HIDRA CADIAL

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006. - Lista zaštićenih kulturnih dobara (NN 023/2007)

MINISTARSTVO KULTURE

876

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2006

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. listopada 2006. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna i (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa Kulturno dobro Prostorne međe Broj Registra
Katastarske čestice Katastarska općina
         

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR

BJELOVAR,
Josipa Jelačića 3
Kompleks sudskih zgrada i zatvora 3143/1 (2140) Bjelovar Z-2922
BJELOVAR, Antuna Mihanovića 8 Kompleks zgrada bolnice 3046 (1293) Bjelovar Z-2921
BJELOVAR,
Trnskoga 10
Zgrada 3551 Bjelovar Z-2924
BJELOVAR, Ulica Matice hrvatske 17 Zgrada gimnazije   2672 Bjelovar Z-2923


Općina ROVIŠĆE

PODGORCI Filijalna crkva sv. Petke 184 Podgorci Z-2926
PREDAVAC Kapela sv. Vida 1 Predavac Z-2925


GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB

PLANINA GORNJA Mlin – vodenica Babić na potoku Vukov dol 1187 Planina Z-2962
ZAGREB Dio krajolika – lokalitet Rudarski vrt i Rudnik Zrinski 5075 Šestine Z-2959
ZAGREB, Avenija Dubrovnik 15 Kulturno-povijesna cjelina Zagrebačkog velesajma 598/2, 599/1 (dio), 599/15, 599/18, 599/19, 599/20, 599/22, 599/23, 599/24, 599/26, 599/27, 599/28, 599/29, 599/30, 599/31, 599/32,
599/33, 599/34, 599/36, 599/37, 599/38, 599/39, 599/40, 599/42, 599/44, 599/45, 599/46, 599/47, 599/48, 599/49, 599/50, 599/51, 599/52, 599/53, 599/54, 599/55, 599/56, 599/57, 599/58, 599/59, 599/60, 599/61, 599/62, 599/63, 599/64, 599/65, 599/66, 599/67, 599/68, 599/69, 599/70, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609/1, 611/1, 611/2, 612, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 i dio 3447
Klara Z-2951
ZAGREB, Bukovačka cesta 245 Ljetnikovac 3001/1 Remete Z-2954
ZAGREB, Gornji Vugrovec Ljetnikovac Ružić 1775/1 i 1775/3 Vugrovec Z-2961
ZAGREB, Markuševačka Trnava Mlin 5549 Markuševec Z-2891
ZAGREB, Bidrovečka bb Mlin – vodenica Ferenčak na potoku Bidrovec 434772 Markuševec Z-2957
ZAGREB, Jakopovići bb Mlin – vodenica Jakopović na potoku Lipa 2265 Čučerje Z-2955
ZAGREB, Dubravica 109 Mlin – vodenica na potoku Dubravica 3074 Gornji Stenjevec Z-2956
ZAGREB, Tuškanac 14 Vila Benedik 799/1 Centar Z-2958
ZAGREB, Kovačićeva 37 Vila Ehrlich-Marić 839 Centar Z-2953
ZAGREB, Perkovčeva /Rooseveltov Trg /Farkaša-Vukotinovića   Zgrada Novinarskog doma 2783 Centar Z-2952
ZAGREB, Trg sv. Marije Čučerske 2 Župni dvor 7 Čučerje Z-2960
ZAGREB,
Savska 41
Poslovni toranj »Zagrepčanka« 809 i 814 Trnje Z-2800


ISTARSKA županija
Grad UMAG

UMAG Arheološki lokalitet Katoro – rt Tiola 1228 (stara izmjera 263/3 i 263/4), 1227, 1225, dio 1218/1 (stara izmjera (263/4, te djelomično 263/3, 263/15 i 265/4 , dio 1218/2 (stara izmjera 263/4), 1218/7, 1221 (stara izmjera 263/4 i 264), 1224 (stara izmjera djelomično 263/4) i 1223 Umag Z-2899
UMAG Arheološki lokalitet Sipar 1132, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135 Umag Z-2900


KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Općina GOLA

GOLA Župna crkva sv. Tri kralja 2718/7 Gola Z-2928

Grad KOPRIVNICA

KOPRIVNICA Trg bana Jelačića 1 Zgrada 1313 Koprivnica Z-2895


Općina KOPRIVNIČKI BREGI

GLOGOVAC Filijalna crkva sv. Velikomučenika Georgija 413 Glogovac Z-2929


Općina LEGRAD

LEGRAD Župna crkva Presvetog Trojstva 7/1 (1) Legrad Z-2896

Općina PETERANEC

PETERANEC Župna crkva sv. Petra i Pavla i župni dvor 4479/270 i 4479/272 Peteranec Z-2893
SIGETEC Župna crkva sv. Marka Evanđelista i župni dvor 3504/138 i 3504/137 Sigetec Z-2927

Općina RASINJA

VELIKI POGANAC Parohijska crkva sv. Velikomučenika Georgija 1090/34 Veliki Poganac Z-2894


Općina VIRJE

MIHOLJANEC Župna crkva sv. Mihaela Arkanđela 280 Miholjanec Z-2892

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Grad KRAPINA

LEPAJCI Kapela sv. Jurja 755 Velika Ves Z-2920

LIČKO-SENJSKA županija
Općina BRINJE

LETINAC Župna crkva sv. Antuna Padovanskog 1 Letinac Z-2939

Grad GOSPIĆ

KLANAC (GOSPIĆ) Župna crkva Navještenja BDM 765 Klanac Z-2938

MEĐIMURSKA županija
Općina GORIČAN

GORIČAN Župna crkva sv. Leonarda i kurija župnog dvora 5604, 5602 Goričan Z-2950

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija
Grad POŽEGA

POŽEGA Kapela sv. Filipa i Jakova 2478 Požega Z-2908
POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 20 Zgrada kazališne kavane   2005 Požega Z-2905
POŽEGA, F. Cirakyja 12 Zgrada bivšeg restorana »Mislav« 1578/2, 1575 Požega Z-2904
POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 16 Zgrada Isusovačke gimnazije 1955/1 Požega Z-2906
POŽEGA,
Antuna Kanižlića 2
Zgrada O.Š. »Antuna Kanižlića« 1957 Požega   Z-2907


PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad CRES

CRES Arheol. zona Banićeve pećine i Čampari 2514/12, 1425/9, 1425/7, 1425/6, 2513/8, 2513/19, 1605/1, 2514/13, 1617/1, 1617/3 Beli Z-2933
CRES Arheološka zona Sveti Bartolomej 3555/5, 3333, 3355/5, 7897/10, 7892/3, 7892/1, i dio 3687 Cres – grad Z-2932
LOZNATI Arheološka zona Pelginja-Pukonjina 2005/6, 1520/1, 3595/2, 1995/3, 1995/4, 1999/12, 1992/3, 2007, 2008/1, 2011/11, 2001/1, 1967, 2011/14, 2011/15, 2011/2, 1938, 2020/2, 2020/28, 2020/13, 2002/32, 2020/1, 2011/7, 2011/12, 2011/8, 2004/3, 2004/2, 2005/4, 2005/2 Orlec Z-2934


Općina ČAVLE

GROBNIK
(ČAVLE)
Arheološka zona nekropole Grobišće 3783/9, 3349/5, 3349/1, 3349/3, 3349/4, 3354, 3355, 3788, 3387, 3353, 3348, 3346, 3345 Grobnik Z-2935


Općina FUŽINE

FUŽINE Kulturno-povijesna cjelina grada Fužina sa sjevera od jezera Bajer na k.č. 2913 preko ceste k.č. 2166 nastavlja se u smjeru kazaljke na satu sljedećim česticama: 1384/3, 1384/15, 1318, 1317, 1316, 1314, 1294, 1291, 1286/1, 1286/2, 1283, 1284, 1280, preko dijela k.č. 1265/12 (cesta), dalje na k.č. 1049/1 i željezničku prugu na dijelu k.č. 1219 pa preko više cesta i rijeke Ličanke na k.č. 2884/1, 2886/1, 2885/1, 2901/1, 2901/3, 2880, 2879/1, 2877, dalje česticama 713, 715, 696/3 i preko dijela k.č. 2875/1 (cesta), nastavlja se na k.č. 716/2, 718, 775, 772, 770, 757, 758, 759,760, 761/1, te preko dijela rijeke Ličanke na k.č. 2901/1, nastavlja na k.č. 750, 749, 751, 748. Preko dijela ceste na k.č. 2871 nastavlja se na k.č. 193, 194, preko k.č. 495/1 nastavlja se na k.č. 200/1, 212, 213, 495, 494, 493, preko dijela ceste na k.č. 2821 nastavlja se na k.č. 434, 435, 427 (groblje), k.č. 420, 425, 421, 422. Preko potoka na k.č. 2905 nastavlja se na k.č. 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 295. Preko ceste na k.č. 2865 nastavlja se na k.č. 1411, 1408/1, 1409, 1410, 1402/11 i preko k.č. 1402/3 do početne točke k.č. 2913, obuhvaćajući sve katastarske čestice unutar navedenih. Fužine Z-2930


Općina OMIŠALJ

OMIŠALJ Arheološka zona i etnološka zona Voz Od krajnje zap. točke na morskoj obali obalna granica prati zap. rub k.č 10230/2 od njenog spoja s obalnom linijom do ruba ceste – k.č. 10244/3 zatim cestom na sjever te presijeca cestu – k.č. 10230/4, nastavlja dalje prateći cestu k.č. 10211/1, 10210/6, 10210/5, 10210/7, 10210/3, 10210/4, 10208/4, 5, 10205/13, 10205/ 23 te siječe cestu k.č. 10244/12 Omišalj Z-2937
OMIŠALJ Arheološka zona i etnološka zona Voz i nastavlja ka jugoistoku sjev. rubom k.č. 10205/25 spušta se njenim ist. rubom te se sjev. rubom k.č. 10205/7 spaja s obalnom linijom. Od krajnje zap. točke k.č. 10244/3 do krajnje ist. točke k.č. 10205/7 granica zone prati obalnu liniju. Omišalj Z-2937


Grad RIJEKA

RIJEKA Arheološka zona sv. Križ 1874/1, 1874/24, 1874/9 Sušak Z-2936

Općina VRBNIK

VRBNIK Arheološka zona Kostrilj 771 Vrbnik Z-2931


SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Grad GLINA

GLINA Kulturno-povijesna cjelina Glina 1856/1, 1857, 1860/1, 1862, 1864, 1866/1, 1867, 1869/1, 1870, 1872/2, presijeca Ul. 6. kolovoza i nastavlja se na 1872/3, 1875, 1876, 1878/1, 1879, 1881/1, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1890, 1892, 1893, 1896, 1899, 1901, presijeca Majsku i nastavlja na 1791, 1792, 1805, 1804, 1803, 1802, 1797, 1796, 1795, presijeca Zagrebačku i nastavlja na 1788, 1786, 1777, 1776, 1775, presijeca Radničku, nastavlja na 2187/1, 2185, 2183/3, 2174, 2173, 2172, 2169, 2162, 2160, 2159, 2155, 2154, 2153, 2150, presijeca Brkićev sokak i nastavlja na 2148, presijeca Ulicu žrtava Domovinskog rata i nastavlja na 2255, 2254, 2253, 2252, presijeca Mihanovićevu i nastavlja na 2215, 2214, 2213, 2212, 2210, 2209, 2208, 2198/2, 2198/1, 2196, 2201, 2203, presijeca Frankopansku i nastavlja na 2585, 2586, 2587, 2589, 2600, presijeca Vinogradsku i nastavlja na 2601, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2618, 2619/1, 2620/1, 2621/1, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2629, 2630, 2631/1, 2632/1, 2633, 2635, 2637, 2638/2, 2638/1, 2644, 2645, 2646, 2650, 2651, 2655, 2656, presijeca Tomislavovu i nastavlja na 1509 te nastavlja južnom stranom Topličke na 2704, 2705, 2706, 2719, 2718, 2717, prelazi Topličku i nastavlja na sjever na 1489, 1493, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, presijeca Ul. Pavla Lebera, nastavlja na 1614, 1615, 1616/2, 1618, 1622, 1627, presijeca Zagrebačku i nastavlja na 1660, 1663, 1664, 1667, presijeca A. Kovačića i nastavlja na 1670, 1673, 1674, 1675, 1677, 1679, 1680, 1681, presijeca Runjaninovu i nastavlja na 1709/1, presijeca Ul. F. Žužeka i nastavlja na 1706, 3660, 1209, 1207, 1206, 1202, 1197, 1195, 1190, 1189, 1185, 1182, 1183, 1180, prelazi Petrinjsku i nastavlja na 1855/1, 1846/3 i 1842. Glina Z-2919
GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 21 Zgrada 1832 Glina Z-2917


Grad NOVSKA

NOVSKA, Trg Luke Ilića Oriovčanina 9 Zgrada pošte 1048 (411, 410/1) Novska Z-2912

Općina POPOVAČA

POPOVAČA Župna crkva sv. Alojzija Gonzage 3416 Popovača Z-2918

Grad SISAK

TOPOLOVAC Goričica 188 Objekt tradicijske arhitekture 1596/1 Budaševo Topolovac Z-2913
TOPOLOVAC Goričica 174 Objekt tradicijske arhitekture 1605 Budaševo Topolovac Z-2914
TOPOLOVAC Goričica 172 Objekt tradicijske arhitekture 1606 Budaševo Topolovac Z-2915
TOPOLOVAC Ostrovo 14 Objekt tradicijske arhitekture 1735/1 Budaševo Topolovac Z-2916


SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad KAŠTELA

KAŠTEL STARI Hotel »Palace« s vrtom 1610/1 i 1625/2, 1618, 1590/2, 1590/1, 1614/1, 1613, 1614/2, 1620, 371, 1621, 1616, 1615/20 Kaštel Stari Z-2902
KAŠTEL STARI Urbanistička cjelina naselja Kaštel Stari č. zem. 1651/6, 1677/1, 1677/2, 1699, 1700/1, 1700/2, 1701, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1707, 1710/1, 1710/2, 1711/1, 1711/2, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1713/2, 1713/3, 1714, 1716/1, 1716/2, 1729, 1730/1, 1730/2, 1731, 1732, 1735, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/4, 1737/5, 1737/6, 1737/7, 1737/8, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742/1, 1742/2, 1743/2, 1744, 1746, 1747, 1749/1, 1749/2, 1750, 1751/1, 1751, 1752, 1753, 1754/1, 1754/2, 1756, 1757, 1758/1, 1758/2, 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1761/2, 1762, 1763/1, 1763/2, 1764, 1765, 1766, 1785/1, 1785/2, 1787, 1788, 1791, 1794, 1795, 1798, 1799/1, 1800/1, 1800/2, 1801, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1803/4, 1803/5, 1804, 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1807, 1808, 1813/2, 1813/3, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1815/4, 1815/5, 1832/4, 1834/12, 1839/1, 1839/2, 1839/3, 1855, 1864, 1873, 1876/1, 1876/2, 1877/1, 1877/2, 1878, 1880, 1886/1, 1886/2, 1887/1, 1887/2, 1890, 1893, 1894, 1896, 1951, 1952, 1954, 1955, 2000 s podmorjem ispred rive, 2001, č. zgr. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 109, 110/1, 111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/4, 113/5, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 128/1, 128/2, 129, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 156/1, 156/2, 158, 159, 161,162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 181, 182/1, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/2, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 203/2, 204, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 231, 232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 237, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 311, 316, 317, 320, 321, 326/1, 326/2, 332/1, 332/2, 340, 347, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 359/1, 359/2, 360, 365, 376, 401, 403, 415, 418 Kaštel Stari Z-2903

 

Općina PRGOMET

PRGOMET Crkva sv. Stjepana  i groblje 32/1 i 1025 Prgomet Z-2901

ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Općina PIROVAC

PIROVAC Kultruno-povijesna cjelina Pirovac   Pirovac Z-2909

VARAŽDINSKA županija
Općina DONJI MARTIJANEC

GORNJI MARTIJANEC Arheološka zona »Pri Gomili«   Gornji Martijanec Z-2948


Općina KLENOVNIK

GORANEC (KLENOVNIK) Arheološki lokalitet »Velika pećina« 2840/1 Klenovnik Z-2949

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Preradovićeva 17a Palača Erdödy-Oršić 1368 Varaždin Z-2941
VARAŽDIN, Franjevački trg 6 Palača Herczer 1537 Varaždin Z-2942
VARAŽDIN, Nazorova ulica 14 Palača Keglević 983/3 i 983/2 Varaždin Z-2943
VARAŽDIN, Trg bana Jelačića Pravoslavna crkva sv. Georgija (Đorđa) 1443 Varaždin Z-2945
VARAŽDIN, Cesarčeva ulica 10 Vila Bedeković 2056/1 Varaždin Z-2944
VARAŽDIN, Preradovićeva 15 Vila Oršić 1369 Varaždin Z-2940
ZBELAVA Arheološki lokalitet »Pod lipom« 1131/52, 1131/53,1131/54, 1131/55, 1131/56, 1131/293, 1131/294, 1131/295, 1131/296, 1131/297, 1131/298, 1131/324 i 1131/325 Kučan Z-2946


Općina VISOKO

ČANJEVO Arheološki lokalitet »Utvrda Čanjevo« 1504, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1506/5, 1506/6, 1506/7, 1506/8, 1506/9, 1506/10, 1506/11, 1506/12, 1506/13, 1506/14, 1507, 1523/1, 1523/2 1524 Čanjevo Z-2947

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija
Slatina SLATINA

MEDINCI Arheološki lokalitet Turski grad – Medinci 673 Medinci Z-2897


Općina SOPJE

SOPJE Arheološki lokalitet Turski grad – Sopje 628, 629, 630 Sopje Z-2898

ZADARSKA županija
Općina PAKOŠTANE

PAKOŠTANE Povijesna poluurbanistička cjelina mjesta Pakoštane 1146/1 (Obala kralja Petra Krešimira), obuhvaća obalu-rivu na istoj čestici, potom ide gore na cestu k.č. z. 1998 (Meštrovićeva), sve do križanja s Cestom kraljice Jelene (k.č. z. 1996) pa prelazi nasuprot nje obuhvaća stambene objekte na k.č. zgr. 1266, 1267, 1480, 1481 i 1482 zatim prelazi Cestu kneza Višeslava ( č. z. 1489) ta obuhvaća stambene objekte uz Cestu kraljice Jelene sve do župne crkve na k.č. zgr. 1492, 1494, 1495, 1500, 1493, 1499, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, zatim župna crkva Uznesenja Gospodinova na k.č.zgr. 1517 i 1518. Zatim prelazi Starčevićevu (k.č. z. 2003) te uključuje stambene objekte uz Ulicu kardinala Alojza Stepinca (k.č. z. 2007) na č.zgr. 1573, 1574, 1575, 1571 i 1947, potom se spušta na Tomislavov trg sa župnim uredom na č. z. 1955 i 1956, potom ide desno u Zvonimirovu (k.č. z. 1957) uključujući stambene objekte na č.zgr. 1949/3 i 1946, te izlazi na obalu (č. z. 1146/1) te dalje prema glavnom mulu na č. z. 1146, uključujući i njih Pakoštane Z-2963


Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I JAKOV Povijesna poluurbanistička cjelina mjesta Sv. Filip i Jakov od mora prelazi i obuhvaća č.zem. 170 (Arboretum Borelli), prelazi put na 193., zatim ide južnim rubom č. z. 211, sjevernim rubom č. zgr. 197, potom sjevernim rubom č. z. 206 te izlazi na puteljak č. z. 207. pa presijeca Zvonimirovu (č. z. 1638) te ide sjevernim rubom č. z. 1350, 1331, 1332, 1333. te izlazi na put 1327 sve do raskršća Ulice kralja Petra Krešimira IV. i Liburnske, zatim se spušta u ulicu na č. z. 1475 i dalje južno prema moru i molu na č. z. 1635, uključujući i njih Sv. Filip i Jakov   Z-2964


ZAGREBAČKA županija
Općina STUPNIK

DONJI STUPNIK Kapela sv. Benedikta 7079 Stupnik Z-2910

Grad VELIKA GORICA

BUŠEVEC Župna kapela sv. Ivana Krstitelja 1 Buševec Z-2911

Grad VRBOVEC

VRBOVEC Grobljanska kapela sv. Tri kralja sa grobljem 6686 Vrbovec Z-2890

 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara Broj Registra

GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB

ZAGREB Zbirka umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba Z-2965

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Grad KLANJEC

KLANJEC, Crkva Navještenja BDM i Franjevački samostan Inventar predmeta Z-2977

PRIMORSKO-GORANSKA županija
Općina MOŠĆENIČKA DRAGA

MOŠĆENIČKA DRAGA, Šetalište 25. travnja 21 Četrnaest slika u vlasništvu Grada Zagreba Z-2966

Grad RIJEKA

RIJEKA Motorni brod »Galeb« Z-2982

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina BAŠKA VODA

BAST, Crkva Velike Gospe (Marijina Uznesenja) Skulptura »Anđeo lučonoša«, polikromirana drvena skulptura Z-2973

Općina NEREŽIŠĆA

NEREŽIŠĆE, Zgrada općine Reljef lava s natpisom Z-2975

Grad OMIŠ

SEOCI, Crkva sv. Antuna Drveni polikromirani oltar Z-2976

Grad SPLIT

SPLIT, Palača Augubio Freska koja pokazuje pauna Z-2971
SPLIT, Crkva sv. Jere na Marjanu Reutilizirana antička stela, prikaz sv. Ivana u visokom reljefu Z-2968
SPLIT, Zapadni portal Katedrale sv. Dujma Sarkofag dviju kćeri Bele IV (Katarine i Margarite) Z-2970
SPLIT, Nadbiskupsko sjemenište Slika »Bogorodica s Djetetom, dušama čistilišta i sv. Alojzijem Gonzaga« Z-2967
SPLIT, Poljud, Franjevačka crkva i samostan Slika Bogorodica Pomoćnica kršćana sa sv. Ljudevitom Tuluškim i sv. Sebastijanom Z-2969
SPLIT, Poljud, Franjevačka crkva i samostan Slika Bogorodica s Djetetom, sv. Petrom, sv. Klarom, sv. Ivanom Krsiteljem i anđelima Z-2972


Grad VRGORAC

VRGORAC, Župna crkva Marijina Navještenja Slika »Sv. Katarina Mučenica« Z-2974

ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Grad DRNIŠ

DRNIŠ, Crkva Gospe od Ružarija Orgulje Z-2979

Grad ŠIBENIK

DANILO Drveni oltar i oltarna slika »Bogoridica sa sv. Petrom i svecima« Z-2980
SLIVNO, Crkva sv. Ivana Krstitelja Barokno raspelo Z-2981


Grad VODICE

ČISTA VELIKA Oltar sv. Jurja Z-2978

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija
Grad OTOK (VINKOVCI)

OTOK (VINKOVCI) Ulica Gradinci 44 Privatna zbirka etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta Josipa Bašića Z-2983


Klasa: 612-08/06-12/10051
532-04-01-1/4-06-4
Zagreb, 31. listopada 2006.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.