HIDRA CADIAL

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 045/2008)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1539

Na osnovi odredbi članka 72. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06., 118/06., 77/07., 111/07. i 35/08.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. izvanrednoj sjednici održanoj 9. travnja 2008. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 142/06., 143/06., 11/07., 41/07., 96/07., 117/07., 119/07., 130/07., 134/07. i 34/08.) u članku 41.:
– tablice 2. i 3.b. mijenjaju se i glase:

»Tablica 2.

Red. broj VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Bod (kn)* Smještaj i prehrana (kn)*
0 1 2 3
1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička    
1.1. Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 7,16 72,22**
1.2. Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika 7,07  
1.3. Fizikalna terapija, zubna tehnika, zubni RTG *** 7,07  
2. Zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama    
2.1. Bolničko liječenje bolesnika    
2.1.1.1. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike 8,40 194,00
2.1.1.2. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice 8,05 194,00
2.1.2. Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenje 7,70 186,16
2.1.3.1. Liječenje bolesnika oboljelih kroničnih duševnih bolesti 7,70 147,27
2.1.3.2. Liječenje bolesnika oboljelih kroničnih plućnih bolesti 7,70 186,16
2.1.3.3. Liječenje bolesnika oboljelih kroničnih dječjih bolesti 7,70 186,16
2.1.4. Liječenje bolesnika fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u specijalnim bolnicama i lječilištima 7,70 165,07
2.2.1.   Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike 8,40 82,46**
2.2.2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti - Opće bolnice 8,05 82,46**
2.2.3.   Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti 7,70 82,46**
2.3. Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete   39,96
3. Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)   72,14

* Cijena ne sadrži PDV.
** Dnevni smještaj.
*** Za postupke koje provode fizioterapeuti, zubni tehničari i inženjeri medicinske radiologije.

Tablica 3.b PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU - PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE - BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 

  Red.
br.
Šifra   Naziv PPTP-a   Vrsta*   KRITERIJ – dijagnoza   KRITERIJ – šifra postupka   Opis   Cijena**   Trim dan***  
01   Bolesti i poremećaji živčanog sustava              
1.   01K01   Intrakranijalne operacije u osoba mlađih od 18 godina   K   01   50101-50108, 50110- 50116,
50121- 50124, 50130, 50140,
50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240- 50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905
Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.   17.090,20   31    
2.   01K02   Intrakranijalne operacije (isključuje traume) u osoba starijih od 18 godina K   Bilo koja dijagnoza iz dijagnostičke grupe bolesti i poremećaja živčanog sustava. Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0 50101-50108,
50110- 50116,
50121- 50124,
50130, 50140,
50150- 50184,
50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231,
50240-50256,
53801, 53811, 53891, 53892,
53899- 53902,
53904, 53905
Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.   20.947,90   45    
3.   01K03   Intrakranijalne operacije kod trauma glave u osoba starijih od 18 godina   K   F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0   50101-50108, 50110- 50116, 50121-50124, 50130, 50140, 50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240-50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza ozljeda mozga i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura.   22.591,00   43    
4.   01K04   Postupci na kralježnici   K   01   50301-50305, 50320, 50321, 50340, 50370-50378, 50401, 57928, 58101-58104, 82064   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen neki operativni postupak na kralježnici/leđnoj moždini/ovojnicama (napomena: pacijenti kojima je učinjena operacija na kralježnici zbog bolesti iz grupe mišićno-skeletnog sustava ulaze u drugu PPTP grupu).   10.735,10   30    
5.   01K05   Ekstrakranijalne procedure na krvnim žilama   K   01   53802, 53812, 53830, 53851, 53880, 53930, 53940, 53950, 53990, 53900, 53906     12.337,00   25    
6.   01K06   Operacija karpalnog tunela   K   01   50432   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak oslobađanja karpalnog tunela.   2.196,00   7    
7.   01M01   Bolesti i ozljede leđne moždine   M   G80.1, G80.2, G82, G82.0-G82.5, G83.0, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3, T91.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije bolesti leđne moždine.   6.271,00   32    
8.   01M02   Neoplazme živčanog sustava   M   D33.3, D35.6, D35.5, D35.4, D33.9, D33.7, D32.9, D44.5, D33.0, D33.2, D33.1, D36.1, D33.4, D42.0, D42.1, D42.9, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.9, D44.6, D44.7, D32.1, C72.3, D43.7, C71.1, C70.0, C72.5, D32.0, C70.1, C71.0, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C75.3, C75.5, C70.9, C72.0, C79.4, C79.3, C75.4, C72.9, C72.8, C72.4, C72.2, C72.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije neoplazmi živčanog sustava.   5.353,90   24    
9.   01M03   Degenerativne bolesti živčanog sustava   M   G73.0, G70.0, G73.1, G72.4, G72.3, G73.2, G71.9, G71.8, G72.8, G71.3, G71.2, G70.2, G32.8, G31.9, G31.8, G73.3, G94.0, G31.2, G31.3, G71.0, G91.8, G26, G10, P94.0, I67.3, H58.0, G95.0, G94.2, G91.9, G93.1, G81.0, G91.3, G91.2, G91.1, G91.0, G90.3, G83.8, G81.9, G81.1, G94.1, A81.9, G13.2, G12.9, G12.2, G25.9, F84.2, E75.4, E75.2, G13.8, E75.0, G12.8, A81.8, A81.2, A81.1, A81.0, A52.3, A52.1, G12.1, E75.1, G23.9, G25.8, G25.5, G25.4, G24.2, G12.0, G24.0, G20, G23.8, G23.2, G23.1, G21.1, G22, G21.9, G21.8, G21.3, G21.0, G21.2, G23.0, G24.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije degenerativnih bolesti živčanog sustava.   5.083,30   29    
10.   01M04   Multipla skleroza i cerebralna ataksija   M   G36.8, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.8, G36.1, G37.9, G37.5, G11.1, G36.0, G11.0, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G35, G36.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza multipla skleroza ili cerebralna ataksija.   5.457,50   24    
11.   01M05   Specifične bolesti krvnih žila mozga osim tranzitornih ishemičnih ataka (TIA)   M   I61.9, I63.6, I63.5, I63.4, I63.3, I63.2, I63.1, I63.0, I62.1, I62.0, I63.8, I62.9, I63.9, I64, I68.8, I66.0, G46.8, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I67.0, I61.8, I66.9, G13.1, I60.1, G45.4, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, I60.0, I60.2, I60.3, I60.4, I61.2, I61.6, I60.5, I61.3, I61.5, I61.1, I61.0, I60.9, I60.8, I60.7, I60.6, I61.4   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije moždanih udara.   6.799,90   30    
12.   01M06   Tranzitorni ishemični atak (TIA) i okluzija cerebralnih arterija   M   G46.2, I65.9, I65.8, I65.3, I65.2, I65.0, G46.0, G45.9, G45.8, G45.2, G45.1, G45.0, G46.1, I65.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)  
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije TIA.   4.533,90   21    
13.   01M07   Bolesti kranijalnih i perifernih živaca   M   E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4, G50, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.6, G54.7, G54.8, G54.9, G55.0, G55.8, G56, G56.0, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60.0, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G64.0, G70.1, G70.8, G70.9, G73.0, G83.4, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.3, G90.8, G90.9, G99.0, G99.1, G99.8, M53.0,   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja koja kao glavnu kliničku osobinu imaju bolesti kranijalnih i perifernih živaca.   3.655,30   21    
        M53.1, M54.1, M79.2, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, S14.6, S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S34.2, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, S94.8, S94.9, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4            
14.   01M08   Infekcije živčanog sustava (osim virusnog meningitisa)   M   G00.3, B02.2, G00.8, B69.0, G00.1, G07, G00.0, G00.2, B58.2, B38.4, B37.5, B05.0, B02.0, B01.1, G00.9, G05.0, B00.4, B26.2, G04.2, A92.2, G06.2, G06.1, G06.0, G05.8, G05.2, G05.1, G04.8, A83.6, G01, G04.0, G03.9, G03.8, G03.2, G03.1, G03.0, G02.8, G02.1, G04.9, A27.8, A82.1, A82.0, A80.9, A80.3, A80.2, A80.0, A82.9, A39.0, A80.1, A17.9, A17.8, A17.1, A17.0, A06.6, A83.9, A89, A50.4, A85.8, A88.8, A52.2, A86, A83.0, A85.2, A85.1, A85.0, A84.9, A84.8, A83.1, A84.0, A83.8, A83.5, A83.4, A83.3, A83.2, A84.1, A88.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije živčanog sustava.   9.024,00   33    
15.   01M09   Virusni meningitis   M   A87.2, G02.0, B26.1, B05.1, B02.1, B00.3, A87.8, A87.1, A87.0, A87.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz virusne meningitise.   4.668,70   21    
16.   01M10   Netraumatski stupor i koma   M   P91.4, R40.2, R40.1, R40.0, P91.9, P91.5, P91.8, P91.2, P91.1, P91.0, G93.6, G93.5, E03.5   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz netraumatski stupor i komu.   5.707,30   19    
17.   01M11   Epilepsija i glavobolja   M   G40, G41, G43, G44, G93, G97, R51, R56   Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije epileptičnih stanja ili glavobolje.   3.349,60   17    
18.   01M12   Potres mozga u osoba mlađih od 18 godina   M   S06.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.   1.455,30   8    
19.   01M13   Potres mozga u osoba starijih od 18 godina   M   S06.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.   1.718,30   9    
20.   01M14   Nespecifične cerebrovaskularne bolesti   M   G45,G45.0-G45.4,G45.8, G45.9, G46, G46.0-G46.8, I65,I65.0-I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0-I66.4, I66.8, I66.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije nespecifičnih cerebrovaskularnih bolesti.   3.897,30   20    
21.   01M15   Hipertenzivna encefalopatija   M   I 67.4   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza hipertenzivna encefalopatija.   3.798,00   22    
22.   01M16   Stereotaktička radiokirurgija Leksell Gamma Knife uređajem   M   01     Obuhvaća pacijente čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak Leksell Gamma Knife uređajem.   43.688,30   -    
23.   01M17   Ostale bolesti živčanog sustava   M   01   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti živčanog sustava.   5.337,10   26    
02   Bolesti i poremećaji oka              
24.   02K01   Operacije na staklastom tijelu i mrežnici   K   02   51510, 51520, 51540, 51560, 51570   Obuhvaća pacijente koji su operirani na staklastom tijelu i mrežnici unutar skupine dijagnoza očnih bolesti.   5.353,30   20    
25.   02K02   Operacija katarakte   K   02   51440, 51450, 51470, 51480     3.454,90   13    
26.   02K03   Operacija katarakte - ultrazvučna   K   02   51440, 51450, 51470, 51480     5.661,80   9    
27.   02M01   Ostale bolesti oka   M   02   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti oka.   2.209,60   15    
03   Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta ili grla              
28.   03K01   Tonzilektomija   K   03   52810, 52820, 52850     1.840,30   7    
29.   03M01   Maligna bolest uha, nosa, usta ili grla   M   C12, C13.0, C14.8, C13.9, C13.2, C14.0, C13.8, C14.2, C13.1, C11.9, C11.8, C11.3, C11.2, C11.1, C10.9, C10.8, C10.4, C30.0, D00.0, C10.3, C10.2, C11.0, C32.3, C02.0, C10.1, D38.5, D38.0, D37.0, D02.0, C76.0, C39.0, C46.2, C32.8, C30.1, C32.2, C32.1, C32.0, C31.9, C31.8, C31.3, C31.2, C31.1, C31.0, C32.9, C00.9, C10.0, C03.9, C02.2, C03.0, C02.9, C02.8, C02.4, C02.3, C04.1, C01, C04.0, C00.8, C00.6, C00.5, C00.4, C00.3, C00.2, C00.1, C00.0, C02.1, C08.0, C09.9, C09.8, C09.1, C09.0, C08.9, C03.1, C08.1, C04.8, C07, C06.9, C05.1, C08.8, C05.0, C06.8, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C04.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet uha, nosa, usta ili grla.   4.744,90   29    
30.   03M02   Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba mlađih od 18 godina   M   J03.9, J30.4, J30.3, J30.2, J30.1, J30.0, J11.1, J10.1, J06.9, J06.8, J31.0, J04.0, J32.1, J03.8, J03.0, J02.9, J02.8, J06.0, J36, T70.1, T70.0, J39.9, J39.8, J39.3, J39.0, J31.2, J37.0, J31.1, J32.9, J32.4, J32.3, J32.2, J32.8, J32.0, J02.0, J37.1, H65.1, H66.3, H66.2, H66.1, H66.0, H65.9, H65.4, H66.4, H65.2, B05.3, H65.0, B08.5, A54.5, A69.1, A56.4, J01.9, J35.0, H65.3, H73.0, A69.0, J01.3, J01.2, J01.1, J01.0, H66.9, H73.1, H70.9, H67.8, H67.0, J00, H67.1, J01.4, H68.0, H70.0, H70.1, J01.8, H70.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva.   2.792,40   14    
31.   03M03   Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba starijih od 18 godina   M   J03.9, J30.4, J30.3, J30.2, J30.1, J30.0, J11.1, J10.1, J06.9, J06.8, J31.0, J04.0, J32.1, J03.8, J03.0, J02.9, J02.8, J06.0, J36, T70.1, T70.0, J39.9, J39.8, J39.3, J39.0, J31.2, J37.0, J31.1, J32.9, J32.4, J32.3, J32.2, J32.8, J32.0, J02.0, J37.1, H65.1, H66.3, H66.2, H66.1, H66.0, H65.9, H65.4, H66.4, H65.2, B05.3, H65.0, B08.5, A54.5, A69.1, A56.4, J01.9, J35.0, H65.3, H73.0, A69.0, J01.3, J01.2, J01.1, J01.0, H66.9, H73.1, H70.9, H67.8, H67.0, J00, H67.1, J01.4, H68.0, H70.0, H70.1, J01.8, H70.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva.   2.208,60   15    
32.   03M04   Gubitak ravnoteže   M   H81.9, R42, H83.2, H81.2, H83.0, T75.3, H81.3, H81.1, H81.0, H81.8, H81.4   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz poremećaje vestibularne funkcije.   2..865,30   17    
33.   03M05   Krvarenje iz nosa   M   R04.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza krvarenje iz nosa.   1.928,00   16    
04   Bolesti i poremećaji dišnog sustava              
34.   04K01   Pulmektomija   K   04   53220, 53230, 53240, 53250, 53260, 53270     31.422,90   69    
35.   04M01   Pneumonija   M   J10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13, J13.0, J14, J14.0, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16, J16.0, J16.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike pneumonije.   5.245,70   26    
36.   04M02   Kronična opstruktivna bolest pluća   M   J68.9, Q33.4, J44.1, J68.8, J68.4, J47, J44.9, J44.8, J43.9, J43.8, J43.2, J43.1, J43.0, J42, J41.8, J41.1, J44.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kronične opstruktivne bolesti pluća.   4.700,70   26    
37.   04M03   Respiratorni znakovi i simptomi   M   R06.4, R06.3, R91, R09.8, R09.3, R07.1, R06.8, J80, R06.1, R06.0, R05, R04.9, R04.8, R04.2, R06.6, R06.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz nedefinirane simptome u donjem dišnom sustavu.   4.475,30   23    
38.   04M04   Astma i bronhitis   M   J20.9, J20.0, J98.0, J46, J45.9, J45.8, J45.1, J45.0, J41.0, J40, J20.7, J20.6, J20.5, J20.4, J20.3, J04.1, J20.1, J20.2, J20.8   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije astme i akutnih upalnih bolesti bronha.   3.573,20   18    
39.   04M05   Maligna bolest u dišnom sustavu   M   D38.3, D15.7, D02.3, D02.4, D02.2, D14.2, D14.3, D14.4, D02.1, D15.2, D38.6, D16.7, D19.0, D19.7, D19.9, D38.2, D38.4, D15.9, C78.3, D38.1, C38.2, C78.2, D17.4, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C38.1, C38.3, C45.7, C78.1, C78.0, C34.9, C45.9, C38.4, C45.0, C39.9, C39.8, C38.8, C76.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike maligne bolesti pluća i prsne šupljine.   5.911,00   23    
05   Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustava              
40.   05K01   Ugradnja koronarne premosnice   K   05   53601, 53611, 53612, 53613, 53614, 53620, 53630     73.735,50   67    
41.   05K02   Operacija aneurizme abdominalne aorte   K   05   53894, 53895, 53896     34.894,30   48    
42.   05K03   Perkutane dijagnostičke procedure/kateterizacija srca i krvnih žila   K   05   12701, 12702, 12730, 12731, 12780   Nekirurški bolesnici kojima je učinjena dijagnostička perkutana koronarografija bez PTCA/STENT.   8.670,90   12    
43.   05K04   Ugradnja pacemakera   K   05   53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782   VVI   18.508,70   28    
44.   05K05   Ugradnja pacemakera   K   05   53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782   VVIR   23.537,30   29    
45.   05K06   Ugradnja pacemakera   K   05   53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782   DDR   35.703,50   28    
46.   05K07   PTCA/STENT   K   05   12740   Ugradnja 1 do 2 metalna stenta ili 1 stent koji otpušta lijek (DES). Indikacije za ugradnju DES: bolesnici s dijabetesom, značajna suženja na malim koronarnim žilama (< 3 mm), bolesnici s dugim i difuznim lezijama (>1,5 cm), bolesnici s in-stent restenozama, bolesnici sa suženjem glavnog stabla lijeve koronarne arterije.«   24.569,10   18    
47.   05K08   PTCA/STENT   K   05   12740   Ugradnja 3 ili više metalnih stentova ili 2 stenta koji otpuštaju lijek (DES). Indikacije za ugradnju DES: bolesnici s dijabetesom, značajna suženja na malim koronarnim žilama(< 3 mm), bolesnici s dugim i difuznim lezijama (>1,5 cm), bolesnici s in-stent restenozama, bolesnici sa suženjem glavnog stabla lijeve koronarne arterije.   32.413,60   20    
48.   05K09   Operacija varikoziteta   K   05   53840, 53841     3.410,60   10    
49.   05K10   Plastika žila nogu   K   05   53816, 53823, 53806     17.752,90   35    
50.   05M01   Zatajenje srca i ne-traumatski šok   M   I11.0, R57.9, R57.0, I50.9, I50.1, I50.0, I13.0, I13.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kongestivnog zatajenja srca.   3.961,00   21    
51.   05M02   Srčana bolest uzrokovana aterosklerozom   M   I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.0, I51.3, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I99, R93.1, R94.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz aterosklerotsku bolest srca.   4.305,10   23    
52.   05M03   Hipertenzija   M   I10, I10.0, I11.9, I13.9, I15, I15.0, I15.2, I15.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije hipertenzije.   3.533,20   19    
53.   05M04   Srčane aritmije i smetnje provođenja   M   I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I47, I48, I48.0, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije srčane aritmije i smetnje provođenja.   3.192,20   15    
54.   05M05   Angina pectoris   M   I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno)) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije angine pectoris.   4.761,50   21    
55.   05M06   Sinkopa i kolaps   M   R55, I95.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz sinkopu i kolaps cirkulacijskog podrijetla.   3.366,40   19    
56.   05M07   Bol u prsištu   M   R07.2, R07.3, R07.4, Z03.4, Z03.5   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije boli u prsištu koja nije do kraja dijagnostički razriješena.   3.291,30   13    
57.   05M08   Akutni infarkt miokarda bez invazivnih dijagnostičkih/terapijskih postupaka   M   I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Bolesnici s dijagnozom AIM i bez kirurških postupaka i bez invazivnih dijagnostičkih postupaka (PPTP 05K03, 05K07, 05K08).   8.912,20   30    
06   Bolesti i poremećaji probavnog sustava              
58.   06K01   Apendektomija   K   06   54701     5.316,90   18    
59.   06K02   Operacija ingvinalne hernije   K   06   55301, 55310, 55320, 55330, 55390     3.871,50   14    
60.   06M01   Maligna bolest probavnog sustava   M   C48.2, C48.8, C76.2, C78.5, C26.0, C78.6, C78.8, C78.4, C48.1, C45.1, C26.8, C21.8, D00.1, C21.1, D37.5, C21.2, C26.9, D37.1, C21.0, C18.1, D48.4, D48.3, D37.9, D37.7, D37.3, D37.2, D00.2, D01.9, D01.7, D01.4, D01.3, D01.2, D01.1, D01.0, D37.4, C15.8, C16.9, C16.8, C16.6, C16.5, C16.4, C16.3, C17.0, C15.9, C16.2, C15.5, C15.4, C15.3, C15.2, C15.1, C18.3, C16.1, C18.9, C16.0, C19, C17.1, C18.8, C18.7, C18.6, C18.5, C18.4, C15.0, C18.2, C20, C18.0, C17.9, C17.8, C17.3, C17.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet probavnog sustava.   4.106,10   18    
61.   06M02   Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava   M   K62.5, K29.0, K31.8, K55.2, K57.0, K57.1, K57.2, K57.3, K57.4, K57.5, K92.2, K57.9, K28.6, K92.0, K92.1, K27.6, K57.8, K25.6, K28.4, I98.2, K22.6, K25.0, K28.2, K25.4, K26.0, K26.2, K28.0, K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, I85.0, K26.4, K25.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz krvarenje iz probavnog sustava.   4.809,90   21    
62.   06M03   Ezofagitis, gastroenteritis i sl.   M   A02.0, A03, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, A04.9, A05, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A07, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, A08, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B81, B81.0, B81.1,   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti probavnog sustava.   2.834,30   12    
        B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, K20, K20.0, K21, K21.0, K21.9, K22, K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.8, K22.9, K23, K23.0, K23.1, K23.8, K29, K29.0, K29.1, K29.2, K29.3 K29.4, K29.5, K29.6, K29.7, K29.8, K29.9, K30, K30.0, K31, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.8, K31.9, K59, K59.0, K59.1, K59.2, K59.3, K59.4, K59.8, K59.9, K90, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9, K91, K91.0, K91.1, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3            
63.   06M04   Ostale bolesti gastrointestinalnog sustava   M   A18.3, A21.3, A22.2, A42.1, A51.1, A54.6, A56.3, B05.4, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.9, D17.5, D19.1, D20.0, D20.1, I84.0, I84.1, I84.2, I84.3, I84.4, I84.5, I84.6, I84.7, I84.8, I84.9, I85.9, I86.4, I88.0, I98.2, K23.0, K35.0, K35.1, K35.9, K36, K37, K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, K38.8, K38.9, K40.0, K40.1, K40.2, K40.3, K40.4, K40.9, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42.0, K42.1, K42.9, K43.0, K43.1, K43.9, K44.1, K45.0, K45.1, K45.8, K46.0, K46.1, K46.9, K52.0, K52.1, K55.0, K55.1, K55.2, K55.8, K55.9, K57.0, K57.2,   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti GI sustava.   2.968,00   13    
        K57.4, K57.8, K59.3, K60.0, K60.1, K60.2, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K62.0, K62.1, K62.2, K62.3, K62.4, K62.6, K62.7, K62.8, K62.9, K63.0, K63.1, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K65.0, K65.8, K65.9, K66.0, K66.1, K66.8, K66.9, K67.0, K67.1, K67.2, K67.3, K67.8, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, K92.8, K92.9, K93.0, K93.1, K93.8, N82.2, N82.3, N82.4, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q39.6, Q39.8, Q39.9, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, Q41.9, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3,            
  06M04   Ostale bolesti gastrointestinalnog sustava   M   Q42.8, Q42.9, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q43.9, Q45.8, Q45.9, Q79.2, Q79.3, Q79.4, Q79.5, Q89.3, R19.3, S36.3, S36.4, S36.5, S36.6, T18.1, T18.2, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9, T28.1, T28.2, T28.6, T28.7, T91.5, Z43.1, Z43.2, Z43.3, Z43.4 Z46.5            
07   Bolesti i poremećaji hepatobilijarnog sustava i gušterače              
64.   07K01   Kolecistektomija   K   07   55110     7.525,10   16    
65.   07M01   Ciroza i alkoholni hepatitis   M   K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz alkoholne bolesti jetre.   5.705,20   30    
66.   07M02   Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače   M   C78.7, C25.0, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.9, C24.9, D01.5, C25.8, C22.1, D37.6, C25.1, C22.0, C24.8, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignu bolest hepatobilijarnog sustava ili gušterače.   5.310,90   21    
67.   07M03   Poremećaji bilijarnog sustava   M   K83.0, S36.1, K83.8, K82.9, K83.1, K83.2, K83.4, K83.9, K87.0, K91.5, Q44.2, R93.2, K83.3, K82.8, Q44.3, K80.3, K82.4, K83.5, K80.2, K80.4, K80.5, K80.8, K81.0, K81.1, K82.2, K81.8, K81.9, K82.0, K82.1, K80.0, K80.1, K82.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna otpusna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti i poremećaja bilijarnog sustava i gušterače.   4.494,60   21    
68.   07M04   Bolesti jetre osim maligniteta i ciroze   M   A06.4, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B18, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B58.1, B65.1, B66.0, B66.1, B66.3, B66.5, B67.0, B67.5, B67.8, B94.2, D13.4, D13.5, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, I81, I81.0, I82.0, K70, K70.0, K71, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, K72, K72.0, K72.1, K72.9, K73, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K75, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.8, K75.9, K76, K76.0, K76.1, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, K77, K77.0, K77.8, Q44.6, Q44.7, R16.0, R16.2, R17, R17.0, R82.2, R94.5, S36.1, T86.4, Z22.5, Z94.4, Z94.8   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti jetre osim maligniteta i ciroze jetre.   4.603,50   19    
08   Bolesti i poremećaji mišićno koštano vezivnog sustava              
69.   08K01   Ugradnja kompletne endoproteze kuka - bescementna   K   08   58150     29.980,10   45    
70.   08K02   Ugradnja kompletne endoproteze kuka - cementna   K   08   58150     23.837,50   48    
71.   08K03   Zamjena rasklimane endoproteze kuka   K   08   58151     29.368,40   55    
72.   08K04   Ugradnja parcijalne endoproteze kuka   K   08   58152     18.272,00   49    
73.   08K05   Artroplastika koljena   K   08   58142     31.498,60   45    
74.   08K06   Fuzija kralježaka   K   08   58102, 58103, 58104     26.143,70   32    
75.   08K07   Prijelom bedrene kosti-kirurško liječenje   K   S72, S72.0, S72.1, S72.2, S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9   57801-57941   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški zbog prijeloma bedrene kosti osim totalne ili parcijalne endoproteze kuka.   11.969,10   45    
76.   08K08   Procedure na šaci ili zapešću, osim velike operacije zgloba   K   08   57905, 57906, 58052, 58053, 58054, 58232, 58233, 58234, 58235, 58236, 58240, 58241, 58245, 58250, 58251, 58252, 58253, 58260, 58261, 58262, 58263, 58270, 58271, 58272, 58273, 58274, 58275, 58276, 58280, 58290, 58291, 58292, 58402, 58411, 58420   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški nekom procedurom na šaci ili zapešću, osim zamjene zgloba, i čija je glavna otpusna dijagnoza iz grupacije bolesti mišićno-koštano-vezivnog sustava.   3.312,30   12    
77.   08K09   Operacija meniska   K   08   58040     5.765,60   10    
78.   08K10   Operacija halux valgusa   K   08   57820     5.812,30   14    
79.   08K11   Operacija hernije diska   K   08   58101, 50301     15.860,70   31    
80.   08K12   Ugradnja kompletne endoproteze kuka - bescementne miniinvazivnom tehnikom   K   08   58150     35.545,45   48    
81.   08M01   Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća nadlaktice i potkoljenice   M   M22.0, M22.1, M23.2, M23.3, M23.6, M23.8, M23.9, S42, S42.0, S42.1, S42.2, S42.3, S42.4, S42.7, S42.8, S42.9, S43, S43.0, S43.1, S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9,S53.0, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0,   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede nadlaktice, ramena i potkoljenice.   2.275,60   13    
        S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S93.0, S93.2, S93.4, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9, T02.2, T02.3, T10, T10.0, T10.1, T12, T12.0, T12.1            
82.   08M02   Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća podlaktice, šake i stopala   M   M24.3, S03.3, S52, S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7, S52.8, S52.9, S53.2, S53.3, S53.4, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, S56.8, S62, S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7, S62.8, S63, S63.0, S63.1, S63.2, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S66, S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, S66.7, S66.8, S66.9, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7 S92.9, S93.1, S93.3, S93.5, S93.6, T03.2, T03.3, T03.4, T03.8, T03.9, T11.2, T13.2, T14.2, T14.3, T92.3, T93.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede podlaktice, šake i stopala.   2.319,70   16    
83.   08M03   Prijelom bedrene kosti-konzervativno liječenje   M   S72, S72.0, S72.1, S72.2, S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza prijelom bedrene kosti   3.659,50   19    
84.   08M04   Bolesti vezivnog tkiva   M   E85.3, E85.4, E85.8, E85.9, I00, I73.0, I77.6, I79.1, L40.5, M02.3, M05.0, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M30, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.4, M31.5, M31.6, M31.8, M31.9, M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti vezivnog tkiva   6.142,90   30    
85.   08M05   Bolesti leđa, traume leđa, simptomi u leđima   M   G55.1, G55.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.1, M43, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46.0, M46.1, M46.2, M46.3, M46.4, M46.5, M46.8, M46.9, M47, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, M48.8, M48.9, M49.3, M50, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, M51.9, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M99.1 M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, Q76.2, Q76.3, Q76.4, S12, S12.0, S12.1, S12.2, S12.7, S12.8, S12.9, S13.0, S13.1, S13.2 S13.3, S13.4, S22.0, S22.1, S23.0, S23.2, S23.3, S32.0, S32.1, S32.2, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, T03.0, T03.1, T08, T08.0, T08.1, T09.2, T91.1, T91.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti leđa, traume leđa i simptome u leđima.   3.097,80   18    
09   Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojke              
86.   09K01   Mastektomija   K   09   58601, 58610, 58620, 58630, 58640     8.359,70   22    
87.   09M01   Ozljeda kože, potkožnog tkiva i dojke   M   S00.0, S00.3, S00.4, S00.5, S00.7, S00.8, S00.9, S01.0, S01.4, S01.7, S01.8, S01.9, S08.0, S10.0, S10.1, S10.7, S10.8, S10.9, S11.7, S11.8, S11.9, S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8, S21.0, S21.1, S21.2, S21.7, S21.8, S21.9, S30.0, S30.1, S30.7, S30.8, S30.9, S31.0, S31.1, S31.7, S31.8, S40.0, S40.7,   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede kože, potkožnog tkiva i dojke.   1.744,60   9    
        S40.8, S40.9, S50.0, S50.1, S50.7, S50.8, S50.9, S51.0, S51.7, S51.8, S51.9, S60.0, S60.1, S60.2, S60.7, S60.8, S60.9, S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9, S70.0, S70.1, S70.7, S70.8, S70.9, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, S80.0, S80.1, S80.7, S80.8, S80.9, S81.0, S81.7, S81.8, S81.9, S90.0, S90.1, S90.2, S90.3, S90.7, S90.8, S90.9, T00.0, T00.1, T00.2, T00.3, T00.6, T00.8, T00.9, T01.0, T01.1, T01.2, T01.3, T01.6, T01.8, T01.9, T09.0, T09.1, T11.0, T11.1, T13.0, T13.1, T14.0, T14.1, T90.0, T90.1, T91.0, T92.0, T93.0            
88.   09M02   Upala kože i potkožnog tkiva   M   A26.0, A46, B43.2, B78.1, I89.1, L01.0, L01.1, L02.0, L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L02.9, L03.0, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L05.0, L05.9, L08.0, L08.8, L08.9, L44.4, L88, L98.0, L98.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz cellulitis i slična stanja.   3.581,00   24    
89.   09M03   Kronične rane na koži   M   L89, L89.0, L97 L97.0, L98.4 Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz kronične rane na koži.   4.866,80   28    
10   Bolesti i poremećaji žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, bolesti prehrane i bolesti metabolizma              
90.   10M01   Dijabetes   M   P70.2, E13.7, E13.8, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6, E14.7, E14.9, E13.6, E11.6, E14.8, E10.9, E10.1, E10.6, E11.8, E10.8, E13.1, E11.0, E11.1, R81, E11.7, E11.9, E13.0, E10.7   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz dijabetes mellitus.   3.992,10   23    
11   Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustava              
91.   11K01   Transuretralne procedure   K   11   55601, 55701, 55730, 55731   Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški transuretralnom procedurom i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Ova PPTP grupa NE obuhvaća pacijente koji su liječeni zbog bolesti prostate.   5.143,00   17    
92.   11K02   Procedure kod inkontinencije žene   K   11   55920, 55930   Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Obuhvaća i pacijentice koje su liječene sling metodom zbog statičke (stresne) inkontinecije   6.182,60   17    
93.   11M01   Zatajenje bubrega   M   N19, D59.3, R34, N18.9, N18.8, N18.0, N17.9, N17.2, N17.1, N17.0, I13.1, I12.0, T79.5, N17.8   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz zatajenje bubrega.   5.695,40   20    
94.   11M02   Infekcije bubrega i mokraćnog sustava   M   N39.0, N33.8, N30.3, N30.8, N30.9, N33.0, N30.2, N34.0, N34.1, N34.2, B65.0, N37.0, N30.1, N34.3, N11.1, A18.1, A98.5, N30.0, N10, N11.8, N11.9, N12, N13.5, N13.6, N13.8, N15.1, N29.0, B90.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije bubrega i mokraćnog sustava.   4.249,90   21    
95.   11M03   Kamenci u mokraćnom sustavu   M   N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.4, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22.0, N22.8, N23   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz opstrukcije i kamence u mokraćnom sustavu.   2.112,30   9    
12   Bolesti i poremećaji muškog spolnog sustava              
96.   12K01   Otvorena adenomektomija prostate   K   12   56012, 56013, 56020, 56040     12.446,50   40    
97.   12K02   Transuretralna prostatektomija   K   12   56010, 56011   Obuhvaća pacijente kojima je obavljena prostatektomija zbog bolesti muškog spolnog sustava. Grupa obuhvaća samo transuretralne procedure.   7.115,50   23    
98.   12M01   Maligne bolesti muškog spolnog sustava   M   D40.7, C63.9, C76.3, C79.8, D07.4, D07.5, D07.6, D40.9, D40.1, C63.8, C62.9, D40.0, C60.2, C63.7, C60.1, C60.8, C60.9, C61, C62.1, C63.1, C63.0, C60.0, C62.0, C63.2   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti muškog spolnog sustava   3.691,40   17    
13   Bolesti i poremećaji ženskog spolnog sustava              
99.   13K01   Radikalna histerektomija, vulvektomija   K   13   56830, 56850, 56870, 57140   Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški radikalnim operacijama na uterusu i vulvi i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava.   14.858,60   46    
100.   13K02   Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti   K   C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, D39.1   56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991   Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet na uterusu i adneksima.   10.559,70   31    
101.   13K03   Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti uterusa i ovarija   K   C52, C55, C58, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C57.7, C57.8, C57.9, C76.3, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.2, D39.7, D39.9   56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991   Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava, osim maligniteta na uterusu i adneksima.   5.161,50   15    
102.   13K04   Procedure na uterusu i ovarijima (isključuje malignu bolesti)   K   13   56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991   Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija glavna otpusna dijagnoza nije malignitet na uterusu i adneksima.   5.056,60   21    
103.   13M01   Maligne bolesti ženskog spolnog sustava   M   D39.7, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.8, C58, C76.3, C79.6, C79.8, D39.0, C56, D39.2, C57.7, D39.9, D39.1, C51.1, C57.9, C55, C51.0, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C54.3, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.8, C54.9, C53.1   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijentice koje su liječene nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti ženskog spolnog sustava.   4.273,90   14    
14   Trudnoća, porod i babinje              
104.   14K01   Jednoplodno rađanje carskim rezom   K   14   57410, 57420, 57430, 57440     7.680,80   25    
105.   14M01   Jednoplodni spontani porođaj   M   O80, O80.0     Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj   4.659,10   13    
106.   14M02   Jednoplodni spontani porođaj – porod u kadi   M   O80, O80.0     Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj   4.659,10   16    
107.   14M03   Pobačaj   M   O02.1, O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9, O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O04.9, O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9, O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9, O07.0, O07.1, O07.2, O07.3, O07.4, O07.5, O07.6, O07.7, O07.8, O07.9, Z64.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijentice koje su liječene nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz spontani ili inducirani pobačaj.   1.240,10   5    
16   Bolesti i poremećaji krvi, krvotvornih organa i imunološkog sustava              
108.   16M01   Bolesti crvenih krvnih stanica   M   D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63.0, D64.0, D59.9, D63.8, D61.0, D60.9, D60.8, D59.4, D60.0, D59.8, D59.6, D59.5, D64.1, P55.9, D60.1, D59.2, D51.3, T80.9, T80.8, T80.4, T80.3, R71, P61.4, P61.3, P55.1, P55.8, D64.2, P55.0, E83.1, D74.9, D74.8, D74.0, D64.9, D64.8, D64.4, D64.3, P61.2, D51.8, D55.1, D55.0, D53.9, D53.2, D53.0, D52.9, D52.8, D52.1, D55.2, D50.0, D53.8, D51.9, D51.2, D51.1, D51.0, D50.9, D50.8, D50.1, D59.1, D52.0, D57.3, D59.0, D58.9, D58.8, D58.2, D58.1, D53.1, D57.8, D55.3, D57.2, D57.1, D57.0, D55.9, D58.0, D55.8, D56.9, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti crvenih krvnih stanica.   4.697,10   20    
17   Maligne hematološke bolesti i nediferencirani tumori              
109.   17M01   Limfom i neakutna leukemija   M   C93.9, C96.2, C96.1, C95.9, C95.7, C95.2, C95.1, C94.7, C94.5, C94.4, C94.3, C94.1, C96.9, C93.7, C93.2, C93.1, C92.9, C92.7, C92.3, C92.2, C92.1, C91.9, C94.2, D47.0, C84.0, R77.9, R77.8, R77.2, R77.1, R77.0, D89.1, D47.9, D47.7, C96.3, D47.1, C96.7, D46.9, D46.7, D46.4, D46.3, D46.2, D46.1, D46.0, D45, C91.7, D47.3, C82.2, C83.8, C83.7, C83.6, C91.5, C83.4, C84.2, C83.2, C83.1, C83.0, C83.9, C82.7, C83.5, C82.1, C82.0, C81.9, C81.7, C81.3, C81.2, C81.1, C81.0, C46.3, C26.1, C82.9, C90.0, C91.4, C91.3, C91.2, C91.1, C83.3, C90.1, C88.9, C88.7, C88.3, C88.2, C84.5, C90.2, C88.1, C84.4, C84.1, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88.0, C84.3   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz limfom i neakutne leukemije.   6.863,40   22    
20   Korištenje alkohola i droga i organski inducirane mentalne bolesti              
110.   20M01   Ovisnost o alkoholu i drogama, detoksikacija i simptomatsko liječenje   M   F10.0, F10.1, F10.3, F11.0, F11.1, F11.3, F12.0, F12.1, F12.3, F13.0, F13.1, F13.3, F14.0, F14.1, F14.3, F15.0, F15.1, F15.3, F16.0, F16.1, F16.3, F18.0, F18.1, F18.3, F19.0, F19.1, F19.3, F55, R78.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz akutne intoksikacije i druga akutna stanja vezana uz upotrebu alkohola i droga.   1.597,90   8    
21   Ozljede, otrovanja i toksična djelovanja lijekova              
111.   21M01   Otrovanja i toksična djelovanja lijekova   M   T36.0- T36.9, T37.0- T37.9, T38.0-T38.9, T39.0- T39.9, T40.0-T40.9, T41.0- T41.5, T42.0-T42.8, T43.0-T43.9, T44.0-T44.9, T45.0- T45.9, T46.0-T46.9, T47.0- T47.9, T48.0-T48.7, T49.0-T49.9, T50.0-T50.9, T51.0-T51.9, T52.0   Isključuje kirurške
procedure (isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780)
Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija glavna dijagnoza odgovara otrovanju ili toksičnom djelovanju lijeka.   2.078,20   8    
        -T52.9, T53.0- T53.9, T54.0-T54.9, T55, T56.0- T56.9, T57.0-T57.9, T58, T59.0-T59.9, T60.0-T60.9, T61.0-T61.9, T62.0- T62.9, T63.0- T63.9, T65.0-T65.9, T88.7            
                 

* K označava kirurške PPTP grupe, a M označava medicinske PPTP grupe.
** Uključuje sve postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove, te troškove smještaja i prehrane. Za zdravstvene
ustanove: kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, klinike i specijalne bolnice za kardiovaskularnu kirurgiju i
kardiologiju cijena se uvećava za 10%.
*** 182 kune po svakom danu nakon graničnog trim dana.«

– iza Tablice 3.c. »Postupci pripreme donora u svrhu eksplantacije i postupci eksplantacije« dodaje se nova Tablica 3.d. koja glasi:

»Tablica 3.d POSTUPCI TRANSPLANTACIJE

Red.
br.
Šifra Naziv PPTP-a Vrsta* KRITERIJ –
šifra postupka
Cijena** Trim dan***
  99K01 Transplantacija jetre K   259.909,49  -
  99K02 Transplantacija srca K 53750 220.615,42 -
  99K03 Transplantacija pluća K   293.446,95 -
  99K04 Transplantacija bubrega K 55551 65.434,03 -
  99K05 Transplantacija matičnih stanica M   106.538,72 -
  99K06 Transplantacija rožnice**** K 51250 5.834,52 31

* K označava kirurške PPTP grupe, a M označava medicinske PPTP grupe.
** Uključuje sve postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove, te troškove smještaja i prehrane.
*** 182 kune po svakom danu nakon graničnog trim dana.
**** U slučaju korištenja pohranjenog očnog presatka iz ovlaštenog centra (»očne banke«), cijena transplantacije uvećava se za trošak presatka.«
 

Članak 2.

U članku 52. stavku 2. iza riječi: »specijalističko-konzilijarne« dodaju se riječi: »i »bolničke«.

Članak 3.

Članak 56. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/76
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 9. travnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.