HIDRA CADIAL

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 059/2011)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1329

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 54 od 13. svibnja 2011. uočene su pogreške, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 54/11), u članku 1. mijenjaju se podaci na način da se šifra: »ATK: J01DC02 031« zamjenuje šifrom: »ATK: J01DC02 023«, a šifra »ATK: J01DC02 131« zamjenuje šifrom: »ATK: J01DC02 124«.

Ravnatelj
Tihomir Strizrep, dr. med., v. r.