HIDRA CADIAL

Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja (NN 027/2013)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

466

Na temelju članka 29. točka 3. i točka 5. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 92/10 i 23/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ EP II (OEP-1 do OEP-4)

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

1. Pripreme i provedba izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP.

3. Ako za pojedine radnje u postupku provedbe izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

4. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OEP-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članica/članova u Europski parlament,

– OEP-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članica/članova u Europski parlament,

– OEP-3 – Očitovanje kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature,

– OEP-4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana izbornog povjerenstva za provedbu izbora članica/članova u Europski parlament.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-08/13-02/02

Urbroj: 507/15-13-1

Zagreb, 4. ožujka 2013.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.


OBRASCI
27 04.03.2013 Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja