HIDRA CADIAL

Obvezatne upute VM VII - Obrasci za postupak izbora (NN 058/2011)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1282

Na temelju članka 30. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05, – pročišćeni tekst i 109/07) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ VM VII

OBRASCI ZA POSTUPAK IZBORA

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljati će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni za izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama odnosno Gradu Zagrebu.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OVM.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje.

4. Obrasci za pripremu i provođenje izbora su:

– OVM-8 – Rješenje o određivanju biračkog mjesta

– OVM-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora

– OVM-10 – Glasački listić za izbor članica/članova vijeća nacionalne manjine u Općini

– OVM-11 – Glasački listić za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine u Općini

– OVM- 12 – Glasački listić za izbor članica/članova vijeća nacionalne manjine u Gradu

– OVM- 13 – Glasački listić za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine u Gradu

– OVM-14 – Glasački listić za izbor članice/članova vijeća nacionalne manjine u županiji

– OVM-15 – Glasački listić za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine u županiji

– OVM-16 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članica/članova vijeća nacionalne manjine

– OVM-17 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine

– OVM-18 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor članica/članova vijeća nacionalne manjine

– OVM-19 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine

– OVM-20 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor članica/članova vijeća nacionalne manjine

– OVM-21 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-07/11-02/07

Urbroj: 507-11-01

Zagreb, 26. svibnja 2011.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.


OBRASCI