HIDRA CADIAL

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (NN 030/2005)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

541

Na osnovi odredbi članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 22. veljače 2005. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu

            Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 30.:

 Tablica 1. »PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«

 Tablica 2. »SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«

Tablica 3a. »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA«

Tablica 3b. »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA«, mijenjaju se i glase:

"

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 Tablica 1.Red. broj
  VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE   STANDARD (br.osig. os. po timu)   GODIŠNJA VRIJEDNOST u kn     IZNOS  u kn  
po osig.osobi po standard. timu
0 1 2 3 4 5
1. Opća/obiteljska medicina        
1.1. Zdravstvena zaštita obiteljski doktor dr.med/dr. spec. opće medicine   1.700     297.680,42 / 308.056,73  
1.1.1. dobna skupina: - od 0 do 7 godina - > 7 do 18 godina - > 18 do 45 godina - > 45 do 65 godina - > 65 godina       277,21 / 299,69 119,07 / 123,22 156,67 / 162,14 212,63 / 220,04 270,62 / 280,05        
  1.1.2.   Preventivni pregled za osigurane osobe starije od 50 godina       49,81      
2. Zdravstvena zaštita predškolske djece 1.000 308,06 308.056,73  
3. Zdravstvena zaštita žena 6.000 51,34 308.056,73  
4. Patronažna zdravstvena zaštita 5. 100* 25,25 128.765,65  
5. Zdravstvena njega u kući bolesnika   3.500     6,37 za bod
6. Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna) dobna skupina: - od 0 do 3 godine - > 3 do 18 godina - > 18 godina   2.200   79,49/67,31 170,62/144,46 158,98/134,61   349.764,91/  296.147,62  
7. Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita   40.000*   9,86**   394.502,69**  
8. Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata   5.000   57,57/ 63,01**   287.852,67 / 315.050,56 **  
9.   Laboratorijka dijagnostika   40.800   29,33     1.286.327,10  
9.1 Osigurane osobe, žene, opredijelj. za timove zdrav. zaštite žena   5,00    
  9.2 Dijagnostičke pretrage vezane za preventivne preglede osiguranih osoba starijih od 50 godina     28,22    
10. Ljekarništvo       6,37 za bod
11. Hitna medicinska pomoć        
11.1.   Standardni tim HMP od 35.000* nadalje     517.492,87  
11.2. Standardni tim dežurstva po punktu   do 35.000*     933.905,43  
11.3.   Standardni tim pripravnosti po punktu   do 35.000*     284.533,70  
11.4.   Standardni tim sanitetskog prijevoza         404.070,05  
11.5.   Sanitetski prijevoz       15% cijene 1 litre benzina Super 95
11.6.   Standardni tim prijavno dojavne jedinice od 35.000* do 60.000     121.156,34  
11.7.   Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre   od 250.000* nadalje     203.917,03  
11.8. Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz ***   35.000*    119,04     4.166.570,34  
11.9. Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti - po punktu   regionalni centar     683.840,79  
11.10. Dežurstvo u ljekarništvu – po punktu       446.023,68  
11.11. Posebno dežurstvo u domu zdravlja – po punktu (za djelatnost opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece)    60.000     136.003,25  
11.12. Dežurstvo u laboratorijskoj dijagnostici – po punktu       143.017,63  

 * broj stanovnika     

 ** cijena ne sadrži PDV

 *** množi se s korektivnim faktorom za svaku županiju kako slijedi:    "

" II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica 2.

  Red.   VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE   Oblik Iznos u kn
broj      
0 1 2 3
 1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita -izvanbolnička bod 6,37*  
1.1 Dnevni smještaj smještaj i prehrana 61,90  
2. Bolnička zdravstvena zaštita bod 6,56  
2.1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama bod 6,56  
2.2. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti smještaj i prehrana 145,65  
2.3. Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenje smještaj i prehrana 139,77
2.4. Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti      
2.4.1. Kronične duševne bolesti smještaj i prehrana 110,57  
2.4.2. Kronične plućne bolesti smještaj i prehrana 139,77  
2.4.3. Liječenje bolesnika fizikalnom med. i medicinskom rehab. smještaj i prehrana 123,94  
2.4.4.   Kronične dječje bolesti smještaj i prehrana 139,77
3. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 58,63  

 

*Za obveznike PDV-a (državni zdravstveni zavodi) cijena ne sadrži PDV.                               "                     

 

 

           

" Tablica 3.a Plaćanje po terapijskom postupku - PPTP – grupe za ugovaranje - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

 

Šifra Naziv PPTP-a KRITERIJ – dijagnoza KRITERIJ – šifra postupka Opis Cijena*
SKZ01 Hemodijaliza N18, N18.0, N18.8, N18.9 88531, 88572 Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom. 942,48
SKZ02 IVF/ICSI N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, Z31.1, Z31.2, Z31.3 29801, 56991 Uključuje folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) za stimulaciju ovulacije, do 3 pokušaja za žene do 38 godina starosti. 11.500,00
SKZ03 Urin mikrobiološki aerobno   25001,25033, 25061, 25062, 25063, 25065, 25094, 25102, 25111, 25112, 25301, 25332   17,34
SKZ04 Stolica mikrobiološki aerobno   25033, 25074, 25101, 25102, 25103, 25111, 25140, 25203, 25301, 26121   39,07
SKZ05 Bris ždrijela, bris nazofarinksa mikrobiološki   25033, 25068, 25081, 25102, 25103, 25140, 25301   23,46
SKZ06 Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou   29106, 29108   20,40

 

* Uključuje sve postupke i potrošni medicinski materijal                                                                                   "

" Tablica 3.b Plaćanje po terapijskom postupku - PPTP – grupe za ugovaranje - bolnička zdravstvena zaštita

 

R. br. Šifra Naziv PPTP-a Vrsta* KRITERIJ - dijagnoza KRITERIJ – šifra postupka Opis Cijena** Trim dan***
Skupina 01 Bolesti i poremećaji živčanog sustava          
 1.  
01K01 Intrakranijalne operacije u osoba mlađih od 18 godina K 01 50101-50108, 50110- 50116, 50121- 50124, 50130, 50140, 50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240- 50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.   14.670,66 25 dana
 1.  
01K02 Intrakranijalne operacije (isključuje traume) u osoba starijih od 18 godina K Bilo koja dijagnoza iz dijagnostičke grupe bolesti i poremećaja živčanog sustava. Isključuje bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0 50101-50108, 50110- 50116, 50121- 50124, 50130, 50140, 50150- 50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240-50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899- 53902, 53904, 53905 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.   16.424,04 43 dana
 1.  
01K03 Intrakranijalne operacije kod trauma glave u osoba starijih od 18 godina K F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.0 50101-50108, 50110- 50116, 50121-50124, 50130, 50140, 50150-50184, 50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231, 50240-50256, 53801, 53811, 53891, 53892, 53899-53902, 53904, 53905 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza ozljeda mozga i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. 18.586,44 44 dana
 1.  
01K04 Postupci na kralježnici K 01 50301-50305, 50320, 50321, 50340, 50370-50378, 50401, 57928, 58101-58104, 82064 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen neki operativni postupak na kralježnici/leđnoj moždini/ovojnicama (napomena: pacijenti kojima je učinjena operacija na kralježnici zbog bolesti iz grupe mišićno-skeletnog sustava ulaze u drugu PPTP grupu) 7.661,22 29 dana
 1.  
01K05 Ekstrakranijalne procedure na krvnim žilama K 01 53802, 53812, 53830, 53851, 53880, 53930, 53940, 53950, 53990, 53900, 53906   10.584,54 26 dana
 1.  
01K06 Operacija karpalnog tunela K 01 50432 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak oslobađanja karpalnog tunela 1.344,36 6 dana
 1.  
01M01 Bolesti i ozljede leđne moždine M G80.1,G80.2, G82,G82.0-G82.5,G83.0, S14.0,S14.1, S24.0,S24.1, S34.0,S34.1, S34.3,T09.3, T91.3 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije bolesti leđne moždine   4.654,26 26 dana
 1.  
01M02 Neoplazme živčanog sustava M C47,C47.0- C47.6,C47.8, C47.9,C70, C70.0,C70.1, C70.9,C71, C71.0-C71.9, C72,C72.0-C72.3,D44.6, D44.7,D48.2 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije neoplazmi živčanog sustava 4.395,18 32 dana
 1.  
01M03 Degenerativne bolesti živčanog sustava M A52.1, A52.3, A81, A81.0, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9, E51.2, E75.0, E75.1, E75.4, F00.0, F00.1, F00.2, F02.8, G10, G10.0, G12, G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G12.9, G13.1, G13.2, G13.8, G20, G20.0, G21.1, G21.2, G21.3, G21.8, G21.9, G22, G23, G23.0, G23.1, G23.2, G23.8, G23.9, G24.1, G24.2, G24.8, G24.9, G25.5, G25.8, G25.9, G26, G26.0, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31, G31.0, G31.1, G31.2, G31.8, G31.9, G32, G32.0, G32.8, G70.0, G70.2, G73.0, G73.1, G73.2, G73.3, G81, G81.0, G81.1, G81.9, G91, G91.0, G91.1, G91.2, G91.3, G91.8, G91.9, G94, G94.0, G94.1, G94.2, G94.8, G95.0, G99.8, H48.1, H58.0, I68.1, I68.8, I69, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije degenerativnih bolesti živčanog sustava   3.972,90 28 dana
 1.  
01M04 Multipla skleroza i cerebralna ataksija M G11, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G35, G35.0, G36, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9 Isključuje bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Multipla skleroza i cerebralna ataksija obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza multipla skleroza ili cerebralna ataksija. 3.485,34 21 dan
 1.  
01M05 Specifične bolesti krvnih žila mozga osim tranzitornih ishemičnih ataka (TIA) M I60, I61,          I62, I63, I64 Isključuje bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije moždanih udara. 4.915,38 25 dana
 1.  
01M06 Tranzitorni ishemični atak (TIA) i okluzija cerebralnih arterija M G 45, G46, I65, I 66 Isključuje bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije TIA. 3.186,48 17 dana
 1.  
01M07 Bolesti kranijalnih i perifernih živaca M E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4, G50, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.6, G54.7, G54.8,G54.9, G55.0, G55.8, G56, G56.0, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60.0, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G64.0, G70.1, G70.8, G70.9, G73.0, G83.4, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.3, G90.8, G90.9, G99.0, G99.1, G99.8, M53.0, M53.1, M54.1, M79.2, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, S14.6, S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S34.2, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, S94.8, S94.9, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja koja kao glavnu kliničku osobinu imaju bolesti kranijalnih i perifernih živaca   2.930,46 22 dana
 1.  
01M08 Infekcije živčanog sustava (osim virusnog meningitisa) M B57.4,B69.0, G00, G00.0-G00.3, G00.8, G00.9, G01, G01.0, G02.1, G02.8, G03, G03.0-G03.2, G03.8, G03.9, G04, G04.0-G04.2, G04.8, G04.9, G07, G07.0, G53.0, G53.1,G53.8, G61.0, G63.0, G93.3,G94.8, G99.8, I68.1 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije živčanog sustava 7.762,20 38 dana
 1.  
01M09 Virusni meningitis M A87, A87.0, A87.1, A87.2, A87.8, A87.9, A88.0, B02.1, B26.1, G02.0 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Virusni meningitis obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz virusne meningitise. 4.137,12 19 dana
 1.  
01M10 Netraumatski stupor i koma M G93.5,G93.6, R40.0,R40.1, R40.2 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz netraumatski stupor i komu   3.042,66 20 dana
 1.  
01M11 Epilepsija i glavobolja M G40, G41, G43, G44, G93, G97, R51, R56 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije epileptičnih stanja ili glavobolje. 2.766,24 18 dana
 1.  
01M12 Potres mozga u osoba mlađih od 18 godina M S06.0 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Potres mozga u osoba u dobi 0-17 godina obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga. 1.188,30 9 dana
 1.  
01M13 Potres mozga u osoba starijih od 18 godina M S06.0 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Potres mozga u osoba u dobi 18 i više godina obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga. 1.466,76 12 dana
 1.  
01M14 Nespecifične cerebrovaskularne bolesti M G45,G45.0-G45.4,G45.8, G45.9, G46, G46.0-G46.8, I65,I65.0-I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0-I66.4, I66.8, I66.9 Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije nespecifičnih cerebrovaskularnih bolesti 3.112,02 17 dana
 1.  
01M15 Hipertenzivna encefalopatija M I 67.4   Isključuje kirurške procedure (isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801; >=81030 i <=85012; >=88390 i <=88527) Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza hipertenzivna encefalopatija 2.863,14 80 dana
 1.  
01M16 Stereotaktička radiokirurgija Leksell Gamma Knife uređajem M 01     39.015,00  
 1.  
01M17 Ostale bolesti živčanog sustava M 01 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti živčanog sustava. 3.862,74 28 dana
Skupina 02 Bolesti i poremećaji oka          
 1.  
02K01 Operacije na staklastom tijelu i mrežnici K 02 51510, 51520, 51540, 51560, 51570 Obuhvaća pacijente koji su operirani na staklastom tijelu i mrežnici unutar skupine dijagnoza očnih bolesti. 3.844,38 15 dana
 1.  
02K02 Operacija katarakte K 02 51440, 51450, 51470, 51480   3.111,00 10 dana
 1.  
02K03 Operacija katarakte - ultrazvučna K 02 51440, 51450, 51470, 51480   5.120,40 10 dana
 1.  
02M01 Ostale bolesti oka M 02 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti oka. 1.558,56 14 dana
Skupina 03 Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta ili grla          
 1.  
03K01 Tonzilektomija K 03 52810, 52820, 52850   1.402,50 5 dana
 1.  
03M01 Maligna bolest uha, nosa, usta ili grla M C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C14.2, C14.8, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C39.0, C46.2, C76.0, D00.0, D02.0, D37.0, D38.0 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet uha, nosa, usta ili grla. 4.065,72 47 dana
 1.  
03M02 Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba mlađih od 18 godina M A54.5, A56.4, A69.1, B05.3, B08.5, H61.0, H65, H65.0, H65.1, H65.2, H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H67.0, H67.1, H67.8, H68.0, H70, H70.0, H70.1, H70.2, H70.8, H70.9, H73.0, H73.1, H75.0, J00, J00.0, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J30, J30.0, J30.1, J30.2, J30.3, J30.4, J31, J31.0, J31.1, J31.2, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J35.0, J36, J36.0, J37, J37.0, J37.1, J39, J39.0, J39.1, J39.2, J39.3, J39.8, J39.9, T70.0, T70.1 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva. 2.478,60 14 dana
 1.  
03M03 Otitis media i upala gornjih dišnih puteva u osoba starijih od 18 godina M A54.5, A56.4, A69.1, B05.3, B08.5, H61.0, H65, H65.0, H65.1, H65.2, H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H67.0, H67.1, H67.8, H68.0, H70, H70.0, H70.1, H70.2, H70.8, H70.9, H73.0, H73.1, H75.0, J00, J00.0, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J30, J30.0, J30.1, J30.2, J30.3, J30.4, J31, J31.0, J31.1, J31.2, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J35.0, J36, J36.0, J37, J37.0, J37.1, J39, J39.0, J39.1, J39.2, J39.3, J39.8, J39.9, T70.0, T70.1 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza otitis media i razne upale gornjih dišnih puteva. 1.890,06 13 dana
 1.  
03M04 Gubitak ravnoteže M H81, H81.0, H81.1 H81.2, H81.3, H81.4, H81.8, H81.9, H82 H82.0, H83.0, H83.2, R42, R42.0, T75.3 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz poremećaje vestibularne funkcije. 2.290,92 16 dana
 1.  
03M05 Krvarenje iz nosa M R40.0 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza krvarenje iz nosa. 1.505,52 12 dana
Skupina 04 Bolesti i poremećaji dišnog sustava          
 1.  
04K01 Pulmektomija K 04 53220, 53230, 53240, 53250, 53260, 53270   21.701,52 55 dana
 1.  
04M01 Pneumonija M J10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13, J13.0, J14, J14.0, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16, J16.0, J16.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike pneumonije. 4.118,76 25 dana
 1.  
04M02 Kronična opstruktivna bolest pluća M J41, J42, J43, J44, J47, J684, J688, J689, Q334 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kronične opstruktivne bolesti pluća. 4.025,94 21 dan
 1.  
04M03 Respiratorni znakovi i simptomi M J95.3, R04.2, R04.8, R04.9, R05, R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R06.6, R06.8, R07.1, R09.1, R09.3, R09.8, R91 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz nedefinirane simptome u donjem dišnom sustavu. 3.774,00 24 dana
 1.  
04M04 Astma i bronhitis M A37.0, A37.1, A37.8, A37.9, A37, J04.1, J04.2, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, J41.0, J41.1, J41.8, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46.0, J98.0, J20, J21, J40, J41, J45, J46 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije astme i akutnih upalnih bolesti bronha. 3.051,84 21 dan
 1.  
04M05 Rak u dišnom sustavu M C33, C34, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, C39.8, C39.9, C45.0, C76.1, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, D02.2, D02.4, D14.2, D14.3, D14.4, D15.2, D15.7, D15.9, D16.7, D17.4, D19.0, D38.1, D38.2, D38.5, D38.6 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike raka pluća i prsne šupljine. 3.850,50 24 dana
Skupina 05 Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustava          
 1.  
05K01 Ugradnja koronarne premosnice K 05 53601, 53611, 53612, 53613, 53614, 53620, 53630   66.300,00 55 dana
 1.  
05K02 Operacija aneurizme abdominalne aorte K 05 53894, 53895, 53896   29.108,76 47 dana
 1.  
05K03 K 05 Uključuje bolesnike sa šiframa 12701, 12702, 12730, 12731, 12780 Isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740 Nekirurški bolesnici kojima je učinjena dijagnostička perkutana koronarografija bez PTCA/STENT 5.610,00 22 dana
 1.  
05K04 Ugradnja pacemakera K 05 53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782 VVI 16.830,00 32 dana
 1.  
05K05 Ugradnja pacemakera K 05 53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782 VVIR 21.420,00 32 dana
 1.  
05K06 Ugradnja pacemakera K 05 53770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782 DDR 32.640,00 32 dana
 1.  
05K07 PTCA/STENT K 05 Uključuje bolesnike sa šifrom 12740 Ugradnja 1 do 2 stenta 22.440,00 20 dana
 1.  
05K08 PTCA/STENT K 05 Uključuje bolesnike sa šifrom 12740 Ugradnja 3 ili više stenta 28.560,00 20 dana
 1.  
05K09 Operacija varikoziteta K 05 53840, 53841   2.710,14 9 dana
 1.  
05K10 Plastika žila nogu K 05 53816, 53823, 53806   15.880,38 33 dana
 1.  
05M01 Zatajenje srca i ne-traumatski šok M I11.0, I13.0, I13.2, I50, I50.0, I50.1, I50.9, R57.9 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kongestivnog zatajenja srca. 3.385,38 22 dana
 1.  
05M02 Srčana bolest uzrokovana aterosklerozom M I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.0, I51.3, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I99, R93.1, R94.3 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz aterosklerotsku bolest srca. 3.674,04 22 dana
 1.  
05M03 Hipertenzija M I10, I10.0, I11.9, I13.9, I15, I15.0, I15.2, I15.9 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije hipertenzije. 3.017,16 18 dana
 1.  
05M04 Srčane aritmije i smetnje provođenja M I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I47, I48, I48.0, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije srčane aritmije i smetnje provođenja. 2.724,42 17 dana
 1.  
05M05 Angina pectoris M I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije angine pectoris. 4.222,80 19 dana
 1.  
05M06 Sinkopa i kolaps M R55, I95.1 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz sinkopu i kolaps cirkulacijskog podrijetla. 2.525,52 16 dana
 1.  
05M07 Bol u prsištu M R07.2, R07.3, R07.4, Z03.4, Z03.5 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije boli u prsištu koja nije do kraja dijagnostički razriješena. 2.915,16 13 dana
 1.  
05M08 Akutni infarkt miokarda bez invazivnih dijagnostičkih/terapijskih postupaka M I 21 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12701; 12702; 12730; 12731; 12740; 12780 Bolesnici s dijagnozom AIM i bez kirurških postupaka i bez invazivnih dijagnostičkih postupaka (PPTP 05K03, 05K07, 05K08) 7.899,90 22 dana
Skupina 06 Bolesti i poremećaji probavnog sustava          
 1.  
06K01 Apendektomija K 06 54701   4.264,62 20 dana
 1.  
06K02 Operacija ingvinalne hernije K 06 55301, 55310, 55320, 55330, 55390   3.331,32 12 dana
 1.  
06M01 Maligna bolest probavnog sustava M C19, C20, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C26.0, C26.8, C26.9, C45.1, C48.1, C48.2, C48.8, C76.2, C78.4, C78.5, C78.6, C78.8, D00.1, D00.2, D01.0, D01.1, D01.2, D01.3, D01.4, D01.7, D01.9, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet probavnog sustava. 3.017,16 24 dana
 1.  
06M02 Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava M I85.0, K22.6, K25.0, K25.4, K26.0, K26.4, K27.0, K27.2, K27.4, K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, K28.6, K29.0, K62.5, K92.0, K92.1, K92.2 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz krvarenje iz probavnog sustava. 3.961,68 18 dana
 1.  
06M03 Ezofagitis, gastroenteritis i sl. M A02.0, A03, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, A04.9, A05, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A07, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, A08, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B81, B81.0, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, K20, K20.0, K21, K21.0, K21.9, K22, K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.8, K22.9, K23, K23.0, K23.1, K23.8, K29, K29.0, K29.1, K29.2, K29.3 K29.4, K29.5, K29.6, K29.7, K29.8, K29.9, K30, K30.0, K31, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.8, K31.9, K59, K59.0, K59.1, K59.2, K59.3, K59.4, K59.8, K59.9, K90, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9, K91, K91.0, K91.1, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti probavnog sustava. 1.997,16 15 dana
 1.  
06M04 Ostale bolesti gastrointestinalnog sustava M A18.3, A21.3, A22.2, A42.1, A51.1, A54.6, A56.3, B05.4, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.9, D17.5, D19.1, D20.0, D20.1, I84.0, I84.1, I84.2, I84.3, I84.4, I84.5, I84.6, I84.7, I84.8, I84.9, I85.9, I86.4, I88.0, I98.2, K23.0, K35.0, K35.1, K35.9, K36, K37, K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, K38.8, K38.9, K40.0, K40.1, K40.2, K40.3, K40.4, K40.9, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42.0, K42.1, K42.9, K43.0, K43.1, K43.9, K44.1, K45.0, K45.1, K45.8, K46.0, K46.1, K46.9, K52.0, K52.1, K55.0, K55.1, K55.2, K55.8, K55.9, K57.0, K57.2, K57.4, K57.8, K59.3, K60.0, K60.1, K60.2, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K62.0, K62.1, K62.2, K62.3, K62.4, K62.6, K62.7, K62.8, K62.9, K63.0, K63.1, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K65.0, K65.8, K65.9, K66.0, K66.1, K66.8, K66.9, K67.0, K67.1, K67.2, K67.3, K67.8, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, K92.8, K92.9, K93.0, K93.1, K93.8, N82.2, N82.3, N82.4, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q39.6, Q39.8, Q39.9, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, Q41.9, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q42.8, Q42.9, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q43.9, Q45.8, Q45.9, Q79.2, Q79.3, Q79.4, Q79.5, Q89.3, R19.3, S36.3, S36.4, S36.5, S36.6, T18.1, T18.2, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9, T28.1, T28.2, T28.6, T28.7, T91.5, Z43.1, Z43.2, Z43.3, Z43.4 Z46.5 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti GI sustava. 2.127,72 18 dana
Skupina 07 Bolesti i poremećaji hepatobilijarnog sustava i gušterače          
 1.  
07K01 Kolecistektomija K 07 55110   6.481,08 23 dana
 1.  
07M01 Ciroza i alkoholni hepatitis M K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz alkoholne bolesti jetre. 4.571,64 26 dana
 1.  
07M02 Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače M C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9, C78.7, D01.5, D37.6 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignu bolest hepatobilijarnog sustava ili gušterače. 4.557,36 30 dana
 1.  
07M03 Poremećaji bilijarnog sustava M K80.0, K80.1, K80.2, K80.3, K80.4, K80.5, K80.8, K81.0, K81.1, K81.8, K81.9, K82.0, K82.1, K82.2, K82.3, K82.4, K82.8, K82.9, K83.0, K83.1, K83.2, K83.3, K83.4, K83.5, K83.8, K83.9, K87.0, K91.5, Q44.0, Q44.1, Q44.2, Q44.3, Q44.4, Q44.5, R93.2 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti i poremećaja bilijarnog sustava i gušterače. 3.639,36 19 dana
 1.  
07M04 Bolesti jetre osim maligniteta i ciroze M A06.4, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B18, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B58.1, B65.1, B66.0, B66.1, B66.3, B66.5, B67.0, B67.5, B67.8, B94.2, D13.4, D13.5, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, I81, I81.0, I82.0, K70, K70.0, K71, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, K72, K72.0, K72.1, K72.9, K73, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K75, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.8, K75.9, K76, K76.0, K76.1, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, K77, K77.0, K77.8, Q44.6, Q44.7, R16.0, R16.2, R17, R17.0, R82.2, R94.5, S36.1, T86.4, Z22.5, Z94.4, Z94.8 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti jetre osim maligniteta i ciroze jetre. 3.822,96 26 dana
Skupina08 Bolesti i poremećaji mišićno koštano vezivnog sustava          
 1.  
08K01 Ugradnja kompletne endoproteze kuka - bescementna K 08 58150   27.316,62 29 dana
 1.  
08K02 Ugradnja kompletne endoproteze kuka - cementna K 08 58150   21.653,58 29 dana
 1.  
08K03 Zamjena rasklimane endoproteze kuka K 08 58151   26.689,32 38 dana
 1.  
08K04 Ugradnja parcijalne endoproteze kuka K 08 58152   16.538,28 40 dana
 1.  
08K05 K 08 58142   28.429,44 28 dana
 1.  
08K06 Fuzija kralježaka K 08 58102, 58103, 58104   23.460,00 35 dana
 1.  
08K07 Prijelom bedrene kosti-kirurško liječenje K S 72 57801-57941 Kirurško liječenje prijeloma bedrene kosti osim totalne ili parcijalne endoproteze kuka 9.908,28 33 dana
 1.  
08K08 Procedure na šaci ili zapešću, osim velike operacije zgloba K 08 57905, 57906, 58052, 58053, 58054, 58232, 58233, 58234, 58235, 58236, 58240, 58241, 58245, 58250, 58251, 58252, 58253, 58260, 58261, 58262, 58263, 58270, 58271, 58272, 58273, 58274, 58275, 58276, 58280, 58290, 58291, 58292, 58402, 58411, 58420 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški nekom procedurom na šaci ili zapešću, osim zamjene zgloba, i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti mišićno-koštano-vezivnog sustava. 2.946,78 14 dana
 1.  
08K09 Operacija meniska K 08 58040   5.134,68 10 dana
 1.  
08K10 Operacija halux valgusa K 08 57820   5.167,32 9 dana
 1.  
08K11 Operacija hernije diska K 08 58101, 50301   14.129,04 24 dana
 1.  
08M01 Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća nadlaktice i potkoljenice M M22.0, M22.1, M23.2, M23.3, M23.6, M23.8, M23.9, S42, S42.0, S42.1, S42.2, S42.3, S42.4, S42.7, S42.8, S42.9, S43, S43.0, S43.1, S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9,S53.0, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S93.0, S93.2, S93.4, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9, T02.2, T02.3, T10, T10.0, T10.1, T12, T12.0, T12.1 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede nadlaktice, ramena i potkoljenice. 1.823,76 18 dana
 1.  
08M02 Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća podlaktice, šake i stopala M M24.3, S03.3, S52, S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7, S52.8, S52.9, S53.2, S53.3, S53.4, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, S56.8, S62, S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7, S62.8, S63, S63.0, S63.1, S63.2, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S66 S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, S66.7, S66.8, S66.9, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7 S92.9, S93.1, S93.3, S93.5, S93.6, T03.2, T03.3, T03.4, T03.8, T03.9, T11.2, T13.2, T14.2, T14.3, T92.3, T93.3 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede podlaktice, šake i stopala. 1.648,32 13 dana
 1.  
08M03 Prijelom bedrene kosti-konzervativno liječenje M S 72 Isključuje bolesnike s kirurškim procedurama Prijelom bedrene kosti bez kirurških postupaka 3.251,76 26 dana
 1.  
08M04 Bolesti vezivnog tkiva M E85.3, E85.4, E85.8, E85.9, I00, I73.0, I77.6, I79.1, L40.5, M02.3, M05.0, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M30, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.4, M31.5, M31.6, M31.8, M31.9, M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti vezivnog tkiva 4.340,10 25 dana
 1.  
08M05 Bolesti leđa, traume leđa, simptomi u leđima M G55.1, G55.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.1, M43, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46.0, M46.1, M46.2, M46.3, M46.4, M46.5, M46.8, M46.9, M47, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, M48.8, M48.9, M49.3, M50, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, M51.9, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M99.1 M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, Q76.2, Q76.3, Q76.4, S12, S12.0, S12.1, S12.2, S12.7, S12.8, S12.9, S13.0, S13.1, S13.2 S13.3, S13.4, S22.0, S22.1, S23.0, S23.2, S23.3, S32.0, S32.1, S32.2, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, T03.0, T03.1, T08, T08.0, T08.1, T09.2, T91.1, T91.2 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti leđa, traume leđa i simptome u leđima. 2.645,88 19 dana
Skupina 09 Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojke          
 1.  
09K01 Mastektomija K 09 58601, 58610, 58620, 58630, 58640   7.423,56 20 dana
 1.  
09M01 Ozljeda kože, potkožnog tkiva i dojke M S00.0, S00.3, S00.4, S00.5, S00.7, S00.8, S00.9, S01.0, S01.4, S01.7, S01.8, S01.9, S08.0, S10.0, S10.1, S10.7, S10.8, S10.9, S11.7, S11.8, S11.9, S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8, S21.0, S21.1, S21.2, S21.7, S21.8, S21.9, S30.0, S30.1, S30.7, S30.8, S30.9, S31.0, S31.1, S31.7, S31.8, S40.0, S40.7, S40.8, S40.9, S50.0, S50.1, S50.7, S50.8, S50.9, S51.0, S51.7, S51.8, S51.9, S60.0, S60.1, S60.2, S60.7, S60.8, S60.9, S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9, S70.0, S70.1, S70.7, S70.8, S70.9, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, S80.0, S80.1, S80.7, S80.8, S80.9, S81.0, S81.7, S81.8, S81.9, S90.0, S90.1, S90.2, S90.3, S90.7, S90.8, S90.9, T00.0, T00.1, T00.2, T00.3, T00.6, T00.8, T00.9, T01.0, T01.1, T01.2, T01.3, T01.6, T01.8, T01.9, T09.0, T09.1, T11.0, T11.1, T13.0, T13.1, T14.0, T14.1, T90.0, T90.1, T91.0, T92.0, T93.0 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede kože. 1.353,54 13 dana
 1.  
09M02 Upala kože i potkožnog tkiva M A26.0, A46, B43.2, B78.1, I89.1, L01.0, L01.1, L02.0, L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L02.9, L03.0, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L05.0, L05.9, L08.0, L08.8, L08.9, L44.4, L88, L98.0, L98.3 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz cellulitis i slična stanja. 3.076,32 21 dan
 1.  
09M03 Kronične rane na koži M L89, L89.0, L97 L97.0, L98.4 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz kronične rane na koži. 4.170,78 34 dana
Skupina 10 Bolesti i poremećaji žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, bolesti prehrane i bolesti metabolizma          
 1.  
10M01 Dijabetes M E10, E10.0, E10.1 E10.6, E10.7, E10.8 E10.9, E11, E11.0 E11.1, E11.6, E11.7 E11.8, E11.9, E13.0 E13.1, E13.6, E13.7 E13.8, E13.9, E14 E14.0, E14.1, E14.6 E14.7, E14.8, E14.9, R81 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz dijabetes mellitus. 3.410,88 21 dan
Skupina 11 Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustava          
 1.  
11K01 Transuretralne procedure K 11 55601, 55701, 55730, 55731 Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški transuretralnom procedurom i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Ova PPTP grupa NE obuhvaća pacijente koji su liječeni zbog bolesti prostate. 4.241,16 21 dan
 1.  
11M01 Zatajenje bubrega M I12.0, I12.9, I13.1, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18.0, N18.8, N18.9, N19, R34, T79.5 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz zatajenje bubrega. 5.067,36 26 dana
 1.  
11M02 Infekcije bubrega i mokraćnog sustava M A18.1, A98.5, B65.0, B90.1, N10, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, N13.5, N13.6, N15.1, N29.0, N30.0, N30.1, N30.2, N30.3, N30.8, N30.9, N33.0, N34.0, N34.1, N34.2, N34.3, N39.0 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije bubrega i mokraćnog sustava. 3.636,30 18 dana
 1.  
11M03 Kamenci u mokraćnom sustavu M N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.4, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22.0, N22.8, N23 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz opstrukcije i kamence u mokraćnom sustavu. 1.879,86 13 dana
Skupina 12 Bolesti i poremećaji muškog spolnog sustava          
 1.  
12K01 Otvorena adenomektomija prostate K 12 56012, 56013, 56020, 56040   10.077,60 29 dana
 1.  
12K02 Transuretralna prostatektomija K 12 56010, 56011 Obuhvaća pacijente kojima je obavljena prostatektomija zbog bolesti muškog spolnog sustava. Grupa obuhvaća samo transuretralne procedure. 5.472,30 20 dana
 1.  
12M01 Maligne bolesti muškog spolnog sustava M C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, D07.4, D07.5, D07.6, D40.0, D40.1, D40.7, D40.9 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti muškog spolnog sustava 2.754,00 28 dana
Skupina 13 Bolesti i poremećaji ženskog spolnog sustava          
 1.  
13K01 Radikalna histerektomija, vulvektomija K 13 56830, 56850, 56870, 57140 Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški radikalnim operacijama na uterusu i vulvi i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava. 7.686,72 24 dana
 1.  
13K02 Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti K C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, D39.1 56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991 Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet na uterusu i adneksima. 13.183,50 34 dana
 1.  
13K03 Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti uterusa i ovarija K C52, C55, C58, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C57.7, C57.8, C57.9, C76.3, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.2, D39.7, D39.9 56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991 Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava, osim maligniteta na uterusu i adneksima. 3.621,00 21 dan
 1.  
13K04 Procedure na uterusu i ovarijima (isključuje malignu bolesti) K 13 56501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991 Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija dijagnoza nije malignitet na uterusu i adneksima. 4.422,72 17 dana
 1.  
13M01 Maligne bolesti ženskog spolnog sustava M C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijentice koje su liječene konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti ženskog spolnog sustava. 2.766,24 22 dana
Skupina 14 Trudnoća, porod i babinje          
 1.  
14K01 Jednoplodno rađanje carskim rezom K 14 57410, 57420, 57430, 57440   6.569,82 29 dana
 1.  
14M01 Jednoplodni spontani porođaj M O80   Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj 2.643,84 14 dana
 1.  
14M02 Jednoplodni spontani porođaj – porod u kadi M O80   Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj 4.139,16 14 dana
 1.  
14M03 Pobačaj M O02.1, O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9, O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O04.9, O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9, O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9, O07.0, O07.1, O07.2, O07.3, O07.4, O07.5, O07.6, O07.7, O07.8, O07.9, Z64.0 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijentice koje su liječene konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz spontani ili inducirani pobačaj.   973,08 7 dana
Skupina 16 Bolesti i poremećaji krvi, krvotvornih organa i imunološkog sustava          
 1.  
16M01 Bolesti crvenih krvnih stanica M D50.0, D50.1, D50.8, D50.9, D51.0, D51.1, D51.2, D51.3, D51.8, D51.9, D52.0, D52.1, D52.8, D52.9, D53.0, D53.1, D53.2, D53.8, D53.9, D55.0, D55.1, D55.2, D55.3, D55.8, D55.9, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8, D56.9, D57.0, D57.1, D57.2, D57.3, D57.8, D58.0, D58.1, D58.2, D58.8, D58.9, D59.0, D59.1, D59.2, D59.3, D59.4, D59.5, D59.6, D59.8, D59.9, D60.0, D60.1, D60.8, D60.9, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63.0, D63.8, D64.0, D64.1, D64.2, D64.3, D64.4, D64.8, D64.9, D74.0, D74.8, D74.9, R71, T80.3, T80.4, T80.8 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti crvenih krvnih stanica. 3.609,78 22 dana
Skupina 17 Maligne hematološke bolesti i nediferencirani tumori          
 1.  
17M01 Limfom i neakutna leukemija M C26.1, C46.3, C77, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C77.9, C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84, C84.0, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88, C88.0, C88.1, C88.2, C88.3, C88.7, C88.9, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C91.1, C91.2, C91.4, C91.7, C91.9, C92.1, C92.2, C92.3, C92.7, C92.9, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, C96.1, C96.2, C96.3, D45, D45.0, D46, D46.0, D47.1, D89.1, D89.2 Isključuje bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780 Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz limfom i neakutne leukemije. 4.106,52 26 dana
Skupina 20 Korištenje alkohola i droga i organski inducirane mentalne bolesti          
 1.  
20M01 Ovisnost o alkoholu i drogama, detoksikacija i simptomatsko liječenje M F10.0, F10.1, F10.3, F11.0, F11.1, F11.3, F12.0, F12.1, F12.3, F13.0, F13.1, F13.3, F14.0, F14.1, F14.3, F15.0, F15.1, F15.3, F16.0, F16.1, F16.3, F18.0, F18.1, F18.3, F19.0, F19.1, F19.3, F55, R78.0 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz akutne intoksikacije i druga akutna stanja vezana uz upotrebu alkohola i droga. 1.361,70 24 dana
Skupina 21 Ozljede, otrovanja i toksična djelovanja lijekova          
 1.  
21M01 Otrovanja i toksična djelovanja lijekova M T36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, T36.6, T36.7, T36.8, T36.9, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T37.9, T38.0, T38.1, T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39.0, T39.1, T39.2, T39.3, T39.4, T39.8, T39.9, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, T40.8, T40.9, T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T41.4, T41.5, T42.0, T42.1, T42.2, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8, T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T43.9, T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, T44.9, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, T45.6, T45.7, T45.8, T45.9, T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, T46.8, T46.9, T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T47.9, T48.0, T48.1, T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, T49.6, T49.7, T49.8, T49.9, T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, T50.8, T50.9, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9, T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, T52.8, T52.9, T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T53.9, T54.0, T54.1, T54.2, T54.3, T54.9, T55, T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, T56.6, T56.7, T56.8, T56.9, T57.0, T57.1, T57.2, T57.3, T57.8, T57.9, T58, T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, T59.7, T59.8, T59.9, T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9, T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, T61.9, T62.0, T62.1, T62.2, T62.8, T62.9, T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, T63.9, T65.0, T65.1, T65.2, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, T65.9, T88.7 Nekirurške procedure Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza odgovara otrovanju ili toksičnom djelovanju lijeka. 1.467,78 11 dana
Skupina 99 Ostalo          
 1.  
99K01 Transplantacija jetre K       226.440,00 -
 1.  
99K02 Transplantacija srca K   53750   191.699,82 -
 1.  
99K03 Transplantacija pluća K       255.000,00 -
 1.  
99K04 Transplantacija bubrega K   55551   56.931,30 -
 1.  
99K05 Transplantacija koštane srži K       92.820,00 -
 1.  
99K06 Transplantacija rožnice K   51250   4.718,52 18 dana
 1.  
99K07 Multiorganska eksplantacija K       42.840,00 -
 1.  
99K08 Eksplantacija bubrega K       32.130,00 -
 1.  
99K09 Multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva K       53.550,00 -

 

* K označava kirurške PPTP grupe, a M označava medicinske PPTP grupe.

** Uključuje sve postupke i potrošni medicinski materijal, te troškove smještaja i prehrane.    

*** 175 kuna po svakom danu nakon graničnog trim dana.    "

Članak 2.

U članku 32. Tablica 4. "PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA", mijenja se i glasi:

 

"Tablica 4. Plaćanje po terapijskom postupku – PPTP - primarna zdravstvena zaštita

 

Šifra Naziv PPTP-a Djelatnici Opis Cijena*
PZZ01 Uobičajena elektrokardiografija. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma. Očitavanje EKG nalaza. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar   17,90
PZZ02 Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine   21,14
PZZ03 Otoskopija, ispiranje cerumena. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine   13,81
PZZ04 Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine   31,72
PZZ05 Opskrba površinskih i manjih rana. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine Uključuje šivanje i previjanje. 27,63
PZZ06 Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine Uključuje previjanje. 41,45
PZZ07 Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine Uključuje previjanje. 41,45
PZZ08 Površinska, lokalna anestezija. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine Može se zaračunati samo uz postupke PZZ05, PZZ06 i PZZ07. 6,35
PZZ09 Odstranjivanje šavova. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine   13,81

 

* uključuje sav potrošni medicinski materijal                                                         "

 

Članak 3.

U članku 40. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Iznimno, Ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite mogu Zavodu ispostavljati račune za posebno skupe lijekove utvrđene Listom lijekova Zavoda, za postupke eksplantacije i troškove za ugradbene materijale – umjetne pužnice, u skladu s posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.

Odlukama Upravnog vijeća Zavoda iz stavka 3. ovog članka utvrdit će se maksimalan iznos sredstava na godišnjoj razini do kojeg Ustanove mogu Zavodu ispostavljati račune za posebno skupe lijekove po pojedinom slučaju, te način obračuna i ispostavljanja računa za postupke eksplantacije i troškove ugradbenog materijala – umjetne pužnice.«

Članak 4.

U članku 44. u stavku, 1. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: »Izuzev računa za posebno skupe lijekove, postupke eksplantacije i troškove ugradbenog materijala – umjetne pužnice iz članka. 40. stavka 3. ove Odluke koji se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Perkutane dijagnostičke procedure/kateterizacija srca i krvnih žila

Artroplastika koljena

Klasa: 025-04/05-01/64
Urbroj: 338-01-01-05-1
Zagreb, 22. veljače 2005.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.