždin – Golubovec 34,582
L202 II 204 Hum-Lug odvojnica (rasputnica) – Gornja Stubica Hum-Lug – Gornja Stubica 10,823
L203 II 215 Zagreb Borongaj – Zagreb istočni kolodvor Zagreb Borongaj – Zagreb Ik 3,760
L204 II 205 Križevci – Bjelovar – Kloštar Križevci – Bjelovar – Kloštar 61,747
L205 II 206 Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić odvojnica (rasputnica) Banova Jaruga – Pčelić 95,752
L206 II 207 Nova Kapela-Batrina – Pleternica – Našice Nova Kapela – Našice 60,492
L207 II 208 Pleternica – Požega – Velika Pleternica – Velika 24,955
L208 II 209 Bizovac – Belišće Bizovac – Belišće 12,940
L209 I 109 Vinkovci – Gaboš – Osijek Vinkovci – Osijek 33,937
L210 II 211 Vinkovci – Županja Vinkovci – Županja 28,071
L211 MG 2.2 Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park A-B – Jarmina odvojnica (rasputnica) Vinkovci – V. TkAB – Jarmina 5,237
L212 MG 2.3 Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park D-C – Jarmina odvojnica (rasputnica) Vinkovci – V. TkDC – Jarmina 5,043
L213 II 210 Vukovar – Stari Vukovar Vukovar – Stari Vukovar 5,691
L214 I 114 Rijeka Brajdica – Rijeka Rijeka Brajdica - Rijeka 1,853
L215 II 214 Lupoglav – Raša Lupoglav – Raša 52,996
L216 I 111 Mirkovci – Vrapčana Mirkovci – Vrapčana 4,928
L217 II 212 Sisak Caprag – Petrinja – Karlovac Sisak Caprag – Karlovac 101,769